Offentlig postjournal for 14.10.2019

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/76-25 123252/2019 14.10.2019 U Melding til leverandør - 2019-76 Kursholder til opplæring i Office 365 ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2017/10075-13 123236/2019 26.08.2019 I Evaluering av prosjekt Personvernombod IKA Møre og Romsdal Eirik Jenssen Bestill 2 vedlegg
2019/11664-1 123235/2019 14.10.2019 I Stranda kommune - vedtak - plan for nydyrking gbnr 32/1 - Anne Margrethe Espe Sørheim Stranda kommune Kristoffer Dahle Bestill 4 vedlegg
2018/13125-17 123230/2019 14.10.2019 I Klage på vedtak - ST-HE-18 ST-SI-2 Måsøval Fiskeoppdrett AS 933792854 - Mellombels løyve til å etablere anlegg for akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø på ny lokalitet 39937 Orholmen i Aukra kommune Kimberly Iversen Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2018/11018-20 123228/2019 14.10.2019 U Kart for kulturminneundersøkelser Kvasneset i Sula kommune Sula kommune Arve Nytun Bestill
2019/11666-1 123224/2019 14.10.2019 I Ørsta kommune - heilårs turveg til Åmskaret - Åmdalen 297 gbnr 35/1 - dispensasjon frå kommuneplan Ørsta kommune Synnøve Valle Bestill 15 vedlegg
2018/11747-14 123213/2019 26.09.2019 I Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Naustområde ved Kildehaugen på Veibust gbnr 59/106 Norconsult AS Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2019/76-24 123205/2019 14.10.2019 I Melding fra leverandør - 2019-76 Kursholder til opplæring i Office 365 ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2019/10572-2 123204/2019 08.10.2019 I Fræna kommune - vedtak - riving av eldre stabbur gbnr 87/23 - Sekfrak Fræna kommune Siv Aksdal Bestill 1 vedlegg
2018/8918-8 123201/2019 14.10.2019 I Haram Kyrkjegard, Haramsøy - sletting av graver Haram kyrkja Toril Moltubakk Bestill 1 vedlegg
2019/11661-1 123196/2019 14.10.2019 I Midsund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - tomt til idrettshall på Stormyra - oppstart Midsund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2011/11707-14 123192/2019 14.10.2019 I Utlysing av ledig reserveløyve T-611R tilknyttet Ring Taxi SA Ring Taxi Jan Eirik Søraas Bestill
2019/1475-2 123178/2019 14.10.2019 I Tilsyn med Fagskolen i Ålesund og videre oppfølging Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Kariann Dimmen Flovikholm Bestill 1 vedlegg
2019/9300-22 123169/2019 14.10.2019 U Takker nei til stilling ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2018/8040-5 123151/2019 08.10.2019 I Tilskot 2018 Stiftinga Herøyspelet - regnskap - utbetaling Fokus regnskap Målfrid Nesje Bestill 3 vedlegg
2019/9511-375 123145/2019 14.10.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/9511-374 123139/2019 14.10.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/11660-1 123124/2019 14.10.2019 I Kopi: Haram kommune - tillatelse til kryssing og nærføring fv. 5974 ved Olaus Fjørtoftvegen 396 - fiber Statens vegvesen Region midt Kai Bedringås Bestill
2019/9511-373 123123/2019 14.10.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/12705-19 123122/2019 14.10.2019 U Ålvundfjord - kabeltrase Sunndal energi Kristoffer Dahle Bestill
2017/7900-14 123115/2019 07.10.2019 I Molde kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27-29 og Røysan 16 gbnr 24/500, 503, 607 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2019/9511-372 123114/2019 14.10.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/2149-6 123112/2019 07.10.2019 I Molde kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan Fv. 64 kryssutbedring Årødalen Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2019/9511-371 123107/2019 14.10.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/9511-370 123106/2019 14.10.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/11112-2 123103/2019 23.09.2019 I Jordskiftesak 17-013003REN-JORS TJØRVÅG i Herøy Sunnmøre jordskifterett Arve Nytun Bestill 2 vedlegg
2017/9382-6 123081/2019 08.10.2019 I Retur av overføring av akvakulturtillatelse - 2019 000079 Brønnøysundregistrene Rebekka Varne Bestill
2013/12985-16 123073/2019 08.10.2019 I Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - rørleggerfaget ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off
2014/636-9 123070/2019 14.10.2019 I Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Borgundvegen 297 Ålesund kommune Bjørn Erik Hjellset Bestill
2017/176-15 123069/2019 14.10.2019 U Melding til leverandør - Kontorrekvisita og skolemateriell m.m. til MRFk (2017/176) Staples Solutions Norway AS Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2017/177-11 123068/2019 14.10.2019 U Melding til leverandør - Tonere og blekk, inkl. system for automatisk bestilling, til MRFk (2017/177) Staples Solutions Norway AS Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/7831-5 123063/2019 08.10.2019 I Skoleskyss - legeerklæring ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2018/10144-8 123061/2019 12.10.2019 I Herøy kommune - etablering av gangbru - gbnr 33/113 og 34/485 - Vågsholmen - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Fosnavåg Rør Eiendom AS Mari Anne Bjørkmann Bestill 3 vedlegg
