Offentlig postjournal for 15.07.2020

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12845-1 102009/2020 15.07.2020 I Arbeidsvarslingsplan 15-20-409 - Bygging av nytt kulturhus - Fv 530 - Falkhytten/ Riksfordvegen - Aukra kommune Statens vegvesen Ikke fordelt til saksbehandler Bestill 1 vedlegg
2020/8458-3 102004/2020 02.07.2020 I Signert kjøpekontrakt - salg av byggfaghal gbnr 46/229 - Hustadvika kommune Hustadvika kommune Elin Larsen Blø Bestill
2020/12843-1 102001/2020 20.06.2020 I Vestnes kommune - Skilting - Fartsgrense - Tomrefjord TOMREN TRANSPORT AS May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg
2015/2359-26 102000/2020 15.07.2020 I Søknad om godkjenning av ny faglig leder ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2015/2359-25 101999/2020 15.07.2020 I Søknad om godkjenning av ny faglig leder ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2015/2359-24 101996/2020 15.07.2020 I Søknad om godkjenning av ny faglig leder ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/504-140 101995/2020 15.07.2020 I Melding om avsluttet sak - gbnr 79/5 - Gjemnes kommune Gjemnes kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2020/504-141 101994/2020 15.07.2020 I Matrikkelført eierskifte gbnr 15/159 - Aukra kommune Aukra kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2020/12842-1 101991/2020 15.07.2020 I Ørsta kommune - Kryssing Fv 655 - tele/fiber - microtrenching - Dalevegen TUSSA IKT AS May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg
2020/10312-7 101988/2020 15.07.2020 U 2020/10521 og 2020/10312 Ålesund kommune - Haramsøya - gbnr 310/ 2, 12 - Ulla fyr - svar i første omgang med tanke på dispensasjon frå fredinga KYSTVERKET Toril Moltubakk Bestill
2020/12841-1 101981/2020 15.07.2020 I Ålesund kommune - Rot på gangfelt etter kantslått - Borgundfjordveien Else Karin Eker Grete Berge Bestill 1 vedlegg
2013/13255-5 101978/2020 13.07.2020 I Høring av forslag til forskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - Kap. xx varder og bolter fra 1. ordens kartverksystem i landsverneplan for Statens kartverk - kml § 22a og forvaltningsloven kap Riksantikvaren Christ Allan Sylthe Bestill 2 vedlegg
2020/8767-2 101975/2020 15.07.2020 I Oppsigelse av løyvegaratier - Etterlyser svar NORWEGIAN UNDERWRITING AGENCY AS Merete Jeanette Daae Bestill
2020/10561-4 101970/2020 10.07.2020 I Aksept av tilsegn Rauma elveeierlag Eivind Vartdal Ryste Bestill
2009/3099-14 101964/2020 07.07.2020 I Innvilgelse av forlenget uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/12838-1 101963/2020 07.07.2020 I Avslag på uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/12837-1 101962/2020 07.07.2020 I Innvilgelse av uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2016/23063-4 101961/2020 09.07.2020 I Innvilgelse av forlenget uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/8892-26 101960/2020 15.07.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0159 - Anmodning om delutbetaling STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK Anna-Marie Hatlestad Bestill 2 vedlegg
2017/693-28 101958/2020 15.07.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2018- 0174 - Anmodning om sluttutbetaling STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK Anna-Marie Hatlestad Bestill 2 vedlegg
2018/11068-11 101953/2020 15.07.2020 I Søknad om forlenging av Skaporama og justering av budsjettpostar Ålesund kommune One Marthe Jostad Vik Bestill 1 vedlegg
