Offentlig postjournal for 21.09.2017

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/12207-1 119934/2017 21.09.2017 I Haram kommune - frådeling av tre parsell gbnr 102/1 - dispensasjon frå kommuneplan Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg
2017/12206-1 119933/2017 21.09.2017 X Historikk - 07.07.1995 - 07.07.2010 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/12205-1 119931/2017 21.09.2017 X Historikk - 15.08.2014 - 21.10.2016 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/12204-1 119930/2017 21.09.2017 X Historikk - 30.08.1995 - 25.05.2010 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/10922-8 119929/2017 21.09.2017 I Kopi: Innvilga søknad om dispensasjon for graving av grøft for utskifting av eksisterande vassleidning langs med Sperravegen/Giskevegen, gbnr 127/1 og 37, Giske kommune, jf kulturminnelova §8 første ledd Riksantikvaren Guro Dehli Sanden Bestill 2 vedlegg
2017/9184-5 119922/2017 18.09.2017 U Miljøkartlegging for Green Cycle AS - Giske kommune Green cycle AS Rebekka Varne Bestill
2017/12203-1 119909/2017 21.09.2017 X Historikk - 01.04.2002 - 02.10.2012 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/12202-1 119907/2017 21.09.2017 X Historikk - 04.01.2011 - 31.01.2014 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/12198-1 119904/2017 21.09.2017 X Historikk - 01.07.2014 - 16.12.2014 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/12197-1 119902/2017 21.09.2017 X Historikk - 03.11.2015 - 22.09.2016 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/12196-1 119900/2017 21.09.2017 X Historikk - 29.10.2003 - 18.09.2015 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/7674-46 119897/2017 08.09.2017 X Spesialundervisning - timefordeling - fire elever Kari Volden Paragraph Unntatt off
2017/10922-7 119885/2017 21.09.2017 U Giske kommune - Utskifting av kloakkleidning nord for Giske kyrkje - gbnr 127/37 mfl - vedlegg til søknad om dispensasjon frå Kulturminnelova §8.1 gbnr 127/1 og 37 i Giske kommune. Lokalitet id nr 230692 Riksantikvaren Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2017/12200-1 119876/2017 19.09.2017 I Ålesund kommune - deling av grunneiendom gbnr 13/12 - Steinar Flisnes - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §8-1 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg
2017/12199-1 119873/2017 20.09.2017 I Søknad om tilpassa skuleskyss ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/12195-1 119865/2017 14.09.2017 I Rauma kommune – Romsdalsstigen Via Ferrata, Åndalsnes - bruk og avgift Rauma kommune Anders Røynstrand Bestill 1 vedlegg
2017/8257-18 119834/2017 21.09.2017 I Kopi: Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Bolgneset på Frei Bolgneset Utvikling AS Ole Helge Haugen Bestill 1 vedlegg
2017/12194-1 119831/2017 21.09.2017 I Uttalelse til søknad om riving - brygge og kai, Umoe Sterkoder Kristiansund gbnr 10/50 COWI AS Christ Allan Sylthe Bestill 4 vedlegg
2017/10234-2 119828/2017 06.09.2017 U Avslag på musikere Molde damekor Molde damekor Maria Haukås Bestill
2016/25457-40 119826/2017 12.09.2017 I Innspill til handlingsplan ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2016/25457-39 119822/2017 21.09.2017 I Innspill til handlingsplan ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2016/25457-38 119818/2017 15.09.2017 I Innspill til handlingsplan ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2017/12193-1 119813/2017 05.09.2017 I Ulstein kommune - kommunedelplan - Hovedplan for avløp 2018-2029 Ulstein kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 2 vedlegg
2016/25457-37 119811/2017 15.09.2017 I Innspill til handlingsplan ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2016/25457-36 119808/2017 19.09.2017 U Tilbakemeldingsmøte 13.9.2017 - rapport fra faktaundersøkelse ***** Morten Larsen Paragraph Unntatt off
