Offentlig postjournal for 22.11.2017

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/4910-17 141178/2017 22.11.2017 U Årringsdatering Hovenvegen, Sunndal - 2017/4910 Utbetaling Marit Alette Bell Bjørn Ringstad Bestill
2017/12868-2 141175/2017 22.11.2017 U Pakterhuset Ørskog Prestegard Ragnar Bakken Jens Peter Ringstad Bestill
2015/10855-39 141156/2017 21.11.2017 I Tilbud basert på spesifisering av prisforespørsel for innkjøp av el-piano ***** Erlend Bilsbak Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/12079-48 141146/2017 22.11.2017 I Melding fra leverandør - Drift av fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal - Nordmørspakken 2020-2030 ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off
2013/1216-9 141104/2017 15.11.2017 I Rapportering som avtalt i punkt 7.1 ***** Cecilie K. Buaas Paragraph Unntatt off
2017/13738-1 141085/2017 01.11.2017 I Søknad om tilskudd til gjennomføring av Lillestorting 2018 Fagerlia vgs Kari Lilleng Bestill
2017/13750-1 141084/2017 22.11.2017 I Høring - forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter Samferdselsdepartementet Arild Fuglseth Bestill 2 vedlegg
2017/13501-4 141080/2017 21.11.2017 I Kopi: Vestnes kommune - E39 Kristisetra - sidevegsregulering - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Røynstrand Bestill
2017/13737-1 141077/2017 14.11.2017 I Søknad om godkjenning som lærebedrift Clas Ohlson Kristiansund Siv Sandøy Bestill
2017/12769-4 141076/2017 20.11.2017 I Kopi: Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan - F21 ved Nysætervatnet gbnr 33/5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2017/13736-1 141075/2017 21.11.2017 I Søknad om godkjenning som lærebedrift og fagleg leiar - Betongfaget ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off
2017/13145-4 141073/2017 17.11.2017 I Kopi: Herøy kommune - frådeling av bustadtomter gbnr 60/64 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2017/13735-1 141072/2017 17.11.2017 I Søknad om godkjenning som lærebedrift og fagleg leiar - hestefaget ***** Ruth Farstadvoll Gjerde Paragraph Unntatt off
2011/8764-85 141063/2017 22.11.2017 I Midsund kommune - Vern av Antonbua gbnr 48/7 Arild Bjarkø Toril Moltubakk Bestill 1 vedlegg
2017/13730-1 141060/2017 20.11.2017 I Norddal kommune - høyring - dispensasjon frå arealdelen - endring av grense for bustadareal Gudbrandsjuvet Norddal kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2017/13587-3 141055/2017 21.11.2017 I Signert avrop på rammeavtale - prosjekt: A788 landbruksmuseet - forsegling av asbest og forsterking av gulv i utehus Veidekke Entreprenør AS Páll Björgvinsson Bestill
2017/10948-4 141052/2017 26.10.2017 I Signert kontrakt - Ei innføring i animasjon Leikanger skule Soheyla Roygarhaghro Bestill
2017/7099-2 141049/2017 22.11.2017 U Spørsmål om fredning av Gammelfossen i Bruhagen Gammelfossens Venner Christ Allan Sylthe Bestill
2017/214-107 141046/2017 14.11.2017 I Kopi av skademelding tilsett - ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2015/12389-3 141044/2017 22.11.2017 I Forslag representanter til KLPs generalforsamling KLP Gudmund Lode Bestill
2017/624-152 141012/2017 22.11.2017 I Rapport - Romsdalsorkesteret - konsertstøtte Romsdalsorkesteret Soheyla Roygarhaghro Bestill 3 vedlegg
2017/7341-2 141011/2017 22.11.2017 I Vedrørende utbetaling - anlnr 1551001405 - Eidehallen - fotballhall Eide kommune Therese Thue Hvattum Bestill 2 vedlegg
2017/13734-1 141010/2017 22.11.2017 I Søknad om jakt på kystsel i Møre og Romsdal Håvard Sande Lisbeth Nervik Bestill 2 vedlegg
2016/24652-11 141003/2017 22.11.2017 I Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gang- og sykkelveg Aursneset - Hjellegjerde - offentleg ettersyn Sykkylven kommune m.fl. Johnny Loen Bestill 17 vedlegg
2017/986-11 141002/2017 22.11.2017 I Anmodning om sluttutbetaling tilsagnsnr 2017-0003 Det Kongelige Selskap for Norges Vel Rebekka Varne Bestill 3 vedlegg
2014/6066-6 140964/2017 22.11.2017 I Farleg skuleveg fv. 45 Vikebygdvegen i Volda kommune - Ukultur og farleg fart Statens vegvesen Region midt Henny Totlandsdal Bestill
