Offentlig postjournal for 28.03.2017

NB! For offentleg journal for 19. mai 2016 er det feil i produksjonen. Ta kontakt med post@mrfylke.no for å få tilsendt journal.
Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva vert ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 24 50 00 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.

NB! For offentleg journal for 19. mai 2016 er det feil i produksjonen. Ta kontakt med post@mrfylke.no for å få tilsendt journal.
Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/7614-1 42473/2017 28.03.2017 I Søknad - Klangfestivalen - 10.-13.08.17 Klangfestivalen 2017 c/o Hilde Brunsvik Camilla Wiik Bestill 3 vedlegg
2017/7612-1 42462/2017 28.03.2017 I Averøy kommune - fv. 64 forslag om endring av fartsgrense på Kårvåg - Høring Statens vegvesen Region midt Olav Arne Vatne Bestill
2017/7613-1 42459/2017 28.03.2017 I Fræna kommune - riving og oppføring av nytt bustadhus og garasje gbnr 89/7 - dispensasjon frå kommuneplan Fræna kommune Oddny Wiggen Bestill 12 vedlegg
2017/7611-1 42454/2017 28.03.2017 I Kopi: fylkesveg 60 i Stranda kommune - tilbakemelding på privat vegbom og asfaltering av kryss - Roaldsida veilag og Ringstadsætra veilag Statens vegvesen Region midt Åge Ødegård Bestill
2011/10085-22 42450/2017 27.03.2017 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan - fv 61 Sulesund ferjekai Kystverkets hovedkontor Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2015/110-17 42448/2017 28.03.2017 X Anskaffelsesrapport - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale Jorid Nerland Bestill
2015/110-16 42447/2017 28.03.2017 X Anskaffelsesprotokoll - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale Jorid Nerland Bestill
2016/2427-15 42445/2017 28.03.2017 I Sula kommune - eigengodkjent - detaljregulering - reguleringsplan - konsentrert småhusbebyggelse gbnr 74/21 og 29 - Rørstad Sula kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2017/348-2 42444/2017 27.03.2017 I Vurdering av søknader om tilskudd Kap 1360 post 60 for utbetaling 2018 Kystverkets hovedkontor Lisbeth Nervik Bestill 3 vedlegg
2016/23339-8 42443/2017 24.03.2017 I Rapport over bruk av tildelt stimuleringstilskot 2016 Ulstein verft AS Inger Anita Sjømæling Bestill
2017/7609-1 42441/2017 27.03.2017 I Surnadal kommune - bruksendring for deler av naust gbnr 91/132 Bøfjorden - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Surnadal kommune Johnny Loen Bestill 5 vedlegg
2017/7608-1 42435/2017 28.03.2017 I Søknad om godkjenning som lærebedrift ***** Nina Skovly Paragraph Unntatt off
2017/7606-1 42431/2017 28.03.2017 I Høring - forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Utdanningsdirektoratet Erik Brekken Bestill
2017/7607-1 42430/2017 28.03.2017 I Ålesund kommune - forbud mot tiltak - Ysteneset Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2017/6746-4 42424/2017 28.03.2017 I Kopi: Ørsta kommune - utlegging av flytande badstue - Sæbø båtsauna gnr 169 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Region midt Oddny Wiggen Bestill
2017/7605-1 42420/2017 28.03.2017 I Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Flisnes - Skråvika Felt BB1 og BB3 - offentleg ettersyn Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 10 vedlegg
2017/5380-3 42415/2017 28.03.2017 U Stillingsplan 2017 ***** ***** ***** ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2017/5380-4 42410/2017 28.03.2017 I Stillingsplan Gjermundnes vgs skuleåret 2017/2018 ***** Iver Kåre Mjelve Paragraph Unntatt off
2017/5219-4 42406/2017 28.03.2017 U Kontonummer - overføring av OU-midler fra KS KS Henny Margrethe Haug Bestill
2014/14354-19 42402/2017 28.03.2017 I Kopi: Fylkesveg 60 i Stranda kommune - tilbakemelding på utfordringar i Hevsdalen - Strandafjellet Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill
2017/5219-3 42392/2017 14.03.2017 I Tilsagn om OU-midler Kommunenes Sentralforbund Marianne Hojem Bye Bestill
2017/7602-1 42390/2017 28.03.2017 I Kopi: Ålesund kommune - fv 107 - dispensasjon fra bestemmelser om byggegrenser mv. - gbnr 151/18 - Ellingsøy Statens vegvesen Region midt Åge Ødegård Bestill
2014/5090-18 42387/2017 24.03.2017 I Nabovarsel - Molde gbnr 24/551/486/1219 - eier av gbnr 24/540/1295/1367 - Julsundvegen - fradeling av areal Molde kommune Per Olaf Brækkan Bestill
2017/22-18 42385/2017 28.03.2017 X Anskaffelsesrapport - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs Jorid Nerland Bestill
2017/22-17 42384/2017 28.03.2017 X Anskaffelsesprotokoll - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs Jorid Nerland Bestill
2017/22-16 42383/2017 28.03.2017 I Avtale - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs Wright Trafikkskole AS Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 10 vedlegg
2017/6028-2 42337/2017 24.03.2017 I Kopi: Sunndal kommune - påbygg hytte - gbnr 121/1 fnr 1 - Torbudalen - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2016/24972-31 42336/2017 28.03.2017 I Søknad - Åpningsuka 2017 Studentsamfunnet i Molde Hanne Brakstad Bestill 3 vedlegg
2016/24972-30 42334/2017 28.03.2017 I Søknad - Idretten i Møre og Romsdal Smiso MR Møre og Romsdal Rigmor Hustad Holen Bestill 5 vedlegg
2016/23077-5 42333/2017 20.03.2017 I Faktura - Nofima - flyt av næringsstoff i landbasert akvakultur Nofima AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2014/3634-6 42329/2017 28.03.2017 I RF13.50 - Anmodning om utbetaling - søknadsnr 2014-0034 Haram kommune Eivind Vartdal Ryste Bestill 2 vedlegg
2017/6568-6 42326/2017 27.03.2017 I Ålesund kommune - Apotekergata 14 Frelsesarmeens hus - skifte av hoveddør Frelsesarmeen Ålesund Helge Aarset Bestill 4 vedlegg
2017/7599-1 42322/2017 20.03.2017 I Oversender brev frå Rindal kommune - viltforvaltning Rindal kommune Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2017/7598-1 42305/2017 23.03.2017 I Søknad om skoleskyss - delt bustad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/7597-1 42300/2017 21.03.2017 I Søknad om skoleskyss ved delt bustad ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2014/1443-11 42294/2017 24.03.2017 I Søknad om M-midler - Utstyr / universell utforming - 2017 Tingvoll vgs Erik Brekken Bestill
2016/1486-30 42293/2017 24.03.2017 I Refusjonskrav vår 2017 - ***** ***** ***** ***** Kari Volden Paragraph Unntatt off
2015/6358-40 42291/2017 24.03.2017 I Årsmelding og rekneskap 2016 Nynorsk kultursentrum Hilde Hernes Hovland Bestill
2017/7595-1 42286/2017 27.03.2017 U Utlyste stillinger - Møre og Romsdal fylkeskommune/svar på tilbud HR Group Nordic Nils Gunnar Solli Bestill
2017/7517-3 42270/2017 28.03.2017 I Kopi: Endringer - Tillatelse til periodevis stenging fv. 655 Urke-Norangsdalen og fv. 18 Rundebrua 26.-01. april 2017 Statens vegvesen Region midt Henny Totlandsdal Bestill 1 vedlegg
2017/7588-1 42267/2017 28.03.2017 I Arkitektonisk karlegging av den eldre bebyggelse i Møre og Romsdal IKA Møre og Romsdal Toril Moltubakk Bestill
2016/25371-8 42263/2017 28.03.2017 I Søknad - Bygging av bro over Hopaelva og rydding og tilrettelegging av stien opp til Årvoksberget Smøla Nærings og Kultursenter KF Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2017/7586-1 42261/2017 28.03.2017 I Fravikssøknad for fv. 254 Babrua Statens vegvesen Region midt Olav Arne Vatne Bestill
2017/7583-1 42225/2017 28.03.2017 I Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Blindheimsneset-Dalolaneset - oppstart Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2015/7396-6 42204/2017 28.03.2017 U Plan for nybygg på gbnr 130/120 utskilt frå gbnr 130/9 Trond Vidar Giskegjerde Jens Peter Ringstad Bestill
