Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/10156-9 147350/2019 17.12.2019 I Vedtak i sak om organisering av skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off

← postjournal