Offentlig postjournal for 05.12.2019

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/9361-93 143088/2019 05.12.2019 U Melding til leverandør - Drift av Fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal - Ytre Sunnmøre 2021-2031 ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2019/9361-92 143087/2019 05.12.2019 U Melding til leverandør - Drift av Fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal - Ytre Sunnmøre 2021-2031 ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2019/9361-91 143086/2019 05.12.2019 U Melding til leverandør - Drift av Fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal - Ytre Sunnmøre 2021-2031 ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2019/9361-90 143085/2019 05.12.2019 U Melding til leverandør - Drift av Fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal - Ytre Sunnmøre 2021-2031 ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 9 vedlegg
2017/59-31 143082/2019 05.12.2019 I Avtale - 2017/59 Arbeidstøy til tannhelse, matfag og renhold. Rammeavtale. Tess AS Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 45 vedlegg
2017/7-36 143075/2019 05.12.2019 I Avtale - 2017/7 Arbeids- og vernebekledning mekaniske og tekniske fag, samt drift. Rammeavtale. Tess AS Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 57 vedlegg
2019/12807-2 143071/2019 02.12.2019 U Personvern i taxiene Karen Elise Matheson Jan Eirik Søraas Bestill
2019/12115-56 143069/2019 05.12.2019 I Eventuell nedlegging av Herøy vgs, avd. Vanylven Gine Sh Kari Lilleng Bestill
2019/12679-17 143066/2019 02.12.2019 I Teiepliktskjema - Barne- og ungdomsarbeider Ina Forbord Linn Helen Falk Bestill 1 vedlegg
2019/13008-1 143061/2019 05.12.2019 I Eide kommune - oppføring av tilbygg og utbytting av takstoler på hytte - gbnr 148/4 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Eide kommune Johnny Loen Bestill 8 vedlegg
2019/12967-1 142972/2019 05.12.2019 I Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Klima- og miljødepartementet Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2019/12968-1 142960/2019 05.12.2019 I Sula kommune - oppføring av to naust og utlegging av flytebrygge med forankring gbnr 65/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Sula kommune Synnøve Valle Bestill 8 vedlegg
2019/10485-18 142953/2019 05.12.2019 I Kandidat til prøvenemnd i motormannfaget Simon Hausberg Huse Ruth Elin Aure Bestill
2018/13386-4 142944/2019 05.12.2019 I Søknad om tilskudd til miljøtiltak i Vassosvatnet og i Toåa i Todalen Inge Skogheim Håkon Slutaas Bestill 4 vedlegg
2019/10356-8 142942/2019 29.09.2019 I Høyring om endring av ordensreglementet Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal Kristin Glæstad Vonheim Bestill 1 vedlegg
2019/12338-2 142930/2019 05.12.2019 I Kopi: Surnadal kommune - riving og oppføring av nytt naust, mellombygg til fritidsbustad, ombygging av anneks og steinmur gbnr 121/58, 92 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2019/12115-55 142925/2019 05.12.2019 I Skulenedlegging Svein-Vidar Nykrem Kari Lilleng Bestill
2019/12115-54 142922/2019 05.12.2019 I Nedlegging av Vanylven vidaregåande skule Frode Myrvoll Kari Lilleng Bestill
2019/12115-53 142921/2019 05.12.2019 I Vanylven Vidaregåande skule Solveig Bente Landsverk Kari Lilleng Bestill
2019/742-67 142919/2019 05.12.2019 N Utbetaling av tilskudd til arkitektfaglig bistand, ombygging av Strandavegen 37 i Bud Soheyla Roygarhaghro Helge Aarset Bestill 1 vedlegg
2019/12115-52 142917/2019 04.12.2019 I Klage på nedlegging av Herøy vgs avd. vanylven Hilde Solibakke Kari Lilleng Bestill
2019/12115-51 142915/2019 04.12.2019 I Nedlegging av Herøy vgs avd Vanylven Kurt-Inge Brudevoll Kari Lilleng Bestill
2019/12317-11 142914/2019 05.12.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0465 - Forprosjekt for Regionalt Kompetansesenter for Dans Operaen i Kristiansund Hilde Hernes Hovland Bestill 4 vedlegg
2019/12115-50 142913/2019 04.12.2019 I Nedlegging av Herøy vgs avd Vanylven Odd-Inge Brudevoll Kari Lilleng Bestill
2019/12115-49 142909/2019 04.12.2019 I Herøy vgs, avdeling Vanylven Heidi Endal Kari Lilleng Bestill
2019/12965-1 142908/2019 07.11.2019 I Kristiansund kommune - detaljregulering - endring av reguleringsplan for Jørihaugen Vest på Frei (R-274) IKON Arkitekt og Ingeniør AS Johnny Loen Bestill 7 vedlegg
2019/12115-48 142906/2019 04.12.2019 I Appell frå ungdom i Vanylven Oddbjørg Vik Nordal Kari Lilleng Bestill
2019/12115-47 142895/2019 04.12.2019 I Kvifor avdanke bygdenorge, bit for bit?? Chriss-Ole Fiskaa Kari Lilleng Bestill
2019/12496-2 142894/2019 05.12.2019 I Kopi: Stranda kommune - oppføring av uthus/lager på campingplass gbnr 22/19 - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2019/12282-3 142893/2019 05.12.2019 I Kopi: Stranda kommune - oppføring av kajakkhus og garasje gbnr 113/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2019/12115-46 142892/2019 04.12.2019 I Vedrørande eventuell nedlegging av Herøy vgs, avdeling Vanylven Kristiane Ekremsæter Kari Lilleng Bestill
