Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10809-16 674/2020 10.09.2019 X Utvidet søkerliste NY INTERN UTLYSING MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10809-17 673/2020 10.09.2019 X Offentlig søkerliste NY INTERN UTLYSING MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off

← postjournal