Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10153-2 109442/2019 03.09.2019 U Vestnes kommune - frådeling av tomt - gbnr 77/1 Gjelstein - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan Vestnes kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill

← postjournal