2019/11655-1 123060/2019 07.10.2019 I Innvilgelse av uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/10367-8 123059/2019 09.10.2019 I Haram kommune - vedtak - frådeling av tilleggsareal frå gbnr 25/3, Hildrestrandvegen 473 til gbnr 25/33 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2019/53-15 123044/2019 14.10.2019 X Anskaffelsesprotokoll - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2019/53-14 123043/2019 14.10.2019 X Anskaffelsesrapport - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs Torgeir Riksfjord Bestill
2019/9361-59 123042/2019 14.10.2019 U Tilleggsinformasjon - Drift av Fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal - Ytre Sunnmøre 2021-2031 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/176-14 123041/2019 14.10.2019 I Melding fra leverandør - Kontorrekvisita og skolemateriell m.m. til MRFk (2017/176) Staples Solutions Norway AS Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/11654-1 123040/2019 11.10.2019 I Utkast til forskrift om utnyttelse av produksjonskapasitet i røde produksjonsområder - laks Nærings- og fiskeridepartementet Arve Ingolf Slettvåg Bestill 3 vedlegg
2019/10913-9 123037/2019 11.10.2019 I Molde kommune - etablering av akvakulturanlegg Veøya - dispensasjon frå kommuneplan DNT Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2019/8317-2 123028/2019 03.10.2019 I Overtakelsesprotokoll A1942 ***** Thor Valen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/11397-2 123027/2019 14.10.2019 I Kopi: Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsendring Lied - ny veg til tomter Statens vegvesen Region midt Synnøve Valle Bestill
2019/11252-27 123017/2019 13.10.2019 I Søknad ***** Anne Bente K. Svendsvik Paragraph Unntatt off
2019/11252-26 123016/2019 12.10.2019 I Søknad ***** Anne Bente K. Svendsvik Paragraph Unntatt off
2019/11252-25 123015/2019 13.10.2019 I Søknad ***** Anne Bente K. Svendsvik Paragraph Unntatt off
2019/11252-24 123014/2019 11.10.2019 I Søknad ***** Anne Bente K. Svendsvik Paragraph Unntatt off
2019/11252-23 123013/2019 13.10.2019 I Søknad ***** Anne Bente K. Svendsvik Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
2019/11069-8 123012/2019 13.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-7 123011/2019 11.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-6 123010/2019 11.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/11069-5 123009/2019 13.10.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/10890-17 123008/2019 11.10.2019 U Arbeidsavtale ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10890-16 123007/2019 11.10.2019 U Tilbud ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10739-2 123003/2019 13.10.2019 I Forslag til Fylkeskulturprisen - ***** ***** ***** Hilde Hernes Hovland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/13267-86 123000/2019 13.10.2019 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off
2018/13267-85 122999/2019 13.10.2019 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off
2019/9597-6 122987/2019 13.10.2019 I Kopi: Skodje kommune - Automatstasjon og truckdieselstasjon - Uno-X - gbnr 13/3 - Vallevegen 20 - dispensasjon frå reguleringsplan Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2019/9235-2 122986/2019 13.10.2019 I Volda kommune - Oversending av klage på avslag om dispensasjon frå byggegrensa etter veglova - Oppføring av tilbygg - Fv. 5794 (tidlegare fv. 42) - gbnr 56/1 Statens vegvesen Region midt Henny Totlandsdal Bestill
2019/11653-1 122930/2019 11.10.2019 I Eide kommune - oppføring av garasje på ubebygd boligtomt gbnr 162/309 - dispensasjon frå kommuneplan Eide kommune Johnny Loen Bestill 6 vedlegg
2019/53-12 120887/2019 12.09.2019 U Melding til leverandør - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2019/53-11 120885/2019 12.09.2019 I Melding fra leverandør - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/53-10 120880/2019 13.09.2019 U Tildelingsvedtak - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs Bygrunna as Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2019/53-9 120879/2019 13.09.2019 X Midlertidig anskaffelsesprotokoll - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2019/53-8 106657/2019 21.08.2019 I Tilbud - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 23 vedlegg
2019/53-7 89083/2019 14.08.2019 U Melding til leverandør - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2019/53-6 88747/2019 14.08.2019 I Melding fra leverandør - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2019/53-5 88489/2019 14.08.2019 U Melding til leverandør - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2019/53-4 87981/2019 14.08.2019 I Melding fra leverandør - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2019/53-3 87618/2019 14.08.2019 U Tilleggsinformasjon - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Torgeir Riksfjord Bestill
2019/53-2 86986/2019 14.08.2019 I Melding fra leverandør - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2019/53-1 77384/2019 03.07.2019 U Kunngjøring - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs Mercell Norge AS m.fl. Torgeir Riksfjord Bestill 8 vedlegg