Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2015/10087-5 99671/2018 31.08.2018 X Sluttutbetalingsbilag Kim Tornes Bestill

← postjournal