Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10658-2 122200/2019 17.09.2019 I Søknad om godkjenning ny faglig leder industrimekanikerfaget ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/10658-3 116325/2019 23.09.2019 I Anmodning om sluttutbetaling - søknadsnr 2018-0288 Romsdal Tindegruppe Soheyla Roygarhaghro Bestill 3 vedlegg
2019/10658-1 114999/2019 17.09.2019 I Søknad om godkjenning som lærebedrift i industrimekanikerfaget ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← postjournal