Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10156-4 114672/2019 12.09.2019 I Saksgang angåande oppsetting av støttemur ved gravstad sør for kommunevegen ved Halsa kyrkje Den norske kirke, Halsa sokn Siv Aksdal Bestill
2019/10156-3 103908/2019 19.08.2019 X Halsa kommune - Ny sementmur - Halsa kyrkje - bilete Siv Aksdal Bestill
2019/10156-2 103903/2019 19.08.2019 I Halsa kommune - Ny sementmur - Halsa kyrkje Halsa kyrkje Siv Aksdal Bestill
2019/10156-1 103894/2019 19.08.2019 U Halsa kommune - Ny sementmur - Halsa kyrkje Halsa kyrkje Siv Aksdal Bestill
2018/10156-7 80045/2019 11.07.2019 U Klage på avslag om skoleskyss ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off
2018/10156-6 74615/2019 25.06.2019 I Klage på avslag om skoleskyss ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off
2018/10156-5 62053/2019 22.05.2019 U Ny behandling av søknad om endra organisering av skoleskyss - Sofie Midthaug Åfløy v/føresette Trude Midthaug Kristine Svendsen Bestill

← postjournal