Offentlig postjournal for 21.06.2018

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/31-115 74266/2018 21.06.2018 I Endringsbilag - 2016-31 Rammeavtale verkstedsutstyr vgs - delleveranse C - G P Meidell AS Arnt Ove Hol Paragraph Unntatt off
2018/6805-10 74254/2018 05.06.2018 I Søknad om støtte til Pilgrimsleden Stiftinga Sunnmøre Museum Bjørn Ringstad Bestill
2018/6805-9 74250/2018 21.06.2018 I Søknad pilegrimsstedet Kvernes Kvernes Stavkirke Bjørn Ringstad Bestill 1 vedlegg
2018/6805-8 74248/2018 21.06.2018 I Pristilbud på Gapahuk til Gamle Kvernes Bygdemuseum - Unika Averøy kommune Bjørn Ringstad Bestill 1 vedlegg
2018/8146-4 74241/2018 09.04.2018 I Stranda kommune - utviding av servicebygg - Dalsnibba Geiranger, gbnr 118/12 - dispensasjon fra reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2016/1231-71 74237/2018 21.06.2018 I Årsmelding og revidert regnskap 2017 - Ensemble Dali Lillian Åshamar Hilde Hernes Hovland Bestill 2 vedlegg
2016/5993-3 74236/2018 21.06.2018 I Kopi: Ålesund kommune - dispensasjon fra byggegrense - fv 111- nabovarsel nybygg gbnr 25/327 Moa syd Statens vegvesen Region midt Per Ove Nydal Bestill 1 vedlegg
2017/11179-34 74231/2018 21.06.2018 I Rapporteringsskjema - Ørskog Frivilligsentral - Innkjøp av materiale til klopper og merkepinnar i Kvanndalen Ørskog kommune Petter Jenset Bestill 5 vedlegg
2018/6360-13 74190/2018 21.06.2018 I Kopi: Stranda kommune - nytt bustadbygg på frådelt tomt i Geiranger gbnr 117/19 - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Region midt Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2018/8702-1 74179/2018 20.06.2018 I Ørskog kommune - tilbygg på hytte, fjerning/endring av steingard og drenenering på Sæterstøl gbnr 76/1 Ørskog kommune Siv Aksdal Bestill 21 vedlegg
2018/7745-3 74175/2018 21.06.2018 I Kopi: Rauma kommune - opparbeidelse av sti til hytter Tutlia - Innfjorden - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2018/8146-3 74174/2018 21.06.2018 I Kopi: Stranda kommune - utviding av servicebygg - Dalsnibba Geiranger, gbnr 118/12 - dispensasjon fra reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2018/8703-1 74173/2018 20.06.2018 I Rauma kommune - frådeling av bebygd parsell gbnr 91/2 - dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 4 vedlegg
2018/8700-1 74168/2018 21.06.2018 I Rauma kommune - tilbygg - gbnr 201/19 - dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 9 vedlegg
2018/7898-5 74164/2018 21.06.2018 I Kopi: Ørskog kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny veg til Bårdsgjerde Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2018/8249-2 74163/2018 20.06.2018 I Kopi: Sandøy kommune - etablering av flytebrygge - gbnr 3/156 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2018/432-13 74161/2018 20.06.2018 I Kopi: Ålesund kommune - fråsegn - riving av eldre bygninger gbnr 140/4 - Helge Havnen - Larsgårdsalleen 54 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Helge Aarset Bestill
2018/8009-2 74159/2018 21.06.2018 I Kopi: Skodje kommune - svar på høyring - kommuneplan arealdel 2018-2028 Fiskeridirektoratet Anders Smith-Øvland Bestill
2018/8499-2 74158/2018 21.06.2018 I Kopi: Ørsta kommune - deling av grunn til bustad og fritidsbustad gbnr 90/17 - Elise Johanne Barstad - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Region midt Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2018/8699-1 74156/2018 21.06.2018 I Nesset kommune - frådeling av parsell gbnr 78/3 - dispensasjon frå kommuneplan Nesset kommune Anders Smith-Øvland Bestill 8 vedlegg
2015/5999-13 74154/2018 21.06.2018 I Sluttrapport for prosjektet Mardøla Formidlingssenter Ulrik Sverdrup Molton Kim Tornes Bestill 3 vedlegg
2013/13077-17 74153/2018 20.06.2018 I Endreset - behandling av dispensasjonssøknad og uttalelse til konsesjonssøknad Kristiansund kommune Arve Ingolf Slettvåg Bestill 3 vedlegg
2018/8698-1 74151/2018 21.06.2018 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - automatiseringsfaget ***** Åse Vatne Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2014/4832-25 74150/2018 31.05.2018 I Tilsagnsbrev - midler til utprøving av vekslingsmodeller i Møre og Romsdal fylkeskommune Utdanningsdirektoratet Gunvor Dyvik Friisvold Bestill 1 vedlegg
