Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/10612-1 68124/2020 12.06.2020 X Historikk - 05.07.2018 - 18.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2015/10612-7 45262/2020 06.04.2020 I Rauma kommune - vedtak - oppføring av einebustad - gbnr 38/57, Breivika i Isfjorden - dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2015/10612-6 43281/2020 30.03.2020 I Kopi: Rauma kommune - oppføring av einebustad - gbnr 38/57, Breivika i Isfjorden - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2015/10612-5 41438/2020 23.03.2020 U Rauma kommune - Søknad om frådeling - gbnr 38/57, Breivika i Isfjorden - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2015/10612-4 36043/2020 05.03.2020 I Rauma kommune - Søknad om frådeling - gbnr 38/57, Breivika i Isfjorden - dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Anders Smith-Øvland Bestill 4 vedlegg

← postjournal