2017/8204-13 119798/2017 21.09.2017 I Kopi: Vedtak om tvangsmulkt - sluttføring av deponi 1 Miljødirektoratet Anders Røynstrand Bestill 1 vedlegg
2017/11410-4 119795/2017 21.09.2017 I Kopi: Averøy kommune - steinsetting av dyrket areal langs elv - gbnr 104/4 - Vegard Smenes - dispensasjon frå kommuneplan Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill
2017/12189-1 119794/2017 12.09.2017 I Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Ruth Farstadvoll Gjerde Paragraph Unntatt off
2017/10922-6 119791/2017 21.09.2017 I Giske kommune - Utskifting av kloakkleidning nord for Giske kyrkje - gbnr 127/37 mfl Universitetsmuseet i Bergen, SFYK Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2017/12192-1 119784/2017 21.09.2017 I Høring – forslag til læreplan i mediespesialisering - valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Utdanningsdirektoratet Erik Brekken Bestill 3 vedlegg
2017/1109-2 119782/2017 07.08.2017 I L752 Atlanten vgs - Avrop på rammeavtale - 2016/75 - Anskaffelse aggregat GK Inneklima AS Jostein Wengstad Bestill
2017/7696-9 119750/2017 20.09.2017 I Kopi: Haram kommune - bygging av hytte gbnr 79/39 Remme - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2017/9597-13 119746/2017 21.09.2017 I Midlertidig plassering av berggylt på Sagvikvatnet (rg nr M/T 0005) Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2017/12191-1 119735/2017 21.09.2017 I Fv. 328 Gløna Nedre - vegbredde - fraviksøknad vegbredde Statens vegvesen Region midt Per Ove Nydal Bestill
2017/12188-1 119732/2017 20.09.2017 I Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen - Høring Helsedirektoratet Rigmor Hustad Holen Bestill 2 vedlegg
2016/1962-1 119727/2017 21.09.2017 X Referat OD-møte 27.10.15 Anna Melsæter Paragraph Unntatt off 9 vedlegg
2014/10261-3 119720/2017 11.09.2017 I AFP fortsetter som før - ***** ***** ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/12182-1 119719/2017 19.09.2017 I Midlertidig utestengelse fra Nettbuss sine ruter ***** Svein Ivar Aarskog Paragraph Unntatt off
2010/9002-19 119718/2017 15.09.2017 I Tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2017/12184-1 119712/2017 12.09.2017 I Skyssinformasjon - legeerklæring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2017/7359-2 119709/2017 19.09.2017 I Spelemidlar 2017 - anlnr 1566004102 - kunstgrasbane Syltøran - sluttrekneskap Surnadal kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2017/48-40 119681/2017 21.09.2017 U Melding til leverandør - 2017/48 - Skoleskyssportal til Møre og Romsdal fylkeskommune ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2014/12147-27 119667/2017 21.09.2017 I Fremdriftsrapport tilsegn nr 2016-0172 NTNU i Ålesund. Anna-Marie Hatlestad Bestill
2017/11052-4 119648/2017 19.09.2017 I Kopi: Giske kommune - detaljregulering - reguleringsendring - spolebase på Gjøsund Subsea 7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2017/10502-4 119645/2017 18.09.2017 I Kopi: Herøy kommune - frådeling av fritidseigedom - gbnr 86/13 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2017/11210-4 119643/2017 18.09.2017 I Kopi: Herøy kommune - lagerbygningar, jordvoll tilhøyrande gardstun gbnr 53/7 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2017/11527-3 119640/2017 19.09.2017 I Kopi: Surnadal kommune - bygging av bolig gbnr 68/84 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2017/11121-3 119637/2017 15.09.2017 I Kopi: Sunndal kommune - frådeling av tomt gbnr 64/1 Husby, Einskogen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2017/10903-3 119636/2017 15.09.2017 I Kopi: Halsa kommune - utlegging av flytebrygge gbnr 110/74 på Enge - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2016/25884-19 119632/2017 20.09.2017 I Kopi: Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan - boligområde på Livneset i Helland sentrum gbnr 45/66 og 124 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Røynstrand Bestill
