Offentlig postjournal for 28.05.2020

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/5451-51 62513/2020 28.05.2020 I Melding fra leverandør - Ruteplanleggingsverktøy 2020 ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off
2020/24-9 62439/2020 28.05.2020 U Melding til leverandør - 2020-24 Renholdstjenester til DTK Elnesvågen Elite Service Partner AS (hovedenhet) Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/5451-50 62422/2020 28.05.2020 U Melding til leverandør - Ruteplanleggingsverktøy 2020 ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off
2020/9934-1 62421/2020 28.05.2020 I Innkalling til ordinær generalforsamling i Møre og Romsdal Såkornfond AS - 05.06.2020 NORCORP AS Bergljot Landstad Bestill 1 vedlegg
2020/9930-1 62394/2020 28.05.2020 I Godkjent plan - Arbeidsvarslingsplan - 15-20-316 - Fv 659 - Stikkrenneskift og nedsetting kummer - Slyngstad - Ålesund kommune Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2018/13107-26 62389/2020 28.05.2020 I Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan Bjerkeli Sand - masseuttak Indre Lange - Vistdalen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kristoffer Dahle Bestill 3 vedlegg
2020/9926-1 62381/2020 28.05.2020 I Svar på spørsmål om behandling av søknader om forlengelse av midlertidig klarering av lokalitet etter laksetildelingsforskriften Fiskeridirektoratet Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2020/9925-1 62378/2020 28.05.2020 I Arbeidsvarslingsplan 15-20-318 - Utbedring av kryss - Fv 5866 - Sande kommune Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/8495-12 62364/2020 28.05.2020 U Korona - tilskudd - fartøyvern ahalseb ahalseb@broadpark.no Anna Eline Eneberg Bestill
2020/9922-1 62348/2020 28.05.2020 I Høring - forslag til midlertidig lov om endring i valgloven (elektroniske underskrifter på listeforslag) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kari Rundmo Bestill 2 vedlegg
2020/9923-1 62344/2020 28.05.2020 I Hustadvika kommune - oppføring av uthus (kaihus) - gbnr 83/186 - Kråkholmen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Hustadvika kommune Johnny Loen Bestill
2014/13771-20 62337/2020 20.05.2020 I Databehandleravtale Schibsted Norge AS Kristin Glæstad Vonheim Bestill 2 vedlegg
2020/8844-4 62335/2020 28.05.2020 I Molde kommune - detaljregulering - mindre reguleringsendring for Glomstuvegen - Sagvegen - kommentarer Consulentpartner Anders Smith-Øvland Bestill 2 vedlegg
2020/7538-3 62327/2020 28.05.2020 I Aukra kommune - Nabovarsel - Endring av bygg - gbnr 13/60 - Riksfjordvegen 196 Byggpartner Stig Havnes Ingrid Renate Gjørvad Bestill 5 vedlegg
2020/9906-1 62325/2020 24.04.2020 I Ålesund kommune - mangel på avkjørsel til eiendom - Vatnevegen 262 - gbnr 97/17 Ålesund kommune Maria Svendsen Bestill
2018/8290-14 62321/2020 25.05.2020 I Legeerklæring ***** ***** ***** ***** ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2020/8983-3 62310/2020 28.05.2020 I Kopi: Ålesund kommune - bytte av telemast på Sjøholt, telekommunikasjonsanlegg gbnr 686/1 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/8344-4 62296/2020 28.05.2020 I Kopi: Ålesund kommune - oppføring av carport gbnr 517/27 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/12775-3 62254/2020 28.05.2020 I Kristiansund kommune - vedtak - oppføring av påbygg gbnr 8/59, Sefrak - dispensasjon fra reguleringsplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 7 vedlegg
2020/8493-19 62245/2020 28.05.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0562 - Skodje IL, tapte leigeinntekter klubbhus SKODJE IDRETTSLAG Anna Lianes Bestill 4 vedlegg
2020/5042-41 62241/2020 28.05.2020 I Rapportering med årsrapport, rekneskap og revisjonsmelding - IKA Møre og Romsdal for driftsåret 2019 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS Hilde Hernes Hovland Bestill 4 vedlegg
