Offentlig postjournal for 16.01.2017

NB! For offentleg journal for 19. mai 2016 er det feil i produksjonen. Ta kontakt med post@mrfylke.no for å få tilsendt journal.
Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva vert ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 24 50 00 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.

NB! For offentleg journal for 19. mai 2016 er det feil i produksjonen. Ta kontakt med post@mrfylke.no for å få tilsendt journal.
Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/798-1 5673/2017 16.01.2017 I Daugstad skule i Vestnes gbnr 4/55- spørsmål vedrørende å ta vare på gammel natursteingrunnmur Torill Vinje Siv Aksdal Bestill 4 vedlegg
2017/637-2 5671/2017 16.01.2017 I Volda kommune - prioritering av spelemiddelsøknader 2017- oversending av kommunen sine vedtak Volda kommune Anders Ellingseter Bestill 2 vedlegg
2017/795-1 5667/2017 16.01.2017 I Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) - 2017 Nesset kommune Petter Jenset Bestill 4 vedlegg
2017/793-1 5662/2017 16.01.2017 U Søknad om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/791-1 5659/2017 16.01.2017 I Søknad om tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2016/1531-11 5657/2017 16.01.2017 I Dekking av privat kjøring ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2009/5337-14 5655/2017 16.01.2017 I Drosjeløyvene i Rauma kommune - driften av utvidet reserveløyve - T-120R - tilknytt Rauma Taxi Tor-Erling Vik Jan Eirik Søraas Bestill
2017/787-1 5653/2017 16.01.2017 I Søknad om jakt på kystsel i Møre og Romsdal Ingbjørn Bredeli Lisbeth Nervik Bestill 2 vedlegg
2017/685-2 5642/2017 16.01.2017 I Deltakelse på Horisont 2020 NIKU Kristoffer Dahle Bestill
2017/784-1 5635/2017 16.01.2017 I Fylkeskommunale midler til friluftslivsformål Friluftsrådenes Landsforbund Anders Ellingseter Bestill 1 vedlegg
2016/1486-25 5634/2017 10.01.2017 I Kjøp av plass i videregående opplæring ***** Kari Volden Paragraph Unntatt off
2013/13810-32 5627/2017 13.01.2017 I Rapport på bruk av stimuleringsmidler tildelt Fagerlia vgs ***** Tove Kolberg Paragraph Unntatt off
2016/26287-2 5623/2017 16.01.2017 I Kopi: Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Tennfjord skule - Vadset Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill 1 vedlegg
2017/617-2 5615/2017 16.01.2017 U Vedr søknad om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/781-1 5585/2017 13.01.2017 I Oversendelse av spillemiddelsøknader for 2017 - prioritering Kristiansund kommune Anders Ellingseter Bestill 2 vedlegg
2016/2927-120 5582/2017 16.01.2017 I Vedtaksbrev - ruteendringsprosessen ferje Linge - Eidsdal Stranda kommune Magne Hanestadhaugen Bestill 1 vedlegg
2016/83-25 5581/2017 13.01.2017 I Signert avtale - Emballasjepresse ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/773-1 5564/2017 09.01.2017 I Oversendingsbrev spelemidlar 2017 Sykkylven kommune Anders Ellingseter Bestill 1 vedlegg
2016/6842-2 5553/2017 23.12.2016 I Regnskapssammendrag - anlnr 1505000314 - Idrettshus - Atlanten kunstisbane Kristiansund kommune, Distriktsrevisjonen Anders Ellingseter Bestill
2015/12735-10 5524/2017 16.01.2017 U Krav om skyssgodtgjering datert 19.09.2016 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/776-1 5510/2017 16.01.2017 I Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning - Remøy og Sævik Grendalag Herøy kommune Anders Ellingseter Bestill 1 vedlegg
2016/2927-119 5506/2017 16.01.2017 I Samferdselsutvalet - bussrute over Skaret? Sigmund Julshamn Magne Hanestadhaugen Bestill
2017/775-1 5505/2017 13.01.2017 I Søknad om godkjenning som lærebedrift og gjennomført godkjenning ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/774-1 5499/2017 12.01.2017 I Søknad om godkjenning som lærebedrift og gjennomført godkjenning ***** Siv Sandøy Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/216-19 5493/2017 16.01.2017 I Forslag til Fylkesprisen Årets Bedrift 2016 - ***** ***** ***** Anne Marte Ostad Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/772-1 5491/2017 16.01.2017 I Oversendelsesbrev Spelemidlar 2017 - Skodje kommune Skodje kommune Anders Ellingseter Bestill 2 vedlegg
