Offentlig postjournal for 27.01.2020

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/4552-26 8034/2020 04.12.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Uttalelse - Oppstartvarsel reguleringsplan KYSTVERKET MIDT-NORGE Grete Kongshaug Bestill 3 vedlegg
2019/116-11 8029/2020 27.01.2020 U Melding til leverandør - 2019-116 Konsulentbistand robotisering til Møre og Romsdal fylkeskommune ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2020/1-9 8020/2020 27.01.2020 I Melding fra leverandør - 2020-01 Dental innredning til DTK Åndalsnes ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2020/4552-25 8014/2020 03.11.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Uttale - gbnr 159/27 - Rauma kommune Gerd Anne Herje Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-24 8008/2020 02.12.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Fråsegn til varsel om oppstart Fylkesmannen i Møre og Romsdal Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-23 8006/2020 22.11.2019 I Fv 64 Åfarnes fergekai - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-22 7996/2020 12.11.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Svar på varsel om oppstart av planarbeid DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-21 7992/2020 20.12.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Avtale om støyvurdering - Signert Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-20 7986/2020 26.11.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Sentralt styringsdokument Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-19 7985/2020 26.11.2016 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Rauma kommune - detaljregulering - fv 64 - fråsegn til varsel om oppstart Møre og Romsdal Fylkeskommune Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-18 7978/2020 07.11.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Avisannonse - Oppstartsvarsel Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 2 vedlegg
2020/4552-17 7975/2020 11.11.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Svar til NVE om oppstartsvarsel Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 2 vedlegg
2020/4552-16 7972/2020 11.11.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - NVE etterspør Brev om planoppstart NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-15 7964/2020 08.11.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Varsel om oppstart av planarbeid - Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Vedlegg planavgrensing Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 2 vedlegg
2020/4552-14 7958/2020 08.11.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Varsel om oppstart av planarbeid - Offentlige etater og organisasjoner - Vedlegg planavgrensing Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 2 vedlegg
2020/4552-13 7950/2020 08.11.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Varsel om oppstart av planarbeid - Offentlige parter og organisasjoner Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-12 7945/2020 08.11.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Varsel om oppstart av planarbeid - Grunneigarer Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 3 vedlegg
2020/4552-11 7941/2020 25.01.2020 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - reguleringsplan - perioderapport august-september 2019 Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-10 7924/2020 25.10.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - referat frå prosjektgruppemøte - 04.10.2019 Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-9 7917/2020 15.10.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Oversending - Takst Molosenteret Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 2 vedlegg
2020/4552-8 7915/2020 16.09.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Oppstartsmøte Rauma kommune - 12.09.2019 Rauma kommune Grete Kongshaug Bestill 7 vedlegg
2020/471-14 7913/2020 24.01.2020 I Søknad - Kajakksikring Sunnmøre Friluftsråd Petter Jenset Bestill 1 vedlegg
2020/4552-7 7911/2020 10.10.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - referat frå oppstartsmøte i prosjektgruppa - 28.08.2019 Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-6 7905/2020 21.08.2019 I Ferjesambandet fv 64 Sølsnes-Åfarnes - Nattestenging på grunn av grunnboring Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-5 7901/2020 25.01.2020 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - tilbakemelding på varsel om grunnundersøkelser - gbnr 159/ 37 i Rauma kommune Alf Inge Slemmen Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2019/116-10 7900/2020 27.01.2020 I Melding fra leverandør - 2019-116 Konsulentbistand robotisering til Møre og Romsdal fylkeskommune ***** Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off
