Offentlig postjournal for 03.03.2021

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 andre virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/4537-1 31210/2021 02.03.2021 X Historikk - 13.05.2014 - 11.05.2016 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4536-1 31137/2021 02.03.2021 X Historikk - 16.08.2011 - 26.05.2014 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4535-1 31072/2021 02.03.2021 X Historikk - 21.11.2011 - 11.07.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4534-1 31013/2021 02.03.2021 X Historikk - 07.05.2003 - 08.09.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4533-1 30934/2021 02.03.2021 X Historikk - 27.09.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4532-1 30881/2021 02.03.2021 X Historikk - 18.10.2012 - 28.04.2014 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4531-1 30641/2021 02.03.2021 X Historikk - 29.01.2013 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4530-1 30559/2021 02.03.2021 X Historikk - 10.07.2013 - 22.05.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4529-1 30514/2021 02.03.2021 X Historikk - 07.07.1995 - 21.08.2013 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4528-1 30456/2021 02.03.2021 X Historikk - 21.07.2008 - 28.08.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4527-1 30404/2021 02.03.2021 X Historikk - 19.04.2017 - 25.05.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4526-1 30393/2021 02.03.2021 X Historikk - 01.08.2006 - 09.07.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4525-1 30389/2021 02.03.2021 X Historikk - 25.05.1972 - 01.05.2016 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/17493-4 30384/2021 03.03.2021 I Vedrørende historisk skyssvogn i busskuret i Sjøholt sentrum ØRSKOG HISTORIELAG Geir Olsen Bestill 2 vedlegg
2021/5996-1 30373/2021 03.03.2021 I Høring - Forslag til forskrift om endring av forskrift av 13.05.2009 nr 591 - Periodisk kjøretøykontroll Statens vegvesen Magne Vinje Bestill 2 vedlegg
2021/4524-1 30370/2021 02.03.2021 X Historikk - 15.09.2015 - 15.06.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/5994-1 30367/2021 03.03.2021 I Hustadvika kommune - Tillatelse - Arbeidsvarslingsplan - Fv 664 - Fiberpløying - Gule - APV20212285-S1 Statens vegvesen Ikke fordelt til saksbehandler Bestill 2 vedlegg
2021/4523-1 30363/2021 02.03.2021 X Historikk - 02.07.2012 - 11.09.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2014/1718-69 30361/2021 03.03.2021 I Sykkylven kommune - bestilling av arkeologisk utgraving for busslomme på Auremarka Sykkylven kommune Susanne Iren Busengdal Bestill
2021/4522-1 30360/2021 02.03.2021 X Historikk - 20.11.2015 - 20.08.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4521-1 30358/2021 02.03.2021 X Historikk - 05.07.2018 - 18.12.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4520-1 30357/2021 02.03.2021 X Historikk - 16.01.1995 - 09.08.2011 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4519-1 30351/2021 02.03.2021 X Historikk - 25.10.2011 - 23.10.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4614-3 30350/2021 03.03.2021 I Kopi: Ålesund kommune - arealoverføring - gbnr 568/4 - Engsetdalsvegen 812 - dispensasjon frå kommuneplanen - Fråsegn Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2021/5992-1 30347/2021 03.03.2021 I Molde kommune - Tillatelse - Arbeidsvarslingsplan - E39 Fannestrandvegen/Ytre Årø - Utskifting vann og kloakk Statens vegvesen Ikke fordelt til saksbehandler Bestill 3 vedlegg
2020/9668-3 30346/2021 03.03.2021 I Egenkontroll - Fjord kommune - nærføring Fv 63 - El-kabel høyspent - gbnr 27/170 - Olavsgata - Valldal MØRENETT AS May-Bente Nyland Bestill 1 vedlegg
2021/4517-1 30344/2021 02.03.2021 X Historikk - 06.11.2006 - 23.07.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/4117-3 30342/2021 03.03.2021 I Egenkontroll skjema - Molde kommune - graving - fv 6228 - Parkvegen HAUGEN & REITAN AS May-Bente Nyland Bestill 3 vedlegg
2021/5321-2 30338/2021 03.03.2021 I Kopi: Giske kommune - utlegging av sjøkabel som skal forsyne lokalitet Oksebåsen V - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - Uttalelse FISKERIDIREKTORATET Synnøve Valle Bestill
2021/4387-6 30326/2021 03.03.2021 U Innsyn i sak 2021/4387 - dokument 1 Roy Arne Sekkeseter Trond Hammond Hanson Bestill 1 vedlegg
2020/16441-4 30305/2021 03.03.2021 I RF13.50 - tilsagnsnr 2020-0489 - anmodning om delutbetaling PLUSSREISER AS May Britt Roald Bestill 2 vedlegg
2021/5526-1 30296/2021 03.03.2021 I Gjemnes kommune - avkjørsel frå Sørlandsvegen 35 gbnr 4/176 - fv 666 Sigmund Peter Måseide Ida Sigerseth Bestill
2021/5523-1 30288/2021 03.03.2021 I Ålesund kommune - vedlikehold Ullavegen 292-300 Haramsøy Johan Hendriks Grete Berge Bestill
2021/5506-1 30283/2021 23.02.2021 I Spesifisert kostnadsoverslag ***** Anthony Valen Paragraph Unntatt off
2017/13717-13 30281/2021 03.03.2021 I RF13.50 - tilsagnsnr 2017-0215 - anmodning om sluttutbetaling IKUBEN Anna-Marie Hatlestad Bestill 7 vedlegg
2021/5505-1 30279/2021 25.02.2021 I Innvilgelse av uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/5521-2 30265/2021 03.03.2021 I Kvittering ES 686720 - Shielings of the Northwest - ancient objectives, recent perspectives NORGES FORSKNINGSRÅD Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2021/5503-1 30225/2021 03.03.2021 I Molde kommune - kvittering for nabovarsel - tilbygg - gbnr 117/26 - Nesjevegen 20 Vegard Nauste Berg Ane Øie Jordahl Bestill
2021/5522-1 30212/2021 03.03.2021 I Molde kommune - autovern / rekkverk på fv 6024 sør for Solholmen Fergekai Arve Solholm Peder Tangen Bestill 1 vedlegg
2021/5227-3 30160/2021 18.02.2021 I Aukra kommune - nabovarsel - fradeling og matrikulering av omsøkte parsell - gbnr 1/1 OPPLYSNINGSVESENETS FOND Ane Øie Jordahl Bestill
2021/5521-1 30101/2021 03.03.2021 I Mottatt søknad ES 686720 - Shielings of the Northwest - ancient objectives, recent perspectives NORGES FORSKNINGSRÅD Kristoffer Dahle Bestill
2021/4107-7 30093/2021 03.03.2021 I Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5211-2 30030/2021 03.03.2021 U Gjemnes kommune - fv 6114 - gbnr 52/3 - behov for ytterligere opplysninger vedr. søknad om avkjørsel etter veglova Trond Gildestad Ida Sigerseth Bestill
2021/5224-2 29984/2021 17.02.2021 I Postforkynning med mottakskvittering - Djupvikvatnet-Kringlevatnet - signert Sunnmøre jordskifterett Jan Arne Nygaard Bestill
2021/5347-2 29914/2021 24.02.2021 I Postforkynning med mottakskvittering - Kjørsundholm - signert Sunnmøre jordskifterett Jan Arne Nygaard Bestill
2020/17789-2 29866/2021 03.03.2021 I Statsbudsjettet 2021 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge Landbruks- og matdepartementet Kirsti Hjelme Connor Bestill 1 vedlegg
