Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10767-4 143097/2019 06.12.2019 I Skodje kommune - vedtak - oppføring av garasje gbnr 42/14 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg

← postjournal