Offentlig postjournal for 19.09.2019

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/11017-1 115077/2019 19.09.2019 I Høring av forskrifter til havne- og farvannsloven (2019) som skal settes i kraft samtidig med loven den 1. januar 2020 Kystverkets hovedkontor Per Ove Nydal Bestill 1 vedlegg
2017/10629-20 115070/2019 19.09.2019 I Anmoding om delutbetaling Stranda kommune Helge Aarset Bestill
2019/10785-80 115063/2019 19.09.2019 I Stadfesting - God Helse partnaravtalen Herøy kommune Rigmor Hustad Holen Bestill
2019/11043-1 115060/2019 19.09.2019 I Volda kommune - Åmelfotdalen 159 - gbnr 134/1 - Knut Sverre Dahl - redskapshus / avlastning lamming Volda kommune Arve Nytun Bestill 3 vedlegg
2013/9057-9 115056/2019 19.09.2019 I Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar ***** Roy Arild Tvedt Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/11042-1 115046/2019 19.09.2019 I Rauma kommune - metalldetektorfunn på Sogge - gbnr 10/3 (ID: 262834) Audun Remmem Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2019/10972-2 115035/2019 06.09.2019 I Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Åkvik hyttefelt gbnr 69/1 Allskog SA Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/11027-1 115023/2019 19.09.2019 I Skodje kommune - utlegging av flytebrygge/landgang gbnr 37/1, Utvikbygda - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2019/688-16 115022/2019 19.09.2019 I Varsel oppmålingsforretning - grensejustering og klarlegging av eksisterende grense 45/45 i Rauma kommune Rauma kommune Eirik Gullord Bestill
2019/9511-314 115021/2019 19.09.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 ***** ***** ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/10658-1 114999/2019 19.09.2019 I Søknad om godkjenning som lærebedrift i industrimekanikerfaget ***** Roy Arild Tvedt Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/8169-3 114938/2019 19.09.2019 I Anmodning om utbetaling av spillemidler - Jonsokkhauan rundt - anlnr 72361 Kristiansund kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2017/10248-4 114865/2019 13.09.2019 I Friluftsliv - samling for fylkeskommuner og samarbeidspartnere 2019. Invitasjon og program Miljødirektoratet Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2014/6953-13 114862/2019 19.09.2019 I Overføring av bompengeprosjektet E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen til Vegamot AS Samferdselsdepartementet Henny Totlandsdal Bestill 1 vedlegg
2019/9521-4 114859/2019 19.09.2019 I Vestnes kommune - vedtak - oppretting av grunneigedom - gbnr 19/6 - dispensasjon frå kommuneplan Vestnes kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/10153-4 114856/2019 19.09.2019 I Vestnes kommune - vedtak - frådeling av tomt - gbnr 77/1 Gjelstein - dispensasjon frå kommuneplan Vestnes kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/9696-10 114847/2019 18.09.2019 I Innspill fra IMDi på utlysingstekst fra Møre og Romsdal fylkeskommune IMDI Dag Lervik Bestill 1 vedlegg
2019/9265-2 114841/2019 19.09.2019 I Refusjonskrav for elev busett i barneverninstitusjon ***** Anita Sæther Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2019/10468-3 114840/2019 19.09.2019 I Kopi: Herøy kommune - oppføring av einebustad - gbnr 48/91 - Tord Endresen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2018/11625-11 114839/2019 12.09.2019 I Kopi av vedtak Byggmestrenes Servicekontor AS Ola Ivar Eikebø Bestill
2015/10470-6 114836/2019 19.09.2019 I Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - helsearbeiderfaget Opplæringskontoret i Sunndal, Nesset, Tingvoll, Gjemnes Linn Helen Falk Bestill
2019/11030-1 114835/2019 18.09.2019 I Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Siv Sandøy Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2019/10652-1 114834/2019 16.09.2019 I Spesifisert kostnadsoverslag ***** Trine B. Monsen Paragraph Unntatt off
2019/10920-2 114826/2019 19.09.2019 I Kopi: Nesset - nydyrking 46 daa - 53/2 - Lars Sæter Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kristoffer Dahle Bestill
2019/11041-1 114809/2019 19.09.2019 I Søknad om riving av våningshus registrert i SEFRAK på gbnr 12/6 Fræna kommune Siv Aksdal Bestill 10 vedlegg
2019/10728-6 114797/2019 18.09.2019 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2019/10449-40 114796/2019 18.09.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/10449-39 114795/2019 18.09.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/10449-38 114794/2019 18.09.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2019/10449-37 114793/2019 18.09.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
2019/10449-36 114792/2019 18.09.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2019/9511-313 114791/2019 19.09.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/9511-312 114776/2019 19.09.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2016/2592-15 114772/2019 18.09.2019 I Utsatt høring samling Geitbåtmuseet og Nordmøre museum Nordmøre museum Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill 1 vedlegg
2018/7366-3 114762/2019 19.09.2019 I Gangfelt i Barstadvik - Ørsta kommune Heidi Barstad Henny Totlandsdal Bestill
