Offentlig postjournal for 22.09.2020

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 andre virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/13620-65 123573/2020 18.09.2020 I Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innan yrkesfag - Fagleg oppdatering Romsdal vgs Maiken Røshol Bestill 1 vedlegg
2020/504-172 123559/2020 22.09.2020 I Innkalling til oppmålingsforretning med deling eigedom med gbnr 19/120 - Lindevegen 21 Volda kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2020/15178-1 123542/2020 22.09.2020 I Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 307/2 og 16 - høyring Ålesund kommune Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2020/14001-2 123528/2020 22.09.2020 I Purring - Langs veien - utvidelse av Helgesvingen - sprekk i mur Heimste Brautene 13 Asle Ringdal Kåre Andre Berge Bestill
2020/14198-4 123525/2020 22.09.2020 I Innspel - høyring om reduksjon av rutetilbodet for hurtigbåt og ferje 2021 Fjord kommune Olav Arne Vatne Bestill 1 vedlegg
2020/15177-1 123523/2020 15.09.2020 I Oversikt over behovet tiltaksmidler i statlig sikrede friluftslivsområder MILJØDIREKTORATET Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/14221-3 123518/2020 22.09.2020 I Kopi: Ålesund kommune - riving og påbygg av ny etasje gbnr 52/46 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/8409-3 123517/2020 22.09.2020 I Utbetaling av spelemidlar - IL Søya Gapahuk - anlnr 76474 Surnadal kommune Hans Roger Tømmervold Bestill 2 vedlegg
2020/14201-199 123515/2020 22.09.2020 I Stimuleringstilskot til lærebedrifter - reservedelsfaget NARDO BIL ÅLESUND AS Målfrid Nesje Bestill
2020/13516-14 123514/2020 22.09.2020 U Melding til leverandør - Konsulenttjenester: Utvikling av FRAM Ambassadørprogram ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off
2020/12958-3 123508/2020 22.09.2020 I Kopi: Ålesund kommune - Flytebrygge - Langøya - gbnr 142/3 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/14201-198 123499/2020 22.09.2020 U Tildeling av stimuleringstilskot til lærebedrifter - Bilfaget, tunge kjøretøy STORBILSERVICE AS Målfrid Nesje Bestill
2020/15174-1 123495/2020 22.09.2020 I Informasjon om høring, revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø Miljødirektoratet Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2020/14172-3 123490/2020 22.09.2020 I Kopi: Aure kommune - deling av to eiendommer og oppføring av naust - gbnr 97/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2020/15176-1 123489/2020 22.09.2020 I Søknad om godkjenning av ny faglig leder ***** Målfrid Nesje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/15173-1 123483/2020 21.09.2020 I Melding om opparbeidd avkøyrsle frå fv 5830 - synk/sandfang Ø500 foran avkøyrsle T&R Haugen Maskin AS Ingrid Renate Gjørvad Bestill 2 vedlegg
2020/14201-197 123479/2020 22.09.2020 U Tildeling av stimuleringstilskot til lærebedrifter - Bilfaget, lette kjøretøy DAVINCIGIR AS Målfrid Nesje Bestill
2017/9280-16 123476/2020 22.09.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2017-0144 - anmodning om delutbetaling Rindal Næringsforum Kim Tornes Bestill 2 vedlegg
2016/7873-2 123467/2020 21.09.2020 I Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin Helse- og omsorgsdepartementet Anthony Normann Valen Bestill 3 vedlegg
2020/13516-13 123465/2020 22.09.2020 I Melding fra leverandør - Konsulenttjenester: Utvikling av FRAM Ambassadørprogram ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2020/15171-1 123464/2020 14.09.2020 I Ålesund kommune - nabovarsel gbnr 32/51 - riving og tilbygg gbnr 32/6 Berge Hjørungnes Ingrid Renate Gjørvad Bestill 1 vedlegg
2017/826-11 123462/2020 22.09.2020 U Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar MYRSTAD MATHUS AS Tove Skive Hoel Bestill
2020/11373-4 123461/2020 22.09.2020 I Signert regnskapssammendrag og attestasjon Frei fotballklubb - Anmodning om utbetaling av spillemidler Kristiansund kommune Hans Roger Tømmervold Bestill 2 vedlegg
