Offentlig postjournal for 16.04.2019

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/37-1 36988/2019 16.04.2019 U Kunngjøring - 2019-37 Frisørfagsystem til Møre og Romsdal fylkeskommune Mercell Norge AS m.fl. Torgeir Riksfjord Bestill 10 vedlegg
2018/73-21 36985/2019 16.04.2019 X Anskaffelsesprotokoll - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/73-20 36984/2019 16.04.2019 X Anskaffelsesrapport - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk Torgeir Riksfjord Bestill
2018/64-53 36982/2019 16.04.2019 X Anskaffelsesprotokoll - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-52 36981/2019 16.04.2019 X Anskaffelsesrapport - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter Torgeir Riksfjord Bestill
2018/64-51 36980/2019 16.04.2019 X Anskaffelsesprotokoll - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-50 36979/2019 16.04.2019 X Anskaffelsesrapport - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter Torgeir Riksfjord Bestill
2018/64-49 36978/2019 16.04.2019 X Anskaffelsesprotokoll - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-48 36977/2019 16.04.2019 X Anskaffelsesrapport - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Torgeir Riksfjord Bestill
2018/64-47 36976/2019 16.04.2019 X Anskaffelsesprotokoll - 2018-64 Dentalt utstyr til Møre og Romsdal fylkeskommune Torgeir Riksfjord Bestill
2018/64-46 36975/2019 16.04.2019 X Anskaffelsesrapport - 2018-64 Dentalt utstyr til Møre og Romsdal fylkeskommune Torgeir Riksfjord Bestill
2019/4531-1 36954/2019 16.04.2019 X Evalueringsskjema for søkere til Vg1 studiespesialisering med toppidrett Geir Løkhaug Paragraph Unntatt off
2019/4519-1 36852/2019 13.02.2019 I Herøy kommune - frådeling til bustad- og naustføremål gbnr 57/2 Erling Storøy - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Herøy kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 7 vedlegg
2019/4499-1 36805/2019 11.04.2019 I Kristiansund kommune - fradeling til boligtomt gbnr 116/1 Rastarkalvvegen - dispensasjon fra kommuneplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 11 vedlegg
2019/1077-3 36801/2019 16.04.2019 I Nesset kommune - vedtak - makeskifte av grunn mellom gbnr 53/4 og 53/35 - dispensasjon frå kommuneplan Nesset kommune Anders Smith-Øvland Bestill 2 vedlegg
2019/4501-1 36799/2019 15.04.2019 I Aure kommune - fradeling til eksisterende kårbolig gbnr 59/5 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2019/1073-5 36797/2019 16.04.2019 I Nesset kommune - vedtak - arealoverføring til eksisterende fritidseiendom fra gbnr 77/8 til gbnr 77/32 - dispensasjon frå kommuneplan Nesset kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2018/12398-29 36796/2019 11.04.2019 I Regional planstrategi og ny fylkesplan 2020-2024 Aukra kommune Ingunn Bekken Sjåholm Bestill
2015/12732-9 36793/2019 12.04.2019 I Signert avtale om kommunal forskottering for prosjektering og bygging av Skulevegen langs fv. 129 i Giske kommune Giske kommune Kai Bedringås Bestill
2019/4497-1 36791/2019 09.04.2019 I Vedtak om innvilging av søknad om sjukepengar ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/12811-5 36783/2019 16.04.2019 I Herøy kommune - gbnr 25/102 - oppføring av bustad - dispensasjon kulturminneplan - jf 18/7546 Herøy kommune Arve Nytun Bestill 10 vedlegg
2019/4500-1 36768/2019 16.04.2019 I Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan BK2 for Spjelkavik øst 1 - Hjellen - offentleg ettersyn Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 11 vedlegg
2019/4498-1 36735/2019 10.04.2019 I Sykkylven kommune - oppføring av reiskapshus gbnr 23/189 Otto-Magne Strømmegjerde - dispensasjon frå kommuneplan Sykkylven kommune Synnøve Valle Bestill 9 vedlegg
2018/9424-4 36724/2019 15.04.2019 I Revisjonsrapport - anlnr 59817 - kunstgressbane ved Spjelkavik barneskole Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i Møre og Romsdal IKS Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2018/9420-4 36721/2019 15.04.2019 I Revisjonsrapport - anlnr 59818 - Ballfangergjerde ved Spjelkavik barneskole Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i Møre og Romsdal IKS Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2019/3621-2 36716/2019 12.04.2019 I Kopi: Giske kommune - arbeid med marint vern Statens vegvesen Region midt Synnøve Valle Bestill
