Offentlig postjournal for 12.12.2018

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/5261-6 132786/2018 12.12.2018 I Kopi: Eide kommune - områderegulering - reguleringsplan - Nås-Brandseter gbnr 156/1, 2 Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill
2018/12727-4 132776/2018 05.12.2018 X Rapport frå lærebedriftsbesøk Maiken Røshol Paragraph Unntatt off
2018/13184-1 132765/2018 07.12.2018 I Vestnes kommune - oppretting av grunneigedom - gbnr 38/6 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Vestnes kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2018/13183-2 132763/2018 12.12.2018 I Løyve - Møre og Romsdal fylkeskommune - Søknad om etablering av anlegg for akvakultur av makroalgar - Lokalitet Klovningen - Kristiansund kommune Kystverkets hovedkontor Bjørn Ringstad Bestill 1 vedlegg
2018/13183-1 132741/2018 12.12.2018 I Søknad om å legge ut brygge - flytebrygge ved Strand/Wold i Vågen Nordmøre museum Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2018/8593-4 132729/2018 12.12.2018 I Kopi: Molde kommune - reguleringsplan for Øvre Granlia - endring av utnyttingsgrad Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2017/5722-2 132710/2018 12.12.2018 I Overføring av tilskuddsmidler fra 2017 - Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Helsedirektoratet Inger Lise Trønningsdal Bestill
2018/12466-4 132701/2018 12.12.2018 I Kopi: Eide kommune - oppføring av 4 stk 2-mannsboliger gbnr 164/74 - dispensasjon frå reguleringsplan Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill
2018/13179-1 132699/2018 12.12.2018 I Kopi: Molde kommune - Fv. 405 - oppføring av carport gbnr 25/754 og 1629 Statens vegvesen Region midt Heidi Nerland Bestill
2017/13844-168 132673/2018 12.12.2018 U Løyving av lærlingekvote ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/13218-10 132666/2018 12.12.2018 I Kopi: Sande kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Larnes Mek. Verksted AS - Larsnes gbnr 87/2 m fl. Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill
2018/13174-1 132660/2018 12.12.2018 I Rundskriv N-3/2018 – Endring i garanti for gods- og persontransportvirksomhet Samferdselsdepartementet Bente Marie Malme Bestill 1 vedlegg
2018/13181-1 132659/2018 12.12.2018 I Fræna kommune - utfylling i sjø - gbnr 99/68 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fræna kommune Johnny Loen Bestill 5 vedlegg
2018/13167-1 132646/2018 07.12.2018 I Forenklet høring - søknad om tillatelse til lagring av lettere forurenset masse på Raudsand Miljødirektoratet Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2017/10294-6 132640/2018 04.12.2018 I Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar ***** Nina Skovly Paragraph Unntatt off
2015/10470-4 132635/2018 08.12.2018 I Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar ***** Nina Skovly Paragraph Unntatt off
2018/13162-1 132634/2018 12.12.2018 I Haram kommune - detaljregulering - reguleringsendring - bustader / fritidsbustader Kjerstad på Lepsøy gbnr 17/9 - oppstart Ha-Plan AS Anders Smith-Øvland Bestill 8 vedlegg
2018/13158-1 132630/2018 12.12.2018 X Historikk - 21.08.2015 - 23.06.2016 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/7619-15 132629/2018 07.12.2018 I Kandidat til årets lærling 2018 - ***** ***** ***** Åse Vatne Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/12017-5 132628/2018 12.12.2018 I Gjemnes kommune - vedtak - detaljregulering - mindre reguleringsendring Haltlitunet II gbnr 83/13 Gjemnes kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2015/11355-14 132627/2018 12.12.2018 I Søknad om godkjenning av ny faglig leder ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2016/22479-7 132623/2018 12.12.2018 I Tilskot ifm rehabilitering av Ola-løa Gjørvadtunet - Stranda kommune Per Ivar Gjørvad Helge Aarset Bestill 2 vedlegg
2015/7194-6 132621/2018 12.12.2018 I Kopi: Stranda kommune - områderegulering - reguleringsplan Svemorka Statens vegvesen Region midt Synnøve Valle Bestill
2018/506-9 132619/2018 12.12.2018 I Kopi: Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gangveg fv. 60 - Sløgstadmarka Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill
2018/13153-1 132615/2018 12.12.2018 X Historikk - 23.10.2012 - 21.05.2015 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/7619-14 132610/2018 07.12.2018 I Kandidat til årets lærling - ***** ***** ***** Åse Vatne Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/13151-1 132604/2018 12.12.2018 X Historikk - 02.04.2013 - 24.08.2016 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/9452-7 132601/2018 10.12.2018 I Refusjonskrav for opplæring gitt i annet fylke - institusjonsplasserte elever ***** Cecilie K. Buaas Paragraph Unntatt off
