Offentlig postjournal for 02.03.2021

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 andre virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/5469-1 23458/2021 01.03.2021 I Herøy kommune - Nabovarsel - oppmåling og fradeling av garasjeareal - gbnr 60/31 - Moltuvegen Bjørnar Tarberg Ingrid Renate Gjørvad Bestill 2 vedlegg
2021/5468-1 23457/2021 25.02.2021 I Tilbud skannere til Valg 2021 - Møre og Romsdal fylkeskommune ***** Kari Rundmo Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/3723-3 23455/2021 25.01.2021 I VLFK/20/426 - Avtale for kjøp av tenester til Vestland fylkeskommune PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Kari Lilleng Bestill 1 vedlegg
2021/5466-1 23450/2021 02.03.2021 I Averøy kommune - Skilting - kringleskilt - Fv 64 - kulturminnet Steinringen på Bremsnes Averøy kommune Erna Varhaugvik Bestill
2021/5465-1 23444/2021 02.03.2021 I Benchmark Genetics Norway AS - søknad om samlokalisering - lokalitet Terningen - Molde kommune BENCHMARK GENETICS NORWAY AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill 6 vedlegg
2021/5200-2 23443/2021 02.03.2021 U Molde kommune - fv 668 - gbnr 450/276 - merknad til nabovarsel NORCONSULT AS m.fl. Ane Øie Jordahl Bestill
2017/4750-35 23428/2021 01.03.2021 I Detaljreguleringsplan Øvre Flusund - Herøy kommune Camilla Nøttveit Arve Nytun Bestill
2017/4750-34 23426/2021 01.02.2021 I Søknad Camilla Nøttveit Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2017/4750-33 23425/2021 15.01.2021 I Detaljreguleringsplan Øvre Flusund - Herøy kommune Camilla Nøttveit Arve Nytun Bestill 2 vedlegg
2017/4750-32 23424/2021 01.12.2020 I Detaljreguleringsplan Øvre Flusund - Herøy kommune Camilla Nøttveit Arve Nytun Bestill
2017/4750-31 23423/2021 20.11.2020 I Detaljreguleringsplan Øvre Flusund - Herøy kommune Camilla Nøttveit Arve Nytun Bestill
2017/4750-30 23421/2021 19.11.2020 I Søknad Camilla Nøttveit Arve Nytun Bestill 2 vedlegg
2021/5464-1 23417/2021 02.03.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #64465) ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/17430-30 23410/2021 02.03.2021 I Operaen i Kristiansund - rapportering - budsjettsøknad 2022 OPERAEN I KRISTIANSUND AS Hilde Hernes Hovland Bestill 1 vedlegg
2021/5276-3 23409/2021 02.03.2021 U Haram Kraft - kryssing / graving - søknad høgspentkabel gbnr 314/24 gjennom Fv 5974 Ullavegen på Haramsøy Multiconsult May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg
2021/5339-2 23390/2021 24.02.2021 I Svar på henvendelse om fylkeskommunale midler til Kristiansund Skateboard Club KULTURDEPARTEMENTET Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/13512-23 23388/2021 02.03.2021 I Plater i "Salen" NPG" Romsdalsmuseet - Håkon Tofte Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2021/5353-2 23382/2021 02.03.2021 U Surnadal kommune - fv 6150 - gbnr 58/4 - tilbakemelding på søknad om dispensasjon fra byggegrense etter veglova ODD ARVE SKRALTHAUG m.fl. Ane Øie Jordahl Bestill
2021/5459-1 23366/2021 02.03.2021 I Molde kommune - skade på gjerde pga brøyting av Fv - Kviltorpvegen Kristian Mordal Eva Blø Lyngvær Bestill 2 vedlegg
2021/5243-2 23365/2021 02.03.2021 U Surnadal kommune - fv 6150 - gbnr 58/4 - merknad til nabovarsel Odd Arve Skralthaug m.fl. Ane Øie Jordahl Bestill
2020/4927-15 23287/2021 02.03.2021 I Spørsmål vedrørende - Volda kommune - fv. 5894 - dispensasjon fra byggegrense - tilbygg/påbygg gbnr 20/31 - Vikebygdvegen 26 Tilseth-AS Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2016/26585-4 23265/2021 26.02.2021 I Sluttnotat ***** ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2016/25813-3 23262/2021 26.02.2021 I Sluttnotat - ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2016/23463-3 23261/2021 26.02.2021 I Sluttnotat ***** ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2021/5096-2 23259/2021 25.02.2021 I Bekreftelse på mottatt henvisning ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2021/5377-2 23255/2021 02.03.2021 U Søknad om godkjenning av lærebedrift - frisør TIJERA AS Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2021/4915-3 23238/2021 02.03.2021 U Søknad om godkjenning som lærebedrift AVERØY ELEKTRO AS Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2021/5452-1 23231/2021 02.03.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #64404) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/18394-10 23219/2021 02.03.2021 I Smøla kommune - restaurering og bruksendring gbnr 52/12 - søknad om dispensasjon fra kulturminneloven - Søknad Heidi Rognskog Mella Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill 4 vedlegg
2021/5449-2 23190/2021 02.03.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #64463) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/5449-1 23186/2021 02.03.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #64463) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/11794-1 23172/2021 02.03.2021 U Kontrakt Krympa V21 - Siri Skjerve SIRI SKJERVE Lene Mordal Bestill
2021/4107-6 23170/2021 25.02.2021 I Ålesund kommune - Fv 659 Nordøyvegen - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK Mari Torvik Sletnes Bestill
2021/5445-1 23169/2021 02.03.2021 I Ålesund kommune - Borgund - Prestegård - innhenting av ledningsdata i forbindelse med kart Innhentingstjenesten (Geomatikk) Martin Pedersen Bestill
2020/14963-2 23161/2021 24.02.2021 X Aure kommune - fv 6190 - gbnr 98/13 Ida Sigerseth Jo Rønning Langli Bestill 3 vedlegg
2021/5436-1 23158/2021 02.03.2021 I Søknad for helsefagarbeider, kurs for voksne ***** Inger Lise Trønningsdal Paragraph Unntatt off
2021/5437-1 23156/2021 23.02.2021 I Hareid kommune - nabovarsel gbnr 41/1095 - oppføring av turnhall gbnr 41/1249 HAREID IDRETTSLAG Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2021/5416-2 23147/2021 02.03.2021 U Ålesund kommune - fv 527 - gbnr 472/44 - merknad til nabovarsel Arild Vegsund Lisa Enstad Bestill
2021/5444-2 23146/2021 02.03.2021 I Utvidet bruk av avkjørsel FV 669 Rolf Arne Skaaren Ida Sigerseth Bestill
2021/5441-1 23137/2021 02.03.2021 I Kjøregodtgjørelse - 2020-10-22 - 2021-01-20 (bestilling #63335) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/5440-1 23127/2021 02.03.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #64459) ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/14128-40 23120/2021 01.03.2021 I Søknad om lærlingkvote - ***** ***** ***** ***** Arve Ingolf Slettvåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/5434-2 23112/2021 02.03.2021 I MT Skyssinformasjon - 2021 - 2021 (bestilling #64457) ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2021/5434-1 23111/2021 02.03.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #64457) ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2020/5583-5 23108/2021 01.03.2021 I Rapportering RFF 299125 - Regnskapsrapport SUNNDALSPOTET AS Anne-Marthe Frostad Bestill 2 vedlegg
2020/5693-14 23102/2021 01.03.2021 I Innkalling til Verneområdestyremøte 08.03.2021 Verneområdeforvaltere Trollheimen Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2020/10165-7 23098/2021 02.03.2021 U Smøla kommune - Kryssing - Fv 6200 - Avløpsledning - gbnr 22/1 - Skjølberg - Egenkontroll og innmålinger for gjennomføring MOE MASKIN OG TRANSPORT AS May-Bente Nyland Bestill
2020/13743-4 23088/2021 02.03.2021 I Legeerklæring - 2020 - 2021 (bestilling #61798) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/5584-9 23086/2021 01.03.2021 I Rapportering RFF 299050 - Prosjektregnskap PHARMA MARINE AS Anne-Marthe Frostad Bestill 1 vedlegg
2020/5693-13 23082/2021 01.03.2021 I Innkalling til verneområdestyremøte for Trollheimen 8. mars 2021. Verneområdstyret for Trollheimen Synnøve Valle Bestill 2 vedlegg
2020/16704-22 23077/2021 26.02.2021 I Svar på bestilling - Faglig vurdering - konsekvenser av etablering av akvakultur for matfisk av torsk ved Syvdsnesstranda i Vanylven kommune HAVFORSKNINGSINSTITUTTET Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2021/5426-1 23074/2021 01.03.2021 I Vestnes kommune - Kryssing - Fv 661 - Fiber - gbnr 63/32 - Fjordvegen 264 ONECO NETWORKS AS May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg
2021/5425-1 23068/2021 01.03.2021 I Smøla kommune - mulig kulturminne - stokker i myra Olav Lervik Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2021/5420-1 23055/2021 01.03.2021 I Søknad Ungdomsmidlane - Followcam Friday Markus Finholt Åse Helene Stenerud Bestill 1 vedlegg
2020/16604-4 23047/2021 23.02.2021 N Skogsdrift Engvika Ida Sigerseth Kjetil Okkenhaug Bestill
2021/5423-1 23043/2021 02.03.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #64420) ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2021/4933-8 23030/2021 01.03.2021 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2018/7947-42 23011/2021 02.03.2021 I Områdeplan Langevåg sentrum Sula Kommune - Morten Ugelvik Ida Sigerseth Bestill 1 vedlegg
2021/5416-1 23010/2021 01.03.2021 I Ålesund kommune - Nabovarsel - oppføring av platting tilknyttet naust - gbnr 472/44 Arild Vegsund Lisa Enstad Bestill 2 vedlegg
2020/14795-10 23000/2021 26.02.2021 I Deres ref: 2020/14795 - 145520/2020 , gatelys Sveggen Velforening Linjemontasje AS Kristian Skjerven Bestill 1 vedlegg
2021/5393-2 22995/2021 02.03.2021 U Ålesund kommune - fv 534 - gbnr 51/393 - merknad til nabovarsel PLOT ARKITEKTER AS Lisa Enstad Bestill
2021/5387-2 22985/2021 02.03.2021 U Molde kommune - Søknad i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 2021 Hege Karina Bøe May-Bente Nyland Bestill
2021/5383-2 22975/2021 01.03.2021 U Vanylven kommune - ødelagt asfalt - fv 1 - Almklovdalen - utbedring av vei Gry Hellebust Eivind Voldsund Bestill
2021/5179-4 22968/2021 01.03.2021 U Ålesund kommune - Svar på spørsmål om vegstandard og punkbelysning av holdeplasser for buss på fv. 5942 Engesetdalsvegen Børre Ludvik Stige Elisabeth Mansfield Bestill
2020/11764-3 22842/2021 01.03.2021 U DKS-kontrakt - Robsrud & Dean AS - Sherlocks siste sak: TÅKEN ROBSRUD & DEAN AS Maria Haukås Bestill
2021/5279-2 22831/2021 01.03.2021 U Søknad - FV5872 S1D1 m1228 - gbnr 17/59 - kryssing med microgrøfting - Tussa IKT TUSSA IKT AS May-Bente Nyland Bestill
2018/10338-4 22551/2021 01.03.2021 U Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2021/5227-2 22493/2021 01.03.2021 U Aukra kommune - fv 530 - gbnr 1/1 - merknad til nabovarsel OPPLYSNINGSVESENETS FOND m.fl. Ane Øie Jordahl Bestill
2020/15754-4 22414/2021 01.03.2021 U Skyssrefusjon skoleskyss august 2020 - 05.02.2021 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2021/5304-2 22334/2021 01.03.2021 U Volda kommune - Arrangement - Melshornløpet 04.09.2021 Bjørn Brudevoll May-Bente Nyland Bestill
2021/5276-2 22332/2021 01.03.2021 U Haram Kraft - kryssing / graving - søknad høgspentkabel gbnr 314/24 gjennom Fv 5974 Ullavegen på Haramsøy Multiconsult May-Bente Nyland Bestill
2021/4895-3 22323/2021 01.03.2021 U Tildeling drosjeløyve ***** Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off
2020/17431-47 22153/2021 26.02.2021 U 2021 - Treårig driftstilskot - Norges handikapforbund Nordvest NORGES HANDIKAPFORBUND NORD VEST Hilde Hernes Hovland Bestill
2020/17431-46 22152/2021 26.02.2021 U 2021 - Treårig driftstilskot - Pensjonistforbundet Møre og Romsdal PENSJONISTFORBUNDET MØRE OG ROMSDAL Hilde Hernes Hovland Bestill
2020/15272-53 22149/2021 26.02.2021 U 2021 – Avslag på søknad – Regionale festivalar og kulturarrangement - TRANDALROCK CHRISTIAN GAARD BYGDETUN AS Lene Mordal Bestill
2020/15272-52 22144/2021 26.02.2021 U 2021 – Tildeling til Konsertforeininga Sommarljom – Regionale festivalar og kulturarrangement KONSERTFOREININGA SOMMARLJOM Lene Mordal Bestill
2020/17431-45 22143/2021 26.02.2021 U 2021 - Treårig driftstilskot til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Møre og Romsdal og medlemsorganisasjonar FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON MØRE OG ROMSDAL Hilde Hernes Hovland Bestill
2020/15362-13 22114/2021 26.02.2021 X Undersøkelse økonomisk konsolidering regionmusea Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill 1 vedlegg
2021/5461-1 22086/2021 26.02.2021 I Surnadal kommune - adkomstveg og avkjørsel - gbnr 56/11 - Torvikvegen 365 - dispensasjon frå kommuneplan Surnadal kommune Johnny Loen Bestill 4 vedlegg
2020/17617-8 22059/2021 26.02.2021 U Utbetaling av skyssrefusjon - januar 2021 - ***** ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2018/10510-9 22054/2021 26.02.2021 U Utbetaling skyssrefusjon mai - 27 november 2020 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/10451-35 22047/2021 26.02.2021 I Kopi: Ålesund kommune (Haram) - endring i anleggskonsesjon - Haram vindkraftverk - Haram kraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Anders Smith-Øvland Bestill
2021/4980-2 22039/2021 26.02.2021 I Kopi: Averøy kommune - plassering av et nytt sprengstofflager - Henda Pukk AS - gbnr 88/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2020/6801-30 21848/2021 26.02.2021 U Vedr. 20-01953-17 - Vedrørende retting og sikring som følge av skade på freda kulturminne, Øygarden, Kristiansund kommune – anmodning om justering av omfang Kristiansund kommune Guro Dehli Sanden Bestill
2021/3726-6 21846/2021 26.02.2021 U Møre og Romsdal fylkeskommune - Innspel til jordbruksforhandlingane 2021 Landbruks- og matdepartementet Kirsti Hjelme Connor Bestill
2021/5457-1 21807/2021 26.02.2021 I Fiskerihavner i Møre og Romsdal - Tilbakemelding angående næringsaktivitet knyttet til fiskerihavner Fiskeridirektoratet Lisbeth Nervik Bestill
2021/5456-1 21803/2021 25.02.2021 I Averøy kommune - Søknad om ny avkjørsel - fv 6076 - gbnr 96/75 - Rangøyveien IKON ARKITEKT & INGENIØR AS Ida Sigerseth Bestill 3 vedlegg
2021/5181-3 21802/2021 25.02.2021 I Rauma kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot veg - gbnr 47/2 - fv 5998 - Grøvdalsvegen LARS REINHOLD SCHNEIDER Ane Øie Jordahl Bestill 2 vedlegg
2020/18166-29 21801/2021 25.02.2021 I Gang-/ sykkelveg langs fv 655 Mo - Brungot - Synergieffektar ved snarleg gjennomføring Ørsta kommune Kai Bedringås Bestill 1 vedlegg
2020/18166-28 21800/2021 25.02.2021 I Gang-/sykkelveg langs fv 655 Mo-Brungot - Synergieffektar ved snarleg gjennomføring Ørsta kommune Kai Bedringås Bestill 1 vedlegg
2020/18726-4 21799/2021 25.02.2021 U Ålesund kommune - svar på søknad om virksomhetsvisning til Vard Electro AS ved fv. 5942 Tennfjordvegen VARD ELECTRO AS Elisabeth Mansfield Bestill 2 vedlegg
2017/7607-3 21798/2021 25.02.2021 I Ålesund kommune - vedtak - mellombels forbod mot tiltak - forlenging av forbod Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2017/7607-2 21797/2021 25.02.2021 I Ålesund kommune - vedtak - forbud mot tiltak - Ysteneset Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2021/5453-1 21796/2021 25.02.2021 I Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Molde kommune - høring Molde kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2017/13504-31 21795/2021 25.02.2021 I Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Berli Boligtun - nytt offentleg ettersyn Sykkylven kommune Synnøve Valle Bestill 8 vedlegg
2019/4401-9 21794/2021 25.02.2021 U 2021 - Samarbeidsavtale Kirkens SOS Møre og Romsdal - 2019-2021 KIRKENS SOS Hilde Hernes Hovland Bestill
2021/5451-1 21786/2021 25.02.2021 I Molde kommune - kommunedelplan - boligpolitisk plan - offentleg ettersyn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2018/10071-9 21785/2021 25.02.2021 I Kopi: Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan Ytterland - Skjong gbnr 188/9 m fl. STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/4303-3 21780/2021 25.02.2021 I Kopi: Herøy kommune - nytt naust som tilbygg til eksisterande naust - gbnr 29/8 - Nedre Berge 15 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/4443-3 21779/2021 25.02.2021 I Kopi: Sykkylven kommune - bygging av anleggsveg - gbnr 59/1 m.fl. - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/5444-1 21761/2021 25.02.2021 I Smøla kommune - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - fv 669 - gbnr 3/44 - Østsideveien ROLF ARNE SKAAREN Ida Sigerseth Bestill 9 vedlegg
2021/5443-2 21760/2021 25.02.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - kontorfag ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2021/5443-1 21758/2021 25.02.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - salgsfag ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2021/5442-1 21756/2021 25.02.2021 I Ålesund kommune - deling av grunneiendom - gbnr 15/11 - dispensasjon frå kommuneplan pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 17 vedlegg
2021/5438-2 21753/2021 25.02.2021 I Tillatelse arbeidsvarsling - spesiell - fv 5972 - Lepsøya - Ålesund - APV20211851-S1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 2 vedlegg
2021/5438-1 21752/2021 25.02.2021 I Ålesund kommune - Tillatelse arbeidsvarsling - spesiell - fv 5972 - Lepsøya - APV20211851-S1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 2 vedlegg
2021/5435-1 21750/2021 25.02.2021 I Gjemnes kommune - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - fv 6114 - gbnr 41/22 - Gaupsetvegen TONE HARSTAD Ida Sigerseth Bestill 2 vedlegg
2017/14337-11 21744/2021 25.02.2021 I Ålesund kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 160/150 m.fl - Stokke / Årset - Ellingsøy Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 6 vedlegg
2021/4226-3 21739/2021 25.02.2021 I Kopi: Ulstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Tueneset II gbnr 26/7 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/5431-1 21738/2021 25.02.2021 I Ålesund kommune - utleggoig av filtbarriere - gbnr 200/287 - Kjøpmannsgata 23 - dispensasjon frå kommuneplan pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 4 vedlegg
2021/5430-1 21730/2021 25.02.2021 I Herøy kommune - Tillatelse om arbeidsvarsling - spesiell - fv 5876 - APV20211962-S1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 2 vedlegg
2021/4621-2 21729/2021 24.02.2021 I Kopi: Hustadvika kommune - oppføring av naust og flytekai - gbnr 101/10 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/3743-4 21726/2021 25.02.2021 I Kopi: Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Meisalfjellet del av gbnr 253/4 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2018/7947-43 21725/2021 25.02.2021 I Jetmundgarden - Etablering av bofellesskap - kml § 8, 1. ledd - Stadsnes - KulturminneID 265952 - Riksantikvarens vedtak etter kml § 10 Riksantikvaren Susanne Iren Busengdal Bestill 4 vedlegg
2020/5169-6 21724/2021 25.02.2021 I Molde kommune - kommuneplan - samfunnsdel 2021-2031 - offentleg ettersyn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/5000-2 21691/2021 25.02.2021 U RF13.50 - søknadsnr 2021-0028 - Søknad om støtte til etablering av hjorteoppdrett, Averøy JOHANSEN FOOD CONSULTING Kirsti Hjelme Connor Bestill
2021/4314-4 21518/2021 23.02.2021 I Kopi: Aure kommune - oppføring av fritidsbolig - gbnr 236/9 - Ørbogen - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/4731-2 21516/2021 23.02.2021 I Kopi: Hustadvika kommune - fradeling og bruksendring - gbnr 84/3 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/4667-3 21515/2021 23.02.2021 I Kopi: Hustadvika kommune - utvidelse av forretningslokale (Kiwi Eide) - gbnr 163/54 - dispensasjon frå reguleringsplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/4301-2 21514/2021 23.02.2021 I Kopi: Sunndal kommune - gjenoppbygging av seterfjøs og høyløe i verneområde - gbnr 37/1 - Prestsetra i Grødalen STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Helge Aarset Bestill
2019/8838-11 21483/2021 25.02.2021 I Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg - lokalitet 10183 Barstadvik FISKERIDIREKTORATET Rebekka Varne Bestill 4 vedlegg
2020/16704-21 21482/2021 25.02.2021 I Kopi: Mattilsynet godkjenner søknad om etablering av lokalitet Syvdsnesstranda Mattilsynet Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2021/5417-1 21457/2021 25.02.2021 I Dronefag i Nordland Nordland fylkeskommune Kariann Dimmen Flovikholm Bestill
2021/4220-3 21454/2021 24.02.2021 I Kopi: Volda kommune - deling av landbrukseigedom - gbnr 38/2 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/4248-3 21421/2021 24.02.2021 I Kopi: Herøy kommune - oppføring av einebustad - gbnr 85/2 - Gurskøy - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/5414-1 21367/2021 25.02.2021 I Tingvoll kommune - fradeling av to hyttetomter - gbnr 127/1 - Kvisviksetra - dispensasjon frå kommuneplan - offentleg ettersyn Tingvoll kommune Ingeborg Forseth Bestill 5 vedlegg
2021/5413-1 21361/2021 25.02.2021 I Aure kommune - utvidelse av veranda, oppføring av rampe og enkel fasadeendring - gbnr 76/13 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 5 vedlegg
2021/3898-6 21360/2021 25.02.2021 I Kopi: Fjord kommune - detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av platedam Fetvatn i Tafjord Norges vassdrags- og energidirektorat Synnøve Valle Bestill
2020/421-5 21359/2021 25.02.2021 I Ålesund kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 803/15 på Sandøy Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 4 vedlegg
2021/5412-1 21358/2021 25.02.2021 I Smøla kommune - riving og oppføring av fritidsbolig på Veiholmen - gbnr 52/57 - dispensasjon frå kommuneplan pbl §1-8 Smøla kommune Johnny Loen Bestill 5 vedlegg
2021/5411-1 21350/2021 24.02.2021 I Sunndal kommune - uttak av grunnvann fra løsmasser til supplerende drikkevannskilde - høring Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2021/4992-96 20927/2021 26.01.2021 X Utvidet søkerliste Rådgivar inntak Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/4992-97 20926/2021 26.01.2021 X Offentlig søkerliste Rådgivar inntak Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/11405-11 20638/2021 23.02.2021 U Tilsegn nr. 2017-0166 - Justering av søknad Giske Kommune Lisbeth Nervik Bestill
2021/5186-2 20468/2021 23.02.2021 U Ørsta kommune - dump/teleskade i vegbana - fv 655 - utbedring av vei Lisa Follestad Kåre Andre Berge Bestill
2021/4992-98 20371/2021 26.01.2021 X Utvidet søkerliste Rådgivar inntak Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/4992-99 20370/2021 26.01.2021 X Offentlig søkerliste Rådgivar inntak Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/5016-3 20039/2021 22.02.2021 X Diplom - Tømrerfaget Tove Skive Hoel Bestill
2021/3506-3 19853/2021 02.03.2021 U Vanylven kommune - utviding av hamneanlegg - småbåthamn - Hånesbakkane 9 - gbnr 120/1 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Vanylven kommune Synnøve Valle Bestill
2021/5108-5 19654/2021 22.02.2021 X Diplom - rørlegger Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/3385-3 18403/2021 19.02.2021 X Diplom - salsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/9855-6 18311/2021 19.02.2021 U Angåande overtaking av Edøy fiskerihamn Kystverkets hovedkontor Eirik Gullord Bestill
2017/9889-65 18293/2021 19.02.2021 U Angåande overtaking av Rindarøy fiskerihamn Kystverkets hovedkontor Eirik Gullord Bestill
2017/9889-64 18279/2021 19.02.2021 U Angåande overtaking av Lausund fiskerihamn Kystverkets hovedkontor Eirik Gullord Bestill
2017/9889-63 18269/2021 19.02.2021 U Angåande overtaking av Veidholmen/Ringbukta fiskerihamn Kystverkets hovedkontor Eirik Gullord Bestill
2021/4983-2 18170/2021 19.02.2021 U Molde kommune - is fra taket - Tussentunellen - 06.02.2021 Kato Dale Eva Blø Lyngvær Bestill
2010/12560-3 18049/2021 19.02.2021 X Leieavtale MRFK - Stranda Idrettslag - Stranda Stadion /2011-) Elin Larsen Blø Elin Larsen Blø Bestill
2010/12560-2 17990/2021 19.02.2021 X Leieavtale MRFK - Stranda kommune - Paviljongbygget (2002-) Elin Larsen Blø Elin Larsen Blø Bestill
2020/85-22 17167/2021 18.02.2021 U Til signering - REB SØK - TEK 17 - Erklæring om Ansvarsrett, Samsvarserklæring - 14.01.19.pdf Shindler Bjørn Erik Hjellset Bestill 1 vedlegg
2021/5110-2 17161/2021 18.02.2021 X Norsk kulturindeks Møre og Romsdal 2020 Mona Kristine Fluge Bestill 1 vedlegg
2021/4674-3 17045/2021 18.02.2021 X Diplom - Hjulutrustning Tove Skive Hoel Bestill
2021/4334-3 17015/2021 18.02.2021 X Diplom - salgsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2021/3726-3 17014/2021 18.02.2021 U Kopi av regionale prioriteringer for landbruksmidler (IBU-ordninga) sendt til Innovasjon Norge Møre og Romsdal Landbruks- og Matdepartementet Kirsti Hjelme Connor Bestill 1 vedlegg
2021/3726-4 16387/2021 18.02.2021 U Rapportering 2020 - Verkemiddelbruk på landbruks- og matområdet for Møre og Romsdal LANDBRUKSDIREKTORATET Kirsti Hjelme Connor Bestill 2 vedlegg
2020/13638-4 16232/2021 17.02.2021 U SVAR TIL BREV VEDR. PARKERINGSPLASS PÅ STRØMSHOLMEN, GNR 124 BNR 7 I HUSTADVIKA KOMMUNE AV 18.08.2020 Strømsholmen Sjøsportsenter Svein Kåre Sørgaard Bestill
2021/5052-1 15927/2021 12.02.2021 U Ønsker tilbud på vedlikeholdsavtale Daniel Neass m.fl. Eirik Sigbjørnsen Bestill 2 vedlegg
2013/13335-9 15491/2021 16.02.2021 X Diplom - kontor- og adm. Tove Skive Hoel Bestill
2013/13335-8 15489/2021 16.02.2021 X Diplom - yrkessjåfør Tove Skive Hoel Bestill
2021/4913-4 15463/2021 16.02.2021 X Diplom - taktekker Tove Skive Hoel Bestill
2021/4992-100 15216/2021 26.01.2021 X Stillingsutlysning Rådgivar inntak Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/180-2 15176/2021 16.02.2021 X Retningslinjer for munnleg og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune TSH for videresending Ann-Christin Hoel Lervik Bestill
2021/4839-2 14913/2021 15.02.2021 X Rauma kommune - Skade på kjøretøy - SV 26816 - Mellom Åfarnes og Holmen - 17.08.2020 - Etterlyser regressbrev Eva Blø Lyngvær Bestill
2019/13037-11 14866/2021 15.02.2021 U Anmodning om utsatt frist- Framtidens Åndalsnes sentrum Line Horvli Grete Kongshaug Bestill
2021/4795-4 14823/2021 15.02.2021 X Diplom - Anleggsmaskinmekanikarfaget Tove Skive Hoel Bestill
2021/4730-4 14813/2021 15.02.2021 X Diplom - Tømrer Tove Skive Hoel Bestill
2021/4225-3 14806/2021 15.02.2021 X Diplom - Produksjonsteknikk Tove Skive Hoel Bestill
2021/4933-9 14666/2021 12.02.2021 X Stillingsutlysning Konsulent opplæring i bedrift - vikariat Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2021/4245-1 14604/2021 17.12.2020 X Ulstein kommune - Lysberegninger for Kvalnestunnelen på fv. 61 Kvalnesvegen Elisabeth Mansfield Jan Stian Tafjord Bestill 1 vedlegg
2021/4648-2 14222/2021 02.03.2021 U Aure kommune - oppføring av garasje og utbedring av veg til naust - gbnr 30/37 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/4757-2 13430/2021 02.03.2021 U Volda kommune - detaljregulering - Joplassen - Volda Campus Arena - fråsegn til reguleringsendring Volda kommune Synnøve Valle Bestill
2020/18664-2 12909/2021 09.02.2021 U Tilbud på BIM modell av Sunndal VGS ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off
2017/9889-61 12901/2021 09.02.2021 U Svar på anmodning om avklaring av overtakelse av næringsaktive fiskerihavner KYSTVERKET Eirik Gullord Bestill
2021/4709-2 12889/2021 09.02.2021 U Ålesund kommune - brøyting - fv 110 - Utvikbygda Pål Digernes Grete Berge Bestill
2021/4686-3 12833/2021 09.02.2021 U Livsfarlig fv 131 mellom Ytterland og Syvermarka Jeanette Knapstad Grete Berge Bestill
2021/4704-2 12815/2021 09.02.2021 U Giske kommune - brøyting - fv 131 - Valderøya Eldar Godø Grete Berge Bestill
2017/10514-8 12718/2021 09.02.2021 X Diplom - Salgsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/17705-2 11886/2021 07.02.2021 X Vedr. søknad om godkjenning Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/4279-2 11869/2021 05.02.2021 U Ålesund kommune - Utfordring vedørande brøyting - Vatne - Gbnr 397/100 - Reiten Janne Helen Lianes Grete Berge Bestill
2021/4419-2 11867/2021 05.02.2021 U Skodje kommune - Fv - Angåande brøyting av gangveg/skuleveg gjennom Skodje sentrum Aase Kristine Bolstad Grete Berge Bestill
2021/4600-2 11861/2021 05.02.2021 U Sula kommune - Dårlig brøyting - Veddevegen 98-104 Kim-Erik Johnsen Grete Berge Bestill
2021/4262-2 11830/2021 05.02.2021 U Ålesund kommune - Spørsmål om brøyting - Ferjekai - Skjelten Anja-Marlen Broløkken Grete Berge Bestill
2020/17626-4 11745/2021 05.02.2021 X Faktura 720000144 til Eika forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17624-3 11740/2021 05.02.2021 X Faktura 720000143 til Fremtind forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18035-3 11738/2021 05.02.2021 X Faktura 720000140 til Fremtind forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18479-3 11734/2021 05.02.2021 X Faktura 720000142 til Gjensidige forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18477-3 11728/2021 05.02.2021 X Faktura 720000141 til Gjensidige forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18020-4 11716/2021 05.02.2021 X Faktura 720000146 Storebrand forsikring 1504 og 1551 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17775-3 11708/2021 05.02.2021 X Faktura 720000145 til Codan Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2021/4593-4 11585/2021 05.02.2021 U Rauma kommune - Frådeling og oppretting av boligtomt - gbnr 95/3 og gbnr 95/2 - Innfjorden - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/4326-2 11392/2021 04.02.2021 U Hareid kommune - Trafikksikkerhet - Skadet Autovern - Mellom Hareid-Brandal Bodvar Skrede Eivind Voldsund Bestill
2021/4345-3 11297/2021 04.02.2021 X Diplom - Rørlegger Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/17032-6 11191/2021 04.02.2021 X Utslippstillatelse masselager på Øye - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2020/17032-5 11190/2021 04.02.2021 X Vedtak og endret utslippstillatelse Tunnel og Berge - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2020/17032-4 11188/2021 04.02.2021 X Utslippstillatelse Tunnel og Berge - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2020/16765-6 11050/2021 17.08.2020 X Verneverdige objekt langs fv 63 Geiranger Karl Inge Vestre Hauge Hanne Gundersen Bestill 1 vedlegg
2021/4324-3 10387/2021 02.02.2021 U Rauma kommune - oppføring av verandatilbygg - gbnr 37/12 - Isfjorden - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/4309-3 10082/2021 02.02.2021 U Rauma kommune - utviding av fritidsbustad - gbnr 180/15 - Eidsbygda - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Rauma kommune Ingeborg Forseth Bestill
2020/50-10 9801/2021 01.02.2021 X Byggemøte 05/21 - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2020/50-9 9762/2021 01.02.2021 N Søknad om fravik - rekkverk H2 - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Torunn Hopen Andreas Bergby Bestill 4 vedlegg
2020/50-8 9672/2021 01.02.2021 N Søknad om fravik - sikt - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Torunn Hopen Andreas Bergby Bestill 4 vedlegg
2021/4218-2 9460/2021 01.02.2021 U Molde kommune - Skade på bil - EV 56831 - Tussentunnelen - 21.01.2021 - Krav om erstatning EIKA FORSIKRING AS m.fl. Eva Blø Lyngvær Bestill
2021/4224-1 8610/2021 29.01.2021 U Kirkegata 1 a Ålesund Ann Elin Skjeret Elin Larsen Blø Bestill
2021/3973-4 7731/2021 27.01.2021 X Diplom - Elektrikerfaget Tove Skive Hoel Bestill
2021/3891-4 7697/2021 27.01.2021 X Diplom - kulde- og varmepumpemontørfaget Tove Skive Hoel Bestill
2021/4055-5 7053/2021 26.01.2021 X Diplom - Fjell- og bergverksfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/4055-4 7049/2021 26.01.2021 X Diplom - Anleggsmaskinførar Tove Skive Hoel Bestill
2021/4081-2 6996/2021 25.01.2021 U Ålesund kommune - Vintervedlikehold av veien gjennom Engesetdalen Børre Stige Grete Berge Bestill
2021/3676-2 6995/2021 25.01.2021 U Ålesund kommune - Magerholm - Brøyting Marianne Waagan Grete Berge Bestill
2021/4105-1 6882/2021 22.01.2021 X Herøy kommune - Fylkesveg 5876 Sævik - forlengelse av gitt tillatelse av Statens vegvesen - Gravetillatelse for Nyevegen May-Bente Nyland m.fl. Eivind Voldsund Bestill 1 vedlegg
2020/15609-6 6818/2021 25.01.2021 X Diplom - fotograffaget Tove Skive Hoel Bestill
2021/191-2 6784/2021 25.01.2021 U Molde kommune - Rekkverk langs fv 62 - Meisalstranda 7 og 9 - Eidsøra gbnr 251/3 Jan Erik Kalseth Kjetil Okkenhaug Bestill
2021/3879-4 6631/2021 25.01.2021 X Diplom - Veg- og anleggsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2021/3879-3 6629/2021 25.01.2021 X Diplom - Anleggsmaskinførarfaget Tove Skive Hoel Bestill
2014/8260-8 6607/2021 25.01.2021 X Diplom - Fjell- og bergverksfaget Tove Skive Hoel Bestill
2014/8260-7 6605/2021 25.01.2021 X Diplom - Vei- og anleggsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2014/8260-6 6569/2021 25.01.2021 X Diplom - Anleggsmaskinførar Tove Skive Hoel Bestill
2021/3773-2 6468/2021 22.01.2021 U Kristiansund kommune - Hindring for sikt - Rekkverk - Kranaveien Havneformann for Småbåtlaget Hallvard Matheson Rangnes Bestill
2020/17892-3 5506/2021 20.01.2021 X Faktura 720000108 Tide Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17982-3 5500/2021 20.01.2021 X Faktura 720000105 Ladkreditt forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18478-3 5494/2021 20.01.2021 X Faktura 720000103 Eika Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17991-3 5485/2021 20.01.2021 X Faktura 720000107 Frende Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17984-3 5478/2021 20.01.2021 X Faktura 720000106 Frende Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17980-3 5462/2021 20.01.2021 X Faktura 720000102 Fremtind forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17610-3 5449/2021 20.01.2021 X Faktura 720000104 IF Skadeforsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17970-3 5439/2021 20.01.2021 X Faktura 720000109 Gjensidige Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17819-3 5436/2021 20.01.2021 X Faktura 720000110 Gjensidige Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17674-3 5431/2021 20.01.2021 X Faktura 720000111 Gjensidige Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/15517-7 5423/2021 20.01.2021 X Faktua 720000139 IF Skadeforsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18241-3 5419/2021 20.01.2021 X Faktura 720000132 Tryg Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18034-3 5411/2021 20.01.2021 X Faktura 720000137 Gjensidige Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18021-3 5403/2021 20.01.2021 X Hustadvika kommune - Opprydding etter utforkjøring - Skadesak 1504 R5-197 - Fv. 64 Lyngstad - 26.10.2020 - UR 65652 - Faktura Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18475-3 5396/2021 20.01.2021 X Faktura 720000118 Gjensidige Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18033-3 5385/2021 20.01.2021 X Faktura 720000135 Fremtind forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18003-3 5381/2021 20.01.2021 X Faktura 720000131 Fremtind forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17698-4 5379/2021 20.01.2021 X Faktura 720000117 Fremtind forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18037-3 5376/2021 20.01.2021 X Faktura 720000113 Fremtind forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17679-5 5367/2021 20.01.2021 X Faktura 720000116 Codan Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17826-4 5361/2021 20.01.2021 X Faktura 720000138 Eika Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17817-3 5355/2021 20.01.2021 X Faktura 720000136 Eika Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18480-3 5346/2021 20.01.2021 X Faktura 720000115 Eika Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17994-3 5340/2021 20.01.2021 X Faktura 720000114 - Fremtind Forsikring AS Eva Blø Lyngvær Bestill
2021/3924-1 5284/2021 18.01.2021 X Behov avklaringer Storfjordsambandet Kai Bedringås Per Ove Nydal Bestill 6 vedlegg
2021/3920-1 5279/2021 20.01.2021 X Avtale Kjøp av geofaglige tjenester SVV 01.01.21-31.10.21 Kristin Ulleland Bestill
2014/636-18 5267/2021 20.01.2021 U Fagerlihallen - påygg Ålesund kommunale eigedom KF m.fl. Bjørn Erik Hjellset Bestill
2021/3719-2 5120/2021 19.01.2021 U Fv 659 Nordøyvegen – Svar på henvendelse vedr METALPREF STEEL Constructions facility LLC. Bartosz Dolny Elisabeth Bryne Bestill
2020/15517-6 5018/2021 19.01.2021 X Vedlegg til økonomioppsett - fakturakopier Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/15517-5 4985/2021 19.01.2021 X Svar fra If Skadeforsikring pr epost Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/50-7 4899/2021 18.01.2021 X Opplysninger om skatt og avgift Kruse Smith Entreprenør AS - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2021/3674-3 4700/2021 15.01.2021 X Fareskilting fv. 652 Lauvstad fergekai Gro-Malén Brønnestad m.fl. Eivind Voldsund Bestill
2020/17032-3 4221/2021 15.01.2021 X Reguleringsplan deponi Øye i Eidsdal - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2020/17032-2 4213/2021 15.01.2021 X Reguleringsplan massedeponi og riggplass Berge - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2020/17662-5 4192/2021 06.01.2021 X Stranda kommune - Stikkrenne - Nibbedalsvegen 17 - Hellesylt - Vedrørende søknad Erna Varhaugvik Kåre Andre Berge Bestill 3 vedlegg
2020/50-5 4065/2021 15.01.2021 X Forsikringsbekreftelse Prosjekt - Fv.63. Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2020/50-6 4064/2021 15.01.2021 X Forsikringsbekreftelse Ansvar - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2020/953-11 4031/2021 15.01.2021 X 2020 09 Spetember- Alle NovapointGO registreringer Carina Farstad Bestill
2020/50-4 3966/2021 15.01.2021 X Byggemøte 04/21 - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2021/3695-2 3946/2021 15.01.2021 U Hustadvika - Fv 664 - Brøyting av busstopp ved Skjæret mot Bud Dag Østigård og Sissel Jensen Peder Tangen Bestill
2021/3729-9 3904/2021 14.01.2021 X Borgundvegen Boligutvikling as - Søknad om nærføringsanlegg til fv 536 - Nedgravde avfallsdunker Borgundvegen 151 Ingrid Renate Gjørvad Kjell Haukeberg Bestill
2021/3729-8 3903/2021 11.09.2020 X Borgundvegen Boligutvikling as - Hundreogfemtien - Nedgravde avfallsdunker Ingrid Renate Gjørvad Kjell Haukeberg Bestill 2 vedlegg
2021/3729-4 3898/2021 23.09.2020 X Borgundvegen Boligutvikling as - Hundreogfemtien - Nedgravde avfallsdunker Solgunn Langlo m.fl. Kjell Haukeberg Bestill 1 vedlegg
2021/3729-2 3894/2021 22.09.2020 X Borgundvegen Boligutvikling as - Hundreogfemtien - Nedgravde avfallsdunker Ingrid Renate Gjørvad Kjell Haukeberg Bestill
2020/1154-12 3826/2021 01.03.2021 U Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan Kalland hytteområde - gbnr 63/2 - offentleg ettersyn - motsegn Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/3582-2 3251/2021 13.01.2021 U Ørsta kommune - Spørsmål - Brøyting - fv 655 - Gang- og sykkelveg - Anders Hovden-gata Ørsta kommune Kåre Andre Berge Bestill
2020/17032-1 2576/2021 11.01.2021 X Reguleringsplan - Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2020/17698-3 2570/2021 11.01.2021 U Innsynskrav - 1501 R5-39 - Skade på sideareal etter bilbrann Endre Vorren Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/50-3 2550/2021 11.01.2021 X Byggemøte 03/20- Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2020/50-2 2545/2021 11.01.2021 X Byggemøte 02/20- Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2021/3541-2 2382/2021 11.01.2021 U Molde kommune - grunnundersøkelser på Kleive Norconsult Svein Kåre Sørgaard Bestill
2021/3473-2 1759/2021 08.01.2021 U Kristiansund kommune - Fv - Status vedr fortau Kranaveien Andreas Høgseth Hallvard Matheson Rangnes Bestill
2020/18117-2 1376/2021 07.01.2021 U Invitasjon til deltaking i referansegruppe om drifts- og vedlikeholdsbehov av fylkesveg i inntektssystemet Kommunal- og moderniseringsdepartementet m.fl. Torgeir Bye Bestill
2020/50-1 1239/2021 06.01.2021 X Byggemøte 01/20- Fv.63 Korsmyra-Indreeide Andreas Bergby Bestill
2021/3425-1 890/2021 06.01.2021 X Avtale MRFK SVV Laboratorie og grunnboringstjenester 2021 Kristin Ulleland Bestill
2020/17815-4 349/2021 05.01.2021 U Deres ref: 335013-ANN Stranda kommune - Skade på rekkverk - Skadesak 1502 R5-183 - Fv. 60 Sløgstadm./Ringstad - 05.02.2020 - DP 47233 Nemi Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17205-2 160432/2020 22.12.2020 U Ålesund kommune - Vedrørende vindu - Hærverk - Busskur - Kolvikbakken Geir Dagfinn Johnsen Grete Berge Bestill
2020/13489-6 160218/2020 22.12.2020 U Ålesund kommune - Hendelse - Nærføring og kryssing - Fiber - fv 659 Hildrestrandvegen og fv 527 Hamsundvegen Jan Arne Longva Grete Berge Bestill
2020/17134-2 160173/2020 22.12.2020 U Ålesund kommune - Fjerning av tre ved fylkesveg - trafikksikkerhet - fv 5940 - Solnørdalsvegen Per Elling Sylte Grete Berge Bestill
2020/18573-2 159806/2020 21.12.2020 X Signert gjennomføringsavtale Solgunn Langlo Bestill
2020/18573-1 159804/2020 21.12.2020 X Overtakelsesprotokoll Solgunn Langlo Bestill 1 vedlegg
2020/18408-4 159463/2020 18.12.2020 X Diplom - bilfaget lette k. Tove Skive Hoel Bestill
2020/16297-13 159264/2020 15.12.2020 X Mur ved Vivian Skretteberg Erna Varhaugvik Kåre Andre Berge Bestill 7 vedlegg
2020/15889-2 159133/2020 18.12.2020 U Billettbu ved Atlanterhavstunellen - fv 64 Bente Johnsen Svein Kåre Sørgaard Bestill
2020/959-26 158787/2020 17.12.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - Lepsøybrua - Prosjekteringsmøte nr 101 Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/959-24 158782/2020 17.12.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - Lepsøybrua - Prosjekteringsmøte nr 100 Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/18038-3 158353/2020 17.12.2020 X Faktura til If skadeforsikring 16.12.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17992-3 158352/2020 17.12.2020 X Faktura til If skadeforsikring 16.12.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17981-3 158350/2020 17.12.2020 X Faktura til Gjensidige forsikring 11.12.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17692-3 158348/2020 17.12.2020 X Faktura til Gjensidige forsikring 11.12.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17607-3 158346/2020 17.12.2020 X Faktura til Gjensidige forsikring 16.12.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18019-3 158343/2020 17.12.2020 X Faktura til Fremtind forsikring 16.12.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18017-3 158202/2020 16.12.2020 X Faktura til Fremtind forsikring 16.12.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17974-3 158192/2020 16.12.2020 X Faktura til Fremtind forsikring 16.12.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17615-3 158184/2020 16.12.2020 X Faktura til Fremtind forsikring 16.12.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/9869-74 158162/2020 16.12.2020 U Signert avtale vedr. leveranse av restmasse fra masselager på Longva. Longva Maskin m.fl. Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/7125-7 157986/2020 16.12.2020 X Diplom - anleggsgartner Tove Skive Hoel Bestill
2020/17784-6 157974/2020 16.12.2020 X Diplom - bilfag, lette kjøretøy Tove Skive Hoel Bestill
2020/11243-12 157821/2020 15.12.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 012 Geir Inge Bersås Bestill
2020/11243-11 157818/2020 15.12.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 011 Geir Inge Bersås Bestill
2020/18344-2 157632/2020 15.12.2020 X Kurs i arbeidsvarsling - presisering og nye vurderinger av smitteverntiltak - 27.03.2020 Angel Cruz Bestill
2020/9869-71 157234/2020 14.12.2020 U Vedr søknad på stein/tunnelmasse Haramsøya/Longva Frode Standal Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-70 157226/2020 11.12.2020 U Avtale om overskuddsmasse fra masselager på Longva Longva Maskin m.fl. Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/7493-23 157187/2020 14.12.2020 U Til orientering - Utskifting av Vassendbrua i Ørsta kommune Norges vassdrags- og energidirektorat Lasse Fredrik Neslein Bestill 7 vedlegg
2020/17612-4 156505/2020 11.12.2020 X Diplom - salg Tove Skive Hoel Bestill
2020/17895-3 156486/2020 11.12.2020 X Faktura 720000082 til If skadeforsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17702-3 156485/2020 11.12.2020 X Faktura 720000086 til Frende forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17811-3 156484/2020 11.12.2020 X Faktura 720000079 til KLP Skadeforsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17619-3 156480/2020 11.12.2020 X Faktura 720000083 til Landkreditt forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17706-3 156479/2020 11.12.2020 X Faktura 720000078 til Fremtind forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17967-3 156478/2020 11.12.2020 X Faktura 720000088 til Gjensidige forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18018-3 156474/2020 11.12.2020 X Faktura 720000087 til Gjensidige Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17977-3 156464/2020 11.12.2020 X Faktura 720000081 til Eika Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/18041-3 156462/2020 11.12.2020 X Faktura 720000080 til Eika Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17993-3 156459/2020 11.12.2020 X Faktura 720000085 til Tryg Forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17893-3 156456/2020 11.12.2020 X Faktura 720000084 til Tryg forsikring 11.12.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17821-3 155856/2020 10.12.2020 X Diplom - anleggsmaskinførar Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/1147-3 155817/2020 10.12.2020 X Ålesund kommune - fv 536 - gbnr. 50/80 og 50/472 - melding om ferdig opparbeidet avkjørsel Lisa Enstad Bjarne-Martin Valde Bestill 1 vedlegg
2020/17826-2 155706/2020 10.12.2020 U Innsynskrav - Skadesak 1502 R5-192 Skadet stabbestein Eivind Louis Helset Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17815-2 155703/2020 10.12.2020 U Innsynskrav - 1502 R5-183 Skade på rekkverk Eivind Louis Helset Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17629-4 155415/2020 09.12.2020 X Faktura til Eika forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17814-3 155414/2020 09.12.2020 X Faktura til Eika forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17709-3 155410/2020 09.12.2020 X Faktura til Codan forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17620-3 155407/2020 09.12.2020 X Faktura til Fremtind forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17800-3 155404/2020 09.12.2020 X Faktura til Gjensidige forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17799-3 155402/2020 09.12.2020 X Faktura til Møretrygd Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17689-3 155400/2020 09.12.2020 X Faktura til Fremtind forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/5423-2 155216/2020 09.12.2020 U Surnadal kommune - handtering av tunellvaskevatn - Svar Surnadal kommune Kjetil Okkenhaug Bestill
2020/17067-2 155190/2020 08.12.2020 U Averøy kommune - fv 64 - utbedring av vei - busker mot gangveg - Bremsnes Merethe Sakshaug Kjetil Okkenhaug Bestill
2020/17825-2 155013/2020 08.12.2020 U Herøy kommune - Problemrapport: Store sår i toppdekke - hull i veg David Nerland Paulsen Eivind Voldsund Bestill
2020/17557-3 154996/2020 08.12.2020 U Tilsegnsbrev INNVENO AS Malene Aaram Vike Bestill
2020/771-3 154862/2020 08.12.2020 U Søknad om utsett arbeidsfrist Jon Geirmund Lied Kirsti Hjelme Connor Bestill
2017/12940-13 154751/2020 07.12.2020 U Ang. prosjekt "Marin FOU-arena i Bioparken Tjeldbergodden" - tilsegn 2017/0184 Arve Goa Lisbeth Nervik Bestill
2020/17700-3 154452/2020 07.12.2020 X 1501 R5-40 Faktura til Møretrygd Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17711-3 154444/2020 07.12.2020 X 1501 R5-45 Faktura til Codan forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17687-3 154441/2020 07.12.2020 X 1501 R5-28 Faktura til If skadeforsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17631-3 154436/2020 07.12.2020 X 1500 R5-15 Faktura til Eika forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17695-3 154428/2020 07.12.2020 X 1501 R5-37 Faktura til Tryg forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17667-3 154419/2020 07.12.2020 X 1501 R5-20 Faktura til Protector forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17622-3 154413/2020 07.12.2020 X 1500 R5-834 Faktura til If forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17618-3 154397/2020 07.12.2020 X 1500 R5-801 Faktura til Møretrygd Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17522-3 154389/2020 07.12.2020 X 1500 R5-581 Faktura til Møretrygd Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17621-3 154387/2020 07.12.2020 X 1500 R5-583 Faktura til Gjensidige forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/17532-3 154382/2020 07.12.2020 X 1500 R5-751 Faktura til LY forsikring Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/12640-3 154309/2020 07.12.2020 U Forespørsel ang Atlanterhavsvegen Jørn Magne Kvalvaag Svein Kåre Sørgaard Bestill
2020/17530-5 154210/2020 07.12.2020 X Diplom . betong Tove Skive Hoel Bestill
2020/10959-3 154145/2020 04.12.2020 U Molde kommune - spørsmål vedrørende sikkerheten på vegen - Kviltorpvegen Joachim Lyngstad Svein Kåre Sørgaard Bestill 1 vedlegg
2020/8807-2 154005/2020 04.12.2020 U Molde kommune - Vegutbedring - Fv 660 - Vistdalsheia Dag Myklebostad Svein Kåre Sørgaard Bestill
2020/17679-3 153987/2020 04.12.2020 U Ulstein kommune - Skade på vegskulder og stikkrenne - Fv. 5882 Gåsneset - 16.01.2020 - UF 69697 - Ber om info Codan Forsikring NUF Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/7660-7 153937/2020 04.12.2020 U Fangnett - Ågothammaren Marit Wadsten Svein Kåre Sørgaard Bestill
2020/15896-2 153692/2020 03.12.2020 U Langs veien - oppgradering av veien over Nyjorda på Smøla Silje Kristin Soleim Aspaas Roger Rekdal Bestill
2019/11931-17 153587/2020 03.12.2020 U Miljøtun Vikemarka barnehage Arve Nytun Bestill
2020/16296-2 153546/2020 03.12.2020 U Molde kommune - Kartlegging av avløpsløsning - Øverås ferjekai - gbnr 277/23 Molde kommune Svein Kåre Sørgaard Bestill
2020/6856-3 153494/2020 03.12.2020 U Ålesund kommune - Ønske om asfaltering - Fv 211 - Sandøya SANDØY VEL Leif Olav Brandt Bestill
2020/17468-2 153493/2020 03.12.2020 U Fjord Kommune - Trafikksikring - Endring av autovern ved bru Øvrebust - Stordal MØRENETT AS Kåre Andre Berge Bestill
2020/17105-2 153477/2020 03.12.2020 U Ørsta kommune - Spørsmål - Felling av tre - Trafikksikkerhet - Fv 69 gbnr 90/1 - Barstadvik Idar barstad Kåre Andre Berge Bestill
2020/13967-2 153466/2020 03.12.2020 U Stranda kommune - utbedring av veg - skade i asfalt og rennende vann Tony Røyr Kåre Andre Berge Bestill
2020/17342-4 153441/2020 03.12.2020 X Diplom - Rørlegger Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/17711-1 153108/2020 02.12.2020 U Ulstein kommune - Skade på rekkverk - Skadesak 1501 R5-45 - Fv. 61 Garnes/Kvalneset - 29.06.2020 - VH37778 - krav om erkjennelse av ansvar CODAN FORSIKRING Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17709-1 153097/2020 02.12.2020 U Volda kommune - Skade autovern etter bilulykke - Skadesak 1501 R5-44 - Fv. 5891 Høydal - 12.06.2020 - UA 35102 - krav om erkjennelse av ansvar CODAN FORSIKRING Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17706-1 153053/2020 02.12.2020 U Hornindal kommune - Skade på rekkverk - Skadesak 1407 R5-42 - Fv. 60 Hornindal - februar 2020 - UN 28824 FREMTIND FORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17702-1 153020/2020 02.12.2020 U Vanylven kommune - Oljesøl etter traktorhavari - Skadesak 1501 R5-48 - Fv. 61 Slagnes - 06.08.2020 - XS 6292 - krav om erkjennelse av ansvar FRENDE SKADEFORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17700-1 153008/2020 02.12.2020 U Vanylven kommune - Skade på grøft og drenering - Skadesak 1501 R5-40 - Fv. 61 Tunheim - 06.05.2020 - SU69930 - krav om erkjennelse av ansvar MØRETRYGD GJENSIDIG FORSIKRING Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17698-1 152994/2020 02.12.2020 U Sande kommune - Skade på sideareal etter bilbrann - Skadesak 1501 R5-39 - Fv. 5868 Hisneset - 13.05.2020 - UF 67324 - krav om erkjennelse av ansvar FREMTIND FORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17695-1 152980/2020 02.12.2020 U Vanylven kommune - Skade på rekkverk - Skadesak 1501 R5-37 - Fv. 61 Eidså - 26.04.2020 - VH 45331 - krav om erkjennelse av ansvar TRYG FORSIKRING Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17692-1 152951/2020 02.12.2020 U Herøy kommune - Påkjørt skiltoppsett - Skadesak 1501 R5-35 - Fv. 61 Dragsund - 28.03.2020 - UN 21950 - krav om erkjennelse av ansvar TRYG FORSIKRING Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17689-1 152929/2020 02.12.2020 U Herøy kommune - Skade på vegkant og steinfylling - Skadesak 1501 R5-29 - Fv. 5868 Sandvika - 29.02.2020 - UN 25532 - krav om erkjennelse av ansvar FREMTIND FORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17687-1 152906/2020 02.12.2020 U Ulstein kommune - Skade på autovern - Skadesak 1501 R5-28 - Fv. 653 Haddal - 28.02.2020 - RL 13627 - krav om erkjennelse av ansvar IF SKADEFORSIKRING NUF Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17679-1 152878/2020 02.12.2020 U Ulstein kommune - Skade på vegskulder og stikkrenne - Skadesak 1501 R5-24 - Fv. 5882 Gåsneset - 16.01.2020 - UF 69697 - krav om erkjennelse av ansvar CODAN FORSIKRING Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17674-1 152818/2020 02.12.2020 U Sande kommune - Påkjørt skilt - Skadesak 1501 R5-22 - Fv. 61 Gursken -13.02.2020 - DP 73718 - krav om erkjennelse av ansvar GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17667-1 152796/2020 02.12.2020 U Vanylven kommune - Skade på vegskulder og drenering - Skadesak 1501 R5-20 - Fv. 61 Vidnes - 07.01.2020 - UN 38822 - krav om erkjennelse av ansvar PROTECTOR FORSIKRING ASA Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17632-1 152422/2020 01.12.2020 U Vanylven kommune - Rekkverksskade - Skadesak 1501 R5-18 - Fv. 61 Slagnes - 18.12.2019 - UR 68799 - krav om erkjennelse av ansvar EIKA FORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17631-1 152411/2020 01.12.2020 U Sande kommune - Rekkverksskade - Skadesak 1501 R5-15 - Fv. 5868 Gurskebotn - 08.12.2019 - UN 29650 - krav om erkjennelse av ansvar EIKA FORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17629-1 152400/2020 01.12.2020 U Sande kommune - Rekkverksskade - Skadesak 1501 R5-14 - Fv. 5868 Gurskebotn - 04.01.2020 - ST 73488 - krav om erkjennelse av ansvar EIKA FORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17626-1 152362/2020 01.12.2020 U Ulstein kommune - Rekkverksskade - Skadesak 1501 R5-12 - Fv. 5882 Fløstranda - 07.11.2019 - ST 69376 - krav om erkjennelse av ansvar EIKA FORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17624-1 152349/2020 01.12.2020 U Herøy kommune - Rekkverksskade - Skadesak 1501 R5-06 - Fv. 654 Herøybrua - 27.10.2019 - KJ 11359 - krav om erkjennelse av ansvar FREMTIND FORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17623-1 152348/2020 30.11.2020 X Ørsta kommune - Fv 655 Norangdal - Avkøyrsle Øye Gbnr 125/6 - Avkjørsel til Bård Øye Asbjørn Rogne Kåre Andre Berge Bestill 3 vedlegg
2020/17622-1 152334/2020 01.12.2020 U Sula kommune - Skade på rekkverk - Skadesak 1500 R5-834 - Fv. 657 Bratthaug - 13.05.2020 - EL 33687 - krav om erkjennelse av ansvar IF SKADEFORSIKRING NUF Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17621-1 152307/2020 01.12.2020 U Ålesund kommune - Skade på rekkverk og grøft etter trafikkulykke - Skadesak 1500 R5-833 Fv. 656 Emblem - 13.05.2020 - UR 96911 - krav om erkjennelse av ansvar GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17620-1 152300/2020 01.12.2020 U Haram kommune - Skade på veggrøft - Skadesak 1500 R5-823 - Fv. 527 Søvik/Gamlem - 12.03.2020 - VH52307 - krav om erkjennelse av ansvar FREMTIND FORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17619-1 152285/2020 01.12.2020 U Skodje kommune - Skade på tre i miljøgate - Skadenr. 1500 R5-822 - Fv. 667 Skodje Ytre - 01.04.2020 - UF 44246 - krav om erkjennelse av ansvar LANDKREDITT FORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17618-1 152276/2020 01.12.2020 U Ørsta kommune - Rekkverksskade Dalevegen - Skadesak nr. 1500 R5-801 - Fv. 655 - 07.03.2020 - UN31500 - krav om erkjennelse av ansvar. MØRETRYGD GJENSIDIG FORSIKRING Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17615-1 152262/2020 01.12.2020 U Vestnes kommune - Rekkverksskade Nakkedalen - Skadesak 1500 R5-788 - Fv. 5970 Fiksdal - 11.02.2020 - DN 87076 - krav om erkjennelse av ansvar FREMTIND FORSIKRING AS Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17610-1 152204/2020 01.12.2020 U Skodje kommune - skade på vegkant, grøft og knekt stolpe - Skadesak 1500 R5-782 - Fv. 656 Glomset - 21.01.2020 - UF 84970 - krav om erkjennelse av ansvar IF SKADEFORSIKRING NUF Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17607-1 152181/2020 01.12.2020 U Skodje kommune - grøfteskade utforkjøring - Skadesak 1500 R5-776 - Fv. 661 Grindvik - 15.01.2020 - UF 60446 - krav om erkjennelse av ansvar GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/16936-4 152065/2020 01.12.2020 X Diplom - Fjell- og bergverksfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/17589-1 151879/2020 03.11.2020 U Fv 64 Busslomme Fræneidet/Litleåsen - Gjennomføringsavtale Samuelsen Maskin AS Morten Mortensen Bestill 2 vedlegg
2011/5384-6 151768/2020 30.11.2020 X Diplom - baker Tove Skive Hoel Bestill
2015/12462-11 151749/2020 30.11.2020 X Diplom - servitør Tove Skive Hoel Bestill
2020/17540-1 151113/2020 27.11.2020 U Ørsta kommune - trafikkdirigering ved ulykke - Skadesak nr. 1500 R5-753 - Fv. 653 Ytrestøylen Volda - 14.11.2019 - BR 22038 - krav om erkjenning av ansvar IF SKADEFORSIKRING NUF Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/5587-18 151006/2020 27.11.2020 U Klage på arbeid utført på fv. 6104 over Bollielv - Krav om å få dekket faglig bistand Advokat Tor Rikard Evensen AS Hallvard Matheson Rangnes Bestill
2020/17532-1 150959/2020 27.11.2020 U Haram kommune - Skade på rekkverk, påler, tunnelmarkører og portal - Skadesak 1500 R5-751 - Fv. 659 Samfjord - 13.11.2019 - UF 55645 - krav om erkjennelse av ansvar LY FORSIKRING ASA Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17525-1 150889/2020 27.11.2020 U Sula kommune - opprydding etter oljesøl - Skadesak 1500 R5-713 - Fv. 61 Søre Sula - 21.06.2019 - SD 82898 - krav om erkjennelse av ansvar IF SKADEFORSIKRING NUF Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17522-1 150821/2020 27.11.2020 U Ørsta kommune - opprydding etter oljesøl - Skadesak 1500 R5-581 - Fv. 653 Ytre Hovden - 18.06.2018 - UF 33232 - krav om erkjennelse av ansvar MØRETRYGD GJENSIDIG FORSIKRING Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/17514-1 150760/2020 25.11.2020 X Hensatte/ parkerte biler som hindrer brøyting Erna Varhaugvik Kjetil Okkenhaug Bestill 3 vedlegg
2020/14001-5 150338/2020 26.11.2020 X Helgesvingen - bilder og dokument fra anlegg Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/681-8 150314/2020 26.11.2020 X Referat byggemøte nr. 6 - 28.09.20 Kåre Andre Berge Bestill
2020/681-7 150312/2020 26.11.2020 X Referat byggemøte nr. 5 - 29.08.20 Kåre Andre Berge Bestill
2020/681-6 150309/2020 26.11.2020 X Referat byggemøte nr. 4 - 03.06.20 Kåre Andre Berge Bestill
2020/681-5 150305/2020 26.11.2020 X Referat byggemøte nr. 3 - 11.05.20 Kåre Andre Berge Bestill
2020/681-4 150302/2020 26.11.2020 X Referat byggemøte nr. 2 - 09.04.20 Kåre Andre Berge Bestill
2020/681-3 150275/2020 26.11.2020 X Referat byggemøte nr. 1 - 12.03.20 Kåre Andre Berge Bestill
2020/17267-4 149969/2020 25.11.2020 X Diplom - Telekommunikasjonsmontørfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/17267-3 149966/2020 25.11.2020 X Diplom - Elektrikarfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/7652-8 149832/2020 25.11.2020 X Diplom - anleggsmaskinmekanikarfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/17287-3 149815/2020 25.11.2020 X Diplom - fiske og fangst Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/17332-2 149248/2020 24.11.2020 X Signert avtale fra TFF pr. 24.11.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/14912-2 148767/2020 23.11.2020 U Stranda kommune - Søknad om bistand/støtte - Rassikring og sikring av bergvegg - Trondhjemske postvei - Ljøbrekka Ljøbrekkas Vener Torgeir Bye Bestill
2020/17305-2 148593/2020 23.11.2020 U Molde kommune - Manglende brøyting - Frænavegen og Kviltorpvegen Torbjørn Brevik Peder Tangen Bestill
2020/17332-1 148438/2020 23.11.2020 U Avtale - Samlefakturering skadesaker TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/16582-2 147654/2020 19.11.2020 X Diplom - salg Tove Skive Hoel Bestill
2020/11243-10 147450/2020 19.11.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 010 Geir Inge Bersås Bestill
2020/16991-2 147407/2020 18.11.2020 U Fjord kommune - forsøpling av veikant langs Fv 93 - Fjørå Virginia Burg Kåre Andre Berge Bestill
2020/8988-3 147385/2020 18.11.2020 U Sunndal kommune - Stikkrenne - Romsdalsveien 1683 - Øksendal Geir Torske Kjetil Okkenhaug Bestill
2020/16617-4 147346/2020 18.11.2020 X Diplom - salgsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/9869-69 147342/2020 18.11.2020 U Interessentmelding masseavhending Longva og Austnes Erling Rogne Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/15429-5 147302/2020 18.11.2020 X Diplom - Industrisnekkarfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/15429-4 147298/2020 18.11.2020 X Diplom - CNC-maskineringsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/17204-1 146852/2020 17.11.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - 40024-GEOT--N07 Komm til Swecos notat vedr demning Bjørn Sunde Bestill
2020/17127-1 146185/2020 16.11.2020 X Fv. 655 Lomme ved Øye hotel - Gjennomføringsavtale - vedlegg Solgunn Langlo Bestill 4 vedlegg
2020/17127-2 146162/2020 16.11.2020 X Fv. 655 Lomme ved Øye Hotel - Signert gjennomføringsavtale Solgunn Langlo Bestill
2020/17124-1 146133/2020 16.11.2020 X Fv. 64 Trollkirka turparkering - Byggemøtereferat 01-09 Solgunn Langlo Bestill 8 vedlegg
2020/17121-1 146106/2020 16.11.2020 X Fv 37 Fortau ved nytt helsehus - signert gjennomføringsavtale Solgunn Langlo Bestill
2020/16014-1 146047/2020 13.11.2020 X Historikk - 25.10.2011 - 19.06.2019 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/16726-4 143277/2020 11.11.2020 X Diplom - motormannfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/16726-3 143275/2020 11.11.2020 X Diplom - matrosfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/16908-4 143261/2020 11.11.2020 X Diplom - Tømrarfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/16613-6 143159/2020 11.11.2020 X Diplom - elektrikarfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/404-10 142797/2020 10.11.2020 U Søknad om Utsetting for ferdigstilling og utbetaling av tilskot for Skilting på Veibust , Sula kommune - Tilskudd fra bevaringsprogrammene BARK og BERG og forsinkelser grunnet Coronapandemien i 2020 Riksantikvaren Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2020/16345-4 142770/2020 10.11.2020 X Diplom - Logistikkfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/16613-4 142725/2020 10.11.2020 X Diplom - automatiseringsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2018/8129-25 142601/2020 10.11.2020 U Vedtak i Samferdselsutvalet - fråvik Nerlandsøybrua Prodtex AS m.fl. Tine Steinset Bestill 1 vedlegg
2020/16661-2 142201/2020 09.11.2020 U Sula kommune - Nylendet 8 - rv 657 - rydding av skog Kjell Arne Sommerstad Grete Berge Bestill
2020/16429-4 142162/2020 09.11.2020 X Diplom - sveisefaget Målfrid Nesje Bestill
2020/16429-3 142159/2020 09.11.2020 X Diplpm - industrimekaniker Målfrid Nesje Bestill
2020/9869-67 142064/2020 09.11.2020 U Kjøp av overskuddsmasse fra Nordøyvegen H. I. GIØRTZ SØNNER AS Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2018/8129-24 141774/2020 06.11.2020 U Nye bruer - Nerlandsøybrua - søyleplassering Dr. Techn. Olav Olsen AS m.fl. Tine Steinset Bestill
2020/12153-4 141670/2020 06.11.2020 U Herøy kommune - Krav - Skade på bil pga vegoppmerking - Fv 654 - Forsnavåg Sigurd Remøy Leif Olav Brandt Bestill
2020/14861-2 141666/2020 06.11.2020 U Erstatning for skade på kjøretøy - Fv 60 - 09.09.2020 - Maling fra veimerking Hans-Kristian Kriken Leif Olav Brandt Bestill
2018/8129-23 141504/2020 06.11.2020 U Nye bruer - referat prosjektmøte nr 3. 04.11.20 Prodtex AS m.fl. Tine Steinset Bestill 1 vedlegg
2020/16541-3 141425/2020 06.11.2020 X Diplom - salg Tove Skive Hoel Bestill
2020/16839-2 141336/2020 06.11.2020 U Langs veien - asfaltering av vegen mellom Eiksund og Selvågtunellen Birgitte Tønne Rødseth Eivind Voldsund Bestill
2020/13899-6 140815/2020 05.11.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - Referat viltsperremøte -05 25.08.20 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/13899-5 140814/2020 05.11.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - Referat viltsperremøte -04 09.06.20 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/13899-4 140812/2020 05.11.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - Referat viltsperremøte -03 02.04.20 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/13899-3 140808/2020 05.11.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - Referat viltsperremøte -02 17.03.20 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/13899-2 140806/2020 05.11.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - Referat viltsperremøte -01 12.02.20 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/16469-1 140685/2020 05.11.2020 N 15-0127 Flåbrua - Fravikssøknad Torunn Hopen Lasse Fredrik Neslein Bestill
2020/16765-2 140453/2020 04.11.2020 X Avklaringar rundt form på ny betongplatedel på 15-0127 Flåbrua Kulturarvseksjonen mrfylke Hanne Gundersen Bestill 5 vedlegg
2020/16203-4 140241/2020 04.11.2020 X Diplom - yrkessjåfør Tove Skive Hoel Bestill
2013/11451-10 139876/2020 03.11.2020 X Diplom - elektrikarfaget Tove Skive Hoel Bestill
2013/11451-11 139875/2020 03.11.2020 X Diplom - Telekommunikasjonsmontørfaget Tove Skive Hoel Bestill
2013/11451-12 139871/2020 03.11.2020 X Diplom - Tavlemontørfaget Tove Skive Hoel Bestill
2013/11451-13 139866/2020 03.11.2020 X Diplom - Automatiseringsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2019/13227-2 139849/2020 03.11.2020 U Selvågtunellen - støtte til innkjøp av utstyr for brannvesenet Ulstein kommune Olav Amund Myklebust Bestill
2020/16612-3 139720/2020 03.11.2020 X Diplom - elektrikerfaget Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/11243-9 139533/2020 03.11.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 009 Geir Inge Bersås Bestill
2020/11243-8 139532/2020 03.11.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 008 Geir Inge Bersås Bestill
2020/11243-7 139531/2020 03.11.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 007 Geir Inge Bersås Bestill
2020/11243-6 139485/2020 02.11.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 006 Geir Inge Bersås Bestill
2020/4946-16 139432/2020 02.11.2020 X Fv.659 Nordøyvegen - Prosjekteringsmøte 54 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/16244-2 139339/2020 02.11.2020 U Hareid kommune - Endring av elveløp ved bro - Skade på eiendom - Brandal bru Arild Dyrvik Lasse Fredrik Neslein Bestill
2020/4688-19 138643/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - K5 - Teknisk byggemøte nr 37 - Bruer og sjøfyllinger Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/4688-20 138640/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - K5 - Teknisk byggemøte nr 36 - Bruer og sjøfyllinger Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/4688-21 138639/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - K5 - Teknisk byggemøte nr 35 - Bruer og sjøfyllinger Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/4688-22 138638/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - K5 - Teknisk byggemøte nr 35 - Bruer og sjøfyllinger Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/4688-23 138636/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - K5 - teknisk byggemøte nr 34 - Bruer og sjøfyllinger Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/4688-24 138633/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - K5 - Teknisk byggemøte nr 33 - Bruer og sjøyfyllinger Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/4688-25 138631/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - K5 Teknisk byggemøte nr 32 - Bruer og sjøfyllinger Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/959-25 138448/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - Lepsøybrua - Prosjekteringsmøte nr 99 Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/959-18 138443/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - Lepsøybrua - Prosjekteringsmøte nr 98 Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/959-19 138441/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - Lepsøybrua - Prosjekteringsmøte nr 97 Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/959-20 138439/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - Lepsøybrua - Prosjekteringsmøte nr 96 Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/959-21 138437/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - Lepsøybrua - Prosjekteringsmøte nr 95 Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/959-17 138410/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - Lepsøybrua - Prosjekteringsmøte nr 94 Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/959-22 138407/2020 30.10.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - Lepsøybrua - Prosjekteringsmøte nr 93 Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/15769-4 138379/2020 30.10.2020 X Diplom - Bilfaget, tunge kjøretøy Målfrid Nesje Bestill
2020/14001-4 138352/2020 27.10.2020 U Purring - Langs veien - utvidelse av Helgesvingen - sprekk i mur Heimste Brautene 13 Asle Ringdal Kåre Andre Berge Bestill 6 vedlegg
2020/16280-2 138302/2020 29.10.2020 X Vurderer å søke om å bli lærebedrift Linda Myrset Dønnem Bestill
2020/16513-2 138259/2020 29.10.2020 U Sula kommune - utbedring av overgravd veg - Rv657 - Veddesvingen - Langevåg Eivind Naalsund Kalvø Grete Berge Bestill
2020/13534-3 137764/2020 28.10.2020 U Gjemnes kommune - Ønsker bedret sikt og skogrydding - Kryss Gaupsetvegen-Fursetvegen - Batnfjorden Bjerkely Bygdalag Peder Tangen Bestill
2018/8129-21 137749/2020 28.10.2020 U Nye løsninger for vedlikehold og bygging av fylkeskommunale broer - Nye bruer - mal framside rapporter Aas-Jakobsen AS m.fl. Tine Steinset Bestill 1 vedlegg
2020/16500-2 137330/2020 28.10.2020 U Ulstein kommune - Fv 61 - trefelling av 10 sitkagraner langs Fv - Stranvegen 94 Berit Johanne Brunvold Eivind Voldsund Bestill
2020/16497-3 137312/2020 28.10.2020 U Ulstein kommune - Vegsikring - Fv 61 - Kvalnesvegen - Botnen Ulstein kommune m.fl. Eivind Voldsund Bestill
2020/15253-2 137298/2020 28.10.2020 U Ålesund kommune - Skade på veg og fortau, hull - fv 5976 Tore Fjørtoft Grete Berge Bestill
2020/15908-2 136750/2020 26.10.2020 U Sande kommune - vegstandard og vegvedlikehald fv 5835 og fv 5862 på Kvamsøy Kvamsøy Bygde og Næringslag Eivind Voldsund Bestill
2020/13033-3 136742/2020 26.10.2020 U Skade på fortauskant - Brattvåggata v.bakeri Ålesund kommune Grete Berge Bestill
2020/13899-1 136691/2020 22.10.2020 X 01- Referat tegningsmøte pumpesump tunnel Carola Regina Dybvik Bestill
2020/15348-2 136684/2020 26.10.2020 U Tette avløpsrister - fv 526 - Overvann - tett rist - Taftesundbrua Ålesund kommune Grete Berge Bestill
2020/7050-4 136290/2020 08.10.2020 X Herøy kommune - idrettsanlegg gbnr 59/16 - skredvoll Munkestranda John Hauger m.fl. Erlend Alvestad Bestill
2020/7050-5 136287/2020 07.09.2020 X Skredvoll i Moltustranda Ingrid Renate Gjørvad Torgeir Bye Bestill 5 vedlegg
2020/16447-1 136123/2020 22.10.2020 X Asfaltlapping Fv662 Øvre veg - entreprenør Team EG May-Bente Nyland Steinar Sekkesæter Bestill 3 vedlegg
2020/9869-64 135982/2020 23.10.2020 U Vedrørende søknad om overskuddsmasse Jon-Ole Flem Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2018/8129-19 135812/2020 23.10.2020 U Nye løsninger for vedlikehold og bygging av fylkeskommunale broer - Møre og Romsdal - bruer (1582944) Åsa Wetter Tine Steinset Bestill 1 vedlegg
2020/14572-4 135372/2020 22.10.2020 X Diplom - Produksjonsteknikk Tove Skive Hoel Bestill
2020/15883-4 135361/2020 22.10.2020 X Diplom - Produksjonsteknikk Tove Skive Hoel Bestill
2018/8129-17 135318/2020 22.10.2020 U Honorar - brukte timer - Innovasjonspartnerskapet Nye bruer DIMB Consult AS Tine Steinset Bestill 2 vedlegg
2018/8129-16 135238/2020 22.10.2020 U Segmentbru i betong, Opsjon Nærlandsøybrua Aas-Jakobsen AS Tine Steinset Bestill
2017/9889-53 135084/2020 22.10.2020 U Svar på anmodning om avklaring av offentlig interesse - avhending av Veidholmen Ringbukta fiskerihavn i Smøla kommune Kystverkets hovedkontor Eirik Gullord Bestill
2020/13893-8 134434/2020 20.10.2020 U Giske kommune - prøvetaking av marmorstein Riksantikvaren Arve Nytun Bestill
2020/16291-3 134253/2020 20.10.2020 X Diplom - industrimontør Tove Skive Hoel Bestill
2020/16191-3 134236/2020 20.10.2020 X Diplom - fiske- og fangst Tove Skive Hoel Bestill
2020/9420-13 134197/2020 20.10.2020 U Sunndal kommune - fv 62 ved Jordalsgrenda - Krav om utbedring av skade på privat veg samt krav om etablering av tiltak for å hindre fremtidige skader Lars Flø m.fl. Kjetil Okkenhaug Bestill
2020/14991-4 134163/2020 20.10.2020 X Diplom - motorsykkelfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/16297-3 133965/2020 25.09.2020 X Fjord kommune - Fv 5930 ved Fjørå gamle skole - Ustabil mufot - Mur Fjøra Erna Varhaugvik Kåre Andre Berge Bestill 9 vedlegg
2020/16297-1 133963/2020 24.09.2020 X Fjord kommune - Fv 5930 ved Fjørå gamle skole - Ustabil mufot - R2 ved gamle Fjørå skule Erna Varhaugvik Kåre Andre Berge Bestill 1 vedlegg
2020/9869-63 133664/2020 16.10.2020 U Vedr. Søknad om overskuddsmasse. Arne Vedeld Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-62 133662/2020 08.10.2020 U Interessemelding masseoverskudd Longva Ingemund Longva Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-61 133661/2020 08.10.2020 U Vedrørende søknad om overskuddsmasse Jon-Ole Flem Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-60 133660/2020 05.10.2020 U Vedrørende Interessentmelding om masseoverskudd på deponi Longva Peder Rogne Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-59 133659/2020 01.10.2020 U Steinfylling /Sunnmøre Anlegg As - Fjørtoft Sunnmøre Anlegg AS Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-58 133658/2020 29.09.2020 U Vedrørende søknad om overskuddsmasse fra Austnes og Longva Roy Haram Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-57 133656/2020 28.09.2020 U Interessentmelding masseavhending Longva og Austnes Erling Rogne Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-56 133655/2020 25.09.2020 U Vedrørende søknad om overskuddsmasse fra Austnes og Longva. Roy Haram Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-55 133652/2020 25.09.2020 U Interessentmelding masseoverskudd Longva Magnus Longva Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-54 133650/2020 25.09.2020 U Interessentmelding masseavhending Longva og Austnes Lidvar Magne Rogne Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-53 133649/2020 25.09.2020 U Vedrørende søknad om overskuddsmasse fra Nordøyvegprosjektet Andreas Haram Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-52 133647/2020 25.09.2020 U Vedrørende søknad om overskuddsmasse fra Nordøyvegprosjektet Hans Myskja Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-51 133644/2020 23.09.2020 U Vedr Søknad om steinmasser fra Nordøyvegprosjektet Skjong Båtforening Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-50 133534/2020 23.09.2020 U Søknad om mottak av steinmasser fra tunnelarbeidet på Fjørtofta Rolf Henriksen Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-49 133531/2020 23.09.2020 U Tilgang på overskuddsmasser frå Nordøyvegprosjektet Giske kommune Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-48 133528/2020 23.09.2020 U Overskuddmasse Nordøyvegen Conocophillips AS Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-47 133527/2020 17.09.2020 U Søknad om overskuddsmasse - Fv 659 Nordøyvegen Oliver Klokk Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-46 133526/2020 17.09.2020 U Søknad om overskuddsmasse - Fv 659 Nordøyvegen Oliver Klokk Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-45 133524/2020 16.09.2020 U Møte vedr. intensjonsavtale om mottak av tunnelstein fra Fjørtofta Lars Geir Dommersnes Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-44 133522/2020 12.08.2020 U Oppsummering fra møte med Sunnmøre Anlegg AS vedr mottak av overskuddsstein på Fjørtofta Sunnmøre Anlegg AS m.fl. Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-43 133513/2020 28.08.2020 U Søknad om mottak av steinmasser fra tunnelarbeidet på Nordøyvegen Rolf Sønderland Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-42 133511/2020 31.08.2020 U Vedr ønske om overskuddsmasse fra Nordøyvegprosjektet. Roy Haram Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-41 133507/2020 16.09.2020 U Søknad om overskuddsmasse - Fv 659 Nordøyvegen - Steinmasse Jon Ole Flem Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-40 133500/2020 16.09.2020 U Søknad om overskuddsmasse - Fv 659 Nordøyvegen - Steinmasse Jon Ole Flem Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-39 133492/2020 16.09.2020 U Tilgang på overskuddsmasser frå Nordøyvegprosjektet Giske kommune Helge Johannes Rensvik Bestill 6 vedlegg
2020/16238-2 133408/2020 19.10.2020 U Sande kommune - Utbedring av stikkrenner - Fv 5862 - Kvamsøy Sande kommune Eivind Voldsund Bestill
2020/9869-9 133386/2020 16.10.2020 U Vedr. Søknad om overskuddsmasse. Arne Vedeld Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/4946-15 133065/2020 16.10.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen-Laukabrua og Hamnaskjersundbrua -Prosjekteringsmøte 53 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/4946-14 133061/2020 16.10.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen-Laukabrua og Hamnaskjersundbrua -Prosjekteringsmøte 52 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/15886-5 133007/2020 16.10.2020 X Diplom - tømrer Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/9420-11 132415/2020 15.10.2020 U Sunndal kommune - fv 62 ved Jordalsgrenda - Krav om utbedring av skade på privat veg samt krav om etablering av tiltak for å hindre fremtidige skader Lars Flø m.fl. Kjetil Okkenhaug Bestill
2020/15596-5 132264/2020 15.10.2020 X Diplom - salgsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/15597-5 132254/2020 15.10.2020 X Diplom - salgsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/15484-3 132245/2020 15.10.2020 X Diplom - elektroreparatør Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/15013-4 131426/2020 13.10.2020 X Diplom korrigert - kokk Tove Skive Hoel Bestill
2020/6695-8 129678/2020 07.10.2020 U Herøy kommune - Jensholmbrua - Opprydding langs veg Lanternen AS Lasse Fredrik Neslein Bestill
2017/9889-52 129239/2020 19.10.2020 U Svar på førespurnad om overtaking og overføring av Sandebukta fiskerihamn - Herøy kommune Herøy kommune Eirik Gullord Bestill
2013/6821-11 127300/2020 01.10.2020 X Arbeidsavtale for lærling i reservedelsfaget Målfrid Nesje Paragraph Unntatt off
2013/6821-10 127296/2020 01.10.2020 X Sjekkliste godkjenning av lærebedrift Målfrid Nesje Bestill
2020/15289-2 126451/2020 29.09.2020 U Langs veien - strekninga Storås-Rindalskogen på FV 65 får opprustning - ikkje utført grøftrens Erik L Moen Kjetil Okkenhaug Bestill
2013/8832-10 126297/2020 29.09.2020 X Diplom IKT Åse Vatne Riksfjord Bestill
2019/8605-5 126281/2020 29.09.2020 X Diplom matrosfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/14909-2 125875/2020 28.09.2020 U Langs veien - Utbedring av vei - Fylkesvei 64 - Atlanterhavsveien fra Bud mot Kristiansund - veiskulder Stein Håkon Tolfsen Svein Kåre Sørgaard Bestill
2011/5396-12 125810/2020 28.09.2020 X Diplom anleggsmaskinmekanikerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/15291-2 125248/2020 28.09.2020 U Langs veien - veien gjennom Åheim sentrum fv 5858 -grøfta grodd igjen og vatnet renn inn på vegen Erling Widnes Eivind Voldsund Bestill
2020/15131-3 125247/2020 28.09.2020 U Ulstein kommune - vedrørende svake tre ved fylkesveg 25 - Fløvegen Ulstein kommune Eivind Voldsund Bestill
2020/14876-3 124904/2020 25.09.2020 X Diplom - taktekking Tove Skive Hoel Bestill
2020/15013-3 124871/2020 25.09.2020 X Diplom - Kokk Per-Ivar Aak Bestill
2010/9373-8 124691/2020 25.09.2020 X Dokumentasjon praksis ***** ***** ***** ***** Målfrid Nesje Paragraph Unntatt off
2020/14001-3 124623/2020 24.09.2020 U Purring - Langs veien - utvidelse av Helgesvingen - sprekk i mur Heimste Brautene 13 Asle Ringdal Kåre Andre Berge Bestill
2020/15137-2 123978/2020 23.09.2020 U Sunndal kommune - Langs veien - Bil forlatt i kjørebane på Hovenveien Kirsti Furu Kjetil Okkenhaug Bestill
2020/13218-3 123646/2020 23.09.2020 X Diplom - Kokk Per-Ivar Aak Bestill
2020/15034-3 123631/2020 23.09.2020 X Diplom - motormannfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/14838-4 123608/2020 23.09.2020 X Diplom Tove Skive Hoel Bestill
2020/4946-13 123575/2020 22.09.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen-Laukabrua og Hamnaskjersundbrua -Prosjekteringsmøte 51 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/4946-12 123572/2020 07.09.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen-Laukabrua og Hamnaskjersundbrua -Prosjekteringsmøte 50 Carola Regina Dybvik Bestill
2014/9484-7 123349/2020 22.09.2020 X Diplom - Anleggsmaskinførerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/14832-2 122813/2020 21.09.2020 U Langs veien - utbedring av vei - fartsdumper, før og etter Farmen Friluftsbarnehage på Eidsøra Lisa Lange Peder Tangen Bestill
2020/12908-2 122688/2020 21.09.2020 U Ørsta kommune - Trafikksikerhet - redusert sikt pga hekk - Fv 5860 - Nedre Farkvamen 6 Bjarne Våge Eivind Voldsund Bestill
2020/14890-2 122656/2020 21.09.2020 U Volda kommune - Drift og vedlikehold av anlegg for paddevandring ved Lisjevatnet i Austefjorden - E39 og Fv5891 Gunnar Wangen Eivind Voldsund Bestill
2015/502-33 122429/2020 19.09.2020 X Vedr. godkjenning som lærebedrift Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/953-1 117696/2020 17.09.2020 X 2020 08 August Novapoint GO- Alle registreringer Carina Farstad Bestill
2020/14632-2 117526/2020 17.09.2020 U Ålesund kommune - Elektrisk ferist - Fv 5940 - Solnørdalsvegen Per-Stian Bakkelid Grete Berge Bestill
2020/12640-2 117309/2020 16.09.2020 U Forespørsel ang Atlanterhavsvegen Jørn Magne Kvalvaag Svein Kåre Sørgaard Bestill
2020/14827-2 116983/2020 16.09.2020 U Langs veien - Utbedring av vei - dårlig påler til autovernet på begge sider av veien Tina Marie Gujord Svein Kåre Sørgaard Bestill
2020/14699-3 116910/2020 16.09.2020 X Diplom Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/13979-2 116771/2020 15.09.2020 U Sunndal kommune - Utbedring av parkeringsplass - fv. 6138 utenfor Hovenveien 417 Tor M. Tyrhaug Kjetil Okkenhaug Bestill
2020/14201-106 116522/2020 15.09.2020 N Ikke utbetaling til Mood of Zen Anniken H. Pedersen Berit Brudeseth Bestill
2020/681-2 114663/2020 10.09.2020 X Protokoll for overtagelse 1502 Indre Sunnmøre 2014-2019 av 09.09.2020 Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/4541-2 114486/2020 09.09.2020 U Avrop opsjon på kontrakt 1506 Surnadal Mesta AS Svein Kåre Sørgaard Bestill
2020/701-9 114281/2020 28.02.2020 U Sulesund ferjekai - legging av pute på kjørebro Fjord1 m.fl. Trond Vidar Gjerde Bestill
2020/701-8 114272/2020 16.07.2020 U Sula kommune - Utbygging av Sulesund Ferjekai - Ny støymåling Nøringsetvegen 51 Ragnhild Einarsen Trond Vidar Gjerde Bestill 1 vedlegg
2020/701-7 114270/2020 22.07.2020 U Sulesund ferjekai - Støymåling Nøringsetvegen 51 Fjord1 Trond Vidar Gjerde Bestill 6 vedlegg
2020/701-11 114260/2020 09.09.2020 X Tiltak tak på kjørebro Trond Vidar Gjerde Bestill 1 vedlegg
2020/11243-5 114207/2020 09.09.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 005 Geir Inge Bersås Bestill
2020/11243-3 114198/2020 09.09.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 003 Geir Inge Bersås Bestill
2020/11243-4 114171/2020 09.09.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 004 Geir Inge Bersås Bestill
2020/11243-2 114101/2020 09.09.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 002 Geir Inge Bersås Bestill
2020/14473-2 114011/2020 08.09.2020 U Sula kommune - Overføring av spelemidlar til den kulturelle skolesekken for skoleåret 2020/2021 SULA KOMMUNE Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2019/353-12 113081/2020 07.09.2020 U Kommuneplanens arealdel, 1. gangs off. ettersyn - Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylke NIKU m.fl. Torill Einara Nerbøvik Bestill 1 vedlegg
2013/7120-23 113063/2020 07.09.2020 U Kommuneplanens arealdel, 2. gang offentlig ettersyn - Smøla kommune, Møre og Romsdal fylke NIKU m.fl. Torill Einara Nerbøvik Bestill 4 vedlegg
2020/14017-3 113031/2020 07.09.2020 U Volda kommune - søknad om nydyrking - Vidar Gausemel - 1577 Volda - gbnr 182/2 Volda kommune Arve Nytun Bestill
2020/13893-3 113001/2020 11.09.2020 U Førespurnad om uttale til søknad om dispensasjon for kulturminneloven §8 første ledd, i høve prøvetaking av marmorstein frå diverse kyrkjestadar på Sunnmøre Norsk Institutt for Kulturminneforskning Arve Nytun Bestill 6 vedlegg
2020/404-7 112978/2020 07.09.2020 U Ber om status vedrørende prosjekter med tilskudd fra bevaringsprogrammene BARK og BERG Riksantikvaren Torill Einara Nerbøvik Bestill 2 vedlegg
2020/13375-3 112969/2020 07.09.2020 U Ørsta kommune - Nydyrking - gbnr 214/1 - Anne Karin Lundgård Hove - Høring Ørsta kommune Arve Nytun Bestill
2019/9721-26 112934/2020 07.09.2020 U ny grense Bjørnøya Skanska Arve Nytun Bestill
2019/11931-14 112933/2020 07.09.2020 U Planinitiativ og planprogram for Plassen miljøtun Vikemarka barnehage Arve Nytun Bestill
2020/12515-2 112931/2020 07.09.2020 U Oppgraving av myr - mulig kulturpåvirket torvlag - Haramsøy Arkeologisk museum Arve Nytun Bestill
2020/8297-4 112926/2020 07.09.2020 U Sande kommune - hydrotekniske tiltak - gbnr 57/5 - SMIL Sigurd Noralv Aarsheim Arve Nytun Bestill
2020/13629-3 112652/2020 04.09.2020 X Diplom platearbeiderfaget Målfrid Nesje Bestill
2020/14234-3 112607/2020 04.09.2020 X Diplom tømrerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2018/8319-14 112600/2020 04.09.2020 X Diplom kontor/adm Roy Arild Tvedt Bestill
2018/8319-13 112598/2020 04.09.2020 X Diplom salgsfaget Roy Arild Tvedt Bestill
2020/13503-2 112213/2020 03.09.2020 X Sandvika ferjekai - Byggemøtereferat Trond Vidar Gjerde Bestill 30 vedlegg
2020/14227-4 112159/2020 03.09.2020 X Diplom fiske/fangst Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/14227-3 112156/2020 03.09.2020 X Diplom matrosfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2013/11451-7 112094/2020 03.09.2020 X Følgebrev ved utsending av instruktørhefte Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/13750-4 111298/2020 01.09.2020 X Diplom hestefaget Berit Brudeseth Bestill
2020/701-5 111186/2020 11.03.2020 U Sulesund Ferjekai - Ber om ny støymåling Rambøll AS Trond Vidar Gjerde Bestill
2020/1192-3 111168/2020 25.08.2020 X Sulesund ferjekai - 1-års befaring Trond Vidar Gjerde Bestill
2018/9748-3 111073/2020 01.09.2020 U Sluttutbetaling spelemidlar 2018, anleggsnummer 73247, turkart i Stranda - Stranda kommune Stranda kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2010/13429-7 109932/2020 27.08.2020 X Diplom rørleggerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/13985-2 109894/2020 27.08.2020 U Utbedring av vei - drenering ved fv 654 i Tjørvåg Kristian Våge Eivind Voldsund Bestill
2020/13981-4 109641/2020 26.08.2020 X Diplom rørlegger Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/13683-4 109384/2020 26.08.2020 X Diplom salgsfaget Berit Brudeseth Bestill
2017/11104-13 109366/2020 26.08.2020 X Diplom ind.snekker Roy Arild Tvedt Bestill
2010/1449-8 109202/2020 25.08.2020 X Diplom bilfaget lette kjøretøy Målfrid Nesje Bestill
2020/13959-4 109061/2020 25.08.2020 X Diplom reiselivsfaget Berit Brudeseth Bestill
2020/13479-4 108554/2020 24.08.2020 X Diplom salgsfaget Berit Brudeseth Bestill
2020/13903-2 108249/2020 21.08.2020 U Herøy kommune - Seglingshøgde på bru - Stridestraumen - Sjøkart STATENS KARTVERK Hanne Gundersen Bestill 3 vedlegg
2020/9822-2 108139/2020 21.08.2020 U Volda kommune - Fonnoverbygg Alida - elveløpet på taket er tett Vegard Høydalsvik Grete Berge Bestill
2020/11065-2 108136/2020 21.08.2020 U Ålesund kommune - Avfall langs Fv 656 Øystein Haram Grete Berge Bestill
2020/13057-2 108128/2020 21.08.2020 U Ålesund kommune - Dårlig vedlikehold - Kantslått - Fv 536 - Borgundfjordveien Gunnar Godø Grete Berge Bestill
2020/13344-3 108120/2020 21.08.2020 U Giske kommune - Kantslått om natta - Synesvegen 275 Renee Alice Staurset Iversen Grete Berge Bestill
2020/13033-2 108109/2020 21.08.2020 U Skade på fortauskant - Brattvåggata v.bakeri Ålesund kommune Grete Berge Bestill
2020/4946-11 108046/2020 21.08.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen-Laukebrua og Hamnaskjersundbrua - Prosjekteringsmøte 48 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/4946-10 108034/2020 21.08.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen-Laukebrua og Hamnaskjersundbrua - Prosjekteringsmøte 47 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/4946-9 108033/2020 21.08.2020 X Fv 659 Nordøyvegen-Laukebrua og Hamnaskjersundbrua - Prosjekteringsmøte 46 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/4946-8 108029/2020 21.08.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - Laukebrua og Hamnaskjersundbrua - Prosjekteringsmøte 45 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/4946-7 107888/2020 20.08.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - Laukebrua og Hamnaskjersundbrua -Prosjekteringsmøte 49 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/953-2 107738/2020 20.08.2020 X 2020 07 Juli Novapoint GO-Alle registreringer Carina Farstad Bestill
2020/4946-6 107435/2020 19.08.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - Laukebrua og Hamnaskjersundbrua - Prosjekteringsmøte 44 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/4946-5 107428/2020 19.08.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - Laukebrua og Hamnaskjersundbrua - Prosjekteringsmøte 43 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/4946-4 107419/2020 19.08.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - Laukebrua og Hamnaskjersundbrua . Prosjekteringsmøte nr 42 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/4946-2 107401/2020 19.08.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - Hamnaskjersundbrua og Laukebrua - Prosjekteringsmøte nr 41 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/12979-5 107069/2020 18.08.2020 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift - Snikkergutane AS SNIKKERGUTANE AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg
2015/2359-31 107048/2020 18.08.2020 U Svar på søknad om godkjenning av faglig leder - Matrosfaget ROSTEIN AS Stine Waske Bestill
2014/4544-38 106971/2020 18.08.2020 U Svar på søknad om godkjenning av ny fagleg leiar NORDNES AS Stine Waske Bestill
2020/13221-2 106963/2020 18.08.2020 U Svar på søknad om ny faglig leder AS BREDESEN GRAVING & TRANSPORT Stine Waske Bestill
2020/13121-2 106882/2020 18.08.2020 U Stranda kommune - Ber om at det blir satt opp gjerde - Korsmyra Jakob Torp Årset Kåre Andre Berge Bestill
2020/13341-2 106870/2020 18.08.2020 U Stranda kommune - Spørsmål om vegtilstand - Fv 63 - Geiranger ut mot Dalsnibba Rune Andersen Kåre Andre Berge Bestill
2020/11357-2 106837/2020 18.08.2020 U Ørsta kommune -Trafikkskilt - skilting - Skrivefeil på nye skilt Fv 655 mellom Urke og Øye Johannes Halland Kåre Andre Berge Bestill
2015/12462-8 106006/2020 14.08.2020 U Svar på søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - kokk RESTAURANT SJØFRONTEN AS Stine Waske Bestill
2013/8467-18 105998/2020 14.08.2020 U Svar på søknad om godkjenning av ny fagleg leiar AURE KOMMUNE Stine Waske Bestill
2020/4905-18 105952/2020 13.08.2020 U Goma Gravsted - utklipp Amedia Christ Allan Sylthe Bestill
2020/4905-14 105944/2020 20.05.2020 X Vern av Gomalandet gravsted Helge Aarset m.fl. Christ Allan Sylthe Bestill
2019/12850-4 105754/2020 13.08.2020 U Godkjenning ny faglig leder Boreal Buss AS BOREAL BUSS AS, avd. Elnesvågen Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2013/11129-7 105710/2020 13.08.2020 U Søknad om godkjenning av ny faglig leder ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/13200-22 105707/2020 13.08.2020 U Søknad om godkjenning ny faglig leder ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2016/240-5 105699/2020 13.08.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/12745-2 105689/2020 13.08.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2012/2782-12 105687/2020 13.08.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2020/9420-7 105560/2020 12.08.2020 U Fv 62 ved Jordalsgrenda - Krav om utbedring av skade på privat veg samt krav om etablering av tiltak for å hindre fremtidige skader Monica og Åge Strømsvåg/Lars Flø Kjetil Okkenhaug Bestill
2019/13200-20 105414/2020 12.08.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/13200-19 105372/2020 12.08.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift HUSTADVIKA KOMMUNE v/enhet Mikalmarka Tove Skive Hoel Bestill
2015/1396-4 105158/2020 11.08.2020 N Søknad om godkjenning av faglig leder ***** Målfrid Nesje Paragraph Unntatt off
2020/12027-4 105126/2020 11.08.2020 X Sjekkliste godkjenning, signert Målfrid Nesje Målfrid Nesje Bestill
2020/10149-3 105125/2020 11.08.2020 X Vedtekter Nordfjord opplæringskontor Målfrid Nesje Målfrid Nesje Bestill
2020/12205-7 105124/2020 11.08.2020 U Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - motormannfaget ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2009/9002-10 105121/2020 11.08.2020 U Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - Matrosfaget ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2014/760-8 105119/2020 11.08.2020 U Søknad om godkjenning av ny faglig leder ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2018/11282-12 105111/2020 11.08.2020 U Søknad om godkjenning av faglig leder - Hofseth Aqua As, matros ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2020/6820-15 105106/2020 11.08.2020 U Søknad om godkjenning av faglig leder -Aquaship Feedtrans As, avd. Aqua Fjell, matrosfaget ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2020/11072-10 105092/2020 11.08.2020 X Samarbeidsavtale Nordfjord opplæringskontor og J.E.Ekornes AS, Grodås Målfrid Nesje Målfrid Nesje Bestill
2020/11072-9 105091/2020 11.08.2020 X Sjekkliste for godkjenning, signert Målfrid Nesje Målfrid Nesje Bestill
2019/11444-7 105070/2020 11.08.2020 X Diplom - Servitørfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2019/11444-6 105066/2020 11.08.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - Servitør ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/13022-2 105045/2020 11.08.2020 U Svar på søknad om godkjenning av ny faglig leiar ELEKTROSERVICE ØRSTA AS Stine Waske Bestill
2020/12125-3 105037/2020 11.08.2020 X Diplom - IKT-service Tove Skive Hoel Bestill
2020/12125-2 105034/2020 11.08.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - IKT-faget IO ULSTEINVIK AS Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/12357-3 105032/2020 11.08.2020 X Diplom - IKT-servicefaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/12357-2 105030/2020 11.08.2020 U Søknad om godkjenning av lærebedrift ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/5564-5 105021/2020 11.08.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2020/12789-3 105018/2020 11.08.2020 X Diplom - kokk Per-Ivar Aak Bestill
2020/12789-2 105017/2020 11.08.2020 U Godkjenning som lærebedrift - kokkfaget ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/8129-12 104887/2020 17.03.2020 X Møtereferat styringsgruppa 17.03.20 Tine Steinset Bestill
2018/8129-11 104882/2020 29.10.2019 X Møtereferat styringsgruppa 29.10.2019 Tine Steinset Bestill
2018/8129-10 104878/2020 11.04.2019 X Mørereferat styringsgruppa 11.04.19 Tine Steinset Bestill
2018/8129-9 104843/2020 09.10.2018 X Møtereferat styringsgruppa 09.10.2018 Tine Steinset Bestill
2020/10529-2 103727/2020 04.08.2020 U Vinterdrift av fylkesveger - EN- direktivet EN-15597-1 og -2 - Vintervedlikehold av veier Aebi Schmidt Norge AS Torgeir Bye Bestill
2020/5587-6 103603/2020 03.08.2020 U Utbedring av støttemur - Avklaringsmøte og tidspunkt for gjennomføring Advokat Tor Rikard Evensen m.fl. Arild Vikan Bestill
2020/11929-2 103108/2020 29.07.2020 U Giske kommune - Trafikksikkerhet - Fv 5958 S1D1 m65 - Hull i veg - Valderøyvegen Giske kommune Karl Inge Vestre Hauge Bestill
2020/7551-2 103105/2020 29.07.2020 U Ålesund kommune - Påpeker dårlig veg - Engesetdalen - Skodje Unni Sponland Skulstad Karl Inge Vestre Hauge Bestill
2020/6490-2 103077/2020 29.07.2020 U Giske kommune - Hol i veg og ønske om ny møteplass - Øydegardsvegen Giske kommune Karl Inge Vestre Hauge Bestill
2020/12712-2 102849/2020 27.07.2020 U Herøy kommune - Problemrapport: bergnase stikker ut i vei - manglende grøfterensk og overflatevatn som renn ut i vegbana Aleksander Tarberg Eivind Voldsund Bestill
2020/6820-14 102795/2020 27.07.2020 U Godkjenning som lærebedrift og av faglige ledere - Matrosfaget ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2018/6204-7 102794/2020 27.07.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2016/5284-15 102632/2020 23.07.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - barne- og ungdomsarbeidarfaget ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2020/12356-5 102574/2020 22.07.2020 X Diplom - Industritapetserfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/12356-4 102573/2020 22.07.2020 X Diplom - Målarfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/12356-3 102571/2020 22.07.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - Malerfaget og byggtapetserfaget ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/12205-6 102570/2020 22.07.2020 X Diplom - Fiske- og fangstfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/12205-5 102569/2020 22.07.2020 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - Fiske og fangst ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/6468-6 102563/2020 22.07.2020 U Søknad om godkjenning av faglig leder - akvakulturfaget NEKTON HAVBRUK AS Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2015/2359-29 102552/2020 22.07.2020 U Søknad om godkjenning av nye faglige ledere i motormannfaget ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2015/2359-28 102551/2020 22.07.2020 U Søknad om godkjenning av faglig leder - Matrosfaget ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2018/12487-5 102549/2020 22.07.2020 U Søknad om godkjenning av faglig leder - Fiske og fangst ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/9630-4 102546/2020 22.07.2020 U Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - Fiske og fangst ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2020/12128-2 102545/2020 22.07.2020 U Søknad om godkjennig av ny fagleg leiar - tømrerfaget ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2013/9542-8 102543/2020 22.07.2020 U Søknad om godkjenning av lærebedrift - fjell- og bergverksfaget ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2014/3045-7 102542/2020 22.07.2020 U Søknad om ny faglig leder Dalsfjord Bygg AS ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2015/14268-5 102535/2020 22.07.2020 X Diplom - elektrikarfaget Tove Skive Hoel Bestill
2009/2710-4 102112/2020 16.07.2020 U Svar på søknad om godkjenning av faglig leder GRYTAFJORD AS Stine Waske Bestill
2017/11104-9 101886/2020 14.07.2020 X Diplom platerarbeiderfaget Roy Arild Tvedt Bestill
2017/11104-8 101885/2020 14.07.2020 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift - Platearbeider PROMEK AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg
2020/12157-3 101882/2020 14.07.2020 U Svar på søknad om godkjenning ny faglig leder - Industrimekanikerfaget MARITIME PARTNER AS Stine Waske Bestill
2012/8602-6 101878/2020 14.07.2020 U Svar på søknad om godkjenning som faglig leder - industrimekaniker AMECO. AS Stine Waske Bestill
2017/9285-9 101876/2020 14.07.2020 U Svar på søknad om godkjenning av ny faglig leder - sveisefaget VOLF AS Stine Waske Bestill
2020/953-3 101867/2020 14.07.2020 X 2020 06 Juni Novapoint GO-Alle registreringer Carina Farstad Bestill
2020/953-4 101855/2020 14.05.2020 X 2020 05 Mai Novapoint GO- Alle registreringer Carina Farstad Bestill
2020/953-5 101845/2020 14.05.2020 X 2020 04 April Novapoint GO-Alle registreringer Carina Farstad Bestill
2020/12027-3 101788/2020 14.07.2020 X Diplom ind mek Målfrid Nesje Bestill
2020/12027-2 101787/2020 14.07.2020 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift NOGVA HEIMDAL PROPULSION AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg
2019/13200-15 101563/2020 13.07.2020 U Svar på søknad om godkjenning av lærebedrift - helsearbeiderfaget HUSTADVIKA KOMMUNE Stine Waske Bestill
2020/10996-4 101553/2020 13.07.2020 X Diplom salgsfaget Berit Brudeseth Bestill
2020/10996-3 101550/2020 13.07.2020 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift EL & SPORT AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg
2020/12681-1 101123/2020 10.07.2020 U Bekreftelse på kurs ***** Torgeir Bye Paragraph Unntatt off
2015/14268-4 100833/2020 09.07.2020 U Bekreftelse på godkjent lærebedrift HG ELEKTRO AS Torill Stavik Angvik Bestill 1 vedlegg
2013/10214-5 100360/2020 08.07.2020 U Svar på søknad om godkjenning av ny faglig leder MOLDE KOMMUNE Stine Waske Bestill
2019/13200-14 100349/2020 08.07.2020 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift - helsefag HUSTADVIKA KOMMUNE Stine Waske Bestill
2020/12432-3 100244/2020 08.07.2020 U Svar på søknad om fortsatt godkjent lærebedrift TROPEBUA ZOO AS Stine Waske Bestill
2020/12335-3 99933/2020 07.07.2020 X Påkjøringsfarlige objekter langs fylkesveg May-Bente Nyland Grete Berge Bestill
2013/6320-5 99715/2020 07.07.2020 U Svar på søknad om godkjenning av ny faglig leder - salgsfag NG KIWI ROMSDAL OG NORDMØRE AS Stine Waske Bestill
2019/9054-14 99315/2020 06.07.2020 U Refusjonskrav for elev bosatt i barneverninstitusjon skoleåret 2019/2020 ***** ***** ***** ***** ***** Kari Trøen Aune Paragraph Unntatt off
2020/959-23 99252/2020 06.07.2020 X Fv 659 Nordøyvegen - Lepsøybrua - Prosjekteringsmøte nr 92 Ragnhild Holen Relling Bestill
2020/12273-1 98699/2020 03.07.2020 U Høyring beredskapsplaner fv 653 Eiksundsambandet (Eiksund-, Helgehorn- og Morkaåstunnelen) Volda kommune m.fl. Olav Amund Myklebust Bestill 10 vedlegg
2020/12111-1 97574/2020 03.07.2020 N Fv 659 - Nordøyvegen - Skiltplan Elisabeth Mansfield Erlend Opstad Bestill
2020/11247-3 96691/2020 03.07.2020 X Diplom kokkfaget Per-Ivar Aak Bestill
2020/12009-4 95777/2020 03.07.2020 X Diplom elektrikerfaget Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/12009-3 95713/2020 03.07.2020 X Diplom tavlemontørfaget Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/8988-2 89065/2020 02.07.2020 U Sunndal kommune - Bekymring angående stikkrenne - Romsdalsveien 1683 - Øksendal Geir Torske Kjetil Okkenhaug Bestill
2020/9420-5 89019/2020 02.07.2020 U Sunndal kommune - Ber om utbedring av skade - Skade på privat veg - Stikkrenne - Fv 62 Jordalsgrenda Lars Flø m.fl. Kjetil Okkenhaug Bestill
2020/11928-2 89005/2020 02.07.2020 U Herøy kommune - behov for sikringstiltak - steinskred ved Kvalsvikstranda Herøy kommune Eivind Voldsund Bestill
2020/11385-2 78678/2020 30.06.2020 U Sande kommune - Klage/rapportering av veirydding langs Fv 61, mellom Årvika fergekai og Breivika kalkverk Heidi Muren Eivind Voldsund Bestill
2020/11251-5 78488/2020 30.06.2020 X Diplom salgsfaget Berit Brudeseth Bestill
2020/11651-4 78096/2020 30.06.2020 X Diplom ind mek Målfrid Nesje Bestill
2020/11651-3 78058/2020 30.06.2020 X Diplom sveis Målfrid Nesje Bestill
2020/9913-10 77589/2020 30.06.2020 X Diplom anleggsgartnerfaget Målfrid Nesje Bestill
2020/9913-9 77556/2020 30.06.2020 X Diplom industrisømfaget Målfrid Nesje Bestill
2020/9913-8 77519/2020 30.06.2020 X Diplom vaskerifag Målfrid Nesje Bestill
2020/9913-7 77467/2020 30.06.2020 X Diplom CNC Målfrid Nesje Bestill
2020/11377-3 76355/2020 30.06.2020 X Diplom tømrerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/11073-3 76346/2020 30.06.2020 X Diplom tømrerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2010/2978-15 76329/2020 30.06.2020 X Godkjenning som ny faglig leder Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/11713-6 75704/2020 30.06.2020 X Diplom salgsfaget Siv Sandøy Bestill
2011/5618-25 75667/2020 30.06.2020 X Godkjenning som ny faglig leder Åse Vatne Riksfjord Bestill
2014/626-15 75634/2020 30.06.2020 X Godkjenning av ny faglig leder Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/11648-4 75630/2020 30.06.2020 X Diplom frisørfaget Berit Brudeseth Bestill
2020/7545-5 75131/2020 29.06.2020 X Medlemsbedrift i Opplæringskontoret for Elektrofag MR Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/7554-2 75127/2020 29.06.2020 X Medlemsbedrift i Opplæringskontoret for Elektrofag fra 26.06.2020 Åse Vatne Riksfjord Bestill
2017/886-73 74752/2020 29.06.2020 U Vedrørende Bautasteinen i Søvika på Sunnmøre Dagfinn Leira Bjørn Ringstad Bestill 2 vedlegg
2020/11072-7 73641/2020 25.06.2020 X Diplom - Automatiseringsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/11072-6 73637/2020 25.06.2020 X Diplom - CNC-maskinering Tove Skive Hoel Bestill
2020/11072-8 73630/2020 25.06.2020 X Diplom - Produksjonsteknikk Tove Skive Hoel Bestill
2020/11317-3 73405/2020 25.06.2020 X Diplom - Tømrerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/11243-1 73078/2020 25.06.2020 X Teknisk byggemøte Elektro K6 001 - 11.06.2020 Geir Inge Bersås Bestill
2020/11242-1 73075/2020 25.06.2020 X Underskrevet avrop Geir Inge Bersås Bestill
2020/5660-8 72500/2020 24.06.2020 X Diplom - barne- og ungdomsarbeider Tove Skive Hoel Bestill
2020/10921-4 72302/2020 24.06.2020 X Diplom - anleggsgartner Ola Ivar Eikebø Bestill
2016/23682-23 72112/2020 23.06.2020 X Diplom - Ulstein skule - BUA Tove Skive Hoel Bestill
2017/1030-9 71385/2020 22.06.2020 X Følgebrev med hefter til ny faglig leder Åse Vatne Riksfjord Bestill
2013/2781-9 71280/2020 22.06.2020 X Diplom - Produksjonsteknikk Tove Skive Hoel Bestill
2013/253-15 71251/2020 22.06.2020 X Diplom - Produksjonsteknikkfaget Tove Skive Hoel Bestill
2009/4363-9 71247/2020 22.06.2020 X Følgebrev til hefter faglig leder/lærling Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/11005-3 71074/2020 22.06.2020 X Diplom - Fiske- og fangstfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2012/2851-27 71023/2020 22.06.2020 X Diplom - Engeset barnehage, Barne- og ungdomsarbeidarfaget Linn Helen Falk Bestill
2020/8297-2 70299/2020 18.06.2020 U Sande kommune - hydrotekniske tiltak - gbnr 57/5 - SMIL Sande kommune Arve Nytun Bestill
2014/8743-25 70157/2020 18.06.2020 X Diplom - avd. Kjerstad - Akvakultur Tove Skive Hoel Bestill
2020/11010-3 69909/2020 18.06.2020 X Diplom - tømrarfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/11051-2 69484/2020 27.04.2020 U K5 Skjeltene - Harøya, referat fra samarbeidsmøte nr. 5 Møre og Romsdal fylkeskommune m.fl. Marianne Nærø Bestill 2 vedlegg
2020/11051-1 69480/2020 21.01.2020 U K5 Skjeltene - Harøya, referat fra samarbeidsmøte nr. 4 Møre og Romsdal fylkeskommune m.fl. Marianne Nærø Bestill 2 vedlegg
2020/9091-2 69479/2020 02.06.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen, navn på konstruksjoner - oversending av endelige navn Statens kartverk Marianne Nærø Bestill 3 vedlegg
2020/10516-3 69335/2020 17.06.2020 X Diplom - Barne- og ungdomsarbeiderfaget Linn Helen Falk Bestill
2020/953-6 68979/2020 16.06.2020 X 2020 03 Mars Novapoint GO-Alle registreringer Carina Farstad Bestill
2020/10421-2 68783/2020 16.06.2020 U Angående svar på spørsmål om kantslått i Snøgutu og Grødalen Paul Egil Gravem Kjetil Okkenhaug Bestill
2020/9357-2 68698/2020 16.06.2020 U Ørsta kommune - Støttemur - Fv 655 - Mo Jan Bjørndal Grete Berge Bestill
2020/953-7 68318/2020 15.06.2020 X 2020 02 Februar Novapoint Go-Alle registreringer Carina Farstad Bestill
2020/953-8 68310/2020 15.06.2020 X 2020 01 Januar Novapoint GO- Alle registreringer Carina Farstad Bestill
2020/953-9 68296/2020 15.06.2020 X 2019 12 Desember Novapoint GO- Alle registreringer Carina Farstad Bestill
2009/4363-6 68076/2020 15.06.2020 X Intern notat for rådgiver Åse Vatne Riksfjord Bestill
2009/6426-7 68023/2020 15.06.2020 X Diplom malerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2009/6426-6 68018/2020 15.06.2020 X Diplom murerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/10549-2 67934/2020 15.06.2020 U Port ved kurista som er ved starten på Nakkedalen ved Fiksdalsida Beate Frostad Grete Berge Bestill
2020/10625-2 67913/2020 15.06.2020 X Intern notat for rådgiver Åse Vatne Riksfjord Bestill
2018/8212-8 67361/2020 11.06.2020 U Søknad om sikkerhetsgodkjenning før åpning av fv. 63 Korsmyra-Indreeide i Møre og Romsdal ***** Morten Mortensen Paragraph Unntatt off
2020/10644-2 67358/2020 11.06.2020 N Fv 659 - Nordøyvegen - Søknad om fravik - pumper i innkjøringssonen Torunn Hopen Erlend Opstad Bestill 1 vedlegg
2020/10644-1 67351/2020 11.06.2020 N Fv 659 - Nordøyvegen - Søknad om fravik - Høydekrav for betjening og visuell informasjon på nødtelefoner og brannslukkere Torunn Hopen Erlend Opstad Bestill 1 vedlegg
2012/2947-7 66901/2020 11.06.2020 X Diplom - frisør Tove Skive Hoel Bestill
2020/10523-3 66869/2020 11.06.2020 X Diplom - tømrarfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/8913-3 66567/2020 10.06.2020 X Diplom - industrimekanikarfaget Målfrid Nesje Bestill
2013/6593-6 66037/2020 09.06.2020 X Diplom - automasjonsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/9647-2 66028/2020 09.06.2020 U Ålesund kommune - klage på tungtrafikk gjennom boligfelt - Vågsholmane, Fjørtoft - Nordøyvegen Ålesund kommune Anne Grete Sætre Bestill 1 vedlegg
2020/9356-4 65900/2020 09.06.2020 U Fjord kommune - Gjelder krav om ny vannprøve - brønn på gbnr 1/20 i tidligere Norddal kommune - PÅMINNELSE Hove & Co Lasse Fredrik Neslein Bestill 3 vedlegg
2020/10108-3 64917/2020 05.06.2020 X Diplom - Fiske- og fangstfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2018/11230-9 64816/2020 05.06.2020 X Internt notat for rådgiver Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/9813-3 64805/2020 05.06.2020 X Diplom - Murer Ola Ivar Eikebø Bestill
2014/9741-62 64618/2020 05.06.2020 X Diplom - helsearbeidarfaget, Sydvesten Tove Skive Hoel Bestill
2019/11931-10 63845/2020 03.06.2020 U Fornminne søk i Ulsteinvik Vikemarka barnehage Arve Nytun Bestill
2016/5284-11 63550/2020 03.06.2020 X Diplom - Barne- og ungdomsarbeider Tove Skive Hoel Bestill
2020/10031-3 63545/2020 03.06.2020 X Diplom - Kontor- og administrasjonsfaget Siv Sandøy Bestill
2020/9890-2 63428/2020 02.06.2020 U Stranda kommune - Fv 63 - Vedlikehold av gjerde - Parkeringsplass ved Flydalsjuvet i Geiranger Geirangerfjorden Verdensarv Kåre Andre Berge Bestill
2020/7493-1 63423/2020 02.06.2020 N Fravikssøknad for fv.5894 Vassendbrua 15-0206 Torunn Hopen Lasse Fredrik Neslein Bestill 10 vedlegg
2020/6668-2 63409/2020 02.06.2020 X Praksistid Linn Helen Falk Paragraph Unntatt off
2020/7736-2 63406/2020 02.06.2020 X Godkjenning av praksis Linn Helen Falk Paragraph Unntatt off
2020/9908-2 63401/2020 02.06.2020 X Relevant praksis Linn Helen Falk Paragraph Unntatt off
2020/9869-8 62582/2020 23.04.2020 U Vedr Søknad om steinmasser fra Nordøyvegprosjektet / Overskuddsstein Nordøyvegen Maritim Management AS Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-7 62581/2020 23.04.2020 U Vedr Søknad om steinmasser fra Nordøyvegprosjektet / Overskuddsstein Nordøyvegen Maritim Management AS Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/9869-6 62572/2020 11.05.2020 U Vedrørende søknad om overskuddsmasser fra Nordøyvegprosjektet. Giske kommune Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-5 62568/2020 27.04.2020 U Vedr Søknad om steinmasser fra Nordøyvegprosjektet / Overskuddsstein Nordøyvegen Maritim Management AS Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-4 62566/2020 27.04.2020 U Søknad om mottak av steinmasser fra tunnelarbeidet på Nordøyvegen Krogsveen AS Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-3 62564/2020 27.04.2020 U Søknad om mottak av steinmasser fra tunnelarbeidet på Fjørtofta Rolf Henriksen Helge Johannes Rensvik Bestill 3 vedlegg
2020/9869-2 62554/2020 27.05.2020 U Vedr Søknad om steinmasser fra Nordøyvegprosjektet Audun Stølen Helge Johannes Rensvik Bestill
2016/25442-12 62382/2020 28.05.2020 X Diplom - Kokkfaget Tove Skive Hoel Bestill
2020/9388-3 62333/2020 28.05.2020 X Diplom - Tømrarfaget Tove Skive Hoel Bestill
2016/938-15 62318/2020 28.05.2020 U Nerlandsøy bru - informasjon Leif-Morten Igesund Arild Vikan Bestill
2016/26531-8 62299/2020 28.05.2020 X Internt notat for rådgiver - Godkjenning - faglig leder Åse Vatne Riksfjord Bestill
2010/13060-10 62297/2020 28.05.2020 X Diplom Automatiseringsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2013/8467-16 62213/2020 28.05.2020 X Diplom institusjonskokk Tove Skive Hoel Bestill
2010/13060-7 61649/2020 27.05.2020 X Godkjenning av ny faglig leder - automatiseringsfaget Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/9685-3 61140/2020 26.05.2020 U Svar på Innsyn Eivind Louis Helset Kåre Andre Berge Bestill 1 vedlegg
2020/9685-2 61030/2020 26.05.2020 U Vegen fra Geiranger til Strynefjellet - åpningsdato Pål Salberg Kåre Andre Berge Bestill
2020/9775-3 60647/2020 25.05.2020 X Diplom fiske/fangstfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/519-2 59767/2020 23.04.2020 X Norddal kommune - Avkøyrsle - fv 5926 (fv 91) - gbnr 53/31 - melding om opparbeida avkjørsel Ingrid Renate Gjørvad Bjarne-Martin Valde Bestill 1 vedlegg
2020/7635-2 59333/2020 19.05.2020 U Veivedlikehold og asfalteringsplaner i Engsetdalen Børre Stige Karl Inge Vestre Hauge Bestill
2016/938-13 59043/2020 19.05.2020 U Fv 20 - Nerlandsøybrua - Herøy kommune - Informasjon Leif-Morten Igesund Arild Vikan Bestill 2 vedlegg
2020/9318-4 59036/2020 19.05.2020 X Diplom Tove Skive Hoel Bestill
2020/6695-4 58909/2020 19.05.2020 X Endringsordrer - Fv.654 Jensholm- og fv.5888 Brandalbrua Lasse Fredrik Neslein Bestill 41 vedlegg
2020/7571-2 58784/2020 18.05.2020 U Volda kommune - gjerde langs fv 40 - Dalsfjordvegen - gbnr 118/2 og 3 Jarleif Aasebø m.fl. Eivind Voldsund Bestill
2020/9347-4 58696/2020 18.05.2020 X Diplom Ola Ivar Eikebø Bestill
2016/938-12 58666/2020 18.05.2020 U Planvedtak Nerlandsøya Massetak Formannskap 05.05.2020 Herøy kommune Arild Vikan Bestill
2020/9081-4 58573/2020 18.05.2020 X Diplom Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/6855-2 57622/2020 14.05.2020 U Ørsta kommune - Ber om tiltak - Vann over vegbane - Mellom Kyrkja og rådhuset Kjell Foldal Karl Inge Vestre Hauge Bestill
2020/8278-2 57620/2020 14.05.2020 U Ålesund kommune - Lyktestolpe - Fv 662 - Berglia - Skodje Kristine Magerholm Karl Inge Vestre Hauge Bestill
2014/8586-21 56118/2020 12.05.2020 X Godkjenning - faglig leder Åse Vatne Riksfjord Bestill
2018/7018-4 56075/2020 12.05.2020 X Godkjenning som faglig leder Åse Vatne Riksfjord Paragraph Unntatt off
2020/9092-1 55901/2020 11.05.2020 U Fv 20 Nerlandsøybrua - Avklaringer etter møter 20. og 31.03.2020 mellom Herøy kommune og MRFK Herøy kommune Solgunn Langlo Bestill
2020/7707-4 54991/2020 08.05.2020 X Diplom bilfaget tunge kjøretøy Målfrid Nesje Bestill
2020/7707-3 54968/2020 08.05.2020 X Diplom bilfaget lette kjøretøy Målfrid Nesje Bestill
2020/8073-3 54921/2020 08.05.2020 X Diplom hestefaget Berit Brudeseth Bestill
2020/8891-1 54670/2020 06.05.2020 X Hustadvika kommune - Forhåndsvarsel om fjerning av ulovlig reklame Erna Varhaugvik m.fl. Peder Tangen Bestill 1 vedlegg
2020/7545-3 54365/2020 07.05.2020 X Diplom enegimontørfaget Åse Vatne Riksfjord Bestill
2013/13862-9 53676/2020 05.05.2020 X Diplom automatiseringsfaget Roy Arild Tvedt Bestill
2016/4350-10 53639/2020 05.05.2020 X ev om godkjenning som ny faglig leder - automatiseringsfaget Åse Vatne Riksfjord Bestill
2018/8319-8 52723/2020 30.04.2020 X Diplom reservedelsfaget - nytt lærefag i bedriften Roy Arild Tvedt Bestill
2020/872-3 51942/2020 24.04.2020 U Hamresvingen, VDI oppsett pr 12.02.2020 Veidekke Industri AS Arild Vikan Bestill 1 vedlegg
2020/7769-2 51744/2020 27.04.2020 U Herøy kommune - utbedring av veg - farlig rist midt i vegbane på hovedvegen rett før Sparebanken Møre - Fosnavåg Frank Sverre Skorpen Eivind Voldsund Bestill
2020/7664-3 51723/2020 27.04.2020 X Diplom elektrikerfaget Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/7903-2 51703/2020 27.04.2020 U Herøy kommune - Ynksjer synsbefaring - Øydelagt steinveite/stikkveite/stikkrenner - Kvalsvika Mats Jøsok Kvalsvik Eivind Voldsund Bestill
2020/1026-4 51702/2020 27.04.2020 X Diplom kontor-adm faget Siv Sandøy Bestill
2020/1026-3 51699/2020 27.04.2020 X Diplom salgsfaget Siv Sandøy Bestill
2020/8211-1 51658/2020 27.04.2020 X Fv. 680 Fætten industriområde - gjennomføringsavtale Solgunn Langlo Bestill
2020/7435-3 51161/2020 27.04.2020 X Diplom tømrerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/872-2 50980/2020 24.04.2020 U Hamresvingen, VDI oppsett pr 12.02.2020 Veidekke AS Arild Vikan Bestill 1 vedlegg
2020/8000-1 50539/2020 23.04.2020 X Fv. 6042 Obersthaugen - Signert avtale Solgunn Langlo Bestill
2016/23682-20 50049/2020 23.04.2020 X Diplom BUA Nina Skovly Bestill
2020/7696-3 49706/2020 22.04.2020 X Diplom tømrerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/7686-6 47390/2020 17.04.2020 X Diplom servitørfaget Berit Brudeseth Bestill
2020/7686-5 47388/2020 17.04.2020 X Diplom kokkfaget Berit Brudeseth Bestill
2020/7686-4 47387/2020 17.04.2020 X Diplom Resepsjonsfaget Berit Brudeseth Bestill
2020/7686-7 47365/2020 17.04.2020 X Sjekkliste godkjenning av bedrift Berit Brudeseth Bestill
2020/7741-1 47359/2020 17.04.2020 U Rapport vedrørende trafikkuhell i Atlanterhavstunnelen 26.03.2020 ***** Olav Amund Myklebust Paragraph Unntatt off
2020/832-6 46877/2020 16.04.2020 U Etterlyser faktura - Krav om erstatning for skade på skilt og trafikkøy - fv 422 - Løkkemyra i Kristiansund kommune TFF skade Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/5587-5 46562/2020 15.04.2020 U Brev til Karin Bolli vedr. utbedring av støttemur ADVOKAT TOR RIKARD EVENSEN AS m.fl. Arild Vikan Bestill 20 vedlegg
2020/5587-4 46561/2020 03.04.2020 U Klage på arbeid utført på fv. 6104 over Bollielv - Statsusmøte ConsulentPartner AS Arild Vikan Bestill 1 vedlegg
2020/7644-2 46397/2020 15.04.2020 U Vedlikehald Fv 652, Rovdestranda 761 - tett vannpost Ole Rasmus Sundnes Eivind Voldsund Bestill
2020/7378-2 46066/2020 14.04.2020 U Søknad om innhenting og lagring av dybdedata for hurtigbåter og ferjekaier - MRFK Statens kartverk Ingrid Anne Lervik Bestill 3 vedlegg
2020/7484-2 45431/2020 07.04.2020 X Ørsta kommune - fv 653 - Eiksundtunnelen -Ytre Hovden - erstatningskrav - faktura Eva Blø Lyngvær Bestill
2016/22845-9 45382/2020 07.04.2020 X Diplom yrkessjåførfaget Nina Skovly Bestill
2010/3309-5 45373/2020 07.04.2020 X Diplom rørleggerfaget Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off
2020/7190-3 45366/2020 07.04.2020 X Diplom kontor/adm. faget Siv Sandøy Bestill
2020/6695-1 44861/2020 11.03.2020 U Fv 654 Jensholm- og fv 5888 Brandalbrua - Avtale angående belysning på Brandal Hareid kommune Lasse Fredrik Neslein Bestill 2 vedlegg
2020/7250-3 44554/2020 01.04.2020 X Lagring av rundballer langs veg - Gjemnes kommune Ingrid Renate Gjørvad Peder Tangen Bestill
2020/7250-2 44552/2020 01.04.2020 X Lagring av rundballer langs veg - Gjemnes kommune Ingrid Renate Gjørvad Peder Tangen Bestill
2016/938-10 44036/2020 02.04.2020 U Møtereferat fra møte mellom MRFK og Herøy kommune 20.03.20 Jon Arild Goksøyr Arild Vikan Bestill 1 vedlegg
2016/938-18 44027/2020 31.03.2020 X Referat fra møte med Herøy kommune 20.03.20 om Nerlandsøybrua Arild Vikan Bestill
2020/944-2 42782/2020 27.03.2020 U Stranda kommune - Forespørsel om oversiktskart Vann / Avløp Stranda Liabygda NORCONSULT AS Kåre Andre Berge Bestill 1 vedlegg
2019/11931-8 42557/2020 26.03.2020 U Gåsneset gbnr 5/15 Ulstein kommune Arve Nytun Bestill
2019/11931-6 42420/2020 09.03.2020 U Fornminne søk i Ulsteinvik Vikemarka barnehage Arve Nytun Bestill 2 vedlegg
2020/7126-3 42158/2020 25.03.2020 X Diplom matrosfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/860-2 41017/2020 20.03.2020 U Almestad - Gurskebotn: Reklamasjon på fakturanr 7635 - Tnota 27 Vasto Anlegg Post Arild Vikan Bestill
2020/6820-4 40883/2020 20.03.2020 X Diplom - matrosfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/6881-4 40872/2020 20.03.2020 X Diplom dataelektronikerfaget Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/7004-3 40736/2020 20.03.2020 X Diplom matrosfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/5468-24 40403/2020 19.03.2020 U Avlysning av den planlagte tilstandsbefaringen av deres eiendom 814/150, Storerasmus vegen 18 Odd Anders Husøy Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/4632-2 39073/2020 16.03.2020 U Volda kommune - Ber om at bil fjernes - fv 40 - Dalsfjordvegen 4230 Anneli Knutsen Eivind Voldsund Bestill
2020/6774-3 38900/2020 13.03.2020 X Diplom salgsfaget Siv Sandøy Bestill
2020/5862-4 38873/2020 13.03.2020 X Diplom murerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/6697-3 38804/2020 13.03.2020 X Diplom betongfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2013/12985-18 38433/2020 12.03.2020 X Brev til ny faglig leder Åse Vatne Riksfjord Bestill
2020/5862-2 38320/2020 12.03.2020 X Rapport frå godkjenning Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/5750-4 37309/2020 10.03.2020 X Diplom servitørfaget Berit Brudeseth Bestill
2020/964-2 37259/2020 10.03.2020 U Ber om tilbakemelding - Tunnelforvalter Statens Vegvesen Olav Amund Myklebust Bestill 6 vedlegg
2018/504-6 37070/2020 09.03.2020 X Diplom fjell/bergverksfag Nina Skovly Bestill
2019/11931-13 36894/2020 09.03.2020 U Fornminne søk i Ulsteinvik Vikemarka barnehage Arve Nytun Bestill
2020/4581-4 36784/2020 09.03.2020 X Diplom IKT Siv Sandøy Bestill
2019/9721-22 21619/2020 20.02.2020 U Masseuttak Bjørnøya Longva Maskin m.fl. Arve Nytun Bestill 4 vedlegg
2020/5587-3 20060/2020 21.02.2020 U Støttemur - Klage på arbeid utført på fv. 6104 over Bollielv ConsulentPartner AS Arild Vikan Bestill 1 vedlegg
2020/5587-2 20059/2020 20.02.2020 X Støttemur - Klage på arbeid utført på fv. 6104 over Bollielv Kari Vatne Eide Arild Vikan Bestill 1 vedlegg
2020/5851-1 20042/2020 26.02.2020 N Trykk reduksjons basseng ved Kjølen Ingrid Renate Gjørvad Kjell Haukeberg Bestill 4 vedlegg
2015/11548-7 20033/2020 28.02.2020 U Svar på forespørsel om oppnevning av bruforvalter Statens Vegvesen Gitte Beiermann Bestill
2018/8129-8 18632/2020 25.02.2020 U Honorar - brukte timer - Innovasjonspartnerskapet Nye bruer DIMB Consult AS Tine Steinset Bestill 1 vedlegg
2018/8129-6 18444/2020 24.02.2020 U Honorar - brukte timer - Innovasjonspartnerskapet Nye bruer DIMB Consult AS Tine Steinset Bestill
2020/5468-22 17207/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Magnor Haugen Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-21 17202/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Eldar Myklebust Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-20 17193/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Finn Arne Roaldsnes m.fl. Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-19 17191/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Arvid Pedersen Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-18 17165/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Kirsti Torill Gidske Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-17 17155/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Leiv Egil Breivik Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-16 17147/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Gunnar Jarle Breivik Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-15 17140/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Jan Ove Husøy m.fl. Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-14 17135/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Rune Morsund m.fl. Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-13 17113/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Iren Eldbjørg Bakke Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-12 17104/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Odd Anders Husøy Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-11 17098/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Nils Sigmund Breivik Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-10 17057/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Askjell Breivik m.fl. Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-9 17050/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Adrian Nielsen Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-8 17045/2020 19.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Perry Myklebust Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-7 16943/2020 18.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger Ole Mindor Myklebust Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-6 16938/2020 18.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Per Einar Birkelund Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-4 16846/2020 18.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Atle Oddgeir Harnes m.fl. Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-3 16816/2020 18.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Jann Malvin Heinesen Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-2 16770/2020 18.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger Johannes Mindor Heinesen Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/5468-1 16689/2020 18.02.2020 U Fv. 659 Nordøyvegen i Ålesund kommune – Registrering av teknisk tilstand på bygninger. Johannes Mindor Heinesen Helge Johannes Rensvik Bestill
2020/667-2 16540/2020 17.02.2020 U Haram kommune - Erstatningskrav - skade på bil - manglende skilting ved fartsdump - Synnaland Fredrik Hildrestrand Karl Inge Vestre Hauge Bestill
2020/7497-5 16075/2020 17.02.2020 U Svar på deres brev 19.12.2019 - Fv. 63 Holdeplasser Linge 2019 Steinar Linge-Valdal Lasse Fredrik Neslein Bestill 1 vedlegg
2020/719-2 15654/2020 14.02.2020 X Heim kommune (Halsa) - Skade på kabelbro - 30.10.2018 - fv 354 - Hegerbergtunnelen - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/711-2 15653/2020 14.02.2020 X Molde kommune - Opprydding etter ulykke - fv 662 - Haukabøtunnelen - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/716-2 15652/2020 14.02.2020 X Sykkylven kommune - Skade på rekkverk - 26.09.2019 - fv 60 - Brunstad - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/713-3 15649/2020 14.02.2020 X Stranda kommune - Skade på rekkverk - 24.08.2019 - fv 60 - Kjølås - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/834-2 15648/2020 14.02.2020 X Rauma kommune - Skade på veg og vegkant - 31.07.2019 - fv. 63 - Sogge - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/707-2 15647/2020 14.02.2020 X Surnadal kommune - Skade på skilt - 17.12.2018 - Fv 325 - Øye - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/833-2 15646/2020 14.02.2020 X Aure kommune - Skade på vegskulder og skråning - 14.09.2019 - fv 6192 - Myrvang - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/720-2 15645/2020 14.02.2020 X Averøy kommune - Skade på rekkverk - 09.05.2019 - fv 64 - Haukåsen - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/4596-2 15642/2020 14.02.2020 X Kristiansund kommune - Skade på skilt - fv 65 - Rensvikvatnet - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/712-2 15639/2020 14.02.2020 X Kristiansund kommune - Opprydding av knust glass - 03.05.2019 - fv 64 - Atlanterhavstunnelen - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/710-2 15638/2020 14.02.2020 X Fræna kommune - Skade på trafikkregistreringsstasjon - Fv 664 - Kjørsvika - 06.12.2019 - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/1134-2 15636/2020 14.02.2020 X Molde kommune (Nesset) - Skade på rekkverk - fv 195 - Buvik - 28.01.2019 - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/832-4 15391/2020 13.02.2020 X Kristiansund kommune - Skade på skilt og kjøretøy - fv 422 - 20.05.2019 - fv 422 - Løkkemyra - faktura Eva Blø Lyngvær Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/832-3 15359/2020 13.02.2020 U Kristiansund kommune - Etterlyser faktura - Skade på skilt og kjøretøy - fv 422 - 20.05.2019 - fv 422 - Løkkemyra TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN Eva Blø Lyngvær Bestill
2019/9721-25 14370/2020 11.02.2020 U Ny grense Bjørnøya Skanska Arve Nytun Bestill
2019/9721-18 14362/2020 11.02.2020 U Ny grense Bjørnøya Skanska Arve Nytun Bestill 2 vedlegg
2019/9721-17 14361/2020 11.02.2020 U Ny grense Bjørnøya Skanska Arve Nytun Bestill 2 vedlegg
2020/4946-3 13580/2020 07.02.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen - Hamnaskjersundbrua og Laukabrua - Prosjekteringsmøte 40 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/4946-1 13016/2020 06.02.2020 X Fv. 659 Nordøyvegen Hamnaskjersundbrua og Laukabrua- Prosjekteringmøte 39 Carola Regina Dybvik Bestill
2020/895-1 12306/2020 05.02.2020 X Signert avrop - bruprosjektering - Ringstadbrua Solgunn Langlo Bestill
2020/4729-2 11288/2020 04.02.2020 U Stranda kommune - Spørsmål om sikkerhetutrusting i tunnel - Fv 650 - Overåtunnelen og Lingetunnelen Anne Lise Lunde Olav Amund Myklebust Bestill
2020/1192-1 7385/2020 24.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontraktspartar på fylkesvegkontraktane. CHRISTIE & OPSAHL AS Eva Blø Lyngvær Bestill
2019/9721-11 6609/2020 22.01.2020 U Førespurnad om kostnadsoverslag for arkeologiske utgravingar - Haram kommune - utviding av steinbrot - Flesborvikane Bjørnøya gbnr 180/2 - dispensasjon frå kommuneplan Fornminneseksjonen UIB Arve Nytun Bestill
2020/1043-1 6467/2020 22.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontrakts parter på fylkesvegkontraktane. STIKK & MÅL AS Elisabeth Bryne Bestill
2020/1041-1 6454/2020 22.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontrakts parter på fylkesvegkontraktane. NORCONSULT AS Elisabeth Bryne Bestill
2020/1031-1 6388/2020 22.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontrakts parter på fylkesvegkontraktane. SKANSKA NORGE AS Elisabeth Bryne Bestill
2020/1007-1 6251/2020 22.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontraktspartar på fylkesvegkontraktane. R K MONTASJE AS Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/1006-1 6229/2020 22.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontraktspartar på fylkesvegkontraktane. BRØDRENE BAKK AS Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/879-1 5747/2020 20.01.2020 X Revidert SHA-plan K5 og K6 Anne Grete Sætre Bestill 1 vedlegg
2020/888-1 5532/2020 20.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontraktspartar på fylkesvegkontraktane. VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/878-1 5513/2020 20.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontraktspartar på fylkesvegkontraktane BUSENGDAL AS Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/872-1 5440/2020 20.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontraktspartar på fylkesvegkontraktane. VEIDEKKE INDUSTRI AS Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/860-1 5405/2020 20.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontraktspartar på fylkesvegkontraktane. VASTO ANLEGG AS Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/699-1 5379/2020 20.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontraktspartar på fylkesvegkontraktane. BMO ENTREPRENØR AS Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/820-1 5047/2020 17.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontraktspartar på fylkesvegkontraktane. Magnar Koppernes Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/684-1 4355/2020 16.01.2020 U Leknes ferjekai, Leie, vask og reinhald av toalett samt stell og vedlikehald av grøntareal jfr mime 16/39650 URKE GRENDALAG Eva Blø Lyngvær Bestill
2020/681-1 4323/2020 16.01.2020 U Konsekvens av regionreforma for kontraktspartar på fylkevegkontraktane VEIDEKKE INDUSTRI AS Eva Blø Lyngvær Bestill
2019/11931-2 133593/2019 14.11.2019 U Kulturminne - synfaring Vikemarka barnehage Arve Nytun Bestill
2018/12323-6 2714/2019 09.01.2019 X Skoletider Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off