2019/12115-45 142890/2019 04.12.2019 I Vedrørende nedlegging av Herøy vgs avd Vanylven Oskar Vik Kari Lilleng Bestill
2019/9603-4 142888/2019 05.12.2019 I Aksept av tilsagn - tilskudd til fysiske strakstiltiltak i Elnesvågen sentrum Fræna kommune Ingvild Gjerdset Bestill 1 vedlegg
2019/12115-44 142883/2019 04.12.2019 I Herøy vgs avd. Vanylven Sigurd Asklund Kari Lilleng Bestill
2019/12115-43 142880/2019 04.12.2019 I Vedrørande eventuell nedlegging av Herøy vgs, avdeling Vanylven Renate Nordal Kari Lilleng Bestill
2019/12115-42 142877/2019 04.12.2019 I Herøy vgs, avdeling Vanylven Magnus Andreas Nordal Vik Kari Lilleng Bestill
2019/12115-41 142876/2019 04.12.2019 I Herøy vgs, avdeling Vanylven Monika Brudevoll Kari Lilleng Bestill
2016/25448-70 142872/2019 05.12.2019 U Ørsta sentrum - Regulering - Ørsta frikyrkje - Oversendelse av klage Mulvik Toril Moltubakk Bestill
2019/12115-40 142870/2019 04.12.2019 I VGs i vanylven Elise Berge Kari Lilleng Bestill
2019/12115-39 142869/2019 04.12.2019 I Vedrørande eventuell nedlegging av Herøy vgs, avdeling Vanylven Sigurd Eikrem Kari Lilleng Bestill
2019/12115-38 142864/2019 04.12.2019 I Nedlegging av skule Johanna Bugjerde Kari Lilleng Bestill
2019/12964-1 142863/2019 05.12.2019 I Dialogmøte- evaluering av Frei-modellen. Referat av 12.11.2019 ***** Anita Sæther Paragraph Unntatt off
2018/4878-9 142862/2019 04.11.2019 I Kopi: Haram kommune - frådeling av ein parsell til fritidsbustad gbnr 19/2 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/12861-13 142843/2019 05.12.2019 I Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12115-37 142839/2019 04.12.2019 I Vedrørande eventuell nedlegging av Herøy vgs, avdeling Vanylven Dagrunn Øvregård Kari Lilleng Bestill
2019/12115-36 142838/2019 04.12.2019 I Herøy vgs, avdeling Vanylven Ingrid Rusten Ekremsæter Kari Lilleng Bestill
2019/12115-35 142834/2019 04.12.2019 I Herøy Vgs avd Vanylven André Belden Kari Lilleng Bestill
2019/12115-34 142831/2019 04.12.2019 I Ikkje legg ned skulen vår - vår framtid Kari Emilie Vada Blom Kari Lilleng Bestill
2019/12115-33 142829/2019 04.12.2019 I Ikkje legg ned skulen og framtida vår! Tomine Krøvel Kari Lilleng Bestill
2019/12115-32 142826/2019 04.12.2019 I VGs i vanylven Pia Simonnes-Eikrem Kari Lilleng Bestill
2019/535-81 142821/2019 05.12.2019 I Rapport - Emblemsanden - Kleberneset - Badebøyer Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill 5 vedlegg
2018/13267-131 142820/2019 05.12.2019 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off
2019/12961-1 142816/2019 05.12.2019 I Surnadal kommune - Forvaltningsplan av hjortvilt 2020-2025 Surnadal kommune Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12183-2 142812/2019 05.12.2019 U Bussjåfører som prater i håndholdte telefoner Stig A Røskar Frode Kvalheim Bestill
2015/346-13 142810/2019 05.12.2019 I Statsbudsjettet for 2016 kap.226.post 21 - Program for bedre gjennomføring - Rapportering av aktiviteter og bruk av midler Finnmark fylkeskommune Hilde Meringdal Bestill 1 vedlegg
2019/248-116 142809/2019 26.11.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/742-65 142805/2019 05.12.2019 I Arkitektfaglig bistand - Rapport omforming av Strandavegen 37 Odd Bjørn Solberg Helge Aarset Bestill 1 vedlegg
2019/535-80 142799/2019 05.12.2019 I Sluttrapport - P-227 Sula-Bolvika - Rehablitering toalett-redskaphus Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill 6 vedlegg
2019/12720-6 142798/2019 05.12.2019 I Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12721-30 142793/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12717-23 142791/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12723-14 142790/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/11207-5 142789/2019 05.12.2019 U Etableringssøknad for akvakultur ved Geilbukta i Langfjorden Hauge Aqua AS Rebekka Varne Bestill
2019/12721-29 142787/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12724-11 142784/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/2893-4 142782/2019 05.12.2019 I Anmodning om sluttutbetaling - søknadsnr 2019-0065 Gjemnes kommune Petter Jenset Bestill 7 vedlegg