2018/530-111 132600/2018 10.12.2018 I Kopi av skademelding elev - ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2018/13150-1 132594/2018 12.12.2018 X Historikk - 06.06.2016 - 11.07.2017 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/12385-5 132591/2018 11.12.2018 I Invitasjon til deltaking i arbeidsgruppe for revisjon av forskrift om regulering av hausting av tang og tare i Møre og Romsdal Møre og Romsdal Fiskarlag Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2018/13149-2 132587/2018 12.12.2018 U Endring av avkjørsel til eiendom i Tingvoll Statens vegvesen Region midt Guro Dehli Sanden Bestill
2018/13149-1 132585/2018 06.12.2018 I Endring av avkjørsel til eiendom i Tingvoll Statens vegvesen Region midt Guro Dehli Sanden Bestill 2 vedlegg
2018/13147-1 132581/2018 12.12.2018 X Historikk - 28.10.2013 - 12.11.2017 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13148-1 132578/2018 11.12.2018 I Storhogst på Veøya - tilbakemelding fra Riksantikvaren Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill
2017/11182-43 132575/2018 10.12.2018 I Rapport og synfaring - naust Jostein Flø Toril Moltubakk Bestill 4 vedlegg
2018/13145-1 132567/2018 12.12.2018 X Historikk - 22.08.1995-01.07.2015 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13144-1 132565/2018 12.12.2018 X Historikk - 06.07.2010-02.12.2014 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13146-1 132564/2018 12.12.2018 X Historikk - 19.10.1998 - 03.12.2012 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13143-1 132562/2018 12.12.2018 X Historikk - 21.08.2008-31.10.2017 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13032-1 132560/2018 12.12.2018 X Historikk - 03.08.1995-19.09.2016 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/12874-1 132559/2018 12.12.2018 X Historikk - 18.07.2013-29.03.2017 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/8365-6 132557/2018 12.12.2018 I Halsa kommune - Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 - ny frist Halsa kommune Johnny Loen Bestill
2018/13142-1 132554/2018 12.12.2018 X Historikk - 09.09.2009-28.06.2016 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2015/90-294 132551/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Thon Hotel Kristiansund (Ass.) Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-293 132550/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Thon Hotel Moldefjord Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-292 132547/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Quality Hotel Grand Kristiansund as Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-291 132545/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Scandic Hotel Kristiansund Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-290 132544/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Hotel Union Geiranger AS Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2017/9124-23 132543/2018 11.12.2018 I Stadfesting for framdrift - Røde Kors-huset - anlnr 1524005201 Norddal kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2015/90-289 132541/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Grand Hotel Bellevue Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 12 vedlegg
2015/90-288 132540/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Thon Hotel Fosnavåg Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-287 132539/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Hotell Ivar Aasen Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-286 132537/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Quality Hotel Alexandra AS Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 15 vedlegg
2015/90-285 132535/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Petrines Gjestgiveri Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-284 132532/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Radisson Blu Hotel Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 14 vedlegg
2015/90-283 132531/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) First Hotel Atlantica Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 10 vedlegg
