Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10809-9 120386/2019 03.10.2019 U Arbeidsavtale ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10809-8 120385/2019 03.10.2019 U Tilbud ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10809-7 117652/2019 25.09.2019 U Arbeidsavtale ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10809-6 117651/2019 25.09.2019 U Tilbud ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10809-10 117650/2019 10.09.2019 X Utvidet søkerliste MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10809-11 117649/2019 10.09.2019 X Offentlig søkerliste MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Bestill
2019/10809-12 117648/2019 10.09.2019 X Utvidet søkerliste MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10809-13 117647/2019 10.09.2019 X Offentlig søkerliste MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Bestill
2019/10809-14 117646/2019 10.09.2019 X Utvidet søkerliste MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10809-15 117645/2019 10.09.2019 X Offentlig søkerliste MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Bestill
2019/10809-2 111791/2019 10.09.2019 I Søknad ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10809-1 111790/2019 10.09.2019 I Søknad ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/10809-3 111789/2019 10.09.2019 X Utvidet søkerliste MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10809-4 111788/2019 10.09.2019 X Offentlig søkerliste MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10809-5 111787/2019 10.09.2019 X Stillingsutlysning MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off

← postjournal