Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10767-3 122552/2019 08.10.2019 I Kopi: Skodje kommune - oppføring av garasje gbnr 42/14 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/10767-1 114463/2019 18.09.2019 I Skodje kommune - oppføring av garasje gbnr 42/14 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill 8 vedlegg

← postjournal