2016/3222-44 74147/2018 18.06.2018 I Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for gbnr 40/81 mfl - deponi for ureina massar og farleg avfall m.m. - Bergmesteren Raudsand AS Jeg velger meg et giftfritt Nesset Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2018/6381-32 74146/2018 12.06.2018 X Søknad om midler til assistentressurs skoleåret 2018/209 - ***** ***** ***** ***** Kari Volden Paragraph Unntatt off
2016/6918-6 74145/2018 21.06.2018 I Anmoding om sluttutbetaling - anlnr 1532002103 - Turveg langs fjellfoten på Godøya Giske kommune Hans Roger Tømmervold Bestill 3 vedlegg
2018/8184-2 74143/2018 21.06.2018 I Ruteendringsprosessen 2019 - innspel frå Ulstein ungdomsråd Ulstein kommune Lovise Eriksen Almklov Bestill 1 vedlegg
2018/5576-4 74130/2018 13.06.2018 I Signert samarbeidsavtale mellom Siva, Møre og Romsdal fylkeskommune og Vindel AS Brit Kufaas Anne Marte Ostad Bestill
2018/8681-1 74128/2018 21.06.2018 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - salgsfaget ***** Siv Sandøy Paragraph Unntatt off
2018/5576-3 74126/2018 13.06.2018 I Signert samarbeidsavtale mellom Siva, Møre og Romsdal fylkeskommune og Sunnmøre Kulturnæringshage AS Brit Kufaas Anne Marte Ostad Bestill
2013/9677-4 74124/2018 22.05.2018 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - tømrer ***** Torill Stavik Angvik Paragraph Unntatt off
2018/5576-2 74123/2018 13.06.2018 I Signert samarbeidsavtale mellom Siva, Møre og Romsdal fylkeskommune og Føniks Næringshage Brit Kufaas Anne Marte Ostad Bestill
2018/8691-1 74070/2018 21.06.2018 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0008 - Fonndokumentasjonssenter Hjørundfjord kulturvernal Anna Eline Eneberg Bestill
2018/8690-1 74069/2018 21.06.2018 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0003 - Grunnleggjande oranisasjonsutvikling for betre jordvern i Møre og Romsdal Jordvern Møre og Romsdal Anna Eline Eneberg Bestill
2018/8689-1 74064/2018 21.06.2018 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0097 - Forprosjekt, Aktiv fritid for alle Møre og Romsdal idrettskrets Rigmor Hustad Holen Bestill
2018/8688-1 74060/2018 21.06.2018 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0004 - Midsundtrappene, renovering Midsund IL Rigmor Hustad Holen Bestill
2018/8687-1 74059/2018 21.06.2018 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0007 - Framsyningar innan dans Ørsta og Volda ballettskule Ragnhild Holsvik Bestill
2017/10582-6 74056/2018 21.06.2018 I Kopi: Fylkesveg 2 i Vanylven kommune - Hakallegarden - Fråsegn til arealbruk rundt fylkesvegen Statens vegvesen Region midt Henny Totlandsdal Bestill
2018/8015-2 74050/2018 21.06.2018 I Rapportering Festivalsamarbeid Dag Inge Landbakk Hilde Hernes Hovland Bestill 4 vedlegg
2015/6033-2 74043/2018 21.06.2018 I Skiltvedtak V38-15-2018 - Trafikkregulering Skilting av lengdegrense på fylkesveg 63 Trollstigen i Rauma kommune Statens vegvesen Region midt Magne Vinje Bestill 1 vedlegg
2018/8692-1 74042/2018 21.06.2018 I Kopi: Stranda kommune - deling av eigedom gbnr 13/7, Bygdavegen Fv. 83 - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Region midt Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2018/7685-11 74041/2018 08.06.2018 I Signert musikarkontrakt - Steinar Andreas Rinde - Fjord Cadenza ***** Soheyla Roygarhaghro Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/31-8 73992/2018 21.06.2018 U Tilleggsinformasjon - 2018-31 Elev PC Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Arnt Ove Hol Bestill
2018/8680-1 73991/2018 21.06.2018 I Molde kommune - adkomstveg til fritidsbolig gbnr 19/6 Bolsøya - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2014/11606-7 73990/2018 21.06.2018 I Kopi: Fræna kommune - fråsegn - detaljregulering - reguleringsplan - Skaret H1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/8678-1 73985/2018 21.06.2018 I Ålesund kommune - Forstøtningsmur og støpt dekke - Tørla - gbnr 54/104 - Gunnar Hanken - dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 11 vedlegg
2016/3843-127 73982/2018 20.06.2018 I Rapport - boka om Klyngetunet Eva Røyrane Hilde Hernes Hovland Bestill 1 vedlegg
