Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10652-1 114834/2019 16.09.2019 I Spesifisert kostnadsoverslag ***** Trine B. Monsen Paragraph Unntatt off

← postjournal