2019/4264-2 36713/2019 16.04.2019 I Kopi: Aure kommune - detaljregulering - reguleringsplan - videreutvikling av settefiskanlegget til Sagafisk AS Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill
2016/22430-23 36708/2019 16.04.2019 I Kopi: Smøla kommune - detaljregulering - reguleringsplan friluftsområde - Kveldro gbnr 13/24 - Edøy - Norconsult Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill
2019/4495-1 36705/2019 16.04.2019 I Utfylt funnskjema fra funn av pilspiss på gbnr 134/5 i Stordal Aina Øvrebust Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2019/1837-10 36681/2019 15.04.2019 I Signert aksept til kommunalt næringsfond Aure kommune Aure kommune Eivind Vartdal Ryste Bestill 1 vedlegg
2018/13070-8 36676/2019 11.04.2019 I Kopi: Tilskudd til arkeologiske kulturminner - Statsbudsjettet 2019 kap 1429 post 70 - sikring og prioriterte myndighetsoppgaver Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill
2019/3503-2 36666/2019 16.04.2019 I Kopi: Tingvoll kirkegård - Forslag om opprusting av gjerde - varsel om tiltak fra Tingvoll kirkelige fellesråd Tingvoll kirkelige fellesråd Torill Einara Nerbøvik Bestill 1 vedlegg
2018/13070-7 36663/2019 12.04.2019 I Kopi: Tilskudd til arkeologiske kulturminner - Statsbudsjettet 2019 kap 1429 post 70 - sikring og prioriterte myndighetsoppgaver Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill
2019/4390-1 36634/2019 15.04.2019 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/4215-15 36632/2019 15.04.2019 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2019/4215-14 36631/2019 15.04.2019 I Søknad ***** Kristin Tangvik Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
2019/3627-3 35417/2019 12.04.2019 U Sula kommune - diverse arbeid på gbnr 105/1 og 2 Hattholmen - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 SULA KOMMUNE Synnøve Valle Bestill
2018/73-16 31822/2019 03.04.2019 U Melding til leverandør - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/73-15 31277/2019 02.04.2019 I Melding fra leverandør - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2019/1837-3 31163/2019 02.04.2019 U Tildeling av kommunale næringsfond 2019 Se adresseliste Kim Tornes Bestill 4 vedlegg
2019/3875-2 30360/2019 01.04.2019 U Haram kommune - frådeling av to parseller gbnr 13/11 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/73-14 25982/2019 18.03.2019 U Tildelingsvedtak - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk Jacobsen Dental AS Torgeir Riksfjord Bestill 2 vedlegg
2018/73-13 25981/2019 18.03.2019 U Tildelingsvedtak - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk Plandent AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/73-12 25980/2019 18.03.2019 U Tildelingsvedtak - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk Medenta AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/73-11 25979/2019 18.03.2019 X Midlertidig anskaffelsesprotokoll - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/73-10 25530/2019 15.03.2019 U Melding til leverandør - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/64-45 25529/2019 15.03.2019 U Tildelingsvedtak - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter Jacobsen Dental AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-44 25528/2019 15.03.2019 U Tildelingsvedtak - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter Dental Sør AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-43 25527/2019 15.03.2019 U Tildelingsvedtak - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter Plandent AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-42 25526/2019 15.03.2019 X Midlertidig anskaffelsesprotokoll - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/64-41 25524/2019 15.03.2019 U Tildelingsvedtak - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter Jacobsen Dental AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-40 25523/2019 15.03.2019 U Tildelingsvedtak - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter Dental Sør AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-39 25522/2019 15.03.2019 U Tildelingsvedtak - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter Plandent AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-38 25521/2019 