2021/4968-2 29835/2021 03.03.2021 U Averøy kommune – fv 6074 - gbnr 97/29 - foreløpig tilbakemelding på søknad om avkjørsel Vegard Nils Smenes Ida Sigerseth Bestill
2021/3519-2 29585/2021 03.03.2021 U Ålesund kommune - Svar på henvendelse om manglende rekkverk - fv 6216 - Borgundfjordvegen Jan Erik Døving Torunn Hopen Bestill
2021/5514-2 29464/2021 02.03.2021 I Næringshage- og inkubasjonsprogrammet - rapportering 2020 til fylkeskommunen Siva Lasse Kristiansen Bestill 7 vedlegg
2021/5516-1 29385/2021 02.03.2021 I Hareid kommune - Nabovarsel - Nytt torg og friområde i Hareid sentrum - gbnr 41/371 - Strandgata 89 NORDPLAN AS Ingrid Renate Gjørvad Bestill 10 vedlegg
2020/9750-7 29099/2021 03.03.2021 I Høyring på fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 Sande kommune Janne Lønsethagen Bestill 2 vedlegg
2020/5583-6 29035/2021 03.03.2021 I Anmoding om utbetaling av støtte til RFF 299125 SUNNDALSPOTET AS Anne-Marthe Frostad Bestill 1 vedlegg
2021/5514-1 28937/2021 03.03.2021 I Oppdragsbrev Møre og Romsdal - tilskudd til næringshage- og inkubasjonsprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lasse Kristiansen Bestill 2 vedlegg
2021/5077-2 28692/2021 03.03.2021 U Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - industrimekaniker TINE SA, avd. ÅLESUND Tove Skive Hoel Bestill
2021/3569-32 28655/2021 03.03.2021 U Ramsli på plass som prosjektleiar for omstilling Geiranger verdsarvområde Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/4864-2 28651/2021 02.03.2021 I Smøla kommune - Oppføring av rorbu med kai - gbnr 52/462 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Johnny Loen Bestill
2021/5490-2 28619/2021 03.03.2021 U Tingvoll kommune - fv 6128 - gbnr 67/4,9 - merknad til nabovarsel Tingvoll kommune m.fl. Lisa Enstad Bestill
2020/9709-5 28296/2021 03.03.2021 I Eigenkontrollskjema - Herøy kommune - Nærføring - tele/fiber - Fv 5880 - gbnr 4/247 - Geila 1 ULSTEIN ANLEGG AS Elisabeth Mansfield Bestill 4 vedlegg
2020/11783-17 28204/2021 20.02.2021 I Kontrakt Kulturelle Skulesekken VEGARD LUND Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2021/5490-1 28028/2021 03.03.2021 I Tingvoll kommune - nabovarsel gbnr 67/15 - fradeling av areal gbnr 67/4 og 67/9 Tingvoll kommune Lisa Enstad Bestill 3 vedlegg
2021/5489-1 27818/2021 03.03.2021 I Molde kommune - fv 6226 Moldelivegen - forslag til fornyelse og supplering av serviceskilt til Kongebjørka Molde kommune Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg
2021/5181-4 27779/2021 03.03.2021 U Rauma kommune - fv 5998 - gbnr 47/2 - dispensasjon fra byggegrense etter veglova for låve LARS REINHOLD SCHNEIDER m.fl. Ane Øie Jordahl Bestill
2021/4341-2 27602/2021 03.03.2021 I Skoleskyss - tilbakemelding på hvor mange hjemkjøringer fylkeskommunen tilbyr Aukra kommune Margreta Heggem Pilskog Bestill 1 vedlegg
2021/5487-1 27524/2021 02.03.2021 I Ørsta kommune - trafikktrygging Fv 655 - vurdering av fartsgrense i Bondalen Ørsta kommune Elisabeth Mansfield Bestill
2021/5483-1 27276/2021 02.03.2021 I Molde kommune - fylkesvei 410 gjennom tunet på gbnr 115/2 - fart Jon Marius Flovik Ane Øie Jordahl Bestill
2021/5481-1 27171/2021 16.02.2021 I Vanylven kommune - nabovarsel gbnr 43/8 - frådeling av teig - Småstranda Chriss-Ole Fiskaa Ingrid Renate Gjørvad Bestill 1 vedlegg
2021/5479-1 27088/2021 02.03.2021 I Søknad ***** Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/5176-6 27084/2021 02.03.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/4994-7 27083/2021 02.03.2021 I Søknad ***** Dag Lervik Paragraph Unntatt off
2021/4994-6 27082/2021 02.03.2021 I Søknad ***** Dag Lervik Paragraph Unntatt off
2021/4993-26 27081/2021 02.03.2021 I Søknad ***** Dag Lervik Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2021/4993-25 27078/2021 02.03.2021 I Søknad ***** Dag Lervik Paragraph Unntatt off
2021/4860-10 27073/2021 02.03.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/5478-12 27069/2021 28.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/5478-11 27067/2021 28.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/5478-10 27065/2021 28.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/5478-9 27064/2021 21.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/5478-8 27063/2021 19.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2021/5478-7 27062/2021 18.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/5478-6 27061/2021 18.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/5478-5 27060/2021 15.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/5478-4 27057/2021 10.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2021/5478-3 27053/2021 09.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 9 vedlegg
2021/5478-2 27049/2021 28.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/5478-1 27047/2021 08.02.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/4933-10 27041/2021 02.03.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/3553-70 27040/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-69 27039/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-68 27038/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-67 27037/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-66 27035/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-65 27032/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-64 27030/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-63 27028/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-62 27026/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-61 27023/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-60 27021/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-59 27019/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-58 27018/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-57 27017/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-56 27016/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-55 27015/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-54 27014/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-53 27013/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-52 27011/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-51 27009/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-50 27007/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-49 27005/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-48 27002/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-47 27000/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-46 26998/2021 02.03.