Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10468-6 6996/2020 23.01.2020 I Kopi: Herøy kommune - oppføring av einebustad - gbnr 48/91 - Tord Endresen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - rammeløyve Herøy kommune Anders Smith-Øvland Bestill 27 vedlegg
2019/10468-4 124932/2019 21.10.2019 U Herøy kommune - oppføring av einebustad - gbnr 48/91 - Tord Endresen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Herøy kommune Arve Nytun Bestill
2019/10468-2 114804/2019 19.09.2019 U Herøy kommune - oppføring av einebustad - gbnr 48/91 - Tord Endresen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Herøy kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill

← postjournal