Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10769-4 122062/2019 04.10.2019 I Smøla kommune - flytebrygge gbnr 48/16 - Anders Dyrnes - Dyrnesvågen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/10769-3 121392/2019 04.10.2019 I Smøla kommune - flytebrygge gbnr 48/16 - Anders Dyrnes - Dyrnesvågen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - marinarkeologisk uttale Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/10769-1 111187/2019 09.09.2019 I Smøla kommune - flytebrygge gbnr 48/16 - Anders Dyrnes - Dyrnesvågen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Smøla kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg

← postjournal