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/3553-45 26995/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-44 26994/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-43 26993/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-42 26992/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-41 26991/2021 02.03.2021 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/3553-40 26990/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-39 26989/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-38 26988/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/3553-37 26986/2021 02.03.2021 U Bekreftelse ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-27 26972/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-26 26971/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-25 26970/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-24 26969/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-23 26967/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-22 26964/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-21 26962/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-20 26960/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-19 26958/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-18 26956/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-17 26953/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/17988-16 26950/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/18299-42 26948/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/18299-41 26947/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/18299-40 26946/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/18299-39 26945/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/18299-38 26944/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/18299-37 26943/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/18299-36 26941/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/18299-35 26939/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/18299-34 26937/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/18299-33 26935/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/18299-32 26932/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/17397-35 26929/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/17397-34 26926/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/17397-33 26925/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/17397-32 26924/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/17397-31 26923/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/17397-30 26922/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/17397-29 26921/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/15425-44 26910/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/15425-43 26909/2021 02.03.2021 U Arbeidsavtale ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/15425-42 26908/2021 02.03.2021 U Tilbud ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/15425-41 26907/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/15425-40 26906/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/15425-39 26905/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/15425-38 26903/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/15425-37 26901/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/15425-36 26899/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/15425-35 26896/2021 02.03.2021 U Avslag ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/8177-13 26735/2021 03.03.2021 U Listeforslag SV - Sosialistisk Venstreparti SV - Sosialistisk Venstreparti Kari Rundmo Bestill
2021/5474-1 26471/2021 02.03.2021 I Høring – nye læreplaner med fordypningsområder i Vg3 opplæring i bedrift Utdanningsdirektoratet Bjørnar Loe Bestill 1 vedlegg
2021/5358-2 26467/2021 01.03.2021 I Kompensasjon koronastøtte for lokale verksemder STIFTINGA ØRSTA NÆRINGSKONTOR Eivind Vartdal Ryste Bestill
2020/10852-32 26464/2021 03.03.2021 U Melding til leverandør - Rammeavtale - Kjøp av reisekort (2021) FARA AS m.fl. Anne Høystakli Paragraph Unntatt off
2021/4754-2 26463/2021 03.03.2021 U Rauma kommune - etablering av 8 mobile boenheter - Setnes gbnr 3/2 - dispensasjon frå kommuneplan - anmoding om uttale Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kristoffer Dahle Bestill 2 vedlegg
2021/5453-2 26458/2021 02.03.2021 I Kopi: Molde kommune - Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri - høring Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill
2020/5996-14 26455/2021 02.03.2021 I Audit Announcement Hofseth Aqua AS, Location Overåneset Vest Bureau Veritas Certification Denmark A/S Rebekka Varne Bestill
2021/5464-2 23461/2021 02.03.2021 U Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/16604-5 23413/2021 02.03.2021 U Averøy kommune - fv 6072 - gbnr 46/2 - Varsel om pålegg om utbedring/reparasjon ALLSKOG SA Ida Sigerseth Bestill 1 vedlegg
2017/8560-51 23412/2021 07.10.2020 U Underskriven avtale nynorsk i DKS Lise Lahn-Johannessen Åshild Widerøe Bestill 1 vedlegg
2018/11570-9 23407/2021 02.03.2021 U Oversending av arkeologisk rapport for reguleringsplan for fritidshus på støylane, Sande kommune Asbjørn Støylen Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2021/5440-2 23399/2021 02.03.2021 U Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2021/5382-88 23338/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 98/124 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5349-28 23337/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 83/11 - Averøy kommune Averøy kommune Elin Larsen Blø Bestill
2021/5382-87 23336/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 88/26 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-86 23335/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 107/25 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-85 23333/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 90/80 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-84 23332/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 85/44 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-83 23331/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 84/14 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-82 23330/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 82/191 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-81 23329/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 88/27 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-80 23328/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 81/135 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-79 23327/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 82/190 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-78 23325/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 87/5 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-77 23324/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 