Offentlig postjournal for 22.06.2017

NB! For offentleg journal for 19. mai 2016 er det feil i produksjonen. Ta kontakt med post@mrfylke.no for å få tilsendt journal.
Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva vert ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 24 50 00 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.

NB! For offentleg journal for 19. mai 2016 er det feil i produksjonen. Ta kontakt med post@mrfylke.no for å få tilsendt journal.
Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/154-2 73445/2017 22.06.2017 I Avtale - Profileringsartikler til Møre og Romsdal fylkeskommune (2016/40) IDE House of Brands AS Torgeir Riksfjord Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2017/9903-1 73425/2017 22.06.2017 I Søknad - akvakultur - lokalitet Høybuvika i Gjemnes kommune Lerøy Midt AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill 6 vedlegg
2017/9407-4 73416/2017 22.06.2017 I Kopi: Sunndal kommune - fradeling av parsell til næringsformål - gbnr 53/137 Nøstøren - dispensasjon fra reguleringsplan Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill
2017/9902-1 73407/2017 22.06.2017 I Høring - Forslag til endringer i barnehageloven mv. Kunnskapsdepartementet Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2016/25281-14 73381/2017 22.06.2017 I Stranda kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan - H60, H62 mm tomteområde Strandafjellet Ottogrenda Stranda kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 1 vedlegg
2017/9901-1 73375/2017 22.06.2017 I Eide komme - detaljregulering - reguleringsplan - Storvasshågen gbnr 175/75 - offentleg ettersyn Eide kommune Johnny Loen Bestill 9 vedlegg
2017/9900-1 73366/2017 22.06.2017 I Søknad - Operaen i Kristiansund AS - 30.05.2017 - 10.06.2017 Operaen i Kristiansund AS Hege Merethe Gagnat Bestill 2 vedlegg
2016/22446-6 73357/2017 22.06.2017 U Litlesætra på Åkerneset Storfjorden venner Helge Aarset Bestill
2016/25372-60 73355/2017 22.06.2017 I God Helse partnarskap - Vedk kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune Stranda kommune Rigmor Hustad Holen Bestill
2017/8560-6 73353/2017 22.06.2017 U Vedr. søknad om tilskudd til filmtiltak i Den kulturelle skolesekken Kulturtanken Hanne Brakstad Bestill 2 vedlegg
2014/5090-22 73346/2017 22.06.2017 I Nabovarsel i forbindelse med tiltak på 51/219, 51/218, 50/20 og 50/643 i Ålesund kommune Hammerø & Storvik Prosjekt AS Per Olaf Brækkan Bestill 1 vedlegg
2017/8257-8 73341/2017 22.06.2017 I Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Bolgneset på Frei - oppstart Bolgneset Utvikling AS Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2016/23232-4 73323/2017 22.06.2017 I Signert tilsagnsbrev - 2016-0181 Tafjord Marked AS Ketil Valde Bestill
2016/25381-46 73321/2017 22.06.2017 I Årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning for året 2016 Astma- og allergiforbundet Hilde Hernes Hovland Bestill 3 vedlegg
2017/9899-1 73318/2017 22.06.2017 I Strømstans på høyspentlinja som forsyner Årvik ferjekai i Sande Kommune Mørenett AS Olav Arne Vatne Bestill
2013/7503-5 73313/2017 22.06.2017 I Innkalling til generalforsamling Runde Miljøbygg AS Runde Miljøbygg AS Willy Loftheim Bestill 3 vedlegg
2016/4825-13 73309/2017 22.06.2017 I Sykkylven kommune - eigengodkjenning - detaljregulering - reguleringsplan, privat - Fjellsætra gbnr 29/62 Nysætervatnet Fjellsætra Sykkylven kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 9 vedlegg
2016/25887-21 73301/2017 22.06.2017 U Underskrevet avtale ***** ***** ***** ***** ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2014/6883-19 73298/2017 20.06.2017 I Giske kommune - kommuneplan - arealdel - førehandsvurdering av mogleg arealbruk Giske kommune Anders Smith-Øvland Bestill 6 vedlegg
