Offentlig postjournal for 23.05.2017

NB! For offentleg journal for 19. mai 2016 er det feil i produksjonen. Ta kontakt med post@mrfylke.no for å få tilsendt journal.
Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva vert ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 24 50 00 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.

NB! For offentleg journal for 19. mai 2016 er det feil i produksjonen. Ta kontakt med post@mrfylke.no for å få tilsendt journal.
Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/8759-3 62388/2017 23.05.2017 I Interpellasjon frå Erik Kursetgjerde ang periodebillett ungdom - inkludering av nattbuss Erik Kursetgjerde Kari Lilleng Bestill
2017/9145-3 62384/2017 23.05.2017 I Restaurering av Fiskergata 5, Kristiansund Wenche Hoff Christ Allan Sylthe Bestill 2 vedlegg
2017/9145-2 62382/2017 22.05.2017 I Bekymringsmelding om vinduer - Fiskergata 5 Aage Storvik Christ Allan Sylthe Bestill
2017/9124-2 62373/2017 23.05.2017 U Midlar til desentralisert ordning for lokale kulturbygg - feil bankkontonummer Møre og Romsdal fylkeskomune Kulturdepartementet Hege Merethe Gagnat Bestill
2017/9145-1 62370/2017 23.05.2017 U Fiskergata 5 - bekymringsmelding om vinduer Kristiansund kommune Christ Allan Sylthe Bestill 15 vedlegg
2017/5381-86 62367/2017 28.04.2017 I Behov for fagarbeidere ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2017/9144-1 62366/2017 23.05.2017 I Saksdokumenter - generalforsamling i Langfjordforbindelsen AS 24. mai kl 10.00 Langfjordforbindelsen AS Willy Loftheim Bestill 4 vedlegg
2017/8887-3 62346/2017 23.05.2017 I Haram kommune - vedtak - riving av sefrak-registrert bygg gbnr 18/6 Haram kommune Toril Moltubakk Bestill
2017/5381-85 62340/2017 23.05.2017 I Eksponering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2017/8830-2 62339/2017 12.05.2017 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2016/25368-11 62338/2017 16.04.2017 I Tilskot til brygge til Strandagården - Surnadal kommune gbnr 50/46 Jon Arne Mogstad Helge Aarset Bestill 4 vedlegg
2017/8726-2 62335/2017 12.05.2017 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2017/211-11 62333/2017 23.05.2017 I Signert avtale 2016 - Operaen i Kristiansund Operaen i Kristiansund Hege Merethe Gagnat Bestill
2017/9138-1 62332/2017 09.05.2017 I Spesifisert kostnadsoverslag ***** Anthony Normann Valen Paragraph Unntatt off
2017/5381-84 62331/2017 23.05.2017 I Eksponering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2017/757-2 62330/2017 19.05.2017 I Kopi: Avslag på søknad - Hvor mye rødrev finnes det? - videreføring Fylkesmannen i Møre og Romsdal Håkon Slutaas Bestill
2017/301-6 62329/2017 25.04.2017 I Aukra kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Falkhytten Aust - offentleg høyring Aukra kommune Anders Røynstrand Bestill
2017/5177-2 62327/2017 19.05.2017 I Kopi: Avslag på søknad om tilskot til taksering av hønsefugl Fylkesmannen i Møre og Romsdal Håkon Slutaas Bestill
2017/9141-1 62326/2017 23.05.2017 I Rindal kommune - reguleringsplan - gang- og sykkelveg på fv. 65 Holte bru - Løfall Rindal kommune Johnny Loen Bestill
2013/6748-7 62325/2017 18.05.2017 I Referat frå møte 12.05.2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Siv Aksdal Bestill
2014/13724-17 62324/2017 18.05.2017 I Utbetalingsanmodning - røykomnstue på Venås Magnus Venås Christ Allan Sylthe Bestill
2015/11127-3 62323/2017 19.05.2017 I Høring - søknad om nydyrking Surnadal kommune Toril Moltubakk Bestill
2017/9140-1 62322/2017 15.05.2017 I Ålesund kommune - vedtak - tilbygg, påbygg og fasadeendring gbnr 50/164 Borgundvegen 691 Ålesund kommune Helge Aarset Bestill 3 vedlegg
2017/9137-1 62321/2017 19.05.2017 I Kopi: Fråsegn til søknad om nydyrking - Bernt Olav Bjørge Fylkesmannen i Møre og Romsdal Christ Allan Sylthe Bestill
2017/8311-2 62319/2017 06.04.2017 I Graving i båndlagt område på gbnr 7/1 i Giske Golfklubb Giske Golfklubb Guro Dehli Sanden Bestill 3 vedlegg
2016/25594-9 62316/2017 24.03.2017 I Signert musikarkontrakt - Knut Ivar Bøe - Charis - 18.-19.03.17 Knut Ivar Bøe Hege Merethe Gagnat Bestill
