Offentlig postjournal for 18.04.2018

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/23-3 50971/2018 18.04.2018 U Tilleggsinformasjon - 2018-023 Utgreiing av vekst hos dyrka makroalgar på ein eksponert og ein skjerma lokalitet i Møre og Romsdal (Tareal 2) Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Torgeir Riksfjord Bestill 1 vedlegg
2018/6166-4 50963/2018 18.04.2018 I Volda kommune - bru over Voldsfjorden - planprogram - bed om marinarkeologisk uttale Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Synnøve Valle Bestill
2016/2392-2 50957/2018 18.04.2018 I Høring av kvalitetsplana fra Tingvoll vgs Tingvoll vgs Anne Midtsæter Bestill
2018/6512-5 50955/2018 18.04.2018 I Kopi: Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan Leite friluftsområde gbnr 26/10 og 18 m.fl Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2018/285-22 50942/2018 18.04.2018 I Status KIK Riksantikvaren Siv Aksdal Bestill
2013/2989-17 50928/2018 18.04.2018 I Program og saksliste generalforsamling Samspleis AS 2018 Knn - Monika Eeg Gunn Randi Seime Bestill 2 vedlegg
2018/273-23 50924/2018 18.04.2018 U Vil lage kreativ møteplass i biblioteka Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2018/6946-1 50923/2018 18.04.2018 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0025 - Summer dance school Molde Danseklubb (Noise) Hilde Hernes Hovland Bestill 1 vedlegg
2018/6345-4 50920/2018 16.04.2018 I Kopi: Giske kommune - mottak, mellombels lagring og foredling av av steinmasser på Ytterland gbnr 188/1 m.fl - dispensasjon frå reguleringsplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2016/3123-31 50916/2018 18.04.2018 I Invitasjon og program fagsamling 25. april om utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet Siv Aksdal Bestill 1 vedlegg
2018/4549-8 50911/2018 10.04.2018 I Møte - Sliperiet - Anbud Geitbåtmuseet ***** Siv Aksdal Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/5350-3 50904/2018 05.04.2018 N Ad møte med fylkeskommunen - bilrelatert museum - Skodje Toril Moltubakk Bjørn Ringstad Bestill
2016/8503-15 50900/2018 18.04.2018 U Førebels rapport frå Sunndal - metallsøkarprosjekt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2018/6944-1 50895/2018 18.04.2018 I Høring - Forslag til ny forskrift om pasientjournal Helse- og omsorgsdepartementet Robert Løvik Bestill 3 vedlegg
2017/14318-14 50855/2018 18.04.2018 I Polykrom by - oppsummering workshop 11.-13. april Kristiansund kommune Christ Allan Sylthe Bestill
2018/6913-2 50854/2018 18.04.2018 I Korrekt fil med suplerende informasjon til søknad om oppføring av garasje, Skolegata 10 i Kristiansund Kristiansund kommune Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2018/6666-8 50848/2018 18.04.2018 I Åpent brev om Grand Hotel Hellesylt Fortidsminneforeningen Sunnmøre Lokallag Bjørn Ringstad Bestill 1 vedlegg
2018/4455-6 50847/2018 18.04.2018 I Kopi: Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven til Måsøval Fiskeoppdrett AS for opprett ved lokalitet 19875 Or i Kristiansund kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2018/4455-5 50842/2018 18.04.2018 I Kristiansund kommune - MåsøvalFiskeoppdrett AS - fråsegn om endring av løyve for opprett av laks, aure og regnbogeaure ved lokalitet 19875 Or Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2018/6942-1 50824/2018 18.04.2018 I Rauma kommune - bygging av fiskebrygge ved Herjevatnet og utbedring av sti - dispensasjon frå kommuneplan Rauma kommune Mari Anne Bjørkmann Bestill 4 vedlegg
2018/5412-3 50818/2018 13.04.2018 I Avrop på rammeavtale ***** Per Olaf Brækkan Paragraph Unntatt off
2011/5149-14 50815/2018 12.04.2018 I Varsel om generalforsamling i Varde AS Varde AS Gunn Randi Seime Bestill
2018/6805-3 50795/2018 18.04.2018 U Støtteordninger i forbindelse med Kystpilgrimsleia Romsdalsmuseet Bjørn Ringstad Bestill
2017/10970-1 50791/2018 18.04.2018 I Signert kontrakt - Moments Notice - Lars Andreas Haug ***** Soheyla Roygarhaghro Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/5350-2 50789/2018 18.04.2018 U Skodje kommune - gbnr 28/1,4 - utviklingsprosjekt med overnattingsplasser for bobiler, hytter, stier, opplevelsessenter m "bilrelatert museum" mm - ønske om møte med fylkeskommunen Aktiv Bolia AS Toril Moltubakk Bestill 1 vedlegg
2015/10855-53 50785/2018 04.04.2018 I Tilbud på prosjektstyringsverktøy fra 24onoff.com 24onoff Monica Kjøl Tornes Bestill 1 vedlegg
2015/10855-52 50780/2018 05.04.2018 I Tilbud på prosjektstyringsverktøy fra Triangel Solutions Triangel Solutions AS Monica Kjøl Tornes Bestill 4 vedlegg
2018/6938-1 50777/2018 18.04.2018 U Aukra kommune - Kvalstasjon - gnr 11 Eikrem Environmental and SP Advisor Bjørn Ringstad Bestill
2017/10978-5 50771/2018 18.04.2018 I Signert kontrakt - Sjøholt skole - Oh Mama! DJ-kurs Sjøholt skole Soheyla Roygarhaghro Bestill