2020/15170-1 123460/2020 22.09.2020 I Molde kommune - søknad om kryssing av veg med fiber i luftspenn - Skjørsætra fv 62 og Gussiås Nesset Kraft AS May-Bente Nyland Bestill 4 vedlegg
2020/14315-5 123459/2020 22.09.2020 I Kopi: Stranda kommune - Uttale til søknad om dispensasjon frå kommuneplan for oppsetting av koblingsstasjon - gbnr 7/8 - kv 1106 Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2020/13617-480 123458/2020 22.09.2020 I Søknad om busskort til studentar 2020/2021 ***** ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2013/5861-10 123456/2020 22.09.2020 U Søknad om godkjenning av faglig leder - Bilfaget, lette kjøretøy BERTEL O STEEN MØRE OG ROMSDAL AS v/Avd. Molde Tove Skive Hoel Bestill
2018/11106-14 123453/2020 21.09.2020 I Kopi: Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Brunsvika - legge til rette for boliger Kystverket Johnny Loen Bestill
2020/7806-12 123452/2020 22.09.2020 I Melding om matrikkelføring angående grunn til offentlig veg gbnr 306/1, og 310/6 og 8 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2015/2006-6 123451/2020 22.09.2020 U Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - Sveisefaget BRØDRENE MIDTHAUG AS Tove Skive Hoel Bestill
2020/7125-4 123447/2020 22.09.2020 U Søknad om godkjenning av ny fagleg leiar - Fjell- og bergverksfaget ACO ANLEGG AS Tove Skive Hoel Bestill
2020/15162-1 123444/2020 22.09.2020 I Vanylven kommune - dispensasjon fra byggegrense - fylkesveg 5852 - oppføring av nytt naust gbnr 10/1 Riste Arkitektur AS Ingrid Renate Gjørvad Bestill 4 vedlegg
2020/15160-1 123440/2020 22.09.2020 I Langs veien - feil med sensorstyringen av trafikklysa på Nerlandasøybura i Herøy, Møre og Romsdal Steinar Østraat Jan Stian Tafjord Bestill
2016/23554-7 123439/2020 22.09.2020 U Søknad om godkjenning av ny faglig leder - CNC-Maskinering Breivik mek Tove Skive Hoel Bestill
2020/13296-5 123437/2020 22.09.2020 I Orientering om budsjettavvik pr. 31.08.2020 - Stiftelsen Romsdalsmuseet Romsdalsmuseet Andre Winther Kristiansen Bestill 1 vedlegg
2020/11888-2 123433/2020 22.09.2020 I Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kari Rundmo Bestill 2 vedlegg
2020/15172-1 123422/2020 22.09.2020 I Tingvoll kommune - bygging av grillhytte gbnr 31/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - offentleg ettersyn Tingvoll kommune Johnny Loen Bestill 5 vedlegg
2020/13617-479 123421/2020 21.09.2020 I Busskort til studentar 2020/2019 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/14201-196 123413/2020 22.09.2020 I Stimuleringstilskot til lærebedrifter - bilfaget lette kjøretøy AUTO 8-8 VESTLANDSKE AS Målfrid Nesje Bestill
2020/11390-31 123408/2020 22.09.2020 I Høringssvar - fylkesstrategi for tilbod i vidaregåande opplæring 2021-2024 Opplæringskontoret for maritime fag Geir Løkhaug Bestill 1 vedlegg
2020/15159-1 123403/2020 22.09.2020 I Godkjent arbeidsvarslingsplan 15-20-506 - Generell plan M&R hastighetsreduksjon fra 70 eller 60 til 50 km/t bruvedlikehold Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/15161-1 123401/2020 22.09.2020 I Arbeidsvarslingsplan 15-20-499 - Generell plan Møre og Romsdal - Ev/Rv - hastighetsreduksjon 80kmt til 50kmt bruvedlikehold Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/15163-1 123393/2020 22.09.2020 I Arbeidsvarslingsplan 15-20-511 - Generell plan Møre og Romsdal - Ev/Rv - sikring av arbeid med TMA bruvedlikehold Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/15156-1 123392/2020 22.09.2020 I Informasjon om arbeidet med ordningene SMIL, Utvalgte kulturlandskap og jordbrukets verdensarvsatsing LANDBRUKSDIREKTORATET Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill 1 vedlegg
2020/15165-1 123391/2020 22.09.2020 I Arbeidsvarslingsplan 15-20-509 - Generell plan Møre og Romsdal - Ev/RV - manuell dirigering bruvedlikehold Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/15166-1 123390/2020 22.09.2020 I Arbeidsvarslingsplan 15-20-508 - Generell plan Møre og Romsdal - Ev/Rv - arbeidsbil som buffer bruvedlikehold Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg
2020/11390-30 123381/2020 22.09.2020 I Marint kompetansesenter - høyringssvar - fylkesstrategi for tilbod i vidaregåande opplæring 2021-2024 Marint Kompetansesenter Geir Løkhaug Bestill
2020/6778-5 123379/2020 22.09.2020 I Siva - kopi av tildelingsbrev ordinært tilskudd 2. halvår 2020 SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF Lasse Kristiansen Bestill 5 vedlegg
2020/13617-478 123369/2020 22.09.2020 I Søknad om busskort til studentar 2020/2021 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/15152-1 123364/2020 22.09.2020 I Langs veien - etablere en rasteplass på Tømmervåg fergekai på Tustna Tor Henning Leh Hilde Olsen Smørholm Bestill 1 vedlegg
2020/15151-1 123361/2020 21.09.2020 I Nye ferjekaier Eidsdal-Linge Eidsdal Næringsutvikling AS Arild Fuglseth Bestill 1 vedlegg
2020/14312-2 123359/2020 22.09.2020 I Kopi: Aukra kommune - arealoverføring - plassering av vanntank for slukkevann - gbnr 8/4 - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/14910-2 123338/2020 22.09.2020 I Forslag til årets lærling ***** ***** ***** ***** ***** Åse Vatne Riksfjord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/13617-477 123337/2020 22.09.2020 I Søknad om busskort til studentar 2020/2021 - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/11381-10 123336/2020 22.09.2020 I Kristiansund kommune - vedtak - gbnr 6/31 - Dr Werrings gate 5 - parkeringsbehov/krav og vurdering av utomhusareal Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2020/15169-1 123333/2020 22.09.2020 I Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan Rotsetfjøra gbnr 30/157, 286 m.fl - offentleg ettersyn Volda kommune Synnøve Valle Bestill 28 vedlegg
2020/15167-1 123331/2020 22.09.2020 I Søknad om dispensasjon fra veglova § 29 - gbnr 803/125 - Finnøyvegen 146 - Garasje Ålesund kommune Ingrid Renate Gjørvad Bestill 3 vedlegg
2020/14768-9 123309/2020 21.09.2020 I Vigra Kringkaster - varsel om oppstart av fredningssak Fortidsminneforeningen, Sunnmøre lokallag Bjørn Ringstad Bestill
2020/13058-4 123308/2020 22.09.2020 I Kopi: Sykkylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Felt 7 ved Nysætervatnet - del av gbnr 29/14 med flere Norges vassdrags- og energidirektorat Synnøve Valle Bestill
2020/13617-476 123307/2020 22.09.2020 I Bestilling av busskort til studenter - ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/803-4 123303/2020 17.09.2020 I Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off
2020/8962-46 123302/2020 21.09.2020 I Uttalelse reduksjon i bussruter SMØLA UNGDOMSRÅD Frode Kvalheim Bestill
2020/15149-1 123298/2020 21.09.2020 I Invitasjon til dialogmøte om samarbeid om utdanning mellom NAV og fylkeskommunene ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET Rose Mari Skarset Bestill 1 vedlegg
2017/5616-5 123296/2020 21.09.2020 I Ålesund (Ørskog) kommune - detaljregulering - reguleringsplan - hyttefelt på Haugsætra gbnr (93/1) 693/1 mfl Kolbjørn Gjære Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2020/14706-2 123295/2020 22.09.2020 I Kopi: Rauma kommune - tilbygg på garasje - gbnr 121/1 - Måndalen - dispensasjon frå kommunedelplan Statens vegvesen Ingeborg Forseth Bestill
2015/502-34 123293/2020 22.09.2020 U Søknad om godkjenning av ny faglig leiar FINNMARK HAVFISKE AS Tove Skive Hoel Bestill
2020/954-6 123290/2020 21.09.2020 I Averøy kommune - vedrørende skilt - fv 64 - gbnr 52/801 - Kyststi fra Sveggvika / Sveggvika tursti via rasteplassen til Bremsnes Sveggvika tursti Erna Varhaugvik Bestill
2019/11852-10 123288/2020 21.09.2020 I Tilleggskontrakt virtuell mobilitet - 2020-1-NO01-KA102-076240 - Erasmus+ - Fag og yrkesopplæring - Mobilitet DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) Ingunn Aagård Bestill 1 vedlegg
2020/14158-4 123285/2020 21.09.2020 I Vedr søknad om kryssing / nærføring - fremføring av rør for fiber –nettverk for vår oppdragsgiver Goksøyr Camping CN MASKIN AS May-Bente Nyland Bestill 6 vedlegg
2020/14489-2 123282/2020 22.09.2020 I Kopi: Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Mjølstadneset - gbnr 22/66 m.fl Statens vegvesen Anders Smith-Øvland Bestill