2017/5984-4 62308/2017 24.03.2017 I Signert musikarkontrakt - Knut Ivar Bøe - Tresfjord ungdomslag og Tresfjordrevyen 2017 Knut Ivar Bøe Mia Smørdal Bestill
2017/9019-1 62307/2017 23.05.2017 I Herøy vgs - Forsikring av båt Aon:0033418 Aon Norway AS Kristine Svendsen Bestill 3 vedlegg
2015/13734-8 62305/2017 19.05.2017 I Kopi: Ørsta kommune - detaljregulering - reguleringsplan, endring - del av Osstranda gbnr 47/121 mfl Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2014/6883-18 62303/2017 18.05.2017 I Kopi: Giske kommune - kommuneplan - arealdel Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2017/7822-2 62289/2017 23.05.2017 U Ona fyrstasjon - maling av bolig og uthus Torstein Viken Christ Allan Sylthe Bestill 2 vedlegg
2014/971-4 62285/2017 16.01.2017 I Søknad om tilleggstilskot - anlnr 1515000402 - Heid turløyper Herøy kommune Petter Jenset Bestill 1 vedlegg
2016/2572-57 62263/2017 16.05.2017 I Endringer i prosjektet Hjertøya Merzbau 2017 Møre og Romsdal kunstsenter Hanne Brakstad Bestill
2017/8450-5 62258/2017 03.05.2017 U Tildeling - Foliering av 39 stk busshekker ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off
2017/214-63 62253/2017 19.05.2017 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2017/5381-83 62238/2017 23.05.2017 U Eksponering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2017/6093-8 62235/2017 23.05.2017 I Signert kontrakt - Eric Dullaert - 9. - 16.07.2017 ***** Mia Smørdal Paragraph Unntatt off
2017/5554-5 62226/2017 28.04.2017 I Søknad om tilbod stimuleringstilskot 2017 Opplæringskontoret i Haram Inger Anita Sjømæling Bestill
2017/9133-1 62212/2017 22.05.2017 I Søknad om godkjenning som ny lærebedrift ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off
2017/5554-4 62206/2017 27.04.2017 I Søknad om stimuleringstilskudd Opplæringskontoret for tekniske fag Sunnmøre Inger Anita Sjømæling Bestill
2017/9127-2 62205/2017 15.05.2017 I Ang korrigert oppsett av avregning sendt 20.04.2017 - kjøp av tjenester for Ytre Nordmøre 2016 PPT for Ytre Nordmøre Jorunn Dahle Bestill
2017/9127-1 62201/2017 15.05.2017 I Ang avregning fra PPT Ytre Nordmøre for 2016 PPT for Ytre Nordmøre Jorunn Dahle Bestill
2017/5804-3 62197/2017 23.05.2017 I Hospitering - brev og kontrakt ***** Bjørn Ringstad Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2016/25387-96 62195/2017 23.05.2017 I Bekreftelse på igangsetting av tiltak Norges Idrettsforbund Therese Thue Hvattum Bestill
2016/25377-24 62192/2017 23.05.2017 I Rapportering Søndagsskolen Sunnmøre og Nordfjord krins Hilde Hernes Hovland Bestill 3 vedlegg
2017/8997-1 62187/2017 23.05.2017 I Blue Ocean Innovation Arena AS - generalforsamlingspapir til info ÅKP AS Willy Loftheim Bestill 1 vedlegg
2017/8947-2 62183/2017 23.05.2017 I Roksvågvegen - søknad om nybygging/ombygging av landbruksveg Halsa kommune Guro Dehli Sanden Bestill
2017/8204-3 62179/2017 23.05.2017 I Høring - søknad fra Bergmester Raudsand AS om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven Sjømat Norge havbruk midt Anders Røynstrand Bestill
2017/8604-5 62145/2017 23.05.2017 I Vedlikeholdsavtale - Sanntidsutstyr i buss - Rutepakke 1 ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off
2017/8604-3 62121/2017 22.05.2017 I Kjøpsavtale - Sanntidsutstyr i buss - Rutepakke 1 ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2015/2415-22 62116/2017 18.05.2017 U Ljøbrekka 20. mai 2017 Statens vegvesen Region midt Bjørn Ringstad Bestill
2017/8898-1 62114/2017 23.05.2017 I Innkalling til generalforsamling i Vegamot AS Vegamot AS Willy Loftheim Bestill 4 vedlegg
2017/7901-4 62109/2017 22.05.2017 I Møte og befaring vedr. statlige fiskerihavner - Smøla kommune Kystverkets hovedkontor Olav Arne Vatne Bestill
2015/852-16 62102/2017 23.05.2017 U Raudebuda på Flåvær Herøy kommune Toril Moltubakk Bestill
2016/23323-3 62101/2017 23.05.2017 I Vedtak - Utviklingsplan for Tingvoll vgs, og sambruk med kommunale tenester Tingvoll kommune Per Olaf Brækkan Bestill 2 vedlegg
2016/25095-5 62084/2017 23.05.2017 I Søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 1. september til 20. desember 2017 Peder Gjerstad Kari Lilleng Bestill