86/4 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-76 23322/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 92/3 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-75 23321/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 93/8 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-74 23320/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 94/11 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-73 23319/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 95/6 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-72 23318/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 96/48 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-71 23317/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 97/70 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-70 23316/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 103/147 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-69 23315/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 142/22 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-68 23314/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 137/23 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-67 23313/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 136/76 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-66 23311/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 135/14 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-65 23310/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 134/10 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-64 23309/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 133/45 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-63 23308/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 129/9 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-62 23307/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 127/9 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-61 23306/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 132/13 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-60 23305/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 126/8 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-59 23304/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 124/3 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-58 23303/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 125/11 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-57 23302/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 123/9 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-56 23301/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 106/9 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-55 23300/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 105/22 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-54 23299/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 104/53 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-53 23298/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 103/146 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-52 23297/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 122/16 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5349-27 23296/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 98/35 - Averøy kommune Averøy kommune Elin Larsen Blø Bestill
2021/5382-51 23285/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 69/26 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-50 23284/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 72/39 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-49 23283/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 77/27 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-48 23282/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 76/34 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-47 23281/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 75/13 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-46 23280/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 73/35 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-45 23279/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 72/38 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-44 23278/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 78/208 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-43 23277/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 54/133 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-42 23276/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 78/209 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-41 23275/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 68/13 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-40 23274/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 57/90 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-39 23272/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 67/150 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5349-26 23271/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 78/180 - Averøy kommune Averøy kommune Elin Larsen Blø Bestill
2021/5382-38 23270/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 78/198 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-37 23269/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 77/26 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-36 23268/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 76/31 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-35 23267/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 71/30 - Averøy kommune. Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-34 23242/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 25/54 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-33 23241/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 52/784 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-32 23230/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 17/12 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-31 23229/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 16/15 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-30 23228/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 46/14 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-29 23227/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 47/83 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-28 23226/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 29/10 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-27 23225/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 28/31 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-26 23224/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 27/14 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-25 23223/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 26/10 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-24 23222/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 24/19 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5349-25 23221/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 23/25 - Averøy kommune Averøy kommune Elin Larsen Blø Bestill
