Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10141-5 40278/2020 18.03.2020 U Omgjering av vedtak i sak om fri skoleskyss - Henrik Hovland Hagerup Henrik Hovland Hagerup Arild Inge Kjersem Bestill
2019/10141-2 14357/2020 31.08.2019 U Avslag på søknad om skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off

← postjournal