2018/4729-5 73981/2018 19.06.2018 I Kristiansund kommune - vedtak - etablering av flytebrygge og gangbro - Kvennaholmen - gbnr 136/3 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2013/13077-16 73978/2018 21.06.2018 I Lerøy Hydrotech AS - søknad om arealutvidelse på lokalitet Endreset - vedtak Kristiansund kommune Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2013/13077-15 73976/2018 20.06.2018 I Kopi: Lerøy Hydrotech AS - søknad om arealutvidelse på lokalitet Endreset - vedtak Kristiansund kommune Arve Ingolf Slettvåg Bestill 3 vedlegg
2018/8143-3 73974/2018 20.06.2018 I Kopi: Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Vegsundrabben - Nordplan Fiskeridirektoratet Anders Smith-Øvland Bestill
2018/8673-1 73970/2018 20.06.2018 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0138 - Søknad tilskot til breibandsutbygging Aukra kommune Aukra kommune Eivind Vartdal Ryste Bestill 2 vedlegg
2018/8672-1 73968/2018 21.06.2018 I Aure kommune - reguleringsendring - gbnr 201/1 Ersvika - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2016/8496-7 73965/2018 21.06.2018 I Kopi: Ulstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan - del av BFS14 ved skuleområdet gbnr 8/86 mfl Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2018/7175-26 73947/2018 13.06.2018 I Ruteendringsprosessen 2019 - innspel frå Molde kommune Molde kommune Atle Ræstad Bestill 1 vedlegg
2016/8117-11 73937/2018 20.06.2018 I Kopi: Stordal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for område H60 Nørdalen gbnr 158/1 og 144/5 Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill 1 vedlegg
2017/11788-8 73933/2018 20.06.2018 I Kopi: Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan frå gamle Jarnes skule til bustad på Ikornnes Statens vegvesen Region midt Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2017/13789-17 73928/2018 15.06.2018 I Signert refusjonsavtale - Nynorsk kultursentrum Nynorsk kultursentrum Hege Merethe Gagnat Bestill
2018/8411-2 73923/2018 19.06.2018 I Kopi: Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for rorbuer på Budaneset - Leikong gbnr 76/92-97 Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill 1 vedlegg
2018/4653-13 73919/2018 20.06.2018 I Kopi: Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan nedre Sørlia gbnr 36/2 m.fl Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill 1 vedlegg
2018/7555-2 73918/2018 20.06.2018 I Norddal kommune - områderegulering - reguleringsplan - hyttefelt Gudbrandsjuvet - gbnr 19/1, 2, 3 og 20/4 Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Mari Anne Bjørkmann Bestill 3 vedlegg
2018/8666-1 73914/2018 20.06.2018 I Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Våttåbukta, Frei gbnr 122/5 m.fl - oppstart Ikon Johnny Loen Bestill 5 vedlegg
2018/8665-1 73913/2018 19.06.2018 I Aure kommune - frådeling av areal til eksisterende fritidsbolig gbnr 56/1 - dispensasjon frå kommuneplan Aure kommune Johnny Loen Bestill 6 vedlegg
2018/8362-1 73905/2018 20.06.2018 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2018/7929-10 73868/2018 20.06.2018 I Søknad ***** Gudmund Lode Paragraph Unntatt off
2018/7929-9 73867/2018 20.06.2018 I Søknad ***** Gudmund Lode Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2018/7929-8 73866/2018 20.06.2018 I Søknad ***** Gudmund Lode Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/7929-7 73865/2018 20.06.2018 I Søknad ***** Gudmund Lode Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
2018/8243-3 70954/2018 13.06.2018 X Diplom motormann matros Ola Ivar Eikebø Bestill
2018/8243-2 70951/2018 13.06.2018 U Søknad om godkjenning som lærebedrift Frøy Rederi AS Stine Waske Bestill
2016/23415-9 70900/2018 13.06.2018 X Diplom fjell/begverk Nina Skovly Bestill
2016/23415-8 70896/2018 13.06.2018 U Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - fjell- og bergverksfaget Longva Maskin AS Stine Waske Bestill
2014/7232-6 70684/2018 13.06.2018 X Diplom yrkessjåfør Ola Ivar Eikebø Bestill
2018/8416-3 70537/2018 13.06.2018 X Diplom salg Siv Sandøy Bestill
2017/9719-7 70525/2018 13.06.2018 X Diplom salg Siv Sandøy Bestill
2016/7491-5 70483/2018 13.06.2018 U Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar Thon Hotel Vårsøg Siv Sandøy Bestill