2019/8402-12 101950/2020 15.07.2020 I Salmon Evolution AS 919384603 - Uttalelse til søknad om justert plassering av inntaksledning til landbasert anlegg på lokalitet 38617 Indre Harøya i Hustadvika kommune Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2020/12836-1 101949/2020 15.07.2020 I Gjemnes kommune - nabovarsel gbnr 29/72 - etablering av slamavskiller gbnr 29/70 Gjemnes kommune Lisa Enstad Bestill 1 vedlegg
2020/7534-3 101944/2020 15.07.2020 I Ålesund kommune - godkjenning av ny søknad - Sykkelritt - Ålesundstempoen - 16.08.2020 Statens vegvesen May-Bente Nyland Bestill 6 vedlegg
2020/12454-3 101943/2020 15.07.2020 I Rauma kommune - tillatelse til filminnspilling i august 2020 - Periodevis stenging av E136 - riks- og fylkesveger mm. ifm. filmopptak Statens vegvesen May-Bente Nyland Bestill 6 vedlegg
2020/312-4 101941/2020 23.06.2020 I Aure kommune - atkomstveg til fritidsbolig gbnr 208/47 med avkjøring til fv. 680 - dispensasjon frå kommuneplan - saksprotokoll og rådmannens saksframlegg Aure kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2020/12834-1 101935/2020 15.07.2020 I Molde kommune - spinning av grus - Rv 64 - Skålavegen 883, 899, 891 og 895 Leif G Bringslid Mykland Peder Tangen Bestill 1 vedlegg
2020/12835-1 101931/2020 15.07.2020 I Rauma kommune - vedtak V18-15-2020 - Skiltvedtak for parkeringsregulering på Trollveggen rasteplass - E136 Statens vegvesen May-Bente Nyland Bestill 1 vedlegg
2020/12833-1 101930/2020 15.07.2020 I Surnadal kommune - Parkering på busslomme - Surnadalvegen 65 Leif G Bringslid Mykland Erna Varhaugvik Bestill 2 vedlegg
2020/12832-1 101924/2020 14.07.2020 I Tips til hjelp med reparasjon steingard Skor gnr 385 - Ålesund (tidl. Haram) Berit Sand Bjørn Ringstad Bestill
2020/12830-1 101921/2020 12.05.2020 I Volda kommune - Nabovarsel - Fradeling av tomt - gbnr 58/1, 2 og 17 - Osdalen - Austefjorden Advokat firmaet Øverbø Gjørtz AS Ingrid Renate Gjørvad Bestill 3 vedlegg
2019/11444-5 101920/2020 06.07.2020 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - Servitør ***** Per-Ivar Aak Paragraph Unntatt off 4 vedlegg
2019/13358-4 101918/2020 14.07.2020 I Fangstskjema kystsel i Møre og Romsdal Leon Sindre Lillehamre Lisbeth Nervik Bestill
2019/13358-3 101915/2020 14.07.2020 I Fangstskjema kystsel i Møre og Romsdal Leon Sindre Lillehamre Lisbeth Nervik Bestill
2019/11444-4 101914/2020 06.07.2020 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - servitør og arbeidsavtale lærling ***** Per-Ivar Aak Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/12831-1 101913/2020 14.07.2020 I Ålesund kommune - oppføring av levegg i forbindelse med naust gbnr 13/129, Skråvika - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2020/12829-1 101911/2020 14.07.2020 I Ålesund kommune - flytebrygge gbnr 19/118 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2020/12689-9 101246/2020 01.04.2020 U Kristiansund trafikkterminal og Fram kundesenter - midlertidig renholdsbehov BB Service System Anne Bente K. Svendsvik Bestill
2020/12689-7 101243/2020 31.03.2020 U Kristiansund trafikkterminal og Fram kundesenter - midlertidig renholdsbehov BB Service System Anne Bente K. Svendsvik Bestill
2020/12686-3 101238/2020 27.03.2020 U Ålesund vgs - midlertidig renholdsbehov BB Service System Anne Bente K. Svendsvik Bestill
2020/12685-4 101220/2020 26.03.2020 U Fagskolen i Ålesund - midlertidig renholdsbehov BB Service System Anne Bente K. Svendsvik Bestill 1 vedlegg
