Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/10087-8 5892/2020 06.01.2020 I Klage på avslag på søknad om fri skoleskyss til Ålesund voksenopplæring ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off

← postjournal