2017/213-29 42171/2017 28.03.2017 U Fylkesmønstringa i Møre og Romsdal - der ung kultur møtast Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2016/4023-5 42160/2017 27.03.2017 I Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for næringsareal på Gjøra, gbnr 7/2 og 7/11 - offentlig ettersyn Sunndal kommune Johnny Loen Bestill 6 vedlegg
2012/3067-24 42157/2017 28.03.2017 I Innkalling til generalforsamling 31. mai 2017 Møreaksen Willy Loftheim Bestill
2016/23452-22 42143/2017 28.03.2017 I Søknad - Skjærvafestivalen Skjærvafestivalen AS Mia Smørdal Bestill 4 vedlegg
2015/6132-19 42139/2017 28.03.2017 I Nesset kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan, privat - boligbebyggelse Solbjørbakken - gbnr 29/1, 29/8, 29/9, 29/14 Nesset kommune Johnny Loen Bestill 4 vedlegg
2016/25177-8 42101/2017 27.03.2017 I Kristiansund kommune - Skolegata 12 og 14 - anmodning om uttalelse til søknad om tilbygg, fasadeendring, renovering og bruksendring - etterspurte tegninger Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2017/213-28 42099/2017 27.03.2017 U Rekneskap i pluss for fylkeskommunen 7 Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2012/1879-75 42097/2017 27.03.2017 I Utvidet TT-ordning - tildeling av midler for 2017 Samferdselsdepartementet m.fl. Silje Nerland Sættem Bestill 2 vedlegg
2017/280-3 42094/2017 27.03.2017 I Kopi: Volda kommune - fredningsvedtak to uthus og bårehus på gbnr 30/430 sek nr 1, 2, 3 og 4, Legdavegen 39 - slettebegjæring av pengehefte Riksantikvaren Toril Moltubakk Bestill
2017/7242-2 42093/2017 22.03.2017 I Kopi: Kristiansund kommune - kommuneplanens arealdel 2011 - tilleggsbestemmelse om utnyttingsgrad Kystverkets hovedkontor Johnny Loen Bestill
2015/623-30 42089/2017 23.03.2017 I Kopi: Halsa kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Storvika hyttefelt - Haltbakken gbnr 14/2 og 15/1 Kystverkets hovedkontor Johnny Loen Bestill
2016/23452-21 42086/2017 27.03.2017 I Søknad - Driftstilskot - Norilco Sunnmøre Norilco Sunnmøre Mia Smørdal Bestill 6 vedlegg
2016/22443-7 42083/2017 24.03.2017 I Kopi: Smøla kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Nørvågen Industriområde gbnr 48/152 og 48/227 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Torill Einara Nerbøvik Bestill
2017/624-52 42077/2017 27.03.2017 I Søknad - Beatleskonserter i Halsa, Surnadal og Sunndal Halsakoret Camilla Wiik Bestill 3 vedlegg
2016/24972-29 42076/2017 27.03.2017 I Søknad - Prosjekttilskot - Oppussing av kjøkken på ungdomshus Austefjord Ungdomslag, Volda kommune Anna Lianes Bestill 4 vedlegg
2017/217-14 42070/2017 27.03.2017 I Søknad om ungdomsmidlar 1. tildeling 2017 - Støtte til oppussing av kjøkken på ungdomshus Austefjord ungdomslag, Volda kommune Ingeborg Forseth Bestill 3 vedlegg
2016/1509-2 42069/2017 24.02.2017 I Videreføring av arbeidet med FYR Utdanningsdirektoratet Hilde Meringdal Bestill 1 vedlegg
2016/23452-20 42060/2017 27.03.2017 I Søknad - Driftstilskot - Nordmøre og Romsdal KFUK-KFUM-speidere Nordmøre og Romsdal KFUK-KFUM-speidere Mia Smørdal Bestill 5 vedlegg
2016/24972-28 42056/2017 27.03.2017 I Søknad - Prosjekttilskot - Etablering av gjestebrygge i nye Vikebukt Småbåthavn Vikebukt Småbåtforening Rigmor Hustad Holen Bestill 4 vedlegg
2017/949-5 42050/2017 28.03.2017 U Ørsta kommuneplan - etablering av flytebrygge gbnr 141/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ørsta kommune Arve Nytun Bestill
2017/22-14 40587/2017 22.03.2017 I Melding fra leverandør - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/22-13 40553/2017 22.03.2017 U Melding til leverandør - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/22-12 40546/2017 22.03.2017 I Melding fra leverandør - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/22-11 40517/2017 22.03.2017 U Melding til leverandør - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/5030-2 39621/2017 20.03.2017 U Søknad tilrettelagt eksamen ***** Einar Hoem Paragraph Unntatt off