2018/13141-1 132530/2018 12.12.2018 X Historikk - 03.07.2012 - 23.09.2016 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2015/90-282 132529/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Classic Norway Drift Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-281 132526/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Havkrefter AS, Hustadvika Gjestegård Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-280 132523/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Molde Fjordstuer AS Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-279 132522/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Ona og Finnøy Havstuer AS Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-278 132519/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Angvik Hotelldrift AS Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-277 132518/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Villa Utsikten AS, Utsikten Hotell Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 12 vedlegg
2015/90-276 132515/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Skipsaksjeselskapet Mørejarl AS Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 13 vedlegg
2015/90-275 132514/2018 12.12.2018 I Avtale - Kurs- og konferansetjenester i Møre og Romsdal (2015/90) Scandic Parken Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
2018/13139-1 132495/2018 12.12.2018 X Historikk - 31.08.2012 - 31.08.2012 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/9459-6 132489/2018 12.12.2018 I Uttalelse fra Isfjorden IL Fotball og Isfjorden IL Hovedstyret Joachim Torp Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2017/9459-5 132486/2018 12.12.2018 I Erfaringer fra Fiksdal skule - kunstgressbane Revisor Joachim Torp Kristoffer Dahle Bestill
2017/9459-4 132483/2018 12.12.2018 I Uttale fra Isfjorden skole og SFO om prosjekt kunstgressbane Isfjorden IL Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2018/13137-1 132482/2018 12.12.2018 I Tingvoll kommune - frådeling av nausttomter gbnr 131/41 Storvatnet i Kvisvik - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - høyring Tingvoll kommune Johnny Loen Bestill 5 vedlegg
2018/13135-1 132478/2018 12.12.2018 X Historikk - 28.04.1995 - 21.08.2015 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/13844-167 132469/2018 10.12.2018 I Lærlingekvoter ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/12555-2 132462/2018 06.12.2018 I Møtereferat Hareid molo - Hareid kommune Kystverkets hovedkontor Olav Arne Vatne Bestill
2018/12848-1 132459/2018 12.12.2018 X Historikk - 25.09.1995-20.09.2016 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13134-1 132457/2018 12.12.2018 X Historikk - 25.01.2018 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13133-1 132456/2018 12.12.2018 X Historikk - 30.12.2014 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13132-1 132453/2018 12.12.2018 X Historikk - 30.06.2005-03.09.2015 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13130-1 132451/2018 12.12.2018 X Historikk - 19.04.2017-02.06.2017 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13129-1 132450/2018 12.12.2018 X Historikk - 04.03.1991-04.12.2014 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13128-1 132447/2018 12.12.2018 X Historikk - 05.08.2014-18.05.2017 - Lønnsmelding Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/13044-2 132445/2018 12.12.2018 I Fræna kommune - oppføring av anneks gbnr 112/419 - Bud - dispensasjon frå kommuneplan Fræna kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2018/64-12 132436/2018 12.12.2018 U Tilleggsinformasjon - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Torgeir Riksfjord Bestill
2018/64-11 132435/2018 12.12.2018 U Kunngjøring - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Mercell Norge AS Torgeir Riksfjord Bestill 3 vedlegg
2018/54-28 132417/2018 12.12.2018 I Signert avtale - Kassasystem til videregående skoler (2018-54) Einar Engvig AS Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
2018/12926-2 132401/2018 11.12.2018 I Klagerett - Nordøyvegen Norges Miljøvernforbund - Møre og Romsdal Kristine Svendsen Bestill
2018/13126-1 132386/2018 21.11.2018 I 18/1422-4 Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken - Invitasjon til å komme med innspill og bidrag Klima- og miljødepartementet Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2018/56-11 132366/2018 12.12.2018 I Melding fra leverandør - 2018-56 Utredning om plassering av energistasjoner i Møre og Romsdal og muligheter for å stille miljøkrav til drosjenæringa ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/13046-1 132363/2018 12.12.2018 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2018/12820-4 132362/2018 11.12.2018 I Søknad ***** Monica Kjøl Tornes Paragraph Unntatt off
2018/12669-3 132361/2018 11.12.2018 I Søknad ***** Dagfinn Grønvik Paragraph Unntatt off