2021/5382-23 23220/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 22/83 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-22 23218/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 20/59 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-21 23217/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 19/47 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-20 23216/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 15/11 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-19 23215/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 14/39 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-18 23214/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 13/12 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-17 23212/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 12/46 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-16 23211/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 11/20 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-15 23210/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 10/30 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-14 23209/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 52/817 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-13 23208/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom - gbnr 52/816 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-12 23207/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 18/11 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5382-11 23206/2021 02.03.2021 I Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gbnr 17/13 - Averøy kommune Averøy kommune Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5171-2 23164/2021 02.03.2021 U Kristiansund kommune - FV 6098 - svar på henvendelse vedr. utbedring/utvidelse av veg - Frei Steinar Hoftaniska Høgsve Hilde Olsen Smørholm Bestill
2021/4961-2 23151/2021 02.03.2021 U Ålesund kommune - Svar vedr. innspill til skilting for lange kjøretøy på fv. 5946 Utvikbygda-Alvikvegen Utvikbygda vel- og idrettsforening v/Stian Brune Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2021/5425-2 23138/2021 02.03.2021 U Smøla kommune - mulig kulturminne - stokker i myra Olav Lervik Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2021/5234-2 23136/2021 01.03.2021 X SSB rapportering 2021 - IKT Siv Talstad Hansen Dagfinn Grønvik Bestill 1 vedlegg
2021/4638-3 23134/2021 02.03.2021 U Molde kommune - frådeling av tun og seter - gbnr 314/10 - Langevegen 161 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2020/18394-9 23124/2021 02.03.2021 U Smøla kommune - restaurering og bruksendring gbnr 52/12 - søknad om dispensasjon fra kulturminneloven Heidi Rognskog Mella Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2018/7947-44 23084/2021 02.03.2021 U Sula kommune- Jetmundgarden gbnr 111/71 og 119- ID 265952- løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne etter kml § 8, første ledd. Sula kommune Susanne Iren Busengdal Bestill 6 vedlegg
2018/12162-12 22967/2021 01.03.2021 U Aure kommune - Kjelklia syd-vest næringsområde - oppføring av gjerde rundt omsynssone C Jan Erik Kjønsvik Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2020/17431-48 22877/2021 01.03.2021 U 2021 - Treårig driftstilskot Møre og Romsdal Idrettskrets MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Rigmor Hustad Holen Bestill
2021/4761-2 22751/2021 01.03.2021 U Svar på spørsmål om stadnamnsamlingar Line Lysaker Heinesen Åshild Widerøe Bestill
2021/4302-5 22727/2021 01.03.2021 I Kopi: Ørsta kommune - bygging av bustadhus - gbnr 28/7 - Øyehaug, Follestaddalen - dispensasjon frå kommuneplan Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2021/4346-3 22635/2021 01.03.2021 I Kopi: Rauma kommune - oppføring av carport - gbnr 43/378 - Isfjorden - dispensasjon frå reguleringsplan Statens vegvesen Ingeborg Forseth Bestill
2020/13480-3 22634/2021 24.02.2021 I Kopi: Hustadvika kommune - detaljregulering - reguleringsendring - Harøysund hamn med ny off kai - Vikomar AS Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/5525-1 22589/2021 18.02.2021 I Ordinær politiattest ***** Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/18482-4 22539/2021 22.02.2021 I Kristiansund kommune - Vedtak - fjerning av tre - gbnr 3/604 - Roligheten 2 A - dispensasjon frå reguleringsplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2021/4314-5 22444/2021 01.03.2021 I Aure kommune - oppføring av fritidsbolig - gbnr 236/9 - Ørbogen - dispensasjon frå kommuneplan - Bestilling av arkeologisk registrering Aure kommune Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill 1 vedlegg
2020/6874-6 22408/2021 01.03.2021 I Aure kommune - Vedtak - oppføring av tilbygg på fritidsbolig gbnr 58/4 - sefrak - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2021/4172-4 22387/2021 01.03.2021 U Sula kommune - rehabilitering av eldre naust - gbnr 65/279 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Are Bakke m.fl. Susanne Iren Busengdal Bestill
2021/4051-4 22321/2021 01.03.2021 I Ørsta kommune - fjerne skilt nr. 124 "Farlig vegkryss" på Ytrehovdevegen - fv 5896 Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2021/5515-1 22312/2021 25.02.2021 I Ørsta kommune - Tillatelse arbeidsvarsling - spesiell - FV655 - Møre og Romsdal - Ørsta - APV20212057-S1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 3 vedlegg
2019/1095-10 22269/2021 26.02.2021 I Kopi: Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Synesvågen II gbnr 6/39 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2020/14604-8 22219/2021 24.02.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Mikkalvegen på Rørstad Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2021/5501-1 22208/2021 01.03.2021 I Giske kommune - bod for søppeldunkar - gbnr 129/182 - Sjøvegen 80 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Giske kommune Synnøve Valle Bestill 4 vedlegg
2020/16646-8 22205/2021 26.02.2021 I Kopi: Molde kommune - utbedring av sti til Prestaksla - dispensasjon frå kommuneplan Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/11661-12 22201/2021 01.03.2021 I Kopi: Molde kommune (Midsund) - detaljregulering - reguleringsplan - idrettshall på Stormyra Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2021/3876-4 22193/2021 01.03.2021 I Ålesund kommune - vedtak - oppføring av fritidsbolig - Skorastrandvegen - gbnr 386/24 - dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg
2020/17009-10 22192/2021 01.03.2021 I Kopi: Smøla kommune - oppføring av uthus på Ringsøya - gbnr 25/5 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Helge Aarset Bestill
2017/9982-6 22189/2021 01.03.2021 I Overføring av midler til arbeid med ungdom utenfor opplæring og arbeid Utdanningsdirektoratet Rose Mari Skarset Bestill
2021/4570-3 22169/2021 26.02.2021 U Flåstuo Nordmøre Museum Christ Allan Sylthe Bestill
2021/5131-2 22151/2021 26.02.2021 U Tingvoll kommune - fasadeendring på bolighus - gbnr 70/6 - Meisingsetvågen Tingvoll kommune Christ Allan Sylthe Bestill
2020/15838-2 22150/2021 26.02.2021 U Molde kommune - Hans Møllers gate 20 - gbnr 25/1066 - Søknad om påbygg og veranda Molde kommune Christ Allan Sylthe Bestill
2020/15272-51 22137/2021 26.02.2021 U 2021 - Tildeling Den Blå Timen - Regionale festivalar og kulturarrangement SANDØYAKADEMIET EIKREM Lene Mordal Bestill
2020/15272-48 22097/2021 26.02.2021 U 2021 – Tildeling til Ålesund Kammermusikkfestival – Regionale festivalar og kulturarrangement ÅLESUND KAMMERMUSIKKFESTIVAL Lene Mordal Bestill
2020/8034-3 22038/2021 26.02.2021 U Riving av våningshus, Orvikveien 91 (Gamle Midsund kommune) (justert uttalelse) Jan Ivar Tistel Christ Allan Sylthe Bestill
2021/4499-10 22032/2021 26.02.2021 U Gurispelet - manglande rapportering for tilskotet 2020 Ann-Elisabeth Gjeldnes Lene Mordal Bestill 1 vedlegg
2021/4499-9 22031/2021 26.02.2021 U Manglande rapportering for tilskotet 2020 - Raumarock Raumaraock Lene Mordal Bestill 1 vedlegg
2018/12162-11 21886/2021 25.02.2021 U Aure kommune - Kjelklia syd-vest næringsområde - oppføring av gjerde rundt omsynssone C Jan Erik Kjønsvik Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill 6 vedlegg
2020/15674-32 21874/2021 26.02.2021 U Brannsikring av tette trehusområde i Møre og Romsdal - Infoskriv Smøla Kommune m.fl. Ola Hjelen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/5166-2 21661/2021 25.02.2021 U Høring - Søknad om bygging av landbruksveg, skogsveg - Haugen gbnr 105/1 og 2 i Surnadal kommune Surnadal kommune Guro Dehli Sanden Bestill
2020/17431-33 21535/2021 25.02.2021 U 2021 - Driftstilskot treårig - Romsdalsorkesteret ROMSDALSORKESTERET Lene Mordal Bestill
2020/8489-266 21342/2021 24.02.2021 U Søknad utsettelse Totjueto - Martin Gjellestad Elin Lorentzen Bestill
2019/8184-7 21336/2021 22.02.2021 U Signert regnskapssammendrag og attestasjon Elvastien Jon Hals Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/16484-45 20847/2021 23.02.2021 U Fortsette å være med på transportordningen Sunndal vgs Inger-Lise Aarseth Bestill
2019/8898-22 20822/2021 23.02.2021 U Forslag til arealutnyttelse Trollhaugen, Giske kommune Åsmund Hunnes Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2021/4103-2 20700/2021 23.02.2021 U Anmodning om uttalelse - sykkelskur i bakgård - Gotfred Lies plass 3 Molde kommune Christ Allan Sylthe Bestill
2021/4901-2 20500/2021 03.03.2021 U Herøy kommune - vedtak - oppføring av påbygg på lagerbygning - Myklebustvegen 50 - gbnr 37/82 - dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune Synnøve Valle Bestill
2017/14326-11 20433/2021 25.02.2021 U Ålesund kommune - fv 60 - svar på forespørsel om ny vurdering av innsigelse til detaljreguleringsplan PROESS AS Lisa Enstad Bestill
2020/13997-11 20307/2021 22.02.2021 U Faktura arkeologisk registrering -detaljregulering for E40, Slagnes, Vanylven kommune Vik Bygg og Trelast AS Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2020/15150-5 20297/2021 22.02.2021 U Faktura arkeologisk registrering BU13 Grepstad, Sykkylven kommune LUDVIKSEN BYGG AS Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2020/353-10 20098/2021 22.02.2021 U Faktura arkeologisk registrering - reguleringsendring Ytterland, Giske kommune Giske kommune Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2020/11777-7 18611/2021 19.02.2021 U Svar på tilbod om utstyrsleige til skoleturné med Alo-alltid - avslag Kick Mentzoni Lene Mordal Bestill 1 vedlegg
2020/11777-6 18610/2021 19.02.2021 U Svar på tilbod om utstyrsleige til skoleturné med Alo-alltid - tilsagn Lyd Sceneproduksjon AS Lene Mordal Bestill 1 vedlegg
2021/5128-2 18437/2021 03.03.2021 U Ålesund kommune - opparbeiding av parkeringsplass og avkøyring - gbnr 42/45 - Borgundvegen 442 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/5073-2 16702/2021 18.02.2021 U Ålesund kommune gbnr 136/5 - fasadeendring Kolvikbakken 1A ÅLESUND KOMMUNE Helge Aarset Bestill
2020/10945-4 16576/2021 18.02.2021 U Tilbakemelding spillemiddelsøknader, anlegg for idrett og fysisk aktivitet Fjord kommune Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/10945-3 16575/2021 18.02.2021 U Tilbakemelding spillemiddelsøknader, anlegg for idrett og fysisk aktivitet Hustadvika kommune Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/10945-2 16574/2021 17.02.2021 U Tilbakemelding spillemiddelsøknader, anlegg for idrett og fysisk aktivitet Aure Kommune m.fl. Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/5116-3 16349/2021 17.02.2021 U Referat fra møte 30.01.2020 om tilstandsvurdering av Arbeideren, Ålesund Øyvind Ole Osvold m.fl. Christ Allan Sylthe Bestill
2020/5336-14 16303/2021 17.02.2021 U Kap 1429 post 77 verdiskaping på kulturminneområdet - rapport for tilskudd 2020 fra Møre og Romsdal fylkeskommune Riksantikvaren Elin Lorentzen Bestill 2 vedlegg
2021/4962-2 16301/2021 17.02.2021 U Ørsta kommune - bygging av skogsbilveg - Lars Håvik Ørsta kommune Arve Nytun Bestill
2020/5336-13 16274/2021 17.02.2021 U Kap 1429 post 77 verdiskaping på kulturminneområdet - rapport for tilskudd 2020 fra Møre og Romsdal fylkeskommune Riksantikvaren Elin Lorentzen Bestill 5 vedlegg
2020/17328-7 16262/2021 17.02.2021 U Ulstein kommune, Garnes, gbnr 20/5 - Krav om arkeologisk registrering NORDPLAN AS Arve Nytun Bestill
2020/10934-6 16245/2021 17.02.2021 U Arkeologisk registrering for planarbeid "Detaljregulering for ny tilføringsveg Kvalsund - Nerland/Kvalsvik" - Førespurnad Herøy kommune Arve Nytun Bestill
2020/15736-5 16230/2021 17.02.2021 U Søknad - 3D og animasjon Heidi Rognskog Mella Arve Nytun Bestill
2020/5483-17 16214/2021 17.02.2021 U Ørsta kommune - områderegulering - reguleringsplan - bustadbygging og ny skule på Legene - arkeologisk registrering Ørsta kommune Arve Nytun Bestill
2017/10632-44 15892/2021 17.02.2021 U Statsbudsjettet 2018, kap 1429, post 71. Freda kulturminne i privat eige. Utbetaling av tilskot til Svaneapoteket/Jugendstilsenteret, Apotekergata 16, gbnr 200/22, Ålesund kommune. MUSEA PÅ SUNNMØRE Christ Allan Sylthe Bestill
