Offentlig postjournal for 25.02.2020

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11852-2 19009/2020 25.02.2020 I Bekreftelse på mottatt søknad- 2020-1-NO01-KA102-076240 - Møreog Romsdal fylkeskommune Diku Ingunn Aagård Bestill 1 vedlegg
2018/12647-6 19006/2020 25.02.2020 I Innspill på høringsbrev om nye rutetider Kystruta fra reiselivet i Molderegionen Molde Næringsforum Lillian Sæther Bestill 1 vedlegg
2014/7770-25 18999/2020 24.02.2020 I Oppsigelse av løyve T-255 tilknyttet Tingvoll Taxi Tommy Grande Jan Eirik Søraas Bestill
2020/5288-4 18984/2020 25.02.2020 I Søknad om tilskot til videreutvikling av frisklivssentraler Rauma kommune Therese Thue Hvattum Bestill 1 vedlegg
2020/504-30 18981/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning - 17.03.2020 kl. 0900 - gbnr 17/284. 409 og 863 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/504-29 18971/2020 20.02.2020 I Ålesund kommune - Varsel om oppmålingsforretning - 17.03.2020 kl. 0900 - gbnr 17/162, 742, 744 og 697 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/5583-1 18970/2020 25.02.2020 I Signert aksept av ny kontraktspart - prosjekt 299125 Sunndalspotet AS Kim Tornes Bestill 1 vedlegg
2015/545-35 18961/2020 25.02.2020 I Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 22/1 m.fl Stranda feriesenter - §10 Universitetsmuseet i Bergen Arve Nytun Bestill 3 vedlegg
2018/4664-39 18944/2020 25.02.2020 I Ørsta kommune - detaljregulering - reguleringsplan for område B9 Ose - §8.4 tilrådning Universitetsmuseet i Bergen Arve Nytun Bestill 4 vedlegg
2020/5765-1 18925/2020 18.02.2020 I Kristiansund og Aure kommune - Svar fra operatørs forslag til påbygg på ferjekaibruene på Seivika og Tømmervåg IVEST CONSULT AS Morten Søvde Bestill 13 vedlegg
2018/12647-5 18919/2020 24.02.2020 I Kopi: Høringsbrev om endringer i rutetider for hurtigruten Molde og Romsdal Havn Lillian Sæther Bestill 1 vedlegg
2011/11707-37 18888/2020 16.02.2020 I Klage over tildeling av reservedrosjeløyve tilknytt Ring Taxi SA Gurjit Singh Jan Eirik Søraas Bestill
2019/10566-12 18880/2020 25.02.2020 I Ålesund kommune - detaljregulering - gbnr 311/399 - Austnes - anmoding om tilbaketrekk av motsegn Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 6 vedlegg
2020/5753-1 18836/2020 25.02.2020 I Hustadvika kommune - renovering og nybygg - skolebygg ved Sylte skole gbnr 56/68 Streken AS Ingrid Renate Gjørvad Bestill 4 vedlegg
2020/5754-1 18832/2020 20.02.2020 I Molde kommune - Ønske om fotgjengerfelt - Bjørset Kjetil Sunde Torunn Hopen Bestill 1 vedlegg
2020/394-4 18782/2020 25.02.2020 U Innspel til Nullutslippsløsninger for ikke-elektrifiserte baner (NULLFIB) Jernbanedirektoratet Kai Bedringås Bestill 3 vedlegg
2020/5747-1 18779/2020 07.02.2020 I Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/5748-1 18777/2020 31.01.2020 I Ålesund kommune - Stadfesting - Dispensasjon fra byggegrense mot veg - Garasje - Gbnr 324/40 Ålesund kommune Maria Svendsen Bestill 1 vedlegg
2020/5743-1 18760/2020 24.02.2020 I Søknad - Eiketre på Steinringen, Bremsnes Foreningen Bremsnes Tingsted og kulturområde Siv Aksdal Bestill 7 vedlegg
2019/12677-35 18756/2020 20.02.2020 I Teiepliktskjema - Frisørfaget Linda Bakke Ellingsen Berit Brudeseth Bestill
2019/12681-37 18754/2020 24.02.2020 I Teieplikt - kokkefaget Camilla Vidhammer Berit Brudeseth Bestill 1 vedlegg
2020/504-28 18738/2020 25.02.2020 I Protokoll ekspedert - avholdt oppmålingsforretning over en parsell av gbnr 34/226 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2017/8336-18 18737/2020 25.02.2020 I Ørsta kommune - vedtak - detaljregulering - detaljreguleringsplan - hovudsamleveg i Smådalane Ørsta kommune Synnøve Valle Bestill 11 vedlegg
2020/5737-1 18691/2020 23.02.2020 I Stranda kommune - Ønske om rassikring - Homlung til Geiranger Geir Kvalsvik Eva Blø Lyngvær Bestill 2 vedlegg
2019/11562-7 18679/2020 25.02.2020 I Kopi: Sunndal kommune - foreløpig melding - oppføring av næringsbygg gbnr 53/295 - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2020/4527-6 18675/2020 21.02.2020 I Ålesund kommune - Protest - Svar vedrørende hastigheten på fylkesveg 656 - Glomsetvegen Ralf Peschel Elisabeth Mansfield Bestill 3 vedlegg
2020/5595-2 18672/2020 24.02.2020 I Ålesund kommune - dispensasjon fra byggegrense - oppføring av bygning - fv 5966 - Ertresvågvegen 597 - gbnr 392/21 - status på søknad Arve Jakobsen Maria Svendsen Bestill
2020/1-19 18668/2020 25.02.2020 I Avtale - 2020-01 Dental innredning til DTK Åndalsnes Jacobsen Dental AS Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/5730-1 18665/2020 21.02.2020 I Ålesund kommune - Ønske om skilting og fartsdumper - Fv 661 - Vatneeidetvegen Trond Hofseth Torunn Hopen Bestill