2016/26132-3 5487/2017 12.01.2017 I Kopi: Nesset kommune - oppfylling i sjø og landområde - gbnr 21/24 - Skarshaug Invest AS - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Røynstrand Bestill
2015/6690-2 5485/2017 16.01.2017 I Spelemidlar 2015 - rapport og regnskapssammendrag, nærmiljøanlegg - anlnr 1548008701 - Malmefjorden - lekegrind - Fræna kommune Fræna kommune Anders Ellingseter Bestill 4 vedlegg
2016/1565-12 5484/2017 11.01.2017 I Kopi: Rindal kommune - områderegulering - reguleringsplan for Sunna - vest for Rindal sentrum Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2016/25975-4 5479/2017 12.01.2017 I Kopi: Averøy kommune - frådeling til tilleggsareal til gbnr 133/30 - gbnr 133/4 - Håvard Kongshaug - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2016/23221-5 5476/2017 12.01.2017 I Kopi: Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - endring for gbnr 53/336 i Stranda sentrum Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oddny Wiggen Bestill
2017/770-1 5470/2017 13.01.2017 I Kopi: Haram kommune - sikring av bekk - gbnr 73/134 - dispensasjon fra reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2017/386-5 5468/2017 16.01.2017 I Skodje kommune - rive og bygge fritidsbustad gbnr 12/18 Rolf-Anders Håberg - dispensasjon frå kommuneplan - presisering Skodje kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 1 vedlegg
2017/746-1 5456/2017 13.01.2017 I Spesifisert kostnadsoverslag ***** Trine B. Monsen Paragraph Unntatt off
2017/747-1 5453/2017 13.01.2017 I Spesifisert kostnadsoverslag ***** Trine B. Monsen Paragraph Unntatt off
2017/766-1 5429/2017 16.01.2017 I Søknad - ny akvakulturlokalitet Tøvika 780 tonn - laks, ørret og regnbueørret Nekton Havbruk AS Rebekka Varne Bestill 13 vedlegg
2017/748-1 5425/2017 11.01.2017 I Spesifisert kostnadsoverslag ***** Anthony Normann Valen Paragraph Unntatt off
2017/763-1 5424/2017 09.01.2017 I Oversendelsesbrev spelemidlar 2017 - Averøy kommune Averøy kommune Anders Ellingseter Bestill 1 vedlegg
2014/7106-2 5420/2017 12.01.2017 I Ny beregning av din AFP fra 01.03.2017 ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/755-1 5416/2017 12.01.2017 I Gruppelivsforsikring - utbetaling ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2014/5604-7 5411/2017 13.01.2017 I Skyssinformasjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2015/91-24 5410/2017 16.01.2017 U Kunngjøring - 2015/91 - K104 Romsdal vgs utomhusarbeider rådgivergruppe Mercell Norge AS m.fl. Janne Kristiansen Bestill 1 vedlegg
2014/3179-8 5409/2017 13.01.2016 I Skyssinformasjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2014/8288-10 5384/2017 13.01.2017 I Skyssinformasjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2017/756-1 5382/2017 11.01.2017 I Oversendelsesbrev spelemidlar 2017 - Sula kommune Sula kommune Anders Ellingseter Bestill
2017/758-1 5380/2017 11.01.2017 I Oversendelsesbrev spelemidlar 2017 - Sunndal kommune Sunndal kommune Anders Ellingseter Bestill
2017/757-1 5370/2017 16.01.2017 I Søknad - tilskudd til vilttiltak 2017 - Hvor mye rødrev finnes det? Norsk institutt for naturforskning Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2016/25387-9 5365/2017 15.01.2017 I Søknad - Norsk fjellfestival - flyktningsprosjekt Norsk Fjellfestival Paula Næss Skår Bestill 1 vedlegg
2016/24724-6 5361/2017 16.01.2017 X Akseptbrev Hege Gjendem Bestill 2 vedlegg
2017/386-4 5356/2017 13.01.2016 I Kopi: Skodje kommune - rive og bygge fritidsbustad gbnr 12/18 Rolf-Anders Håberg - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill 1 vedlegg
2017/730-1 5354/2017 11.01.2017 I Søknad om midler til merkantil nettverkssamling 21.-23. mars 2017 Atlanten vgs Harald Tomren Bestill
2017/673-3 5342/2017 15.01.2017 I Søknad om tilskudd til verdiskaping på kulturminneområdet Ålesund kommune Bjørn Ringstad Bestill 3 vedlegg
2015/1087-2 5340/2017 16.01.2017 I Sluttutbetaling - anlnr 1519006305 - Turvei - Lysanlegg turveg Årneset-Volda stadion Volda kommune Anders Ellingseter Bestill 2 vedlegg
2016/25387-8 5338/2017 13.01.2017 I Søknad - Jakt, fiske og friluftsliv i skole, barnehage Norges jeger- og fiskerforbund Møre og Romsdal Paula Næss Skår Bestill 2 vedlegg