2019/12717-22 142779/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12721-28 142777/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12561-1 142764/2019 05.11.2019 I Aukra kommune - detaljregulering - reguleringsplan Solem bustadfelt II - endring 01 Aukra kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2019/12718-6 142759/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12721-27 142758/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12724-10 142757/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12724-9 142754/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12717-21 142752/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12717-20 142750/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12717-19 142747/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12717-18 142743/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12717-17 142739/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12717-16 142735/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12721-26 142733/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12721-25 142732/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12721-24 142731/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12714-22 142730/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12716-9 142728/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12714-21 142727/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/12714-20 142725/2019 05.12.2019 U Invitasjon til intervju ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/3522-10 142682/2019 04.12.2019 I Tilsagn om løyvegaranti Magne Hovden Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2019/4704-3 142679/2019 05.12.2019 I Informasjon om innføring av ny fordelingsnøkkel i Den kulturelle skolesekken Kulturtanken Ragnhild Holsvik Bestill 1 vedlegg
2019/10817-8 142677/2019 04.12.2019 I Kopi: Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Grevsneset gbnr 31/1 og 7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2019/12292-8 142671/2019 26.11.2019 I Teieplikt - tømrerfaget Odd Inge Bjerkestrand Ola Ivar Eikebø Bestill
2019/12953-1 142670/2019 05.12.2019 I Søknad om jakt på kystsel - Ole Leon Sanden Ole Leon Sanden Lisbeth Nervik Bestill 3 vedlegg
2019/12679-16 142669/2019 02.12.2019 I Teieplikt - helsefagarbeider Kristina Krøvel Egset Linn Helen Falk Bestill
2019/12682-18 142665/2019 02.12.2019 I Teieplikt - logistikk lager Svein Tore Hess Siv Sandøy Bestill
2019/12682-17 142664/2019 02.12.2019 I Teieplikt - logistikk transport gods Svein Tore Hess Siv Sandøy Bestill
2019/12258-4 142663/2019 05.12.2019 I Kopi: Ørsta kommune - frådeling av nausttomt gbnr 170/12 - Store-Standal - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2018/6353-7 142657/2019 04.12.2019 I Utbetalingsbrev 2019 - Stipend til minoritetsspråklige lærere ***** Monica Solheim Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/12316-5 142654/2019 05.12.2019 I Kopi: Midsund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Notaholmen, Sandneset Camping Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/12566-2 142653/2019 05.12.2019 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/13267-130 142651/2019 05.12.2019 I Søknad om lærlingkvote ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/12682-19 142641/2019 28.11.2019 I Teiepliktskjema - logistikk Kjell Ove Falkhytten Siv Sandøy Bestill 1 vedlegg
2018/11720-10 142569/2019 04.12.2019 N Utbetaling av siste del av tilskot til Stavset internatskule i Hjørundfjorden Soheyla Roygarhaghro Helge Aarset Bestill 1 vedlegg
2019/12950-1 142552/2019 05.12.2019 I Skodje kommune - utbetring av vor og bygge nytt naust gbnr 38/5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill 11 vedlegg
2019/3631-7 142544/2019 05.12.2019 I Smøla kommune - vedtak - frådeling av tomt rundt våningshus gbnr 6/1 - dispensasjon frå kommuneplan Smøla kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2017/7391-7 142491/2019 04.12.2019 I Anmodning om utbetaling av spillemidler til aktivitetsløype Folkeparken, del 1 og del 2 Kristiansund kommune Hans Roger Tømmervold Bestill 3 vedlegg
2019/12683-9 142475/2019 04.12.2019 I Teiepliktskjema - bil, lette kjøretøy Peter Ludvig Bjerkevåg Roy Arild Tvedt Bestill 1 vedlegg
2018/11686-16 142469/2019 04.12.2019 I Kopi: Gjemnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Oppigardshaugen boligfelt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2019/12212-4 142455/2019 04.12.2019 I Kopi: Skodje kommune - utviding av tomt og frådeling av 3 hyttetomter gbnr 67/1 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/12217-3 142454/2019 04.12.2019 I Kopi: Skodje kommune - frådeling av to nausttomter gbnr 14/5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2017/11155-33 142439/2019 03.12.2019 U Søknad om overføring av midlar merking kystpilegrimslei Borgundgavlen Kari Vatne Bjørn Ringstad Bestill
2019/12959-1 142430/2019 04.12.2019 I Vestnes kommune - Skiltvedtak V52-15-2019 Trafikkregulering - Kommunale veger og områder Statens vegvesen Region midt Kai Bedringås Bestill 8 vedlegg
2019/11731-8 142403/2019 04.12.2019 I Valg av politiske representanter til Møre og Romsdal vassregion Rindal kommune Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/12957-1 142249/2019 04.12.2019 I Oversikt over mulige søkere til videregående utdannelse fra Surnadal vaksenopplæring ***** Cecilie K. Buaas Paragraph Unntatt off