15.03.2019 X Midlertidig anskaffelsesprotokoll - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/64-37 25520/2019 15.03.2019 U Tildelingsvedtak - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Jacobsen Dental AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-36 25519/2019 15.03.2019 U Tildelingsvedtak - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Dental Sør AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-35 25518/2019 15.03.2019 U Tildelingsvedtak - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Plandent AS Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/64-34 25517/2019 15.03.2019 X Midlertidig anskaffelsesprotokoll - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/64-33 25516/2019 15.03.2019 X Midlertidig anskaffelsesprotokoll - 2018-64 Dentalt utstyr til Møre og Romsdal fylkeskommune Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/73-9 25081/2019 14.03.2019 I Melding fra leverandør - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/64-32 11933/2019 06.02.2019 I Melding fra leverandør - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2018/64-31 11925/2019 06.02.2019 I Melding fra leverandør - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/64-30 11878/2019 06.02.2019 I Melding fra leverandør - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/64-29 11851/2019 06.02.2019 I Melding fra leverandør - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/64-28 11286/2019 05.02.2019 I Melding fra leverandør - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/64-27 11284/2019 05.02.2019 I Melding fra leverandør - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/64-26 9462/2019 31.01.2019 I Melding fra leverandør - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/64-25 9449/2019 31.01.2019 I Melding fra leverandør - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/64-24 9446/2019 31.01.2019 U Melding til leverandør - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/64-23 9438/2019 31.01.2019 U Melding til leverandør - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/73-8 7217/2019 22.01.2019 I Tilbud - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 34 vedlegg
2018/73-7 7216/2019 23.01.2019 I Tilbud - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 42 vedlegg
2018/73-6 7174/2019 23.01.2019 I Tilbud - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 42 vedlegg
2018/64-22 1906/2019 12.12.2018 I Tilbud - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 26 vedlegg
2018/73-5 1082/2019 04.01.2019 U Tilleggsinformasjon - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Torgeir Riksfjord Bestill
2018/64-21 1024/2019 13.12.2018 I Tilbud - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 24 vedlegg
2018/64-20 1021/2019 20.12.2018 I Tilbud - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 34 vedlegg
2018/64-18 1008/2019 21.12.2018 I Tilbud - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 20 vedlegg
2018/64-17 1003/2019 21.12.2018 I Tilbud - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 19 vedlegg
2018/64-16 985/2019 21.12.2018 I Tilbud - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 45 vedlegg
2018/64-15 977/2019 21.12.2018 I Tilbud - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 24 vedlegg
2018/64-14 967/2019 21.12.2018 I Tilbud - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 24 vedlegg
2018/64-13 961/2019 21.12.2018 I Tilbud - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 26 vedlegg
2018/73-4 135679/2018 20.12.2018 I Melding fra leverandør - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/73-3 134309/2018 18.12.2018 U Tilleggsinformasjon - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Torgeir Riksfjord Bestill
2018/73-2 134128/2018 17.12.2018 I Melding fra leverandør - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/73-1 133683/2018 15.12.2018 U Kunngjøring - 2018-73 CBCT til Ålesund kompetanseklinikk Mercell Norge AS m.fl. Torgeir Riksfjord Bestill 12 vedlegg
2018/64-12 132436/2018 12.12.2018 U Tilleggsinformasjon - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Torgeir Riksfjord Bestill
2018/64-11 132435/2018 12.12.2018 U Kunngjøring - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Mercell Norge AS Torgeir Riksfjord Bestill 3 vedlegg