2017/754-1 5335/2017 16.01.2017 I Søknad om nydyrking - gbnr 57/48 - Roger Bakk Smøla kommune Torill Einara Nerbøvik Bestill 3 vedlegg
2017/750-1 5329/2017 13.01.2017 I Søknad om jakt på kystsel i Møre og Romsdal Erlend Inge Romuld Lisbeth Nervik Bestill 2 vedlegg
2017/298-6 5320/2017 12.01.2017 I Søknad - Verdiskapingsprosjekt Valldal - Dovre Fjordhagen AS Guro Dehli Sanden Bestill
2016/25387-7 5311/2017 16.01.2017 I Søknad - Villmarkscamper Norges jeger- og fiskerforbund Møre og Romsdal Paula Næss Skår Bestill 2 vedlegg
2017/745-1 5310/2017 15.01.2017 I Søknad - tilskudd til vilttiltak 2017 - jegerprøveinstruktør Norges jeger- og fiskerforbund Møre og Romsdal Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2017/744-1 5307/2017 12.01.2017 I Kopi: idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning - rehabilitering av Atlanten Stadion - Kristiansund kommune Kulturdepartementet Anders Ellingseter Bestill 2 vedlegg
2017/742-1 5301/2017 15.01.2017 I Søknad - tilskudd til vilttiltak 2017 - forvaltning hjortebestand Vestskog AS Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2017/738-1 5299/2017 13.01.2017 I Søknad om jakt på kystsel i Møre og Romsdal Svend Åge Ruby Lisbeth Nervik Bestill 2 vedlegg
2017/737-1 5296/2017 15.01.2017 I Søknad - tilskudd til vilttiltak 2017 - viltforsking med viltkamera Norsk institutt for naturforskning Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2017/735-1 5292/2017 15.01.2017 I Søknad tilskudd til vilttiltak 2017 - gnagere Norsk institutt for naturforskning Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2016/25715-3 5289/2017 15.01.2017 I Fangstskjema kystsel Børre Bentzen Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2017/216-18 5287/2017 14.01.2017 I Forslag til Fylkesprisen Årets Bedrift 2016 ***** ***** ***** ***** Anne Marte Ostad Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2016/1494-4 5286/2017 15.01.2017 I Rapportering - videreføring etterundersøkelse Norges jeger- og fiskerforbund Møre og Romsdal Håkon Slutaas Bestill 2 vedlegg
2016/434-3 5284/2017 15.01.2017 I Rapport - opplæringsjakt for storviltjakt Norges jeger- og fiskerforbund Møre og Romsdal Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2016/239-3 5283/2017 15.01.2017 I Rapport - leie av jaktterreng for opplæringsjakt på hjort Norges jeger- og fiskerforbund Møre og Romsdal Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2016/1440-4 5280/2017 15.01.2017 I Rapport - opplæring i småviltjakt Norges jeger- og fiskerforbund Møre og Romsdal Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2017/733-1 5278/2017 14.01.2017 I Søknad - tilskudd til vilttiltak 2017 - registrering av villreinens områdebruk Reinheimen-Breheimen villreinutvalg Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2017/731-1 5272/2017 13.01.2017 I Søknad - tilskudd til vilttiltak 2017 - leie av jaktterreng til opplæringsjakt Norges jeger- og fiskerforbund Møre og Romsdal Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2017/729-1 5271/2017 13.01.2017 I Søknad - tilskudd til vilttiltak 2017 - opplæring i storviltjakt Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2016/25950-22 5253/2017 16.01.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2016/25950-21 5252/2017 15.01.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2016/25950-20 5251/2017 15.01.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2016/25950-19 5250/2017 15.01.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2016/25950-18 5249/2017 15.01.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2016/25882-10 5248/2017 15.01.2017 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2014/12147-23 2278/2017 09.01.2017 U Søknad om utsettelse av tildelt beløp til stipendiat innen industrielt internett Høgskolen i Molde Anna-Marie Hatlestad Bestill
2017/414-2 1934/2017 06.01.2017 U Løyve til jakt på kystsel i Møre og Romsdal John Myrhaug Lisbeth Nervik Bestill
2016/23337-5 1872/2017 06.01.2017 U Svar på klage ***** Roy Arild Tvedt Paragraph Unntatt off