2020/4552-4 7897/2020 03.07.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Grunnundersøkelser - Grunnboring Molosenteret AS Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4553-1 7896/2020 24.01.2020 I Søknad - Turid Cathrine Schjoll Hertzberg - 29.02. og 01.03.2020 Turid Cathrine Schjoll Hertzberg Maria Haukås Bestill
2020/4552-3 7891/2020 28.06.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - varsel om grunnundersøkelser - gbnr 159/ 37 i Rauma kommune - Brev til Molosenteret AS Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 2 vedlegg
2020/4552-2 7887/2020 11.06.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - Rauma kommune - Referat bestillingsavklaringsmøte Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2020/4552-1 7884/2020 07.03.2019 I Fv 64 Åfarnes ferjekai - planbestilling Statens Vegvesen Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg
2019/3590-9 7878/2020 24.01.2020 I Boreslam ved Volda vidaregåande skule ***** Thor Valen Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2009/5210-6 7869/2020 24.01.2020 I Søknad om ny fagleg leiar - fiske og fangstfaget ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/7947-21 7868/2020 24.01.2020 I Områdeplan for Langevåg sentrum, tilleggsinformasjon om kulturminneområder Sula kommune Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2020/4603-1 7865/2020 27.01.2020 I Hustadvika kommune - detaljregulering - reguleringsendring - Moene Sameie - tilkomstveg Hustadvika kommune Johnny Loen Bestill
2020/471-13 7864/2020 24.01.2020 I Søknad - Kajakknettverk i skulen Sunnmøre Friluftsråd Petter Jenset Bestill 1 vedlegg
2020/471-12 7860/2020 24.01.2020 I Søknad - Sunnmøre friluftsskule Sunnmøre Friluftsråd Petter Jenset Bestill 1 vedlegg
2020/471-11 7856/2020 24.01.2020 I Søknad - Friluftsliv og folkehelse Sunnmøre Friluftsråd Petter Jenset Bestill 1 vedlegg
2020/373-1 7854/2020 17.01.2020 I Telenor som høringspart på areal-/ reguleringsplaner Telenor Norge AS Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/10566-9 7850/2020 24.01.2020 I Ålesund kommune (Haram) - detaljregulering - gbnr 11/399 - Austnes Bergens Sjøfartsmuseum Anders Smith-Øvland Bestill
2020/295-3 7831/2020 25.01.2020 I Molde kommune (Nesset) - Spørsmål om søknad - Ny veg ned mot sjøen - fv. 660 - gbnr 116/4 Cornelia Seefeld Ingrid Renate Gjørvad Bestill 2 vedlegg
2020/4549-1 7830/2020 24.01.2020 I Godkjent plan - Arbeidsvarslingsplan 15-20-097 Fv. 534 Ålesundsvegen / Lerstadvegen - etablering rampe for busstrase Statens Vegvesen Karl Inge Vestre Hauge Bestill 1 vedlegg
2020/471-10 7824/2020 24.01.2020 I Søknad - Stikk UT! 2020 Sunnmøre Friluftsråd Petter Jenset Bestill 1 vedlegg
2020/225-3 7816/2020 24.01.2020 U TM: Endring for rutene 340 Ørsta-Volda og 390 Åheim-Eidså-Lauvstad-Volda frå 1. februar Media Inger Moene Bestill
2019/12678-32 7770/2020 27.01.2020 I Teiepliktskjema - elektrofag Odd Petter Remme Åse Vatne Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2019/1559-8 7729/2020 23.01.2020 I Smøla kommune - detaljregulering - reguleringsplan Singsholmen, deler av Været gbnr 52/87, 6, 14, 45, 52, 419 og 441 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2020/4546-1 7723/2020 24.01.2020 I Kristiansund kommune - Trafikksikkerhet - Manglende busskur - Kvålvågveien og Trålveien Kristiansund kommune Hilde Olsen Smørholm Bestill
2020/4545-1 7716/2020 23.01.2020 I Rauma kommune - Revidert skiltplan for Isfjorden skole Rauma kommune May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg
2020/4543-1 7708/2020 07.01.2020 I Ulstein kommune - Farlig fjellnabb - fv 26 ved Kleven Verft Thorstein Viseth Torunn Hopen Bestill 1 vedlegg
2020/4542-1 7706/2020 24.01.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0008 - Søknad om støtte til Grøn fjord Konferansen 2020 Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv Eivind Vartdal Ryste Bestill 1 vedlegg
2020/4539-1 7693/2020 24.01.2020 I Hustadvika kommune (Fræna) - Skilt - Fare for hjort - fv 664 - Tornes-Bud Svin Arve Berget May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg
2020/255-9 7691/2020 24.01.2020 I Forslag til fylkesprisen Årets bedrift 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** Lasse Kristiansen Paragraph Unntatt off
2020/4538-1 7687/2020 19.08.2015 I Hustadvika kommune (Fræna) - Forespørsel om nedsatt fartsgrense - Fv 231 Hamnnesvegen Kari Lise Dyrseth May-Bente Nyland Bestill 1 vedlegg
2020/4537-1 7681/2020 14.12.2016 I Hustadvika kommune (Fræna) - Søknad om hastighetsreduserende tiltak - belysning i gangfelt samt forlengelse av 40-sone - Fv. 235 Bud i Fræna kommune Janne Helen Solheim Torunn Hopen Bestill 1 vedlegg
2020/4535-1 7675/2020 03.03.2017 I Hustadvika kommune (Fræna) - Ønske om redusert fartsgrense - fv. 663 Skotten-Sandblåst Anne Marie Vågen May-Bente Nyland Bestill 1 vedlegg
2020/485-2 7671/2020 24.01.2020 I Giske kommune - Etterlyser svar på henvendelse - Busskur - Trafikksikkerhet - Flatebøen - Godøya Oda Valderhaug Hilde Olsen Smørholm Bestill