2020/14795-3 123279/2020 21.09.2020 I Vedrørende tillatelse for graving på Sveggen FV 6088 Linjemontasje AS Erna Varhaugvik Bestill
2020/15143-1 123274/2020 21.09.2020 I Langs veien - åpen dør på ei søyle på Herøybrua Martinus Ytrebø Ingrid Anne Lervik Bestill
2019/535-92 123272/2020 21.09.2020 U Utsatt frist for sluttrapportering er satt til 15.09.2021 Molde kommune Petter Jenset Bestill 3 vedlegg
2019/9362-3 123266/2020 22.09.2020 U Vedrørende bruk av MF Ølen Norled AS Gro-Malén Brønnestad Bestill
2020/14201-195 123263/2020 21.09.2020 I Stimuleringstilskot til lærebedrifter - bilfaget lette kjøretøy VALLDAL BILSENTER AS Målfrid Nesje Bestill
2020/15138-1 123254/2020 19.09.2020 I Ålesund kommune - Søknad dispensasjon fra byggegrense - Utestove - gbnr 675/1 - Bygdevegen 135 Elisabeth Midtbust og Nils Petter Dyrkorn Ane Øie Jordahl Bestill 1 vedlegg
2020/15137-1 123253/2020 21.09.2020 I Sunndal kommune - Langs veien - Bil forlatt i kjørebane på Hovenveien Kirsti Furu Kjetil Okkenhaug Bestill 1 vedlegg
2020/15131-2 123247/2020 21.09.2020 I Ulstein kommune - vedrørende svake tre ved fylkesveg 25 - Fløvegen Ulstein kommune Eivind Voldsund Bestill
2020/5043-81 123240/2020 21.09.2020 I Høstscena rapport og regnskap 2019 Stiftelsen Ålesund teaterfestival Hilde Hernes Hovland Bestill 2 vedlegg
2020/14251-15 123230/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/14251-14 123229/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2020/14250-24 123228/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Monica Kjøl Tornes Paragraph Unntatt off
2020/14250-23 123227/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Monica Kjøl Tornes Paragraph Unntatt off
2020/14250-22 123226/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Monica Kjøl Tornes Paragraph Unntatt off
2020/14250-21 123225/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Monica Kjøl Tornes Paragraph Unntatt off
2020/14250-20 123224/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Monica Kjøl Tornes Paragraph Unntatt off
2020/14250-19 123223/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Monica Kjøl Tornes Paragraph Unntatt off 9 vedlegg
2020/14249-24 123222/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/14249-23 123221/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/14249-22 123220/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/14249-21 123219/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/14249-20 123218/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
2020/14249-19 123217/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Bergljot Landstad Paragraph Unntatt off 9 vedlegg
2020/14204-14 123216/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Arild Fuglseth Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/14204-13 123214/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Arild Fuglseth Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2020/14203-23 123213/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/14203-22 123211/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/14203-21 123210/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14203-20 123209/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/14203-19 123208/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14203-18 123207/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Magne Vinje Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
2020/12724-45 123203/2020 21.09.2020 I Søknad ***** Stig Helle-Tautra Paragraph Unntatt off
2020/10517-3 123202/2020 21.09.2020 I Søknad tilskuddsmidler 2021 - trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50) Vestnes kommune Henny Totlandsdal Bestill 5 vedlegg
2020/13617-475 123200/2020 22.09.2020 I Søknad om busskort til studentar 2020/2021 ***** ***** ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/15133-1 123195/2020 16.09.2020 I Stranda hamnevesen GRØN KAI - ny infrastruktur for utsleppsfrie fartøy Stranda Kommune Arild Fuglseth Bestill 1 vedlegg