2020/8715-15 62234/2020 28.05.2020 I Innspel 2 skolebruksplan 2021-2024 Surnadal vgs Surnadal vgs Geir Løkhaug Bestill
2020/9913-1 62231/2020 28.05.2020 I Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Målfrid Nesje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/6804-16 62227/2020 28.05.2020 I Undersøking om skuletilbodet etter gjenopning Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kariann Dimmen Flovikholm Bestill
2020/9908-1 62224/2020 28.05.2020 I Spørsmål om godkjent relevant praksis ***** Linn Helen Falk Paragraph Unntatt off
2020/537-3 62222/2020 28.05.2020 I Rutiner for arbeidsvarsling langs fylkesveg og rutiner for skilting, vegoppmerking og signalanlegg langs fylkesveg Statens vegvesen John Hauger Bestill 1 vedlegg
2010/13060-8 62221/2020 28.05.2020 I Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - automatiseringsfaget OTEK Sunnmøre - Opplæringskontoret tekniske fag Åse Vatne Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/225-72 62217/2020 28.05.2020 U Nytt båtfunn frå vikingtida på Edøy Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2016/26531-7 62210/2020 28.05.2020 I Søknad om godkjenning av ny faglig leder - automatiseringsfaget ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2012/2816-30 62196/2020 28.05.2020 I Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Sørholmen R-273 Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 14 vedlegg
2016/836-10 62195/2020 28.05.2020 I Kopi: Vedtak om utvidelse av målgruppe ved Stendi, region Midt, Møre og Romsdal, avd. Bolli 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET Anita Sæther Bestill
2020/9907-1 62193/2020 28.05.2020 I Stranda kommune - bruksendring av Hauge grendahus til skole - gbnr 74/7 - dispensasjon frå kommuneplan Stranda kommune Synnøve Valle Bestill 7 vedlegg
2019/1837-29 62188/2020 27.05.2020 I Surnadal kommune - Årsmelding næringsfond 2019 Surnadal kommune Kim Tornes Bestill 2 vedlegg
2020/9905-1 62182/2020 28.05.2020 I Kristiansund kommune - oppføring av informasjonsskjerm for ruteinformasjon FRAM - Rådhusplassen Statens vegvesen Toril Karlsnes Viken Bestill
2020/348-3 62181/2020 28.05.2020 I Averøy kommune - Skiltvedtak V13-15-2020 - Forkjørsregulering av FV 6078 - Hendveien / Reksundvegen og FV 6092 Hasløyveien Statens vegvesen Erna Varhaugvik Bestill 2 vedlegg
2020/9672-7 62178/2020 27.05.2020 I Søknad ***** Ole Helge Haugen Paragraph Unntatt off
2020/9670-4 62177/2020 27.05.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
2020/9072-35 62148/2020 27.05.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/9072-34 62147/2020 27.05.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/9072-33 62146/2020 27.05.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/9072-32 62145/2020 27.05.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/9072-31 62144/2020 27.05.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
2020/9072-30 62143/2020 27.05.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/9072-29 62142/2020 27.05.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 31 vedlegg
2020/9072-28 62141/2020 27.05.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 23 vedlegg
2020/9072-27 62140/2020 27.05.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2020/9899-1 62025/2020 27.05.2020 I Vestnes kommune - Fv 5978 - Søknad om nedsetting av fartsgrense Grete Misfjord May-Bente Nyland Bestill
2020/7152-11 62024/2020 27.05.2020 I Kristiansund kommune - oppføring av tomannsbolig - Kvalvågveien 12 AB - gbnr 137/589 - dispensasjon frå kommuneplan Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2020/9284-4 62021/2020 27.05.2020 I Kristiansund kommune - tomannsbolig - avkjørsel til Kvalvågveien - fv 265 - gbnr 137/589 Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/9898-1 62018/2020 27.05.2020 I Detektor - Friluftsområder - detektere i kommunens fellesområder Sigmund Thorsen Torill Einara Nerbøvik Bestill