2017/5034-2 39611/2017 20.03.2017 U Søknad om tilrettelagt eksamen ***** Einar Hoem Paragraph Unntatt off
2016/26311-9 39471/2017 20.03.2017 U Refusjonskrav våren 2016 ***** Cecilie K. Buaas Paragraph Unntatt off
2017/22-10 38511/2017 17.02.2017 I Tilbud - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2017/22-9 32668/2017 14.03.2017 X Midlertidig anskaffelsesprotokoll - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/22-8 32667/2017 14.03.2017 U Tildelingsvedtak - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs S.I.K.T. TRAFIKKSKOLE ÅLESUND AS Jorid Nerland Bestill
2017/22-7 32666/2017 14.03.2017 U Tildelingsvedtak - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs Wright Trafikkskole AS Jorid Nerland Bestill
2017/22-6 30829/2017 10.03.2017 I Tilbud - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 9 vedlegg
2017/22-5 30827/2017 02.03.2017 I Tilbud - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
2017/22-4 30825/2017 02.03.2017 I Tilbud - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2017/22-3 20557/2017 01.03.2017 U Tilleggsinformasjon - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Jorid Nerland Bestill 1 vedlegg
2017/22-2 20207/2017 01.03.2017 I Melding fra leverandør - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2017/22-1 16779/2017 17.02.2017 U Kunngjøring - 2017/22 - Kjøreopplæring klasse B til Ålesund vgs Mercell Norge AS m.fl. Jorid Nerland Bestill 6 vedlegg
2016/2392-1 11887/2016 24.02.2016 U Kvalitetsplanen 2016 - 2020 - høyring Fleire mottakarar Helene Loe Arntsen Bestill
2015/110-15 10399/2016 18.12.2015 U Melding til leverandør - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs - Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2015/110-13 82831/2015 17.12.2015 U Melding til leverandør - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2015/110-12 82260/2015 15.12.2015 U Melding til leverandør - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2015/110-11 81769/2015 14.12.2015 I Melding fra leverandør - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2015/110-10 80377/2015 08.12.2015 X Midlertidig anskaffelsesprotokoll - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2015/110-9 80376/2015 08.12.2015 U Tildelingsvedtak - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale GEIRANGER TURBUSS AS Jorid Nerland Bestill
2015/110-8 80375/2015 08.12.2015 U Tildelingsvedtak - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale Nettbuss Midt-Norge AS Jorid Nerland Bestill
2015/110-7 80026/2015 05.12.2015 I Tilbud - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 15 vedlegg
2015/110-6 80021/2015 03.12.2015 I Tilbud - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off 19 vedlegg
2015/110-5 78936/2015 03.12.2015 U Kunngjøring - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale Mercell Norge AS Jorid Nerland Bestill 11 vedlegg
2015/110-4 77385/2015 27.11.2015 U Tilleggsinformasjon - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Jorid Nerland Bestill
2015/110-3 77050/2015 26.11.2015 U Kunngjøring - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs - Rammeavtale Mercell Norge AS Jorid Nerland Bestill 12 vedlegg
2015/110-2 76826/2015 25.11.2015 I Melding fra leverandør - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs. Rammeavtale ***** Jorid Nerland Paragraph Unntatt off
2015/110-1 75666/2015 20.11.2015 U Kunngjøring - 2015/110 - Skysstjenester til Sykkylven vgs - Rammeavtale Mercell Norge AS Jorid Nerland Bestill 12 vedlegg