2018/6684-8 132356/2018 11.12.2018 I Haram kommune - riving og oppføring av fritidsbustad og naust gbnr 78/12 på Hellem/Flem - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - korrigering vedlegg til sak Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill 2 vedlegg
2017/11163-115 132352/2018 11.12.2018 I Rapport - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede Molde og Romsdas Turistforening Petter Jenset Bestill 7 vedlegg
2018/13125-1 132349/2018 11.12.2018 U Førespurnad om uttale frå Havforsking om mulig påverknad på gytefelt for torsk ved Orholman i Aukra kommune av mulig etablering av oppdrettsanlegg for matfisk av laks og aure Havforskningsinstituttet Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2018/13123-1 132346/2018 11.12.2018 I Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven - hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole Kunnskapsdepartementet Erik Brekken Bestill 1 vedlegg
2017/10632-22 132343/2018 11.12.2018 U Møterapport angående trapp i Jugendstilsenteret 03.12.2018 Jugendstilsenteret og KUBE Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2018/13122-1 132342/2018 11.12.2018 I Svar på henvendelse om OD og politisk fravær Utdanningsdirektoratet Helene Loe Arntsen Bestill 2 vedlegg
2018/56-10 132338/2018 12.12.2018 I Melding fra leverandør - 2018-56 Utredning om plassering av energistasjoner i Møre og Romsdal og muligheter for å stille miljøkrav til drosjenæringa ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2016/25298-3 132337/2018 11.12.2018 I Informasjon om søknadsrunden 2019 Kulturdepartementet Hans Roger Tømmervold Bestill 2 vedlegg
2017/11181-57 132336/2018 11.12.2018 I Rapporteringsskjema - Byggebonanza Sykkylven bibliotek Soheyla Roygarhaghro Bestill 4 vedlegg
2017/13844-166 132334/2018 11.12.2018 U Kopi av vedtak frå Møre og Romsdal fylkeskommune ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/13844-165 132333/2018 11.12.2018 U Kopi av vedtak frå Møre og Romsdal fylkeskommune ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/13844-164 132332/2018 11.12.2018 U Løyving av lærlingekvote for 2018 ***** ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/13160-1 132323/2018 11.12.2018 I Kopi: Fræna kommune - frådeling av bustadtomt - gbnr 80/14 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2013/5184-30 132308/2018 11.12.2018 I Kopi: Nesset, Rauma, Molde, Vestnes og Midsund kommunar - interkommunal plan for sjøområdene i Romsdalsfjorden Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2018/12379-3 132281/2018 11.12.2018 I Kopi: Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsendring Bergslibakken på Berge Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2018/12471-4 132280/2018 10.12.2018 I Kopi: Smøla kommune - bygging av ny avkjørsel gbnr 20/40 - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/11975-12 131916/2018 10.12.2018 U Avslag ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2018/11975-11 131915/2018 10.12.2018 U Arbeidsavtale ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2018/11975-10 131914/2018 10.12.2018 U Tilbud ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2018/11975-9 131913/2018 10.12.2018 U Avslag ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2018/11975-13 131912/2018 19.10.2018 X Utvidet søkerliste Tannpleiar kompetanseklinikken St. Carolus, Molde kompetanseregion Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2018/11975-14 131911/2018 19.10.2018 X Offentlig søkerliste Tannpleiar kompetanseklinikken St. Carolus, Molde kompetanseregion Andrea Lode Bestill
2018/11901-135 130570/2018 05.12.2018 U Arbeidsavtale ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2018/11901-134 130569/2018 05.12.2018 U Tilbud ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2018/12975-1 130372/2018 05.12.2018 U Molde gbnr 23/747 - Bjørnstjerne Bjørnsonsvei 100B - sletting av forkjøpsrett Statens Kartverk Tinglysing m.fl. Gudmund Lode Bestill
2018/11454-3 129907/2018 11.09.2018 U Avslag på skoleskyss og sms Sebastian Leine Jorunn Sølvberg Bestill
2018/12171-7 128556/2018 29.11.2018 U Elevmiljø - opplæringslova § 9A-5 ***** ***** ***** ***** ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off
2018/10233-6 128246/2018 10.08.2018 U Vedtak gjennom skoleskyssportalen Theo Enstad Jorunn Sølvberg Bestill
2018/12755-1 127377/2018 20.09.2018 X Svar på henvendelse vedrørende utstedelse av matrossertifikatet for nyutdannede matroser Kristine Svendsen Bjørnar Loe Bestill 2 vedlegg