2017/13324-5 140958/2017 22.11.2017 U Kristiansund - forvaltningsplaner for friluftsområder - kulturminner/krigsminner fra nyere tid Fylkesmannen i Møre og Romsdal Christ Allan Sylthe Bestill
2017/8932-4 140954/2017 22.11.2017 I Seaforest AS - uttalelse til søknad om tillatelse til akvakultur i flytende anlegg på lokalitet Sponvikfluna i Sandøy kommune Nærings- og fiskeridepartementet Arve Ingolf Slettvåg Bestill 11 vedlegg
2017/8932-3 140950/2017 22.11.2017 I Seaforest AS - tilsagn om tillatelse til akvakultur i flytende anlegg på lokalitet Sponvikfluna i Sandøy kommune Nærings- og fiskeridepartementet Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2016/22947-6 140940/2017 22.11.2017 I Piperehabilitering Dalen gård. Ønske om gjenpart av dispvedtak - Tilsynsrapport Dalen gård Jan Brede Falkevik Christ Allan Sylthe Bestill
2017/13729-1 140918/2017 21.11.2017 I Vedrørende fugleformet spenne fra Grøtta gbnr 52/2, Rauma, Møre og Romsdal (ID 230449) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kristoffer Dahle Bestill
2017/13728-1 140915/2017 21.11.2017 I Vedrørende vektlodd (T27688) og pinsett (T27689) fra Løken gbnr 41/6, Sunndal (ID: 177927) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kristoffer Dahle Bestill
2017/13727-2 140908/2017 17.11.2017 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2017/13727-1 140907/2017 13.11.2017 I Henvisning til tannbehandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2015/7922-2 140903/2017 10.01.2017 U Melding om ferdigbehandlet pasient ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2014/8-38 140891/2017 22.11.2017 I Avtale - 2014/08 Organisasjonspsykologiske tjenester til Møre og Romsdal fylkeskommune - Rammeavtale Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved NHH (AFF) Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 16 vedlegg
2014/8-37 140890/2017 22.11.2017 I Avtale - 2014/08 Organisasjonspsykologiske tjenester til Møre og Romsdal fylkeskommune - Rammeavtale Raknes Organisasjonspsykologi AS Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 26 vedlegg
2017/12857-2 140884/2017 20.11.2017 I Kopi: Eide kommune - energi og klimaplan 2018 - 2022 Kystverkets hovedkontor Johnny Loen Bestill
2017/10017-10 140882/2017 22.11.2017 U Aukra - arkeologisk registrering Ivar Egil Gjøra Torill Einara Nerbøvik Bestill
2013/6579-9 140880/2017 22.11.2017 I Avtale om tilsyn Borgund folkehøgskole Ålesund brannvesen KF Páll Björgvinsson Bestill
2014/13831-46 140877/2017 21.11.2017 I Aukra og Midsund kommunar - detaljregulering - reguleringsplan for Kjerringsundet - vegsamband mellom Gossen - godkjenning av budsjett arkeologiske registreringer Rambøll Torill Einara Nerbøvik Bestill
2016/25371-44 140876/2017 21.11.2017 I Rapporteringsskjema - tiltak på myrene Åsbygda Vel Soheyla Roygarhaghro Bestill 10 vedlegg
2017/8892-6 140875/2017 21.11.2017 I Søknad om endringer i innvilget prosjekt - tilsagn nr 2017-0063 Norsk senter for økologisk landbruk Anna-Marie Hatlestad Bestill 1 vedlegg
2017/8643-18 140874/2017 21.11.2017 I Søknad - VÅRSHOW 2018 Ørsta og Volda balletskule Lovise Eriksen Almklov Bestill 2 vedlegg
2017/13725-1 140873/2017 21.11.2017 I Søknad om jakt på kystsel i Møre og Romsdal Svend Åge Ruby Lisbeth Nervik Bestill 2 vedlegg
2016/26235-10 140872/2017 21.11.2017 U Bygningsmiljø og estetisk rettleiar Volda kommune Toril Moltubakk Bestill
2017/666-80 140871/2017 27.10.2017 U Søknadsfrist - tilskot - nye kulturminneplanar, brev frå RA Alle i kulturvernseksjonen Toril Moltubakk Bestill 1 vedlegg
2015/10855-38 140870/2017 21.11.2017 U Spesifisering av prisforespurnad for innkjøp av el-piano 4sound Erlend Bilsbak Bestill
2015/10855-37 140869/2017 21.11.2017 U Spesifisering av prisforespurnad for innkjøp av el-piano Ulven musikktorget Erlend Bilsbak Bestill
2015/10855-36 140868/2017 21.11.2017 U Spesifisering av prisforespurnad for innkjøp av el-piano Best 2 Music Erlend Bilsbak Bestill
2017/6575-3 140867/2017 21.11.2017 U Refusjon av tildelte OU-midlar 2017 Se adresseliste Marianne Hojem Bye Bestill