2020/10139-4 123192/2020 21.09.2020 U Tilsegn om støtte Ulstein E-learn ***** Lasse Kristiansen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/14201-194 123187/2020 22.09.2020 U Tildeling av stimuleringstilskot til lærebedrifter - Bilfaget, lette kjøretøy OPSAL AUTOHUS AS Målfrid Nesje Bestill
2020/15131-1 123185/2020 21.09.2020 I Ulstein kommune - melding om svake tre ved fylkesveg 25 Ulstein kommune Eivind Voldsund Bestill
2020/15164-1 123181/2020 22.09.2020 I Innspill om tiltak for vannforekomsten Aursjøen (104-1995-L) FYLKESMANNEN I INNLANDET Håkon Slutaas Bestill
2020/13516-12 123177/2020 22.09.2020 U Melding til leverandør - Konsulenttjenester: Utvikling av FRAM Ambassadørprogram ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off
2020/14201-193 123169/2020 21.09.2020 I Stimuleringstilskot til lærebedrifter - kokkefaget KOKKEN ROLL AS Per-Ivar Aak Bestill
2020/15126-1 123163/2020 21.09.2020 I Invitasjon til verkstad for regional utvikling 30. november og 3. desember 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Eivind Vartdal Ryste Bestill 1 vedlegg
2012/14355-35 123162/2020 22.09.2020 I Kopi: Kristiansund kommune - kommunedelplan - Sentrumsplan i Kristiansund Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2020/15158-1 123161/2020 22.09.2020 I Aukra kommune - deling av eiendom - Hjertvikvegen - gbnr 2/2, 3, 14 - dispensasjon frå kommuneplan Aukra kommune Ingeborg Forseth Bestill 5 vedlegg
2020/13617-474 123160/2020 22.09.2020 I Busskort til studentar 2020/2021 ***** ***** ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2016/4828-12 123159/2020 21.09.2020 I Stranda kommune - fråvik - detaljregulering - reguleringsplan Flydalsjuvet hytteområde - gbnr 120/15 - Svein Holmen Arealplanlegging Stranda kommune Torunn Hopen Bestill 4 vedlegg
2020/7483-5 123158/2020 21.09.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0141 - anmodning om sluttutbetaling ***** Øyvind Tveten Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/14201-192 123156/2020 21.09.2020 I Stimuleringstilskot til lærebedrifter - kokkfaget CORDEIROS BISTRO Per-Ivar Aak Bestill
2020/6745-98 123155/2020 21.09.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0086 - anmodning om sluttutbetaling Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter avd. Molde Anna Lianes Bestill 3 vedlegg
2020/14106-3 123154/2020 21.09.2020 I Volda kommune - oppføring av einebustad gbnr 19/1017 - Nesavegen 5 - dispensasjon frå kommuneplan Norges vassdrags- og energidirektorat Synnøve Valle Bestill
2020/13617-473 123152/2020 22.09.2020 I Busskort for studentar 2020/2021 ***** ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/885-4 123149/2020 22.09.2020 U Tilbakebetaling av lærlingtilskott ***** Torill Stavik Angvik Paragraph Unntatt off
2020/15157-1 123132/2020 21.09.2020 I Kopi: AV 15-20-517 - fv 662 Julsundvegen - Molde kommune - Flytte busslomme/etablere lysregulert gangfelt/justere stikkrenner/mm Statens vegvesen Peder Tangen Bestill 1 vedlegg
2020/7109-10 123128/2020 21.09.2020 I Kopi: Sunndal kommune - kommunal planstrategi og kommuneplan samfunnsdel Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2020/15155-1 123124/2020 21.09.2020 I Søknad om godkjenning av ny faglig leder ***** Målfrid Nesje Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/15154-1 123123/2020 08.07.2020 I Ålesund kommune - tilbygg av veranda gbnr 305/10 - Flemsvegen 326 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2020/15153-1 123121/2020 21.09.2020 I Ålesund kommune - VA-anlegg - Blindheimsneset 19 gbnr 19/40 - dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 6 vedlegg
2020/13973-3 123120/2020 21.09.2020 I Kopi: Sula kommune - rorbuer og byggegrense mot veg - gbnr 92/32 - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2020/14169-3 123119/2020 21.09.2020 I Kopi: Rauma kommune - etablering av adkomstvei til hyttetomt IV-9 - Nysetra hyttefelt, Åfarnes gbnr 163/2 - dispensasjon fra reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/14661-4 123109/2020 21.09.2020 I Kopi: Herøy kommune - oppføring av carport gbnr 37/34 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/12008-5 123088/2020 21.09.2020 I Rauma kommune - vedtak - bruksendring og fravik - gbnr 112/108 - Måndalen - dispensasjon fra reguleringsplan Rauma kommune Anders Smith-Øvland Bestill 2 vedlegg