2016/24806-15 125544/2018 21.11.2018 U Demning ved ***** ***** ***** ***** ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2018/4853-3 125078/2018 18.09.2018 U Førespurnad arkeologi i samband med rehabilitering av vassleidning på Giske Gunnar Opsahl Guro Dehli Sanden Bestill
2018/12596-3 124858/2018 19.11.2018 U Innsyn i saksdokument Advokatfirmaet Wiersholm AS Kristine Svendsen Bestill
2018/11341-2 123298/2018 01.10.2018 U Søknad økonomisk tilskudd Fiskesprell 2018/2019 Norges Sjømatråd Therese Thue Hvattum Bestill 1 vedlegg
2018/12171-5 122086/2018 19.11.2018 U Anmodning om dokumentinnsyn - opplæringsloven § 9-A5 ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off
2012/1481-44 121856/2018 06.10.2017 U 2012056 KVGS B08 - Mesanin i KEM-hallen: Dokumenter til kontroll og signering Skarvøy Tor Jostein Wengstad Bestill 3 vedlegg
2012/1481-43 121851/2018 28.06.2017 U 2012056 KVGS B08 - Rapport brannalarm + svar ang sponavssug Kåre Lygre (Betonmast Røsand m.fl. Jostein Wengstad Bestill 3 vedlegg
2012/10369-4 121845/2018 28.04.2017 X Kristiansund vgs. Bygg 10. oljeutskiller. FDV. Stephen Oommen Jostein Wengstad Bestill 1 vedlegg
2017/12163-5 121840/2018 22.12.2017 U Modulbygg Kristiansund vgs ferdigattest Jostein Wengstad Jostein Wengstad Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/8100-3 121836/2018 22.06.2018 U K104 Romsdal vgs E-blokka - ombygging Terje Skarsbø Jostein Wengstad Bestill 1 vedlegg
2012/1481-42 121835/2018 01.03.2017 U Bygg 08 KVGS - Vurdering utv himling av Sintef Tor Skarvøy Jostein Wengstad Bestill 1 vedlegg
2012/1481-40 121827/2018 29.10.2014 U Bygg 08 KVGS - Tegninger av planlagt bypass løysning på ventilasjon Tor Skarvøy Jostein Wengstad Bestill 1 vedlegg
2012/9389-5 121806/2018 07.12.2015 X KVGS Bygg 4 Lydmålinger Torgrim Blø Jostein Wengstad Bestill 10 vedlegg
2012/1026-106 121792/2018 06.04.2016 X Romsdal VGS - Tilbakemelding reguleringsfunksjon rom nivå Torgrim Blø m.fl. Jostein Wengstad Bestill 2 vedlegg
2012/1026-105 121790/2018 04.04.2016 X Romsdal vgs - Prosessventilasjon i verksteder Oddleif Gustad m.fl. Jostein Wengstad Bestill 3 vedlegg
2012/1026-104 121775/2018 12.10.2017 X K104 Romsdal vgs - byggherrens tester Oddleif Gustad m.fl. Jostein Wengstad Bestill 7 vedlegg
2012/1026-103 121759/2018 10.11.2015 U K104. Romsdal vgs. KOFA. Klage på offentlig anskaffelse - Tilsvar nr 3 Økland Elin Jostein Wengstad Bestill 1 vedlegg
2010/13494-6 120182/2018 06.11.2018 X Gjeldende leieavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Marianne Halseth Hole Paragraph Unntatt off
2016/25034-7 116926/2018 19.01.2018 U Ny sluttrapport fra Stil & Stemning Lene Aklestad Siv Sandøy Bestill 6 vedlegg
2018/9741-3 114891/2018 16.07.2018 U Vedrørande avslag på spelemidelsøknad einskj@gmail.com Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2014/4989-5 114793/2018 13.03.2014 X K453 Kr.sund vgs bygg 06 byggherreombud - underskrift Per Olaf Skuseth Brækkan Aud Irene Holen Bestill 3 vedlegg
2017/12163-3 114760/2018 20.12.2017 U KVGS - modulbygg FDV og innregulerings-protokoller Torgrim Blø Jostein Wengstad Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2012/1026-100 114758/2018 24.01.2018 U K104. RVGS. G og E-blokka. Tilpasning/ombygging. ARK-tjenester Guttorm Balstad Jostein Wengstad Bestill 7 vedlegg
2017/11867-8 114422/2018 14.09.2018 X Protokoll SG Møte 14.09.18 Erlend Bilsbak Ragnhild Holsvik Bestill
2015/12146-2 112896/2018 17.08.2018 U KVGS. B02. Ventilasjon nordfløy. Støy og luftkvalitet. Oppsummering fra møtet 16.08.2018 Torgrim Blø m.fl. Jostein Wengstad Bestill
2018/9210-3 112276/2018 28.06.2018 U Kontrakt og handbok for turné med DKS Møre og Romsdal - Poesibilen Ruset/Kjørsvik Norsk Forfattersentrum Midt-Norge Hege Merethe Gagnat Bestill 2 vedlegg
2018/11405-1 108673/2018 01.10.2018 U Svar på førespurnad om innsyn Norsk Fiskerinæring Arild Inge Kjersem Bestill
2018/11213-1 105931/2018 21.09.2018 U Oversendelse for signering Fræna kommune Arild Inge Kjersem Bestill
2018/9925-31 105105/2018 03.07.2018 X Utvidet søkerliste By- og tettstadsutviklar / Rådgivar - arkitekt Eivind Vartdal Ryste Paragraph Unntatt off
2018/9925-32 105104/2018 03.07.2018 X Offentlig søkerliste By- og tettstadsutviklar / Rådgivar - arkitekt Eivind Vartdal Ryste Bestill
2018/9925-33 97787/2018 03.07.2018 X Utvidet søkerliste By- og tettstadsutviklar / Rådgivar - arkitekt Eivind Vartdal Ryste Paragraph Unntatt off
2018/9925-34 97786/2018 03.07.2018 X Offentlig søkerliste By- og tettstadsutviklar / Rådgivar - arkitekt Eivind Vartdal Ryste Bestill
2018/9925-35 83662/2018 03.07.2018 X Stillingsutlysning By- og tettstadsutviklar / Rådgivar - arkitekt Eivind Vartdal Ryste Paragraph Unntatt off