2017/9895-1 73281/2017 22.06.2017 I Revisjon av forskrift om renovasjon og slam for Volda og Ørsta Ørsta kommune Håkon Slutaas Bestill 6 vedlegg
2016/24796-24 73279/2017 15.06.2017 I Signert avtale om kjøp av PP-tenester til vidaregåande opplæring og lærebedrift PPT for Halsa, Rindal og Surnadal Jorunn Dahle Bestill
2017/5633-7 73264/2017 22.06.2017 I Kopi: Hareid kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Hareidsmyrane nord 2 Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill
2017/5618-4 73260/2017 22.06.2017 I Tilskudd til utviklingsarbeid i fylkeskommunene - høst 2017 og vår 2018 Kulturdepartementet Therese Thue Hvattum Bestill
2017/5460-20 73257/2017 22.06.2017 I Innspill til ruteendringsprosessen Sande kommune Svein Ivar Aarskog Bestill 3 vedlegg
2017/9554-3 73254/2017 22.06.2017 I Vedlagt skjemaet med korrigert avkryssning Irsea Arc AS Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2017/9893-1 73250/2017 22.06.2017 I Vestnes kommune - E39/E136/Fv 163 Trafikksikkerhetstiltak tilknyttet Tresfjorden og Kristisetra - skilt/oppmerkingsplaner Statens vegvesen Region midt Heidi Nerland Bestill
2017/5400-15 73223/2017 22.06.2017 U Protokoll kap.3, pkt ***** ***** ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2016/3167-27 73222/2017 21.06.2017 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2014/1352-31 73220/2017 22.06.2017 U Averøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Hendvågen - utvide masseuttak for industri med vei og kai gbnr 78/224 - behov for tilleggsregistrering Riksantikvaren Torill Einara Nerbøvik Bestill
2017/5552-3 73218/2017 22.06.2017 I Kopi: Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - gbnr 19/3 Rønstad på Lepsøy Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2014/6749-26 73214/2017 21.06.2017 I Søknad om tilpassa skyss 2017/2018 - legeerklæring ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8662-5 73212/2017 22.06.2017 I Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsendring - gbnr 201/222 og 506 - Øvre utstillingsplass - varsel om utvidet planområde INVIT arkitekter Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg
2017/9888-1 73205/2017 22.06.2017 I Haram kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Tennfjord småbåthamn gbnr 72/448 - offentleg ettersyn Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill 8 vedlegg
2017/9098-9 73196/2017 12.06.2017 I Signert kontrakt - Øyvind Granden Berg - 26.6-2.7.17 ***** Mia Smørdal Paragraph Unntatt off
2017/9886-1 73192/2017 22.06.2017 I Molde kommune - Amtmann Krohgs gate 5 gbnr 24/878 - bevaringsverdig Molde kommune Jens Peter Ringstad Bestill 14 vedlegg
2017/8551-5 73180/2017 22.06.2017 I Sunndal kommune - våningshus og løe på Elverhøy - gbnr 41/11 Harry Kenyon-Slaney Bjørn Ringstad Bestill
2016/25384-64 73138/2017 19.06.2017 I Endeleg årsmelding og rekneskap frå Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv Hilde Hernes Hovland Bestill 3 vedlegg
2017/9883-1 73120/2017 22.06.2017 I Søknad om lærebedrift i bakerfaget ***** Nina Skovly Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/8551-4 73109/2017 22.06.2017 U Sunndal kommune - våningshus og løe på Elverhøy - gbnr 41/11 Harry Kenyon-Slaney Bjørn Ringstad Bestill
2017/9882-1 73104/2017 21.06.2017 I Ålesund kommune - 623-Bradbenk på Molja Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS Bjørn Ringstad Bestill 4 vedlegg
2017/9881-1 73099/2017 22.06.2017 I Kristiansund kommune - kommuneplan - parkeringspolitisk plan - offentlig ettersyn Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2017/8832-5 73094/2017 22.06.2017 I Rindal kommune - vedtak - oppføring av garasje gbnr 18/27 Rindal kommune Toril Moltubakk Bestill