2020/4761-2 18657/2020 20.02.2020 I Forprosjekt MobPro - anmodning om utbetaling av tilskudd Vinje Ullvarefabrikk AS Kim Tornes Bestill 1 vedlegg
2020/5086-4 18625/2020 24.02.2020 I Søknad ***** Monica Kjøl Tornes Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
2020/4776-11 18621/2020 24.02.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/4776-10 18620/2020 24.02.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/4704-9 18619/2020 24.02.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/4704-8 18618/2020 24.02.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/335-5 18608/2020 21.02.2020 U Rauma kommune - Svar - Merknader/innspill til utkast - Kryssing av fv. 64 med Romsdalgondolen Wold & Co Trond Hammond Hanson Bestill
2020/335-4 18598/2020 07.02.2020 I Rauma kommune - Innhentet tilbakemelding - Kryssing av fv. 64 med Romsdalgondolen Wold & Co Trond Hammond Hanson Bestill
2019/8001-3 18594/2020 25.02.2020 I Anmodning om utbetaling av spillemidler til anleggsnr 21933 for idrett og fysisk aktivitet - Rehabilitering av rundbaner, kast og hoppfelt Sunndal kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2020/5690-1 18581/2020 17.02.2020 I Søknad om autorisasjon for helsefagarbeidere og ambulansearbeidere i nye fylkeskommuner Helsedirektoratet Linn Helen Falk Bestill 1 vedlegg
2020/4681-3 18579/2020 27.01.2020 I Påminning med frist 01.03.2020: Invitasjon til regional brukersamling - Kystverket Midt-Norge Kystverkets hovedkontor Birgit Aarønæs Bestill
2020/4606-3 18576/2020 13.01.2020 I Søknad om endra status frå sekretær til konsulent, ***** ***** ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2010/13311-49 18562/2020 25.02.2020 I Økte driftskostnader Sunndal tannklinikk 2019 Sunndal kommune Liv Reidun Lien Mjelve Bestill
2019/114-23 18555/2020 25.02.2020 I Melding fra leverandør - 2019-114 Bøker til skolebiblioteka ved de videregående skolene i Møre og Romsdal ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2020/1034-5 18535/2020 24.02.2020 I Kopi: Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Einarskaret 19 og 21 - gbnr 137/360 og 361 - Rensvik på Frei Statens Vegvesen Johnny Loen Bestill
2020/537-1 18531/2020 24.02.2020 I Transport midt - Forslag til rutiner for saksbehandling etter vegtrafikkloven der Statens vegvesen er vedtaksmyndighet Statens Vegvesen John Hauger Bestill 3 vedlegg
2020/4648-2 18514/2020 24.02.2020 I Kopi: Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan - omsorgsbustader ved Klokkarhaugen gbnr 15/76 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2020/5724-1 18248/2020 24.02.2020 I Sykkylven kommune - dispensasjon fra byggegrense - gbnr 65/2 - plassering av nodebygg i Ramstaddalen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2020/5722-1 18211/2020 21.02.2020 I Kopi: Giske kommune - detaljregulering - reguleringsendring - Gjerdehamna gbnr 130/4 m.fl Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2015/7682-12 2153/2020 10.01.2020 X Sjekkliste Berit Brudeseth Berit Brudeseth Bestill
2018/7615-12 1583/2020 08.01.2020 U Innkalling til møte om kvalitetssikring av fagopplæring i bedrift OPPLÆRINGSKONTORET FOR FRISØR- OG VELVÆREFAG MØRE OG ROMSDAL Berit Brudeseth Bestill
2018/13366-7 1394/2020 07.01.2020 U Innkalling til møte om kvalitetssikring av fagopplæring i bedrift OPPLÆRINGSKONTORET FOR HOTELL, RESTAURANT- OG MATFAG, MØRE OG ROMSDAL Berit Brudeseth Bestill
2018/13366-6 1282/2020 07.01.2020 U Kvalitetssikring av fagopplæring i bedrift OPPLÆRINGSKONTORET FOR HOTELL, RESTAURANT- OG MATFAG, MØRE OG ROMSDAL Berit Brudeseth Bestill
2018/7615-11 1268/2020 07.01.2020 U Kvalitetssikring av fagopplæring i bedrift OPPLÆRINGSKONTORET FOR FRISØR- OG VELVÆREFAG MØRE OG ROMSDAL Berit Brudeseth Bestill
2020/214-2 1188/2020 07.01.2020 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift HARANG & HÅNDLYKKEN AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg
2020/212-2 1178/2020 07.01.2020 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift BYGGMONTERING MØRE AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg
2019/13329-2 1154/2020 07.01.2020 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift ÅSEN & ØVRELID NORDVEST AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg
2019/11611-8 1143/2020 07.01.2020 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift i automatiseringsfaget ULMATEC HANDLING SYSTEMS AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg