Offentlig postjournal for 21.08.2019

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/9877-14 106663/2019 20.08.2019 I Kopi: Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Ytterland II gbnr 188/23 mfl Statens vegvesen Region midt Synnøve Valle Bestill
2019/10270-1 106662/2019 08.08.2019 I Molde kommune - oppføring av naust gbnr 19/60, Bolsøya - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 6 vedlegg
2019/1175-6 106661/2019 21.08.2019 I Kandidat til Godt vern-prisen 2019 Ålesund kommune Toril Moltubakk Bestill 28 vedlegg
2019/9511-132 106659/2019 21.08.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 ***** ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/53-8 106657/2019 21.08.2019 I Tilbud - 2019-53 Leie av båt til Ålesund vgs ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 23 vedlegg
2019/3776-63 106652/2019 21.08.2019 I Svar - Kartlegging av behovet for breibandsutbygging i Møre og Romsdal Vestnes kommune Eivind Vartdal Ryste Bestill
2019/8712-2 106649/2019 21.08.2019 I Økonomiske regioner og regioner for regionalfordelt nasjonalregnskap Statistisk sentralbyrå Øyvind Tveten Bestill 2 vedlegg
2019/10268-2 106647/2019 21.08.2019 I Ny utsendelse - Haram kommune - kryssing og nærføring fv. 5974 ved Myskja på Haramsøy - fiber Statens vegvesen Region midt Kai Bedringås Bestill
2019/10268-1 106632/2019 21.08.2019 I Haram kommune - kryssing og nærføring fv. 5974 ved Myskja på Haramsøy - fiber Statens vegvesen Region midt Kai Bedringås Bestill
2015/6346-4 106626/2019 16.08.2019 I Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Roy Arild Tvedt Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/9586-5 106625/2019 21.08.2019 I Sunndal kommune - etablering av parkeringsplasser gbnr 13/2 - Hafsås (Skålvollen) og Elvateigen - dispensasjon frå kommuneplan Dovrefjell nasjonalparkstyre Johnny Loen Bestill
2016/23615-4 106623/2019 21.08.2019 I Kristiansund kommune - bibliotek eller litteraturhus på Nordmøre Andrew Rasmussen Kari Lilleng Bestill 1 vedlegg
2019/4054-5 106622/2019 07.06.2019 I Ålesund kommune - reguleringsplan - Gåseidnes gbnr 40/1 - arkeologiske utgravinger Riksantikvaren Guro Dehli Sanden Bestill
2019/8844-28 106620/2019 21.08.2019 U Vedr tilbod om stilling ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2019/3558-19 106616/2019 21.08.2019 I Aure kommune - planering av industriområdet 51/6 m.fl - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Torill Einara Nerbøvik Bestill
2019/9005-19 106612/2019 21.08.2019 U Tilbod om stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8937-15 106611/2019 21.08.2019 U Vedr tilbud om stilling ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2019/3776-62 106609/2019 21.08.2019 I Kartlegging av behovet for bredbåndsutbygging i Gjemnes Gjemnes kommune Kim Tornes Bestill 3 vedlegg
2019/8844-27 106607/2019 21.08.2019 U Tilbod om stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8993-23 106606/2019 21.08.2019 U Tilbod om stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8846-18 106605/2019 21.08.2019 U Tilbud om stilling ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2016/25448-63 106603/2019 20.08.2019 I Bilder og skisser - Områdeplan for Ørsta Sentrum, Odinhjørnet Nils Kr. Storaker Toril Moltubakk Bestill 1 vedlegg
2016/25448-62 106602/2019 20.08.2019 I Mer informasjon - Områdeplan for Ørsta Sentrum, Odinhjørnet Nils Kr. Storaker Toril Moltubakk Bestill 1 vedlegg
2016/25448-61 106600/2019 20.08.2019 I Informasjon - Områdeplan for Ørsta Sentrum, Odinhjørnet Nils Kr. Storaker Toril Moltubakk Bestill
2016/25448-60 106599/2019 19.08.2019 I Orientering - Områdeplan for Ørsta Sentrum, Odinhjørnet Nils Kr. Storaker Toril Moltubakk Bestill 1 vedlegg
2016/25448-59 106598/2019 19.08.2019 I Synfaring 19.08.2019 - områderegulering - reguleringsplan for Ørsta sentrum Ørsta kommune Toril Moltubakk Bestill
2016/25448-58 106597/2019 19.08.2019 I Ørsta kommune - områderegulering - reguleringsplan for Ørsta sentrum - Synfaring 19.08.2019 Ørsta kommune Toril Moltubakk Bestill
2016/25448-57 106596/2019 19.08.2019 I Ørsta kommune - områderegulering - reguleringsplan for Ørsta sentrum - befaring Nils Kr. Storaker Toril Moltubakk Bestill
2016/25448-56 106594/2019 14.08.2006 I Klage på vedtak - områderegulering - reguleringsplan for Ørsta sentrum Nils Kr. Storaker Toril Moltubakk Bestill 1 vedlegg
2017/8950-3 106586/2019 21.08.2019 I Ulstein - utvikling av Borgarøya Ulstein kommune Toril Moltubakk Bestill 1 vedlegg
2019/9427-2 106577/2019 21.08.2019 I Riksantikvaren - Forprosjekt til Eksempelsamling Riksantikvaren Bjørn Ringstad Bestill
2019/4890-21 106562/2019 16.08.2019 I Refusjonskrav gjestelærlinger våren 2019 ***** Ruth Elin Aure Paragraph Unntatt off
2018/8732-16 106551/2019 20.08.2019 I Kopi: Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan Sjøholt sentrum Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill 2 vedlegg
2019/9984-2 106549/2019 20.08.2019 I Ettersending av dokumentasjon - Molde kommune - Infrastruktur for Kringstad boligfelt - dispensasjon fra reguleringsplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2017/12876-5 106543/2019 16.08.2019 I Aukra kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Ny jord - Tahaugen gbnr 3/4, 12, 13, 18, 100 og 111 Aukra kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg
2019/9300-9 106541/2019 21.08.2019 U Vedrørende deres søknad på stilling som MR831 Ferjeforvaltning ***** Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/10251-1 106540/2019 16.08.2019 I Vestnes kommune - flytting av naust - gbnr 57/10 - dispensasjon frå kommuneplan Vestnes kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/10257-1 106497/2019 21.08.2019 I Kopi: Haram kommune - tillatelse til nærføring fv. 659 - Synnalandsvegen - fiber Statens vegvesen Region midt Kai Bedringås Bestill
2019/10252-1 106480/2019 21.08.2019 I Ferjesambandet fv. 64 Sølsnes-Åfarnes - Nattestenging på grunn av grunnboring Statens vegvesen Region midt Olav Arne Vatne Bestill
2019/8319-7 106478/2019 21.08.2019 I Kopi: Haram kommune - bølgebryter og betongbrygge - gbnr 180/4 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2019/10248-1 106443/2019 21.08.2019 I Melding til elev- og lærlingombodet - valg av linje ***** Anita Alnes Solevåg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/9458-5 106434/2019 21.08.2019 I Kopi: Gjemnes kommune - oppføring av hytte gbnr 19/9 - Ørvegen 793 - Bernhard Olsen AS - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill
2016/2504-89 106369/2019 20.08.2019 I Tilskudd lågterskel fysisk aktivivitet Friluftslivskolen MOI Hilde Hernes Hovland Bestill
2016/2504-88 106367/2019 20.08.2019 I Tilskudd lågterskel fysisk aktivivitet Friluftslivskolen MOI Hilde Hernes Hovland Bestill 2 vedlegg
2019/10243-1 106358/2019 20.08.2019 I Søknad om godkjenning ny lærebedrift i salgsfaget ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off
2018/12671-3 106357/2019 21.08.2019 I Fangstskjema kystsel Møre og Romsdal Odne Oldeide Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2019/10242-1 106356/2019 20.08.2019 I Kopi: Rauma kommune - stenging av Fv 63 Trollstigen i forbindelse med rulleskirennet "Trollstigen opp" - 15.09.2019 Statens vegvesen Region midt Heidi Nerland Bestill
2019/10241-1 106353/2019 20.08.2019 U Marstrands gate Kristiansund - forespørsel om restriksjoner i bevaringsområdet Trond Brekken Christ Allan Sylthe Bestill 2 vedlegg
2019/10240-1 106349/2019 20.08.2019 U Parkgata 5, Ålesund - freda bygning, restaurering av eksteriøret og interiøret Stian Ødegård m.fl. Christ Allan Sylthe Bestill 3 vedlegg
2019/8473-2 106347/2019 20.08.2019 U Fræna kommune gbnr 2/38, skifte av taktekking, bustadhus på Søre Bjørnsund Fræna kommune Helge Aarset Bestill
2013/9055-4 106343/2019 20.08.2019 I Søknad om godkjenning av ny faglig leder - ambulansefag ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/10632-30 106342/2019 20.08.2019 U Forprosjekt trapperom Jugendstilsenteret Jugendstilsenteret & KUBE Christ Allan Sylthe Bestill 2 vedlegg
2019/10239-1 106340/2019 20.08.2019 I Haram kommune - arbeidsvarsling AV 15-19-334 Fv 659 Øvelse i Remmetunnelene Statens vegvesen Region midt Kai Bedringås Bestill
2019/7982-10 106339/2019 20.08.2019 I Avklaring rundt KPS og finansiering Kristiansund kommune Bjørn Ringstad Bestill
2017/13133-24 106338/2019 20.08.2019 I Fasadebelysning - festemasse Jugendstilsenteret og KUBE Christ Allan Sylthe Bestill 3 vedlegg
2019/9862-2 106337/2019 20.08.2019 I Kopi: Herøy kommune - løyve til motorcrossbane - gbnr 3/1 - Koparstadvegen 152 - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill
2019/9511-131 106304/2019 20.08.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 ***** ***** ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/9511-130 106303/2019 20.08.2019 I Søknad om busskort til studenter 2019/2020 ***** ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/12385-42 103205/2019 19.08.2019 U Oversending av sluttrapport frå arbeidsgruppa for revisjon av forskrift om hausting av tare i Møre og Romsdal - Tilråding til ny regional forskrift om hausting av tare i Møre og Romsdal Fiskeridirektoratet, reguleringsseksjonen Arve Ingolf Slettvåg Bestill 25 vedlegg
2019/683-19 98654/2019 17.08.2019 X Ny kontrollutvals- og revisjonsforskrift Tor Harald Hustad Bestill 1 vedlegg
2019/683-23 98530/2019 17.08.2019 X Henvending - Spørsmål om lovlegheitsvurdering av elevane sitt minste årstimetal Tor Harald Hustad Bestill 2 vedlegg
2019/683-18 98529/2019 17.08.2019 X Vestlandssamling - Kurs for kontrollsekretariata Tor Harald Hustad Bestill 1 vedlegg
2019/683-20 98528/2019 17.08.2019 X Stiftingsmøte - Møre og Romsdal Revisjon SA Tor Harald Hustad Bestill 3 vedlegg
2019/683-17 98527/2019 17.08.2019 X Ny rettleiar - Kontrollutvalet sitt "påsjå-ansvar" ovanfor rekneskapsrevisor Tor Harald Hustad Bestill 1 vedlegg
2019/683-22 98526/2019 17.08.2019 X Informasjonsskriv frå FKT - val av nye kontrollutval Tor Harald Hustad Bestill 1 vedlegg
2019/683-21 98504/2019 17.08.2019 X Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer Tor Harald Hustad Tor Harald Hustad Bestill 1 vedlegg
2019/10093-2 92361/2019 13.08.2019 U Tilsvar erstatningskrav Fræna Kysteiendom AS Per Olaf Brækkan Bestill
2019/2170-2 91296/2019 15.08.2019 U A1914 Gjermundnes vgs - Rive/selge sæter ***** Páll Björgvinsson Paragraph Unntatt off
2019/8388-4 83223/2019 12.08.2019 X Diplom industrimekanikerfaget Roy Arild Tvedt Bestill
2013/9879-16 83208/2019 12.08.2019 X Diplom verktøymakerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2013/9879-15 83207/2019 12.08.2019 X Diplom industrimekanikerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2019/9186-3 83183/2019 12.08.2019 X Diplom industrisnekkerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2019/9214-4 83177/2019 12.08.2019 X Diplom fiske- og fangstfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2019/9214-3 83175/2019 12.08.2019 X Diplom matrosfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2019/9348-3 83168/2019 12.08.2019 X Diplom anleggsmaskinførerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2014/6685-9 83142/2019 12.08.2019 X Diplom akvakulturfaget Ola Ivar Eikebø Bestill
2019/9416-3 83131/2019 12.08.2019 X Diplom logistikkfaget Nina Skovly Bestill
2019/9546-4 83112/2019 12.08.2019 X Diplom yrkessjåførfaget Nina Skovly Bestill
2019/9507-3 83104/2019 12.08.2019 X Diplom renholdsoperatørfaget Nina Skovly Bestill
2015/5935-8 83093/2019 12.08.2019 X Diplom kokkfaget Siv Sandøy Bestill
2019/9486-3 83075/2019 12.08.2019 X Diplom yrkessjåførfaget Nina Skovly Bestill
2019/8833-3 82829/2019 09.08.2019 X Diplom dataelektronikerfaget Åse Vatne Riksfjord Bestill
2018/8697-8 82311/2019 06.08.2019 U Utbetaling skyssrefusjon for skoleåret 2018/2019 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2017/6102-12 82310/2019 06.08.2019 U Utbetaling skyssrefusjon for skoleåret 2018/2019 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/10270-5 82309/2019 06.08.2019 U Utbetaling skyssrefusjon skoleåret 2018/2019 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/10182-12 82308/2019 06.08.2019 U Utbetaling køyregodtgjering juni 2019 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/11090-9 82307/2019 06.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/9839-8 82305/2019 06.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/4216-4 82074/2019 05.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/4193-2 82070/2019 05.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/10020-6 82066/2019 05.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/3272-3 81925/2019 05.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2019/9757-2 81849/2019 02.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8394-4 81781/2019 01.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8781-6 81776/2019 01.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8378-6 81772/2019 01.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8375-8 81760/2019 01.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8549-4 81750/2019 01.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2010/13498-104 81730/2019 01.08.2019 U Klinikk Fosnavåg - Husleige for august 2019 Kjell Inge Remøy Liv Reidun Lien Mjelve Bestill
2016/925-14 81702/2019 31.07.2019 U Vedtak om tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8423-7 81696/2019 31.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8959-4 81673/2019 31.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/9061-2 81629/2019 30.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/8367-3 81625/2019 30.07.2019 U Vedtak om tilretelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/9927-4 81619/2019 30.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/8964-2 81613/2019 30.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2015/9213-9 81556/2019 29.07.2019 U Vedtak om tilpassa skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/9390-2 81547/2019 29.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/8858-3 81460/2019 29.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/8859-3 81433/2019 29.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/9695-9 81345/2019 26.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/9293-2 81341/2019 26.07.2019 U Farlig manøver med buss - Hjelset Espen Sætran Inge Rønstad Bestill
2018/9646-14 81340/2019 26.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/9683-13 81339/2019 26.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/9686-9 81334/2019 26.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/9694-9 81328/2019 26.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/9696-9 81317/2019 26.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/9689-9 81316/2019 26.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8945-7 81200/2019 25.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/8236-5 81182/2019 25.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/9653-2 81149/2019 24.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/9043-2 81142/2019 24.07.2019 U Vedtak om skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/9105-2 81138/2019 24.07.2019 U Vedtak om skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/9582-14 81084/2019 19.11.2018 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/12789-8 81083/2019 24.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/8387-2 81055/2019 23.07.2019 U Vedtak på tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8523-3 81048/2019 23.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/8339-6 81000/2019 23.07.2019 U Utbetaling skyssrefusjon august 2018 - april 2019 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/2184-15 80613/2019 16.07.2019 U A1915 Kristiansund vgs - Taktekking bygg 6. Regnefeil i kontrakt ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/2184-14 80612/2019 16.07.2019 U KK01-04.05 Varselskjema etter NS 8407 ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/2184-13 80611/2019 16.07.2019 U KK01-04.05 Varselskjema etter NS 8407 ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/2184-11 80543/2019 15.07.2019 U KK01-04.05 Varselskjema etter NS 8407 ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/2184-9 80541/2019 15.07.2019 U KK01-04.05 Varselskjema etter NS 8407 ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/2184-6 80537/2019 15.07.2019 U KK01-04.05 Varselskjema etter NS 8407 ***** Bjørn Erik Hjellset Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/9465-3 79366/2019 09.07.2019 U Drosjeløyvene i Nesset kommune - Søknad om fritak for helgekjøring for drosjeløyve T-440 i Eikesdal Olav Finnset Jan Eirik Søraas Bestill
2019/8589-5 75948/2019 28.06.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/8592-5 75900/2019 28.06.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8958-3 75750/2019 28.06.2019 U Vedtak om skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/9210-2 75611/2019 28.06.2019 U Drosjeløyvene i Stranda kommune - Oppsigelse av løyve T-93 på Hellesylt Hassan El Mourabit Jan Eirik Søraas Bestill
2019/8339-5 75285/2019 27.06.2019 U Utbetaling skyssrefusjon mai-juni 2019 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/10157-6 75283/2019 27.06.2019 U Refusjon skoleskyss april-juni 2019 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8934-8 75279/2019 27.06.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8374-9 75278/2019 27.06.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8217-10 75131/2019 27.06.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2016/2862-9 75110/2019 27.06.2019 U Utbetaling av garanti Leif Arne Lunheim Jan Eirik Søraas Bestill
2019/8710-5 75093/2019 27.06.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8455-10 75008/2019 27.06.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8456-9 74786/2019 26.06.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8461-8 74767/2019 18.07.2018 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/12797-5 74640/2019 26.06.2019 U Vedtak på tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8932-8 74495/2019 26.06.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/8781-7 73216/2019 24.06.2019 X Samtale med skole Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/8876-2 70794/2019 18.06.2019 U 3579 Sykkylven vgs - Oppgradering av to klasserom til HO Veidekke Entreprenør AS, avd. Møre og Romsdal Páll Björgvinsson Bestill
2012/1026-125 17730/2019 25.02.2019 U K104 Romsdal vgs - Utomhus - Foreløpig oversikt merkostnader ***** Jostein Wengstad Paragraph Unntatt off
2017/8772-7 11821/2019 13.06.2018 I Agenda til møte 08.06 - Ringverknadsanalyse Samfunnsokonomisk-Analyse - Karin Ibenholt Monica Kjøl Tornes Bestill 1 vedlegg
2018/13031-2 106595/2019 07.12.2018 X Tilleggsavtale skoleskyss Fjord1 2019 Atle Ræstad Bestill
2016/6937-4 113566/2018 12.12.2017 I Om overdragelse av Isfjorden Samfunnshus - anleggsnummer 1539020601 Rauma Kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2017/13789-19 112406/2018 24.04.2018 I Signert avtale om Kulturrabatt 2018 - Smøla Janitsjar Smøla kommune Hege Merethe Gagnat Bestill 1 vedlegg
2018/4833-4 95857/2018 15.03.2018 I Kontrakt Deichman - Renata Christensen One Marthe Jostad Vik Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2015/10855-70 91497/2018 27.06.2018 I Pristilbud på videoutstyr - Japan Photo Jppro - Japan Photo Erlend Bilsbak Bestill 1 vedlegg
2018/10297-5 84405/2018 06.08.2018 U Oversending av bekreftelse på motatt melding ***** Bjørn Ringstad Paragraph Unntatt off
2018/6885-3 51204/2018 19.04.2018 X M1805 Surnadal vgs - oppgradering av garderober og kontor Páll Björgvinsson Bestill
2018/5447-1 21787/2018 02.03.2018 X A1810 Felles. Garantier/ forsikring - rammeavtale ***** Páll Björgvinsson Paragraph Unntatt off
2018/5446-1 21771/2018 02.03.2018 X A1809 Felles. Ny eiendomsstrategi ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off
2018/5442-1 21757/2018 02.03.2018 X A1805 Felles Konsulentbistand branndokumentasjon ***** Leif Ståle Halås Paragraph Unntatt off
2018/5441-1 21755/2018 02.03.2018 X A1804 Felles. Konsulentbistand til FDV dokumentasjon ***** Leif Ståle Halås Paragraph Unntatt off