2020/13719-3 123064/2020 21.09.2020 I Kopi: Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - 3 etasjes hybelblokk - Fagerlivegen 4 Statens vegvesen Anders Smith-Øvland Bestill
2020/14107-3 123063/2020 21.09.2020 I Kopi: Hustadvika kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Trollkirka parkeringsplass og aktivitetsområde - Fræneidet Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2020/13617-472 123057/2020 21.09.2020 I Søknad om busskort til studentar 2020/2021 ***** ***** ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/13617-471 123037/2020 21.09.2020 I Søknad om busskort til studentar 2020/2021 ***** ***** ***** ***** ***** Hege Linvåg Aas Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/14193-3 123024/2020 21.09.2020 I Kopi: Aure kommune - oppføring to naust med båtopptrekk - Mjosundvegen 1408 gbnr 96/10 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2020/14106-4 123022/2020 21.09.2020 I Kopi: Volda kommune - oppføring av einebustad gbnr 19/1017 - Nesavegen 5 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2020/14583-7 122978/2020 21.09.2020 I Molde kommune - bygging av nettstasjon gbnr 123/26 - Sølsnes - dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2020/14201-188 122918/2020 21.09.2020 U Stimuleringstilskot til lærebedrifter - fiske og fangst, maritime fag/motormann, matros NORDNES AS Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/14201-187 122897/2020 21.09.2020 U Stimuleringstilskot til lærebedrifter - akvakultur, kjemi- og prosess og industrimekaniker MOWI MARKETS NORWAY AS Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/14201-186 122886/2020 21.09.2020 U Stimuleringstilskot til lærebedrifter - akvakultur, kjemi og prosess og industrimekaniker Mowi Norway AS avd. Voldneset Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/8354-4 122873/2020 21.09.2020 I Ålesund kommune - vedtak - riving og oppføring av bolighus - adkomst gbnr 22/15, Spjelkavikvegen 166 - dispensasjon frå reguleringsplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg
2020/14201-185 122816/2020 21.09.2020 U Stimuleringstilskot til lærebedrifter - akvakultur Mowi Norway AS avd Rogne Ola Ivar Eikebø Bestill
2020/15145-1 122711/2020 21.09.2020 I Ålesund kommune - oppføring av lagerhall - gbnr 692/55 - Giskemovegen 115 - dispensasjon frå kommuneplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 4 vedlegg
2019/9688-17 122641/2020 21.09.2020 I Uttale til søknad frå Hofseth Aqua AS om endring av areal og auke av biomasse på akvakultur - lokalitet 13554 Overåneset - vedtak Stranda kommune Rebekka Varne Bestill
2020/15142-1 122615/2020 21.09.2020 I Forslag om skilting av holdeplass for buss på Or i Kristiansund kommune - fv 6096 - høring Statens vegvesen Hilde Olsen Smørholm Bestill 1 vedlegg
2020/15139-1 122614/2020 21.09.2020 I Skiltvedtak V33-15-2020 - Trafikkregulering i Kristiansund kommune - Kommunale veger Sørlia, Senterveien, Makrellsvingen/Magnar Isaksens vei, Johan P. Clausens gate og Sørsundveien - Holdeplasser for buss Statens vegvesen Hilde Olsen Smørholm Bestill 1 vedlegg
2020/15136-1 122613/2020 21.09.2020 I Giske kommune - Søknad om nydyrking gbnr 3/10 - høyring Ålesund kommune Torill Einara Nerbøvik Bestill 3 vedlegg
2018/8787-3 122595/2020 21.09.2020 I Høringsutsendelse - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gbnr 60/36 Molde kommune Kristoffer Dahle Bestill 3 vedlegg