2016/6297-3 62080/2017 23.05.2017 I Innkalling til generalforsamling i Møbelkraft Møbelkraft Willy Loftheim Bestill
2017/6091-1 62075/2017 22.05.2017 I Varsel om generalforsamling i ProtoMore kunnskapspark 2. juni 2017 kl 14:00 ProtoMore kunnskapspark AS Willy Loftheim Bestill
2017/8759-2 62064/2017 22.05.2017 I Interpellasjon frå Syver Hanken og Peder Gjerstad vedr. reduksjon av politikargodtgjersle Peder Gjerstad og Syver Hanken Kari Lilleng Bestill
2015/5797-89 62060/2017 22.05.2017 I Rapport den kulturelle spaserstokken 2016 - Kristiansund kommune Kristiansund kommune Camilla Wiik Bestill
2017/8814-9 62057/2017 15.05.2017 I Signert kontrakt - Oskar Slettfjerding - 17.6.17 ***** Mia Smørdal Paragraph Unntatt off
2017/6769-3 62053/2017 22.05.2017 I Protokoll årsmøte Stiftelsen Nordmøre museum 29.03.17 Nordmøre museum Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill 1 vedlegg
2017/9124-1 62051/2017 19.05.2017 I Møre og Romsdal fylkeskommune - melding om midlar til desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg 2017 Kulturdepartementet Hege Merethe Gagnat Bestill 1 vedlegg
2017/9122-2 62050/2017 22.05.2017 U Søknad om rekonstruksjon av Kaihuset i Norddal Stiftinga Notnaustet i Norddal Helge Aarset Bestill
2016/2927-144 62047/2017 26.04.2017 I Svar på spørsmål om konsekvenser av grensejustering mellom Møre og Romsdal og Trøndelag - ferjesambandet Arasvika - Hennset Kommunal- og moderniseringsdepartementet Magne Hanestadhaugen Bestill 1 vedlegg
2017/9122-1 62046/2017 06.05.2017 I Søknad om rekonstruksjon av Kaihuset i Norddal Stiftinga Notnaustet i Norddal Helge Aarset Bestill 3 vedlegg
2016/26078-5 62045/2017 22.05.2017 I RF13.50 - søknadnsr 2016-0246 - Anmodning om delutbetaling Midnor CNI AS Lina Jonasson Bestill 1 vedlegg
2017/8971-3 62044/2017 22.05.2017 I RF13.50 - søknadsnr 2017-0137 Ålesund kommune Kjersti Hammerbukt Hasselø Bestill 5 vedlegg
2017/9121-1 62043/2017 19.05.2017 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsendring gbnr 21/17 - oppstart Molde kommune Anders Røynstrand Bestill 1 vedlegg
2017/8970-2 62042/2017 22.05.2017 I RF13.50 - søknadsnr 2017-0139 Ålesund kommune Kjersti Hammerbukt Hasselø Bestill 2 vedlegg
2016/938-5 62041/2017 22.05.2017 I Fravikssøknad for Fv. 20 Nerlandsøybrua Statens vegvesen Region midt Henny Totlandsdal Bestill
2015/7167-42 62040/2017 22.05.2017 I Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Gjertnesmarka - Dispensasjon fra KML § 8, 4. ledd for id 220692 og del av id 145527 Universitetet i Bergen Mari Anne Bjørkmann Bestill 3 vedlegg
2017/9120-1 62039/2017 22.05.2017 I Herøy kommune - tiltak endring av vei, parkering, tippområdet og ny avkøyrsle av anleggsområdet i Frøystadskaret - dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 2 vedlegg
2017/8891-12 62033/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8891-11 62032/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8891-10 62031/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8891-9 62030/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8890-15 62029/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8890-14 62028/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8890-13 62027/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8890-12 62026/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2017/8889-13 62025/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8889-12 62024/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2017/8889-11 62023/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8773-5 62021/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Ingrid Walstad Larsen Paragraph Unntatt off
2017/8773-4 62020/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Ingrid Walstad Larsen Paragraph Unntatt off
2017/8863-38 62018/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8863-37 62017/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off 11 vedlegg