2017/13326-3 140863/2017 21.11.2017 I Søknad ***** Ingrid Walstad Larsen Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/12079-47 140861/2017 21.11.2017 U Tilleggsinformasjon - Drift av fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal - Nordmørspakken 2020-2030 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Anne Høystakli Bestill 2 vedlegg
2017/12079-46 140860/2017 22.11.2017 U Kunngjøring - Drift av fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal - Nordmørspakken 2020-2030 Mercell Norge AS m.fl. Anne Høystakli Bestill 5 vedlegg
2017/12680-2 139827/2017 17.11.2017 U Averøy kommune - gbnr 52/906 og 773 - Oppføring av to tomannsboliger i Sveggesundet Averøy kommune m.fl. Helge Aarset Bestill
2016/2029-13 139752/2017 17.11.2017 X Sluttutbetaling 2016-0176, tiltak for å hjelpe lærlingar Øyvind Tveten Øyvind Tveten Bestill
2015/8491-17 139704/2017 17.11.2017 U Overføring av tilskot til Gamlegymnaset i Volda Kari Aslaug Hasle Helge Aarset Bestill
2016/23345-6 139657/2017 17.11.2017 U Haram kommune - delingssak 95/1 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2017/11109-5 139559/2017 16.11.2017 U Tilsegn om tilskot "Ut mot hav" - Realisering av regional havromsarena ON Ocean Network SA Lasse Kristiansen Bestill
2017/11109-4 139556/2017 16.11.2017 X Søknad om støtte til prosjektet - Ut mot hav - Realisering av regional havromsarena Lasse Kristiansen Bestill
2016/25533-9 139466/2017 16.11.2017 X Sluttutbetalingsbilag Kim Tornes Bestill
2016/25533-7 139341/2017 16.11.2017 X Sluttutbetaling - November 2017 Lisbeth Nervik Lisbeth Nervik Bestill
2017/13549-2 139305/2017 16.11.2017 U Gjemnes kommune - riving av eksisterende naust / redskapsbod og oppføring av nytt naust gbnr 10/70 - dispensasjon frå kommuneplan Gjemnes kommune Johnny Loen Bestill
2017/12979-2 139303/2017 16.11.2017 U Rauma kommune - etablering av parkeringsplass - gbnr 43/10 ved Vengedalsvegen - dispensasjon frå reguleringsplan Rauma kommune Anders Røynstrand Bestill
2014/13745-6 139282/2017 16.11.2017 U RUP - Sykkylven kommune - SkapargledeHUS Sykkylven kommune m.fl. Ingvild Gjerdset Bestill
2017/13429-2 139232/2017 16.11.2017 U Molde kommune - deling av landbrukseiendom - gbnr 72/1, Kleive - dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune Anders Røynstrand Bestill
2017/12956-2 139130/2017 15.11.2017 U Vestnes kommune - gbnr 22/1 og 2 - Spesielle miljøtiltak i landbruket - kulturminnefaglig vurdering Vestnes kommune Helge Aarset Bestill
2017/12254-9 138934/2017 15.11.2017 U Invitasjon til fylkesmiljøpris 2017 Ina Giske Stephen Oommen Bestill
2015/12991-9 138909/2017 15.11.2017 X Vurdering av sluttutbetaling Anne Marte Ostad Bestill
2017/13521-2 138894/2017 15.11.2017 U Haram kommune - riving av sefrak-registrert bygning - gbnr 11/7 Haram kommune Toril Moltubakk Bestill
2016/3063-13 138886/2017 15.11.2017 X Vurdering av sluttutbetaling Anne Marte Ostad Bestill
2017/13054-3 138554/2017 14.11.2017 U Vurdering rundt lovbrotsgebyr ***** Øyvind Tveten Paragraph Unntatt off
2017/8568-3 138310/2017 13.11.2017 U Tilsegnsbrev Nordveggen May Britt Roald Bestill
2017/10908-36 128907/2017 20.10.2017 U 2017 - Den kulturelle spaserstokken - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Aure kommune Camilla Wiik Bestill
2017/12958-2 128891/2017 20.10.2017 U Melding om arkeologisk funn - Bøland gbnr 148/10 - Rauma - Løyve til inngrep Sverre Johan Svendsen Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2017/12707-2 128884/2017 20.10.2017 U Spørsmål om uttale - SEFRAK raud merke - gbnr 44/7 - riving av løe på Lien Stranda kommune Helge Aarset Bestill
2017/10908-35 128881/2017 20.10.2017 U 2017 - Den kulturelle spaserstokken - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Sande kommune Camilla Wiik Bestill
2017/10908-34 128865/2017 20.10.2017 U 2017 - Den kulturelle spaserstokken - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Halsa kommune Camilla Wiik Bestill
2017/10908-33 128863/2017 20.10.2017 U 2017 - Den kulturelle spaserstokken - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Midsund kommune Camilla Wiik Bestill
2016/24032-5 10046/2017 30.01.2017 X Innbetaling mottatt - sak avsluttet Marianne Halseth Hole Bestill