2018/64-10 131960/2018 11.12.2018 I Melding fra leverandør - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/64-9 131844/2018 10.12.2018 U Tilleggsinformasjon - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Torgeir Riksfjord Bestill
2018/64-8 131843/2018 10.12.2018 U Tilleggsinformasjon - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Torgeir Riksfjord Bestill
2018/64-7 131213/2018 07.12.2018 I Melding fra leverandør - 2018-64 Dentalt utstyr til Møre og Romsdal fylkeskommune ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/64-6 126127/2018 22.11.2018 U Tilleggsinformasjon - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Torgeir Riksfjord Bestill
2018/64-5 125813/2018 21.11.2018 I Melding fra leverandør - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2018/64-4 124454/2018 18.11.2018 U Kunngjøring - 2018-64 Dentalt utstyr til Møre og Romsdal fylkeskommune Mercell Norge AS m.fl. Torgeir Riksfjord Bestill 7 vedlegg
2018/64-3 124453/2018 18.11.2018 U Kunngjøring - Del 1: Uniter til klinikker som i dag har PlanMeca-uniter Mercell Norge AS Torgeir Riksfjord Bestill 3 vedlegg
2018/64-2 124452/2018 18.11.2018 U Kunngjøring - Del 2: Uniter til klinikker som i dag har Sirona-uniter Mercell Norge AS Torgeir Riksfjord Bestill 3 vedlegg
2018/64-1 124451/2018 18.11.2018 U Kunngjøring - Del 3: Dentalt utstyr til fylkeskommunens klinikker Mercell Norge AS Torgeir Riksfjord Bestill 3 vedlegg
2018/10787-4 102729/2018 10.09.2018 U Ang. saken ***** ***** ***** ***** Kristin Øksenvåg Paragraph Unntatt off
2018/6382-5 102593/2018 12.09.2018 U Påmelding ungdommens fylkesting 2018 i Molde Aukra kommune m.fl. Kari Rundmo Bestill
2018/10817-81 101529/2018 07.09.2018 U Lokale lønsforhandlingar 2018, HTA kap. 3, 4.2.4 og 5 2018 - økonomisk ramme, lokale prosessar, lønsoversikt og verktøy ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/10817-82 101212/2018 07.09.2018 U Lønsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3,5 og 4.2.4 2018 - økonomisk ramme, lokale prosessar, lønsoversikt og verktøy ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/8474-10 100288/2018 04.09.2018 U Revidert referat fra personalsamtale 29.06.18 ***** Dag Lervik Paragraph Unntatt off
2018/7331-32 95299/2018 13.08.2018 U Ny melding om vedtak om oppsigelse ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2017/9440-63 79771/2018 06.07.2018 U Oppfølging av arbeidsmiljøsak gjennom relasjonssamtalar ***** Dag Lervik Paragraph Unntatt off
2018/7331-33 75309/2018 25.06.2018 U Melding om vedtak om oppsigelse ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2018/7331-34 75281/2018 25.06.2018 U Melding om vedtak om oppsigelse - ***** ***** ***** ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2018/566-15 58897/2018 09.05.2018 X Protokoller Den norske tannlegeforening Tann I og Tann II forhandlinger den 23. mars 2018 Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2018/4009-32 58813/2018 09.05.2018 X Protokoll Delta og Parat ad Tannhelsesekretærer forhandlinger 23. mars 2018 Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2017/9440-44 41562/2018 22.03.2018 X Referat frå møte 15. mars - kontradiksjonssamtale i samband med mottatt varsel/klage Dag Lervik Paragraph Unntatt off
2017/9440-64 37793/2018 12.03.2018 X Referat frå møte 06.03.18 - oppfølging av varsel/klage ***** ***** ***** Dag Lervik Paragraph Unntatt off
2017/5406-57 93571/2017 07.09.2017 U Lokale lønsforhandlingar 2017, HTA kap. 3, 4, 5 og 4.2.4 2017 - økonomisk ramme, lokale prosessar, lønsoversikt og verktøy ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2017/5406-58 93138/2017 07.09.2017 U Lønsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3,4, 5 og 4.2.4 2017 - økonomisk ramme, lokale prosessar, lønsoversikt og verktøy ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2017/5381-141 50940/2017 20.04.2017 U Kvittering for innsendt skjema: 2017 Registrering av overtal ved dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2015/5987-28 83233/2015 18.12.2015 U Referat frå personalsamtale 18.12.15 ***** Dag Lervik Paragraph Unntatt off
2015/11616-2 67224/2015 20.10.2015 U Godkjenning av unntak fra arbeidstidsbestemmelsene - overtannleger ***** Dag Lervik Paragraph Unntatt off