2017/8863-36 62016/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/8863-35 62015/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8863-34 62014/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8863-33 62013/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8863-32 62012/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8863-31 62011/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-77 62010/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-76 62009/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8862-75 62008/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-74 62007/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-73 62006/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off 11 vedlegg
2017/8862-72 62005/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/8862-71 62004/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-70 62003/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-69 62002/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-68 62001/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2017/8862-67 62000/2017 23.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-66 61999/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-65 61998/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-64 61997/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-63 61996/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8862-62 61995/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/8862-61 61994/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-60 61993/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off
2017/8862-59 61992/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Berit Dahl Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2017/8734-6 61972/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Per Olaf Brækkan Paragraph Unntatt off
2017/8609-84 61971/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-83 61970/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-82 61969/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-81 61968/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-80 61967/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-79 61966/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-78 61965/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-77 61964/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8609-76 61963/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-75 61962/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2017/8609-74 61961/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-73 61960/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8609-72 61959/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-71 61958/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-70 61957/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-69 61956/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-68 61955/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8609-67 61954/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-66 61953/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
2017/8609-65 61952/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-64 61951/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-63 61950/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-62 61949/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8609-61 61948/2017 23.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8558-4 61947/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off 10 vedlegg
2017/8888-13 61946/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8888-12 61945/2017 22.05.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/19-16 61913/2017 11.05.2017 X Midlertidig anskaffelsesprotokoll - 2017-19 Sammenslåing Sunm. museum og Kulturkvartalet Arnt Ove Hol Paragraph Unntatt off
2017/3-29 61912/2017 19.05.2017 X Anskaffelsesprotokoll - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale Jorid Nerland Bestill
2017/3-28 61911/2017 19.05.2017 X Anskaffelsesrapport - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale Jorid Nerland Bestill
2017/8669-5 59864/2017 15.05.2017 U Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring 2017/18 ***** Kari Volden Paragraph Unntatt off