2020/12686-1 101209/2020 20.03.2020 U Ålesund vgs - midlertidig renholdsbehov BB Service System Anne Bente K. Svendsvik Bestill 2 vedlegg
2020/12689-1 101199/2020 20.03.2020 U Kristiansund trafikkterminal og Fram kundesenter - midlertidig renholdsbehov BB Service System Anne Bente K. Svendsvik Bestill 2 vedlegg
2020/12692-1 101198/2020 20.03.2020 U Fylkesbiblioteket bortfall av renholdstjenester BB Service System Anne Bente K. Svendsvik Bestill 1 vedlegg
2020/12639-5 101092/2020 17.04.2020 U Stranda vgs - midlertidig renholdsbehov Toma Facility Norge AS Anne Bente K. Svendsvik Bestill 1 vedlegg
2020/12639-2 101083/2020 20.03.2020 U Stranda vgs - midlertidig renholdsbehov Tomaa Facility Norge AS m.fl. Anne Bente K. Svendsvik Bestill 2 vedlegg
2019/3590-12 51973/2020 28.04.2020 U L1906 Volda vgs - Brønnboring og varmepumper ***** Thor Valen Paragraph Unntatt off
2017/4805-4 51134/2020 23.04.2020 U K752. Fræna vgs. marine fag - miljøundersøkelser ***** Jostein Wengstad Paragraph Unntatt off
2016/23077-15 45444/2020 07.04.2020 X Sluttutbetalingsbilag kr 179.192 Kim Tornes Bestill
2015/10612-5 41438/2020 23.03.2020 U Rauma kommune - Søknad om frådeling - gbnr 38/57, Breivika i Isfjorden - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2020/6005-3 30827/2020 04.03.2020 U Ønsker tilbud Renex m.fl. Eirik Sigbjørnsen Bestill 1 vedlegg
2020/6005-2 30799/2020 27.02.2020 U Ønsker tilbud Renex m.fl. Eirik Sigbjørnsen Bestill 1 vedlegg
2018/11674-10 18036/2020 05.09.2019 U Vedtak med avslag på søknad om fri skoleskyss - Mia Celine Hide Synnøve Sjåstad Hide m.fl. Jorunn Sølvberg Bestill
2019/10141-2 14357/2020 31.08.2019 U Avslag på søknad om skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2016/25241-27 13795/2020 10.02.2020 X Sluttutbetalingsbilag kr 996.100 Kim Tornes Bestill
2017/11376-42 7071/2020 23.01.2020 U Klage - Marine Harvest Norway AS - endring av anleggsutforming Storvika Fræna kommune (teieplikt) Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2016/25241-26 5615/2020 20.01.2020 X Sluttutbetaling - januar 2020 Lisbeth Nervik Lisbeth Nervik Bestill
2016/24495-11 1473/2020 08.01.2020 X Sluttutbetalingsbilag kr 508.108 Kim Tornes Bestill
2016/24495-10 1010/2020 06.01.2020 X Sluttutbetaling tilsagn 2016-0213 Anna-Marie Hatlestad Bestill
2017/8257-44 148755/2019 20.12.2019 U Forslag til reguleringsplan for Bolgneset næringsområde - Havparken, gbnr 138/11, 261, 117, 584 m.fl., Kristiansund kommune - Tillatelse til inngrep i automatisk freda kulturminne, jf. Kulturminneloven § 8 fjerde ledd Kristiansund kommune Torill Einara Nerbøvik Bestill 2 vedlegg
2019/13281-4 148602/2019 19.12.2019 U Angående utleie av kiosken på Skarvøya Arcticgifts Eirik Gullord Bestill
2019/13281-1 148479/2019 19.12.2019 U Angående utleie av kiosken på Skarvøya Arctic gifts Eirik Gullord Bestill
2019/3590-3 147302/2019 26.11.2019 X L1906 Volda vgs - Brønnboring og varmepumper Thor Valen Paragraph Unntatt off
2019/13221-1 147293/2019 26.11.2019 X A1945 Molde vgs - Utbedring heis G-blokka Daniel Dyrseth Paragraph Unntatt off
2019/3590-2 147278/2019 26.11.2019 X B1904 Volda vgs - Nye varmepumper - reduksjon Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off
2019/3589-3 147272/2019 26.11.2019 X L1904 Ulstein vgs - Oppgradering SD-anlegg, romkontroll og automasjon - økning Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off