2020/8715-14 62013/2020 27.05.2020 I Innspel skolebruksplan 2021-2024 - Borgund vgs Borgund vgs Geir Løkhaug Bestill 1 vedlegg
2019/8527-6 62008/2020 27.05.2020 I Protokoll omklassifisering Røyr - Hellesylt Statens vegvesen Kai Bedringås Bestill
2020/8715-13 62003/2020 27.05.2020 I Innspel skolebruksplan 2021-2024 - Romsdal vgs Romsdal vgs Geir Løkhaug Bestill 1 vedlegg
2020/8715-12 62001/2020 27.05.2020 I Innspel, skolebruksplan 2021-2024 - Spjelkavik vgs Spjelkavik vgs Geir Løkhaug Bestill 1 vedlegg
2020/8715-11 61997/2020 27.05.2020 I Innspel skolebruksplan 2021-2024 - Fagerlia vgs Fagerlia vgs Geir Løkhaug Bestill 1 vedlegg
2018/11381-6 61991/2020 27.05.2020 I Kopi: Kristiansund kommune - gbnr 6/31 - Dr Werrings gate 5 - parkeringsbehov/krav og vurdering av utomhusareal - tilbakemelding på vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2020/9903-1 61990/2020 27.05.2020 I Hustadvika kommune - oppføring av tilbygg og garasje - gbnr 86/17 - dispensasjon frå kommuneplan Hustadvika kommune Johnny Loen Bestill
2020/9900-1 61973/2020 27.05.2020 I Molde kommune - Skiltvedtak V12-15-2020 - Forkjørsregulering av FV 6230 - Kviltorpvegen Statens vegvesen May-Bente Nyland Bestill 1 vedlegg
2019/13285-13 61972/2020 27.05.2020 I Forslag til skjønnsmedlemmer fra Molde kommune for perioden 2021-2025 Molde kommune Gunn Elin Nygård Bestill 2 vedlegg
2019/3811-7 61970/2020 27.05.2020 I Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan Dragsund gbnr 45/56 - utbygging av naust og rorbuer - offentleg ettersyn Herøy kommune Anders Smith-Øvland Bestill 12 vedlegg
2020/5160-6 61969/2020 27.05.2020 I Kopi: Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Reinseanlegg Valderhaugstranda - fråsegn Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2020/5743-4 54271/2020 06.05.2020 U 2020 - Tilskot til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne og friluftsområde - tilskot til skjøtsel av Bremsnes Tingsted - RF13.50 - søknadsnr 2020-0071 FORENINGEN BREMSNES TINGSTED OG KULTUROMRÅDE Bjørn Ringstad Bestill
2019/12708-26 140315/2019 28.11.2019 U Vedrørende deres søknad på stilling som "Vil du arbeide med fylkesvegane våre? 28 ledige stillingar!" ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/9363-14 134674/2019 18.11.2019 U Konsesjonssøknad MOWI Norway AS avd. Nordheim (Marine Harvest Norway AS ) Fylkesmannen i MR Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2019/3295-8 131498/2019 07.11.2019 U Innsyn i forhandlingsresultatet ved de lokale forhandlinger 2019 ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2019/3224-53 126556/2019 24.10.2019 U Konstituering Jan Magne Helland Iver Kåre Mjelve Bestill
2019/1082-52 119618/2019 02.10.2019 U Lønnsmelding etter forhandlinger VS: Ålesund vgs - CR - forhandlingar jf. HTA kap. 4, pkt 4.2.3 - Utdanningsforbundet ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2019/1082-51 119617/2019 02.10.2019 U Lønnsmelding etter forhandlinger VS: Ålesund vgs POS - forhandlingar jf. HTA kap. 4, pkt 4.2.3 Utdanningsforbundet ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2019/1082-48 118983/2019 01.10.2019 U Ålesund vgs POS - forhandlingar jf. HTA kap. 4, pkt 4.2.3 Utdanningsforbundet ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2019/3224-52 118970/2019 01.10.2019 U Bruk av "engasjement" Jorun Frostad Iver Kåre Mjelve Bestill
2019/8873-19 117179/2019 24.09.2019 U Nytt oversendingsbrevet vedlagt Arbeidsavtale og Informasjonsheftet ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/1056-1 8017/2019 28.01.2019 U Orientering om dine rettar og plikter ved meldt overtal ved vidaregåande skular i Møre og Romsdal fylkeskommune ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/6864-43 49760/2018 16.04.2018 U SFS 2213 - Fylkesvis avtale pkt. 4a Arbeidsåretslengde Skuleåret 2018/2019 ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off