2017/8669-6 59860/2017 15.05.2017 U Informasjon om inntak til videregående opplæring 2017/ 18 ***** Kari Volden Paragraph Unntatt off
2017/5363-2 59766/2017 15.05.2017 U Søknad om tilrettelagt eksamen ***** Einar Hoem Paragraph Unntatt off
2017/3-25 58009/2017 09.05.2017 I Melding fra leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/3-24 57435/2017 08.05.2017 I Melding fra leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/3-23 57394/2017 08.05.2017 U Melding til leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/3-22 57309/2017 08.05.2017 I Melding fra leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/8399-2 53839/2017 27.04.2017 U Søknad om godkjenning som lærebedrift i salgsfaget Kiwi Bergmo Siv Sandøy Bestill
2017/3-21 52570/2017 26.04.2017 U Melding til leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/5137-7 51989/2017 24.04.2017 U Fag-og svenneprøve i motormannfag frå Sør-Trøndelag ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off
2017/3-20 51575/2017 21.04.2017 I Melding fra leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/3-19 48271/2017 07.04.2017 U Melding til leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/3-18 48266/2017 07.04.2017 U Melding til leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/3-17 46626/2017 05.04.2017 I Melding fra leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/3-16 46625/2017 05.04.2017 U Melding til leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/3-15 46567/2017 05.04.2017 I Melding fra leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/3-14 46494/2017 05.04.2017 I Melding fra leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/3-13 46268/2017 04.04.2017 X Midlertidig anskaffelsesprotokoll - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/3-12 46267/2017 04.04.2017 U Tildelingsvedtak - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ASK Safety AS Jorid Nerland Bestill
2017/3-11 46266/2017 04.04.2017 U Tildelingsvedtak - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ResQ AS / ResQ Holding AS Jorid Nerland Bestill
2016/25594-6 41304/2017 24.03.2017 U Musikarkontrakt - Knut Ivar Bøe - Charis 18.-19.mars 2017 Knut Ivar Bøe Hege Merethe Gagnat Bestill
2016/25594-7 41303/2017 24.03.2017 U Musikarkontrakt - Ingunn Linge Valdal - Charis 18.-19.mars 2017 Ingunn Linge Valldal Hege Merethe Gagnat Bestill
2017/3-10 38371/2017 16.03.2017 I Tilbud - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
2017/3-9 38368/2017 15.03.2017 I Tilbud - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 14 vedlegg
2011/3125-10 32870/2017 14.03.2017 U Oppdatering nytt fag og nye faglig ledere - automatiseringsfaget EPAX NORWAY AS Stine Waske Bestill
2017/3-8 21683/2017 03.03.2017 U Kunngjøring - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale Mercell Norge AS m.fl. Jorid Nerland Bestill 6 vedlegg
2017/3-7 19049/2017 27.02.2017 U Tilleggsinformasjon - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Jorid Nerland Bestill 1 vedlegg
2017/3-6 18985/2017 24.02.2017 I Melding fra leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/3-5 18307/2017 23.02.2017 U Tilleggsinformasjon - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Jorid Nerland Bestill 1 vedlegg
2016/25594-4 16826/2017 17.02.2017 U Kontrakt - Charis - 18. og 19. mars 2017 Charis Hege Merethe Gagnat Bestill
2017/3-4 15787/2017 15.02.2017 I Melding fra leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/3-3 13764/2017 09.02.2017 U Tilleggsinformasjon - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Jorid Nerland Bestill 1 vedlegg
2017/3-2 13751/2017 09.02.2017 I Melding fra leverandør - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/3-1 9678/2017 28.01.2017 U Kunngjøring - 2017/3 - Maritime sikkerhetskurs til fag- og videregående skoler i Møre og Romsdal. Rammeavtale Mercell Norge AS m.fl. Jorid Nerland Bestill 6 vedlegg
2015/2415-20 1067/2017 04.01.2017 U 2016 - Sluttbetaling av tilskot til ''Den Trondhjemske postvei'' Ljøbrekkas Vener Petter Jenset Bestill
2015/2415-17 107767/2016 17.10.2016 U Den Trondhjemske postvei - Ljøbrekka, melding om vedtak Petter Hjørungdal Petter Jenset Bestill