2020/14160-4 122577/2020 21.09.2020 I Kopi: Molde kommune - oppføring av tilleggsdel til fritidsbolig - gbnr 515/10 - Midøyvegen 1356 - dispensasjon fra §1-8 pbl Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/15127-1 122530/2020 21.09.2020 I Aure kommune - vedtak - deling av eiendom Aure sentrum gbnr 32/78 - dispensasjon frå kommuneplan Aure kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2020/15183-1 122528/2020 21.09.2020 I Aure kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan Kalland hytteområde - gbnr 63/2 Aure kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2020/15123-1 122290/2020 18.09.2020 I Hustadvika kommune - utsleppsløyve og opparbeiding av bustadfelt Nikolaijordet - Skotten gbnr 83/18 og 86 - dispensasjon frå reguleringsplan Hustadvika kommune Johnny Loen Bestill
2018/8443-7 117023/2020 16.09.2020 X Refusjon lønnskostnader Fagprøvenemda ***** Mona Greiner Herskedal Paragraph Unntatt off
2020/8678-13 111509/2020 02.09.2020 U C2055 Sunndal VGS - ventilasjon ***** Magnar Kristiansen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8678-12 111508/2020 02.09.2020 U C2055 Sunndal VGS - ventilasjon ***** Magnar Kristiansen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8678-11 111507/2020 02.09.2020 U C2055 Sunndal VGS - Ventilasjon ***** Magnar Kristiansen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8678-7 106720/2020 17.08.2020 U C2055 Sunndal VGS - Ventilasjon ***** Magnar Kristiansen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8678-6 106718/2020 17.08.2020 U C2055 Sunndal VGS - Ventilasjon ***** Magnar Kristiansen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8678-5 106717/2020 17.08.2020 U C2055 Sunndal VGS - Ventilasjon ***** Magnar Kristiansen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8678-3 105725/2020 13.08.2020 U C2055 Sunndal VGS - ventilasjon ***** Magnar Kristiansen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8678-2 105724/2020 13.08.2020 U C2055 Sunndal VGS - ventilasjon ***** Magnar Kristiansen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8678-1 105722/2020 13.08.2020 U C2055 Sunndal VGS - ventilasjon ***** Magnar Kristiansen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/796-5 103797/2020 06.05.2020 U Oppfølging av elevsak ***** Tove Regine Stranden Paragraph Unntatt off
2020/9672-74 103141/2020 29.07.2020 U Dykkar søknad på stilling som Prosjektkoordinator for Berekraftfylket Møre og Romsdal / Vedk. innsyn i dokument ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2020/9672-73 103113/2020 29.07.2020 U Dykkar søknad på stilling som Prosjektkoordinator for Berekraftfylket Møre og Romsdal ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2020/9672-72 103110/2020 29.07.2020 U Vedk. søknad på stilling som Prosjektkoordinator for Berekraftfylket Møre og Romsdal / Søkarliste ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2020/9672-52 103072/2020 28.07.2020 U Vedk. søknad på stilling som Prosjektkoordinator for Berekraftfylket Møre og Romsdal / Søkarliste ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/9672-51 103071/2020 24.07.2020 U Tilsetting i stilling som prosjektkoordinator - Tilbodsbrev og arbeidsavtale ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/9672-50 103069/2020 28.07.2020 U Tilsetting i stilling som prosjektkoordinator - Signert arbeidsavtale ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/9672-45 72146/2020 23.06.2020 X SØKNAD TREKT på stilling som prosjektkoordinator for Berekraftfylket Møre og Romsdal ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2020/8177-2 62730/2020 27.05.2020 X Pressemelding fra valglovutvalget Kari Rundmo Kari Rundmo Bestill
2020/9072-19 61345/2020 26.05.2020 X Rådgivar opplæring i bedrift / Søknad til registrering ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/9072-17 61019/2020 26.05.2020 U Rådgivar opplæring i bedrift / Informasjon om mottatt søknad ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2020/8351-2 58919/2020 19.05.2020 U Brev til kommunane og ungdomsråda - ungdommens fylkesting Aukra kommune m.fl. Ingeborg Forseth Bestill
2020/4607-7 43020/2020 30.03.2020 U Akademikerforbundet: Innkalling til særskilt drøfting jf HTA kap.5, pkt. 5.2 HH ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2020/4606-8 38108/2020 10.03.2020 U Søknad om endra status frå sekretær til konsulent ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off 2 vedlegg