2015/12315-13 112423/2016 03.11.2016 U Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Flatmarka Smibekk - svar på førespurnad Sørli arkitekter as Johnny Loen Bestill
2016/24574-3 110232/2016 01.11.2016 U Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Byggvareforretning gbnr 52/370 og 52/43 - fråsegn ved melding om oppstart Tegn_3 Mari Anne Bjørkmann Bestill
2016/24406-3 106758/2016 04.11.2016 U Vanylven kommune - bygging av småhus gbnr 16/5 og 8 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Vanylven kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2016/3853-9 106751/2016 04.11.2016 U Ørsta kommune - oppføring av 4-mannsbolig - gbnr 11/96 - Ose Ingeniørkontor AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - fråsegn til ny høring - trekking av klage Ørsta kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2016/23912-3 106427/2016 04.11.2016 U Haram kommune - detaljregulering - område for motorsport i Vatnedalen - fråsegn ved varsel om oppstart HA-PLAN AS Anders Røynstrand Bestill
2011/11955-21 106403/2016 07.11.2016 U Aukra kommune - detaljregulering - reguleringplan for Horremsleira friluftsområde - fråsegn ved offentleg ettersyn (3. gong) Aukra kommune Anders Røynstrand Bestill
2013/8248-10 106337/2016 07.11.2016 U Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Haukås Øvre BK2 og BK4 - fråsegn ved offentleg ettersyn Fræna kommune Anders Røynstrand Bestill
2016/24265-2 105388/2016 04.11.2016 U Rauma kommune - frådeling av bygd parsell til bustadformål - gbnr 8/3 på Sogge - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommunedelplan Rauma kommune Anders Røynstrand Bestill
2016/24257-3 105188/2016 01.11.2016 U Surnadal kommune - frådeling av hyttetomt gbnr 18/1 - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan Surnadal kommune Johnny Loen Bestill
2016/4206-7 103798/2016 04.10.2016 U Haram kommune - Eikeelva - søknad om fritak frå krav om minstevassføring - Rauma Eik AS - fråsegn ved avgrensa høring Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill
2016/23914-2 103037/2016 01.11.2016 U Averøy kommune - kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 - fråsegn ved offentleg ettersyn Averøy kommune Johnny Loen Bestill
2016/23970-7 102652/2016 03.11.2016 U Ørsta kommune - kommunal planstrategi 2016-2020 - fråsegn ved offentleg ettersyn Ørsta kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2016/23940-5 102638/2016 02.11.2016 U Ulstein kommune - kommunal planstrategi 2016-2020 - fråsegn ved offentleg ettersyn Ulstein kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2016/23910-3 102304/2016 19.10.2016 U Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 86/19 mfl - Fam Fiskarstand - fråsegn til varsel om oppstart Stein Halvorsen Arkitekter AS Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2016/3107-14 95411/2016 02.11.2016 U Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsplan E39 Betna - Klettelva - fråsegn ved offentleg ettersyn Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill
2016/5022-5 91449/2016 03.11.2016 U Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Bankbygget gbnr 32/24 - offentleg ettersyn - motsegn Aure kommune Johnny Loen Bestill
2016/5521-8 89824/2016 19.10.2016 U Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - naustområde gbnr 17/5 Lepsøy - fråsegn ved offentleg ettersyn Haram kommune Johnny Loen Bestill
2016/23345-3 86469/2016 24.10.2016 U Haram kommune - detaljregulering - ny felles barneskule på Vatneeidet gbnr 95/19 og 95/1 - fråsegn til planprogram og varsel om oppstart Haram kommune Johnny Loen Bestill
2014/827-27 85213/2016 25.10.2016 U Averøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Kårvåg bustadfelt gbnr 96/1 og 3 - fråsegn ved offentleg ettersyn (andre gong) Averøy kommune Johnny Loen Bestill
2016/23225-6 85210/2016 25.10.2016 U Averøy kommune - høring - reguleringsplan for landbasert fiskeoppdrettsanlegg - Tøfta - fråsegn til oppstart og forslag til planprogram Averøy kommune Johnny Loen Bestill
2016/23085-2 84354/2016 19.10.2016 U Fræna kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Bud - Fleskvikshaugen hytteområde - fråsegn ved melding om oppstart Angvik Prosjektering AS Anders Røynstrand Bestill