Offentlig postjournal for 19.02.2017

NB! For offentleg journal for 19. mai 2016 er det feil i produksjonen. Ta kontakt med post@mrfylke.no for å få tilsendt journal.
Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva vert ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 24 50 00 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.

NB! For offentleg journal for 19. mai 2016 er det feil i produksjonen. Ta kontakt med post@mrfylke.no for å få tilsendt journal.
Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/5373-3 17072/2017 18.02.2017 I Søknad ***** Ingrid Walstad Larsen Paragraph Unntatt off
2017/5313-2 17070/2017 18.02.2017 I Søknad ***** Ingrid Walstad Larsen Paragraph Unntatt off
2017/5208-3 17066/2017 18.02.2017 I Søknad ***** Ingrid Walstad Larsen Paragraph Unntatt off
2017/5205-3 17065/2017 18.02.2017 I Søknad ***** Morten Larsen Paragraph Unntatt off