Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/10829-12 122539/2019 29.09.2019 U Søknad - Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner for oppgradering av Feide Utdanningsdirektoratet Dagfinn Grønvik Bestill 1 vedlegg
2018/10829-11 122416/2019 09.10.2019 I Den teknologiske skolesekken - Tilskudd til oppgradering av Feide - Tilsagnsbrev Utdanningsdirektoratet Dagfinn Grønvik Bestill 1 vedlegg

← postjournal