2019/11029-1 114758/2019 19.09.2019 I Sunndal kommune - metallsøkerfunn gbnr 17/2 Alf Harald Dragseth Kristoffer Dahle Bestill
2019/11028-1 114753/2019 01.06.2019 I Sunndal kommune - metallsøkerfunn på Flå gbnr 90/1 Leif R. Innerdal Kristoffer Dahle Bestill
2015/619-113 114722/2019 19.09.2019 X Fagskolen i Ålesund - Handlingsplan for skoleåret 2019/2020 Ann Torill Vaksvik Bestill
2019/9511-311 114721/2019 19.09.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/9511-310 114720/2019 19.09.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2015/619-112 114713/2019 19.09.2019 X Fagskolen i Kristiansund - Handlingsplan for studieåret 2019/2020 Ann Torill Vaksvik Bestill
2019/7934-32 114708/2019 18.09.2019 I Driftstilskudd 2019 NAAF Region Midt, avd Møre og Romsdal Hilde Hernes Hovland Bestill 4 vedlegg
2019/10976-3 114700/2019 18.09.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0361 - Postvegen gjennom Vestnes Vestnes kommune Anna Eline Eneberg Bestill 2 vedlegg
2019/9511-309 114699/2019 19.09.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/7749-13 114686/2019 18.09.2019 I Kopi: Haram kommune - områderegulering - reguleringsplan - skule og idrettsanlegg - Vatneeidet Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/9511-308 114685/2019 19.09.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/11036-1 114684/2019 19.09.2019 I Kopi: Ørsta kommune - fv. 5906 - bygging av garasje gbnr 102/4 Statens vegvesen Region midt Henny Totlandsdal Bestill
2018/11834-20 114683/2019 19.09.2019 I Ulstein kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - gbnr 29/2 - nedre Sundgotlegene - offentleg ettersyn Ulstein kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 9 vedlegg
2015/2415-44 114679/2019 19.09.2019 I Anmodning av delutbetaling Stranda kommune Petter Jenset Bestill
2018/4549-26 114676/2019 28.06.2019 I Signert protokoll generalforsamling Geitbåt eiendom AS ***** Siv Aksdal Paragraph Unntatt off
2019/10156-4 114672/2019 12.09.2019 I Saksgang angåande oppsetting av støttemur ved gravstad sør for kommunevegen ved Halsa kyrkje Den norske kirke, Halsa sokn Siv Aksdal Bestill
2019/9696-9 114671/2019 19.09.2019 U Svar på innspel frå IMDi på utlysingstekst frå Møre og Romsdal fylkeskommune for stillingar på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dag Lervik Bestill 2 vedlegg
2018/12705-9 114669/2019 13.09.2019 N Graving av kabler ved Ålvundfjord skole Aaron Johnston Kristoffer Dahle Bestill 11 vedlegg
2018/12705-8 114666/2019 13.09.2019 N Sunndal kommune - graving for oppgradering av strømnett - gbnr 113/1 og 117/1 - fråsegn Aaron Johnston Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2019/9195-8 114664/2019 17.09.2019 I Kopi: Molde kommune - vedtak - påbygg med ekstra etasje, utviding og bygging av terrasse, oppføring av mur - Bjørsetsletta 7 - dispensasjon frå reguleringsplan Molde kommune Johnny Loen Bestill 7 vedlegg
2019/1175-10 114640/2019 15.09.2019 I Rasofielgarden Vonheim Peder Alme Toril Moltubakk Bestill 1 vedlegg
2018/11853-4 114633/2019 18.09.2019 U Utsett rapporteringsfrist, RF13.50 - søknadsnr 2018-0380 - Espehuset Volda Jorun Marie Kvernberg Helge Aarset Bestill
2019/10785-79 114628/2019 18.09.2019 I Bekreftelse - God Helse partnarskap Skodje kommune Rigmor Hustad Holen Bestill
2018/12705-7 114620/2019 18.09.2019 I Ettersending av informasjon om kabler - Graving av kabler ved Ålvundfjord skole - søknad om løyve til inngrep Sunndal Energi Kristoffer Dahle Bestill
2019/11023-1 114609/2019 18.09.2019 I Søknad - Statens vegvesen - 20.12.19 Statens vegvesen Region midt Lene Mordal Bestill 1 vedlegg
2014/2922-6 114571/2019 18.09.2019 I Rauma kommune - vedtak - rammetillatelse for etablering av basestasjon for nødkommunikasjon gbnr 202/3 Slettvikan, Skarfjellenden - dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/10767-1 114463/2019 18.09.2019 I Skodje kommune - oppføring av garasje gbnr 42/14 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill 8 vedlegg
2019/10865-1 114426/2019 18.09.2019 I Fræna kommune - veranda med glassrekkverk gbnr 1/48, Nordre Bjørnsund - dispensasjon frå reguleringsplan Fræna kommune Johnny Loen Bestill 4 vedlegg
2015/12290-36 78589/2019 04.07.2019 X Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2019-06 Gunn Elin Nygård Bestill
2018/4876-100 38860/2018 14.03.2018 U Orientering om dine rettar og plikter ved meldt overtal ved vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune ***** Kari Gagnat Paragraph Unntatt off
2018/4211-2 8554/2018 29.01.2018 U Vedtak om suspensasjon ***** Kari Gagnat Paragraph Unntatt off
2017/13586-44 149923/2017 19.12.2017 U Referat frå møte - oppfølging av klagesak ***** Kari Gagnat Paragraph Unntatt off
2016/6547-81 48780/2016 02.06.2016 X Offentlig søkerliste Rådgivar - Næringsretta innov Bergljot Landstad Bestill
2016/6547-80 41210/2016 02.06.2016 X Stillingsutlysning Næringsutviklar / Rådgivar Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off
2015/13354-9 28452/2016 21.04.2016 X Notat - utbetaling av skyssgodtgjering Ingebjørg Nergaard Paragraph Unntatt off