2017/12180-1 119630/2017 19.09.2017 I Kopi: Surna naturreservat - Sæterøya - restaureringsarbeid av Kroksjø Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2017/12181-1 119623/2017 05.09.2017 I Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Siv Sandøy Paragraph Unntatt off
2017/5554-15 119619/2017 20.09.2017 I Søknad stimuleringstilskot - permitterte og oppsagte lærlingar og lærekandidatar høsten 2017 ***** Bjørnar Loe Paragraph Unntatt off
2017/213-98 119608/2017 21.09.2017 U Nordmørspakka er ute på anbod Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2017/8257-17 119605/2017 20.09.2017 I Drøftingsnotat Kristiansund kommune Ole Helge Haugen Bestill
2017/10560-2 119601/2017 20.09.2017 I Høyring - eventuell grensejustering mellom kommunane Hornindal og Stryn - Kjøs grunnkrins Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Ole Helge Haugen Bestill 3 vedlegg
2017/10908-31 119585/2017 21.09.2017 I Søknad - Frem frå Glemselen Midsund kommune Camilla Wiik Bestill 3 vedlegg
2017/11516-2 119581/2017 20.09.2017 I Kopi: Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - deler av N1 og O1 på Hjelset - ny brannstasjon og utvidelse av næringsområdet - plan nr 201717 Statens vegvesen Region midt Anders Røynstrand Bestill
2017/11501-2 119560/2017 21.09.2017 I Søknad om løye - drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommuner - Søknad på ledig løyve tilknytt Ring Taxi SA ***** Jan Eirik Søraas Paragraph Unntatt off
2015/6367-59 119559/2017 20.09.2017 I Turskiltprosjektet Melssetra, Ørsta kommune INTERIØRARKITEKT MNIL Soheyla Roygarhaghro Bestill
2017/11522-2 119558/2017 20.09.2017 I Kopi: Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - nærings- og deponiområde Skjevikåsen Plan nr 201716 Statens vegvesen Region midt Anders Røynstrand Bestill
2010/1035-33 119556/2017 20.09.2017 I Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for industriområde og djupvasskai på Husøya - arkeologisk undersøkelse Veidekke Industri AS Torill Einara Nerbøvik Bestill
2016/2592-8 119555/2017 19.09.2017 I Sletting av pant, Stiftelsen Geitbåtmuseet, Geitbåt Eiendom AS Geitbåtmuseet Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill
2017/12174-3 119554/2017 20.09.2017 I Vedr bunker/ Regimenthovedkvarter Karihola - ny info Kristiansund kommune Bjørn Ringstad Bestill
2017/9711-2 116922/2017 13.09.2017 U Søknad om godkjenning som lærebedrift Folk spiseri AS Nina Skovly Bestill
2017/11954-3 116916/2017 13.09.2017 X Diplom kontor/adm Siv Sandøy Bestill
2017/11958-3 116907/2017 13.09.2017 X Diplom salg Siv Sandøy Bestill
2017/11956-3 116855/2017 13.09.2017 X Diplom salg Siv Sandøy Bestill
2017/11954-2 116734/2017 13.09.2017 U Søknad om godkjenning som lærebedrift i kontor- og administrasjonsfaget Devold of Norway AS Siv Sandøy Bestill
2017/11956-2 116730/2017 13.09.2017 U Søknad om godkjenning som ny lærebedrift i salgsfaget Notabene Moa Siv Sandøy Bestill
2011/8760-4 116722/2017 13.09.2017 U Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - salgsfaget Musikktorget AS Siv Sandøy Bestill
2017/11210-3 90403/2017 19.09.2017 U Herøy kommune - lagerbygningar, jordvoll tilhøyrande gardstun gbnr 53/7 - dispensasjon frå kommuneplan Herøy kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2016/8482-4 80259/2017 10.07.2017 U Signert aksept av vilkår - tilskudd til lønn Helsedirektoratet Anthony Normann Valen Bestill
2010/13498-79 73613/2017 03.07.2017 U Klinikk Fosnavåg - Husleige for juli 2017 Kjell Inge Remøy Liv Reidun Lien Mjelve Bestill
2016/23130-3 53615/2017 27.04.2017 X Samtale med far Jorunn Sølvberg Bestill
2016/23756-5 51002/2017 20.04.2017 N Klage på avslag på skoleskyss - Øystein Lydersen Kristine Svendsen Jorunn Sølvberg Bestill