2020/4530-1 7628/2020 12.07.2017 I Vestnes kommune - Skilt - Merking av gangfelt over Buktavegen - Merknader MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT May-Bente Nyland Bestill 1 vedlegg
2020/4529-1 7616/2020 26.07.2017 I Hustadvika kommune (Fræna) - Plassering av viltvarsel skilt - Fv. 215 Aureosen i Fræna kommune Olav Myhren May-Bente Nyland Bestill 1 vedlegg
2020/4527-1 7596/2020 16.01.2020 I Ålesund kommune (Skodje) - Trafikksituasjon - Fartsreduksjon - Fv 656 - Glomsetvegen Ralf Peschel Elisabeth Mansfield Bestill
2019/13205-23 7589/2020 24.01.2020 I Søknad ***** Eivind Vartdal Ryste Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2019/13204-7 7588/2020 26.01.2020 I Søknad ***** Eivind Vartdal Ryste Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
2020/4525-1 7560/2020 21.01.2020 I Volda kommune - Spesialtransport Kalvatn - Instetjønna - Anbefaling av avslag på dispensasjonssøknad sendt fra Statens vegvesen Statens Vegvesen Karl Inge Vestre Hauge Bestill 1 vedlegg
2019/12679-52 7532/2020 26.01.2020 I Teiepliktskjema - helsearbeidarfaget Sissel Ebbesen Bugge Linn Helen Falk Bestill 1 vedlegg
2019/12683-61 7324/2020 24.01.2020 I Teiepliktskjema - anleggsmaskinmekaniker Tor Krøvel Roy Arild Tvedt Bestill 1 vedlegg
2019/10468-6 6996/2020 23.01.2020 I Kopi: Herøy kommune - oppføring av einebustad - gbnr 48/91 - Tord Endresen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - rammeløyve Herøy kommune Anders Smith-Øvland Bestill 27 vedlegg
2020/4548-1 6979/2020 23.01.2020 I Kopi: Herøy kommune - vedtak - frådeling av ny eigedom gbnr 31/8 - Gjerdet 7 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Herøy kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2020/4547-1 6908/2020 23.01.2020 I Tingvoll kommune - avkjørsel gbnr 59/44 - fv. 6130 Steinar Holmeide Grete Kongshaug Bestill 6 vedlegg
2020/4544-1 6907/2020 23.01.2020 I Hustadvika kommune - utlegging av flytebrygge gbnr 94/176 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Hustadvika kommune Johnny Loen Bestill
2018/661-17 6879/2020 23.01.2020 I Kopi: Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Prinsen camping i Ratvika - fråsegn Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/4536-1 6863/2020 23.01.2020 I Smøla kommune - Endring av skjermingsglass - Hauggjegla fyr Kystverket Siv Aksdal Bestill
2019/11825-33 4851/2020 22.10.2019 X Offentlig søkerliste NORDØYVEGEN treng kontrollingeniør tunnel Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12366-207 2177/2020 15.11.2019 X Offentlig søkerliste Vil du arbeide med fylkesvegane våre? 28 ledige stillingar! Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/10809-17 673/2020 10.09.2019 X Offentlig søkerliste NY INTERN UTLYSING MR825 Personal- og organisasjonsområdet Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/11616-41 146302/2019 09.10.2019 X Offentlig søkerliste Kontrollingeniør bru/betong Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11616-43 146300/2019 09.10.2019 X Offentlig søkerliste Kontrollingeniør bru/betong Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12861-19 141433/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 10 - Geotekniker Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12861-20 141432/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 10 - Geotekniker Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12860-28 141413/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 09 - Geodataforvalter Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12860-29 141412/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 09 - Geodataforvalter Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12859-23 141394/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 07 - Saksbehandler areal/klass/veglov eventuelt planbestiller Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12859-25 141392/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 07 - Saksbehandler areal/klass/veglov eventuelt planbestiller Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12859-26 141391/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 07 - Saksbehandler areal/klass/veglov eventuelt planbestiller Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12858-19 141379/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 06 - Fagressurs vegdata/registreringsutstyr Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12858-21 141377/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 06 - Fagressurs vegdata/registreringsutstyr Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12858-22 141376/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 06 - Fagressurs vegdata/registreringsutstyr Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12716-16 140694/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 13 - Byggeleiar drift, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12725-31 139855/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 22 - HMS rådgivar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12725-32 139854/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 22 - HMS rådgivar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12724-21 139844/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 21 - Byggeleiar asfalt/vegmerking, Nordmøre og Romsdal Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12724-22 139843/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 21 - Byggeleiar asfalt/vegmerking, Nordmøre og Romsdal Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12723-20 139828/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 20 - Kontrollingeniør asfalt/drift, Nordmøre og Romsdal Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12723-21 139827/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 20 - Kontrollingeniør asfalt/drift, Nordmøre og Romsdal Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12722-10 139819/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 19 - Kontrollingeniør elektro/tunell, Nordmøre og Romsdal Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12722-12 139817/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 19 - Kontrollingeniør elektro/tunell, Nordmøre og Romsdal Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12722-13 139816/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 19 - Kontrollingeniør elektro/tunell, Nordmøre og Romsdal Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12721-39 139790/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 18 - Kontrollingeniør drift, Nordmøre og Romsdal Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12721-40 139789/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 18 - Kontrollingeniør drift, Nordmøre og Romsdal Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12720-11 139784/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 17 - Kontrollingeniør elektro/tunell, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12720-12 139783/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 17 - Kontrollingeniør elektro/tunell, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12719-15 139773/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 16 - Kontrollingeniør asfalt/drift, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12719-16 139772/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 16 - Kontrollingeniør asfalt/drift, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12718-10 139765/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 15 - Byggeleiar asfalt/vegmerking, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12718-11 139764/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 15 - Byggeleiar asfalt/vegmerking, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12717-33 139747/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 14 - Kontrollingeniør drift, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12717-35 139745/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 14 - Kontrollingeniør drift, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12717-36 139744/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 14 - Kontrollingeniør drift, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12716-18 139736/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 13 - Byggeleiar drift, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12716-19 139735/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 13 - Byggeleiar drift, Sunnmøre Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12715-28 139713/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 12 - Byggherrestøtte Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12715-29 139712/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 12 - Byggherrestøtte Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12714-31 139690/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 11 - Stabsmedarbeidar kvalitet mm Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12714-32 139689/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 11 - Stabsmedarbeidar kvalitet mm Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12713-12 139680/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 08 - Planprosjektleder Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12713-13 139679/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 08 - Planprosjektleder Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12713-14 139678/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 08 - Planprosjektleder Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12712-27 139660/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 05 - Fagressurs tilstandsregistrering veg Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12712-28 139659/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 05 - Fagressurs tilstandsregistrering veg Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12712-29 