Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/10829-13 146736/2019 16.12.2019 I Utvidet frist for oppgradering til skjemaversjon 2.0 av Feide og tildeling av tilskuddsmidler Utdanningsdirektoratet Dagfinn Grønvik Bestill

← postjournal