2020/11223-27 15647/2021 16.02.2021 U Sjøholt hotell, Ålesund kommune - utbetaling av tilskot (fylkeskommunale postvegmidlar) Magne Per Fylling Christ Allan Sylthe Bestill
2016/3843-149 15371/2021 16.02.2021 U Folkepedia 2017-2019 utsetting COVID-19 Solveig Brekke Hauknes Hilde Hernes Hovland Bestill
2020/11780-14 14742/2021 14.02.2021 U Prisforespurnad, Lyd & Sceneproduksjon ***** Lene Mordal Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/11780-13 14740/2021 14.02.2021 U Prisforespurnad, Lys og Sceneproduksjon (Kick Mentzoni) ***** Lene Mordal Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/11780-12 14738/2021 14.02.2021 U Prisforespurnad, Molde Live ***** Lene Mordal Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/17343-5 14622/2021 15.02.2021 U Molde kommune - etablering av ny vannledning mellom Uglevika og Krafsebukta - gbnr 459/43 m.fl. - dispensasjon frå kommuneplan - spørsmål og klargjering Molde kommune Kristoffer Dahle Bestill
2021/4321-5 14502/2021 12.02.2021 U Aksept vilkår for tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings og mestringstilbud til Helsedirektoratet Helsedirektoratet Rigmor Hustad Holen Bestill 2 vedlegg
2020/14988-5 14337/2021 12.02.2021 U Faktura arkeologisk registrering Velle gbnr 26/11, Sykkylven kommune HOLE MASKINER AS Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2021/3472-5 14152/2021 12.02.2021 U Fartøyvern - Anmodning om bistand - «Søblomsten» Båtbyggarmuseet Anna Eline Eneberg Bestill
2017/10221-33 14112/2021 12.02.2021 U Spørsmål om frigjeving av freda kulturminne Godø i Giske kommune Knut Vikestrand m.fl. Guro Dehli Sanden Bestill
2021/4164-2 14076/2021 11.02.2021 U Ålesund kommune gbnr 201/388 - TV-skjerm med bevegelig reklame i Kongens gate 2 ÅLESUND KOMMUNE Helge Aarset Bestill 1 vedlegg
2016/26000-15 14066/2021 11.02.2021 U Svalgangsbrygge - Aresvik gbnr 99/1 - veien videre Maren N. A. Lockertsen Aresvik Ola Hjelen Bestill 1 vedlegg
2021/4876-2 13995/2021 11.02.2021 U Ålesund kommune gbnr 50/4 - Riving av SEFRAK-registrert hus, Krohntunet på Åse MOSTEIN BOLIGUTVIKLING AS Helge Aarset Bestill
2018/5257-7 13972/2021 11.02.2021 U Rauma kommune - oppføring av fritidsbolig Torvik gbnr 134/58 - fråsegn til dispensasjon frå pbl §1-8 Rauma kommune Ingeborg Forseth Bestill
2018/6931-7 13936/2021 11.02.2021 U Kontrakt Uprisen skoleåra 2021/22, 2022/23 og 2023/24 Petra Helgesen Åshild Widerøe Bestill 1 vedlegg
2020/13670-5 13897/2021 11.02.2021 U Oversending av arkeologisk registreringsrapport - frådeling og vassledning på Gjuv gnr 125/2 Severin Alnes Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2019/12587-12 13791/2021 11.02.2021 U Faktura arkeologisk registrering - Nysetra vest F11B, Sykkylven kommune Bastian Elias Weiberg-Aurdal Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2020/10894-9 13745/2021 11.02.2021 U Oversending av arkeologisk rapport - melding om funn under arbeid på gbnr 183/176 i Giske kommune Svein Marius Gjøsund Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2018/12329-12 13702/2021 11.02.2021 U Faktura arkeologisk registrering ved planlagt hoteltomt ved Berlihuset, Sykkylven kommune Sykkylven kommune Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2020/8107-11 13670/2021 11.02.2021 U Oversending av arkeologisk registreringsrapport - Oppføring av tre stykk eneboliger - Jangarden - Giske kommune Bjarte Rørvik Guro Dehli Sanden Bestill
2020/8107-10 13635/2021 11.02.2021 U Oversending av arkeologisk registreringsrapport - Oppføring av tre stykk eneboliger - Jangarden - Giske kommune Nbboliger Guro Dehli Sanden Bestill
2019/11483-23 13634/2021 11.02.2021 U Faktura arkeologisk registrering - Nesøya gbnr 114/1. Sunndal kommune Per Aasprang Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2020/353-9 13288/2021 10.02.2021 U Oversending av arkeologisk registreringsrapport - reguleringsendring Ytterland - gnr 188 Giske kommune Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2020/18698-5 13008/2021 10.02.2021 U Budsjett arkeologisk registrering. Pipelife AS - Utvidelse av industriområde Suconsult - Odd Mareno Bæverfjord Guro Dehli Sanden Bestill
2020/18165-3 12903/2021 09.02.2021 U Molde kommune - driftsbygning/uthus - gbnr 440/3 - Tautervegen Molde kommune Christ Allan Sylthe Bestill
2020/15674-31 12753/2021 09.02.2021 U Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder - Brannsikring av Grip Riksantikvaren - Karin Axelsen Ola Hjelen Paragraph Unntatt off
2019/12696-51 12715/2021 09.02.2021 U KIK 2021 - søknad om tilskot til kulturmiljøarbeidet i kommunar og fylkeskommunar/Sametinget Riksantikvaren Siv Aksdal Bestill
2019/13196-6 12287/2021 08.02.2021 U Sunndal kommune - plan for nydyrking gbnr 23/1 - Tove Ørsund Sunndal kommune Guro Dehli Sanden Bestill
2021/4667-4 12274/2021 08.02.2021 U Hustadvika kommune - utviding av forretningslokale (Kiwi Eide) - gbnr 163/54 - fråsegn til dispensasjon frå reguleringsplan Hustadvika kommune Ingeborg Forseth Bestill
2017/6568-9 11862/2021 05.02.2021 U Ålesund kommune gbnr 200/21 - Apotekergata 14 - tilbakeføring av hoveddør KIBSGAARD-PETERSEN AS Helge Aarset Bestill
2021/4077-2 11632/2021 05.02.2021 U Merknad - Melding om prioriterte sikringsundersøkelser i 2021 - statsbudsjettet kap 1429, post 70 riksantikvaren m.fl. Arve Nytun Bestill 5 vedlegg
2021/3957-2 11200/2021 04.02.2021 U Gjemnes kommune gbnr 76/1 - nordmørslån Skjølsvik, utskifting av pipe Gjemnes kommune - Areal og Drift Helge Aarset Bestill
2018/4809-9 11152/2021 04.02.2021 X Sluttrapport - Pilotprosjektet - feltarkeologer Guro Dehli Sanden Paragraph Unntatt off
2020/15121-7 11061/2021 28.09.2020 X Vannlekkasje i spisestuen på Jugendstilsenteret Christ Allan Sylthe Bjørn Ringstad Bestill
2020/18261-2 8968/2021 03.03.2021 U Molde kommune - FV538 Frænavegen - Svar på henvendelse om trafikksikkerhet Odd Einar Lillebø Torunn Hopen Bestill
2017/886-88 3796/2021 14.01.2021 U Kunstformidlingsprosjektet i Møre og Romsdal Dagfinn Leira Per Olaf Brækkan Bestill
2020/18462-15 2036/2021 19.12.2020 X Overtakelsesprotokoll Vågavegen 25 AS og MRFK Elin Larsen Blø Elin Larsen Blø Bestill
2020/18462-14 2035/2021 19.12.2020 X Overtakelsesprotokoll MRFK og Vy Buss AS Elin Larsen Blø Elin Larsen Blø Bestill
2020/5298-9 1574/2021 07.01.2021 U Angeånde møtetidspunkt Samferdselsdepartementet Eirik Gullord Bestill
2010/13495-5 159829/2020 21.12.2020 U Bekreftelse på forlengelse av leieavtale Marianne Giørtz Andrea Lode Bestill
2020/8655-9 155048/2020 08.12.2020 X C2032 Gjermundnes vgs - taktekker, avtale Daniel Dyrseth Paragraph Unntatt off