2019/3591-5 147269/2019 26.11.2019 X B1903 Sykkylven vgs - Rehabilitering av varmestokk - reduksjon Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off
2019/644-5 147267/2019 26.11.2019 X L1901 Sunndal vgs - Fasaderehabilitering og etterisolering del 3 - reduksjon Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off
2018/7938-64 147256/2019 26.11.2019 X A1911 Spjelkavik Arena - planleggingsmider - reduksjon Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off
2018/13200-8 147241/2019 26.11.2019 X L1807 Molde vgs - Fasaderehabilitering og etterisolering A-bygget del 2 - reduksjon Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off
2019/11697-5 147235/2019 26.11.2019 X L1905 Kristiansund vgs - utvidelse av brønnpark - reduksjon Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off
2019/3593-2 147228/2019 26.11.2019 X A1921 Kristiansund vgs - utbedring ny garderobeløsning bygg 1 - reduksjon Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off
2012/1026-134 146509/2019 16.12.2019 U K104 Romsdal vgs. - Varsel om dekning av merkostnader ***** Jostein Wengstad Paragraph Unntatt off
2019/12880-3 146359/2019 16.12.2019 X Rørreparasjon Marsvegen 1 Håvard Rakvåg Eirik Gullord Bestill 2 vedlegg
2019/2158-2 146221/2019 26.11.2019 X A1904 3D modellering av tegningsgrunnlag - reduksjon Line Thorvik Thue Paragraph Unntatt off
2016/25241-22 144515/2019 10.12.2019 U Prosjekt "Sesongmessig variasjon i kvalitet hos rødpølse" - tilsegn 2016-0241 Moreforsk - Margareth Kjerstad Lisbeth Nervik Bestill
2019/10546-3 136295/2019 11.09.2019 U Avslag på skoleskyss - Therese Remme Therese Remme Jorunn Sølvberg Bestill
2017/8257-40 134652/2019 18.11.2019 U Dispensasjon fra kulturminneloven § 8.4 gjennom godkjenning av reguleringsplan for R-293 Bolgneset næringsområde, gbnr 128/261 m.fl., Kristiansund kommune Riksantikvaren Torill Einara Nerbøvik Bestill 12 vedlegg
2019/12156-2 130747/2019 24.09.2019 U Skoleskyss ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2016/25241-16 120008/2019 03.10.2019 X Delutbetalingsbilag kr 194.400 Kim Tornes Bestill
2015/1300-19 119201/2019 02.10.2019 X Sluttutbetalingsbilag Kim Tornes Bestill
2015/1300-18 119084/2019 01.10.2019 X Sluttutbetaling Tilsegn nr 2015-0157 Anna-Marie Hatlestad Bestill
2014/13721-14 108589/2019 04.09.2019 U Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 48/329, 48, 27 i Hatlane - avgrensa ettersyn Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2014/2922-5 103159/2019 19.08.2019 U Rauma kommune - etablering av basestasjon for nødkommunikasjon gbnr 202/3 Slettvikan - dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill
2017/8257-32 69953/2019 14.06.2019 U Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan med konsekvensutgreiing - Bolgneset på Frei - offentlig ettersyn Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2015/9792-23 41181/2019 05.06.2019 U Halsa kommune - kommuneplan arealdel 2015-2026 - fråsegn ved offentleg ettersyn (andre gong) Halsa kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2017/11002-11 28004/2019 25.03.2019 X Saksbehandlers vurdering av sluttutbetaling Lasse Kristiansen Bestill
2017/11109-9 6763/2019 23.01.2019 X Sluttutbetaling Lasse Kristiansen Bestill
2016/8402-16 2223/2019 08.01.2019 U Faktura arkeologisk registrering - Bogen vest reg.plan Knut Kjøl Målfrid Nesje Bestill
2014/13878-8 136426/2017 08.11.2017 X Sluttutbetaling vurdering Tafjord 4 Ketil Valde Bestill