2017/8645-5 73090/2017 22.06.2017 I Rindal kommune - vedtak - tilbygg på fritidsbolig gbnr 72/13 - dispensasjon fra kommuneplan Rindal kommune Johnny Loen Bestill
2016/25382-30 73086/2017 22.06.2017 I Treårig fylkeskommunalt driftstilskot for 2017 - Endelig rapportering frå Fjord Cadenza Fjord Cadenza Festivalen Hilde Hernes Hovland Bestill 4 vedlegg
2016/25381-45 73084/2017 22.06.2017 U Vedrørende årsmelding og revidert rekneskap 2016 Norsk revmatikerforbund Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2017/9880-1 73080/2017 22.06.2017 I Kopi: Ålesund kommune - Fv. 107 - frådeling av hovedbruket gbnr 161/8 Lyngholmvegen 271 Ellingsøy - dispensasjon frå kommuneplan - nabovarsel Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2017/8336-7 73077/2017 22.06.2017 U Ørsta kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - hovudsamleveg i Smådalane Ørsta kommune Torill Einara Nerbøvik Bestill
2017/8336-6 73075/2017 22.06.2017 I Ørsta kommune - detaljregulering - detaljreguleringsplan - hovudsamleveg i Smådalane Ørsta kommune Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2017/213-62 73070/2017 22.06.2017 U Oppstart av FRAM Flexx bestillingstransport i Fræna Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2017/9879-1 73067/2017 21.06.2017 I Søknad om godkjenning som lærebedrift i tømrerfaget ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off
2017/9878-1 73064/2017 21.06.2017 I Reise med Nsb Eystein Hjelme Magne Vinje Bestill 1 vedlegg
2017/9877-1 73060/2017 17.06.2017 I Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Ytterland II gbnr 188/23 mfl - oppstart proESS AS Anders Smith-Øvland Bestill 6 vedlegg
2017/8355-3 73058/2017 21.06.2017 I Rorbyboligen og konservator. Referat Vatne Arkitekter AS Jens Peter Ringstad Bestill
2016/2571-71 73057/2017 21.06.2017 U Fartøyvern tilskudd 2016 - M/S BRAND bjoeugel@online.no Arve Nytun Bestill
2016/2571-70 73056/2017 21.06.2017 I Tilskudd BRAND Romsdal kystlag Soheyla Roygarhaghro Bestill
2016/24310-2 73055/2017 21.06.2017 I Børsetsteinen Romsdalsmuseet Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2015/12115-19 73053/2017 20.06.2017 U Forespørsel om møte - orientering om Teatret Vårt og "Sørsida-prosjektet" i Ålesund ***** Heidi-Iren Wedlog Olsen Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
2017/9575-15 73041/2017 21.06.2017 I Søknad ***** Hilde Hernes Hovland Paragraph Unntatt off
2017/9575-14 73040/2017 21.06.2017 I Søknad ***** Hilde Hernes Hovland Paragraph Unntatt off
2017/9539-6 73038/2017 21.06.2017 I Søknad ***** Monica Kjøl Tornes Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/9539-5 73037/2017 21.06.2017 I Søknad ***** Monica Kjøl Tornes Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/9539-4 73036/2017 21.06.2017 I Søknad ***** Monica Kjøl Tornes Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2017/9480-4 73031/2017 21.06.2017 I Søknad ***** Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2017/9480-3 73030/2017 21.06.2017 I Søknad ***** Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off
2017/8890-75 70231/2017 14.06.2017 U Intervju ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8890-74 70230/2017 14.06.2017 U Intervju ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8890-73 70229/2017 14.06.2017 U Intervju ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/8890-72 70228/2017 14.06.2017 U Intervju ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2017/5554-6 62310/2017 23.05.2017 U Svar på søknad om stimuleringstilskudd våren 2017 Brunvoll AS Inger Anita Sjømæling Bestill