2017/14192-4 126727/2020 29.09.2020 U Fylkestannlegen ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14846-2 122005/2020 18.09.2020 U Møremusikartenester - Tilskot på søknad om møremusikartenester KRISTIANSUND KAMMERKOR Maria Haukås Bestill
2020/14841-2 121996/2020 18.09.2020 U Møremusikartenester - Tilskot på søknad om møremusikartenester KRISTIANSUND KAMMERMUSIKKSERIE Maria Haukås Bestill
2020/14840-2 121993/2020 18.09.2020 U Møremusikartenester - Avslag på søknad om arrangørtilskot ROMSDALSORKESTERET Maria Haukås Bestill
2020/13512-3 117816/2020 17.09.2020 U Disp 2 innvendige arbeider, hovedbygning, Nesset prestegard Romsdalsmuseet - Bjørn Ølander Christ Allan Sylthe Bestill
2020/14775-2 117788/2020 17.09.2020 U 2020 - Konsertstøtte - Avslag på søknad om konsertstøtte KRISTIANSUND KAMMERKOR Maria Haukås Bestill
2020/14833-2 117773/2020 17.09.2020 U 2020 - Konsertstøtte - Tilskot på søknad om konsertstøtte ROMSDALSORKESTERET Maria Haukås Bestill
2020/8348-14 117662/2020 17.09.2020 U Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Vest for Opdølselva - offentlig ettersyn- løyve til inngrep etter kulturminnelova § 8,4 - anmoding om uttale Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kristoffer Dahle Bestill 4 vedlegg
2020/14925-3 117641/2020 17.09.2020 U Knust rute på telefonkiosken på Bjørke Kari Erlandsen m.fl. Toril Moltubakk Bestill 4 vedlegg
2018/9668-2 117632/2020 17.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest, anleggsnr. 20482, Eresfjord ballbinge i Molde kommune (tidlegare Nesset kommune) Eresfjord og Vistdal fotballklubb v/ Arne Håkon Sandnes Therese Thue Hvattum Bestill
2018/9667-2 117623/2020 17.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest, anleggsnr 70822, Vistdal stadion, Molde kommune (tidlegare Nesset kommune) Vistdal Idrettslag v/ Ole Henrik Rindli Therese Thue Hvattum Bestill
2018/9637-2 117607/2020 17.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest, anleggsnr 60267, Tursti Varden-Skihytta, Molde kommune Molde kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2018/9634-2 117600/2020 17.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest, anleggsnr 65634, Reknesbanen kunstgress i Molde kommune Molde kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2018/9658-2 117588/2020 17.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest, anleggsnr 44278, Vågsetra skole, asfaltpl. i Molde kommune Molde kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2018/9644-2 117583/2020 17.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest, anleggsnr 57556, Vågsetra skole kunstgress, Molde kommune Molde kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2018/9659-2 117576/2020 17.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest, anleggsnr 56518, Vågsetra skole basketballanlegg, Molde kommune Molde kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2020/11257-3 117565/2020 17.09.2020 U Surnadal kommune - søknad om bygging av landbruksveg, Dreyerstusetervegen - fråsegn etter synfaring Surnadal kommune Kristoffer Dahle Bestill
2018/309-5 117394/2020 17.09.2020 U Rapport Håp. Skrivekurs for unge innvandrarar NASJONALBIBLIOTEKET Åshild Widerøe Bestill 2 vedlegg
2020/14673-2 117352/2020 16.09.2020 U 2020 - Konsertstøtte - Tilskot på søknad om konsertstøtte MUSIKER RUNE DALAGER Maria Haukås Bestill
2020/14641-2 117338/2020 16.09.2020 U 2020 - Konsertstøtte - Tilskot på søknad om konsertstøtte MOLDE JANITSJAR Maria Haukås Bestill
2020/14778-2 117321/2020 16.09.2020 U 2020 - Konsertstøtte - Tilskot på søknad om konsertstøtte ÅLESUND KAMMERKOR Maria Haukås Bestill
2020/14870-2 117298/2020 16.09.2020 U 2020 - Konsertstøtte - Tilskot på søknad om konsertstøtte MAGNUS FREMSTAD Maria Haukås Bestill
2020/14892-2 117251/2020 16.09.2020 U 2020 - Avslag på søknad om konsertstøtte FESTIVAL UTEN NAVN Maria Haukås Bestill
2020/14779-2 117223/2020 16.09.2020 U 2020 - Konsertstøtte - Tilskot på søknad om konsertstøtte INNLENDINGEN Maria Haukås Bestill
2018/9681-2 117151/2020 16.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest, anleggnr 13403, Åndalsnes barneskole, Rauma kommune Rauma kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2018/9368-4 117089/2020 16.09.2020 U Purring på innsending av spelemiddelrekneksap og ferdigattest, anleggsnr 54161, eide stadion redskapshus, Hustadvika kommune Eide Idrettslagv/Per Olav Eide Therese Thue Hvattum Bestill
2018/9483-4 117077/2020 16.09.2020 U Purring på spelemiddelrekneskap og ferdigattest, anleggsnr 37767, Tursti Vikan, Vikan velforening, Hustadvika kommune Hustadvika kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2018/9606-2 117054/2020 16.09.2020 U Purring på innsending av spelemiddelrekneskap og ferdigattest, anleggsnr 70862, klubbhus Bergsøy idrettslag, Herøy kommune Bergsøy Idrettslag v/ Hallvar Ulfstein Therese Thue Hvattum Bestill
2018/9561-2 117026/2020 16.09.2020 U Purring på innsending av spelemiddelrekneskap, anleggsnr 60715, kunstgressbane 40x60, Halsa kommune Heim kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2020/14777-2 117024/2020 16.09.2020 U 2020 - Konsertstøtte - Tilskot på søknad om Høstkonsert 2020 AALESUNDS UNGDOMSMUSIKKORPS Maria Haukås Bestill
2018/9574-2 117021/2020 16.09.2020 U Purring på innsending av spelemiddelrekneskap anleggsnr 73253, Parken ved Rådhustomta i Hareid kommune Hareid kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2018/9517-2 117014/2020 16.09.2020 U Purring på innsending av spelemiddelrekneskap for anleggsnr 53923, Alnes skule parkour i Giske kommune Giske kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2020/11223-18 116987/2020 16.09.2020 U Sjøholt hotell, Ålesund kommune - oppmålingstegning - behov for tilleggsinformasjon Tore Stokke Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2019/8506-2 114007/2020 23.04.2020 U Gjenåpning av distriktstannklinikk - opphør av avtale om midlertidig renhold Anne Berit Hjørungdal Andrea Lode Bestill
2019/8506-1 114005/2020 26.03.2020 U Midlertidig renholdsbehov - DTK Hareid Anne Berit Hjørungdal Andrea Lode Bestill
2019/8502-3 113994/2020 24.04.2020 U Gjenåpning av distriktstannklinikk - opphør av avtale om midlertidig renhold Frank Thomassen Andrea Lode Bestill
2019/8497-2 113972/2020 23.04.2020 U Gjenåpning av distriktstannklinikk - opphør av avtale om midlertidig renhold John Vågnes Andrea Lode Bestill
2019/8485-1 113921/2020 27.03.2020 U Midlertidig renhold ved DTK Batnfjordsøra Gjemnes Kommune Andrea Lode Bestill
2019/8482-2 113829/2020 24.04.2020 U Gjenåpning av distriktstannklinikk i Tingvoll - opphør av avtale om midlertidig renhold Bjørn Inge Hammerfjell Andrea Lode Bestill
2010/13498-117 111203/2020 01.09.2020 U Klinikk Fosnavåg - Husleige for september 2020 Kjell Inge Remøy Liv Reidun Lien Mjelve Bestill