Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10468-3 114840/2019 19.09.2019 I Kopi: Herøy kommune - oppføring av einebustad - gbnr 48/91 - Tord Endresen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/10468-1 108242/2019 28.08.2019 I Herøy kommune - oppføring av einebustad - gbnr 48/91 - Tord Endresen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Herøy kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 24 vedlegg

← postjournal