139658/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 05 - Fagressurs tilstandsregistrering veg Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12712-30 139657/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 05 - Fagressurs tilstandsregistrering veg Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12712-31 139656/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 05 - Fagressurs tilstandsregistrering veg Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12711-15 139648/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 04 - Fagressurs grunnerverv Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12711-16 139647/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 04 - Fagressurs grunnerverv Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12711-17 139646/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 04 - Fagressurs grunnerverv Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12711-18 139645/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 04 - Fagressurs grunnerverv Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12711-19 139644/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 04 - Fagressurs grunnerverv Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12710-24 139623/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 03 - Prosjektøkonom Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12710-25 139622/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 03 - Prosjektøkonom Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12710-26 139621/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 03 - Prosjektøkonom Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12710-27 139620/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 03 - Prosjektøkonom Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12710-28 139619/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 03 - Prosjektøkonom Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12709-9 139615/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 02 - Prosjekteringsleiar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12709-10 139614/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 02 - Prosjekteringsleiar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12709-11 139613/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 02 - Prosjekteringsleiar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12709-12 139612/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 02 - Prosjekteringsleiar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12709-13 139611/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 02 - Prosjekteringsleiar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12709-14 139610/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 02 - Prosjekteringsleiar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12709-15 139609/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 02 - Prosjekteringsleiar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12708-35 139583/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 01 - HMS rådgivar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12708-36 139582/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 01 - HMS rådgivar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12708-37 139581/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 01 - HMS rådgivar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12708-38 139580/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 01 - HMS rådgivar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12708-39 139579/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 01 - HMS rådgivar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12708-40 139578/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 01 - HMS rådgivar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12708-41 139577/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste 01 - HMS rådgivar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12708-42 139576/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste 01 - HMS rådgivar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12708-43 139575/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning 01 - HMS rådgivar Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12366-208 139470/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste Vil du arbeide med fylkesvegane våre? 28 ledige stillingar! Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12366-209 139469/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste Vil du arbeide med fylkesvegane våre? 28 ledige stillingar! Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12366-210 139468/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste Vil du arbeide med fylkesvegane våre? 28 ledige stillingar! Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12366-211 139467/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste Vil du arbeide med fylkesvegane våre? 28 ledige stillingar! Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12366-212 137090/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste Vil du arbeide med fylkesvegane våre? 28 ledige stillingar! Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12366-213 137089/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste Vil du arbeide med fylkesvegane våre? 28 ledige stillingar! Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9004-25 137085/2019 01.07.2019 X Utvidet søkerliste MR570 Medarb. for inspeksjon og forvaltning, fagressurs bru, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9004-26 137084/2019 01.07.2019 X Offentlig søkerliste MR570 Medarb. for inspeksjon og forvaltning, fagressurs bru, seksjon vegprosjekt Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/10889-16 134398/2019 14.10.2019 X Utvidet søkerliste NY INTERN UTLYSING MR834 IKT- medarbeider til vår IT servicedesk Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10889-17 134397/2019 14.10.2019 X Offentlig søkerliste NY INTERN UTLYSING MR834 IKT- medarbeider til vår IT servicedesk Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/12366-214 133959/2019 15.11.2019 X Utvidet søkerliste Vil du arbeide med fylkesvegane våre? 28 ledige stillingar! Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12366-215 133958/2019 15.11.2019 X Offentlig søkerliste Vil du arbeide med fylkesvegane våre? 28 ledige stillingar! Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/12366-216 133957/2019 15.11.2019 X Stillingsutlysning Vil du arbeide med fylkesvegane våre? 28 ledige stillingar! Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11825-34 133955/2019 22.10.2019 X Utvidet søkerliste NORDØYVEGEN treng kontrollingeniør tunnel Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11825-35 133954/2019 22.10.2019 X Offentlig søkerliste NORDØYVEGEN treng kontrollingeniør tunnel Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11825-36 132969/2019 22.10.2019 X Utvidet søkerliste NORDØYVEGEN treng kontrollingeniør tunnel Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11825-37 132968/2019 22.10.2019 X Offentlig søkerliste NORDØYVEGEN treng kontrollingeniør tunnel Marianne Hojem Bye Bestill
2019/11825-38 132020/2019 22.10.2019 X Utvidet søkerliste NORDØYVEGEN treng kontrollingeniør tunnel Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11825-39 132019/2019 22.10.2019 X Offentlig søkerliste NORDØYVEGEN treng kontrollingeniør tunnel Marianne Hojem Bye Bestill
2019/11616-45 131555/2019 09.10.2019 X Utvidet søkerliste Kontrollingeniør bru/betong Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11616-46 131554/2019 09.10.2019 X Offentlig søkerliste Kontrollingeniør bru/betong Marianne Hojem Bye Bestill
2019/11825-40 129498/2019 22.10.2019 X Utvidet søkerliste NORDØYVEGEN treng kontrollingeniør tunnel Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11825-41 129497/2019 22.10.2019 X Offentlig søkerliste NORDØYVEGEN treng kontrollingeniør tunnel Marianne Hojem Bye Bestill
2019/11616-47 129488/2019 09.10.2019 X Utvidet søkerliste Kontrollingeniør bru/betong Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/11616-48 129487/2019 09.10.2019 X Offentlig søkerliste Kontrollingeniør bru/betong Marianne Hojem Bye Bestill
2019/8847-36 128968/2019 14.10.2019 X Utvidet søkerliste NY INTERN UTLYSING MR413 Saksbehandlar trafikktryggleik, miljø, universell utforming, seksjon trafikk og samfunn Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8847-37 128967/2019 14.10.2019 X Offentlig søkerliste NY INTERN UTLYSING MR413 Saksbehandlar trafikktryggleik, miljø, universell utforming, seksjon trafikk og samfunn Marianne Hojem Bye Bestill
2019/11825-42 125827/2019 22.10.2019 X Stillingsutlysning NORDØYVEGEN treng kontrollingeniører tunnel Marianne Hojem Bye Bestill
2019/11688-8 123558/2019 14.10.2019 X Stillingsutlysning NY INTERN UTLYSING Konsulent i vegstab Marianne Hojem Bye Bestill
2019/8937-52 123537/2019 15.10.2019 X Utvidet søkerliste NY INTERN UTLYSING MR418 Ingeniørgeolog, seksjon drift og vedlikehald Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/8937-53 123536/2019 15.10.2019 X Offentlig søkerliste NY INTERN UTLYSING MR418 Ingeniørgeolog, seksjon drift og vedlikehald Marianne Hojem Bye Bestill
2019/10890-20 123006/2019 12.09.2019 X Utvidet søkerliste MR836 Konsulent ved dokumentsenteret ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2019/10890-21 123005/2019 12.09.2019 X Offentlig søkerliste MR836 Konsulent ved dokumentsenteret Robert Løvik Nils Gunnar Solli Bestill
2019/11616-44 122577/2019 09.10.2019 X Stillingsutlysning Kontrollingeniør bru/betong Marianne Hojem Bye Bestill
2019/9300-23 121996/2019 01.07.2019 X Utvidet søkerliste INTERN UTLYSING MR831 Ferjeforvaltning Marianne Hojem Bye Paragraph Unntatt off
2019/9300-24 121995/2019 01.07.2019 X Offentlig søkerliste INTERN UTLYSING MR831 Ferjeforvaltning Marianne Hojem Bye Bestill