2018/6379-2 50762/2018 18.04.2018 I Kopi: Fræna kommune - ombygging og bruksendring av naust gbnr 112/87 - dispensasjon fra reguleringsplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/6936-1 50761/2018 18.04.2018 I Kopi: Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan Hollendergate 3, 5 og 7 - Norconsult AS Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/6697-2 50729/2018 18.04.2018 I Kopi: Herøy kommune - frådeling av ny bustadtomt gbnr 35/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Region midt Mari Anne Bjørkmann Bestill 1 vedlegg
2017/9440-51 50726/2018 18.04.2018 I Vedrørende brev av 10/4-2018 ***** Dag Lervik Paragraph Unntatt off
2018/6926-2 50725/2018 13.04.2018 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2017/14318-13 50720/2018 18.04.2018 U Polykrom by - oppsummering workshop 11.-13. april Flere Christ Allan Sylthe Bestill
2018/6925-2 50718/2018 13.04.2018 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2018/6924-2 50716/2018 13.04.2018 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2018/6934-1 50713/2018 15.04.2018 I Søknad om godkjenne som lærebedrift - anleggsmaskinfører ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2018/6922-2 50711/2018 13.04.2018 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2015/6788-3 50709/2018 13.04.2018 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2017/13452-6 50706/2018 18.04.2018 I St. Jetmund kyrkje - Drenering m.m. Riksantikvaren Arve Nytun Bestill 6 vedlegg
2018/6449-2 50705/2018 13.04.2018 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2016/26585-3 50704/2018 13.04.2018 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2018/6507-3 50700/2018 13.04.2018 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2018/6509-3 50697/2018 13.04.2018 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2018/6432-2 50695/2018 13.04.2018 U Bekreftelse på mottatt henvisning ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2018/6926-1 50691/2018 23.03.2018 I Henvisning til tannbehandling ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2018/6925-1 50689/2018 18.03.2018 I Henvisning til tannbehandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2018/6924-1 50685/2018 06.04.2018 I Henvisning til tannbehandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2018/6922-1 50682/2018 19.03.2018 I Henvisning til tannbehandling ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2015/6788-2 50678/2018 03.04.2018 I Henvisning til tannbehandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2018/6933-1 50673/2018 18.04.2018 I Midsund kommune - frådeling av eiendom gbnr 56/ 30 Ronny Sandnes - dispensasjon frå kommuneplan Midsund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2018/6921-1 50660/2018 13.04.2018 I Henvisning til tannbehandling ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2017/10820-33 50656/2018 18.04.2018 U Svar på tilbod på utstyrsleie til skuleturne med Son of light og LPeeWee i Kultursekken 22.-27.4. Kick Mentzoni lys og sceneproduksjon Hege Merethe Gagnat Bestill
2017/10820-32 50653/2018 18.04.2018 U Svar på tilbod på utstyrsleie til skuleturne med Son of light og LPeeWee i Kultursekken 22.-27.4. Ramstad Lyd & Sceneproduksjon Hege Merethe Gagnat Bestill
2018/6920-1 50651/2018 04.04.2018 I Henvisning til tannbehandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Eva Refsnæs Paragraph Unntatt off
2017/10820-31 50649/2018 17.04.2018 I Tilbud på utstyrsleie til skuleturne med Son of light og LPeeWee i Kultursekken 22.-27.4. - Kick Mentzoni lys og sceneproduksjon ***** Hege Merethe Gagnat Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/10820-30 50644/2018 17.04.2018 I Tilbud på utstyrsleie til skuleturne med Son of light og LPeeWee i Kultursekken 22.-27.4. - Ramstad Lyd & Sceneproduksjon ***** Hege Merethe Gagnat Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2018/6932-1 50632/2018 18.04.2018 I Høring om rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge Kunnskapsdepartementet Tove Skive Hoel Bestill 2 vedlegg
2018/6931-1 50625/2018 18.04.2018 I Den kulturelle skolesekken - Uprisen - kontrakt Foreningen les Foreningen les Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2018/6666-7 50613/2018 18.04.2018 I Viktig hastesak: Trussel om nært forestående rivning av Norges siste intakte 1880/90 «Spiss-Sveitserhotell» på Vestlandet Riksantikvaren Bjørn Ringstad Bestill
2018/6666-6 50612/2018 18.04.2018 I Viktig hastesak: Trussel om nært forestående rivning av Norges siste intakte 1880/90 «Spiss-Sveitserhotell» på Vestlandet Riksantikvaren Bjørn Ringstad Bestill
2018/6666-5 50609/2018 18.04.2018 I Viktig hastesak: Trussel om nært forestående rivning av Norges siste intakte 1880/90 «Spiss-Sveitserhotell» på Vestlandet Ikke Riv Grand Hotel Bjørn Ringstad Bestill 1 vedlegg
2018/6666-4 50607/2018 18.04.2018 I Viktig hastesak: Trussel om nært forestående rivning av Norges siste intakte 1880/90 «Spiss-Sveitserhotell» på Vestlandet Riksantikvaren Bjørn Ringstad Bestill
2018/4860-7 50538/2018 13.04.2018 I Aksept av tilsegn 2018/4680 - Kommunalt næringsfond 2018 Kristiansund kommune Kim Tornes Bestill
2018/6918-1 50535/2018 28.03.2018 I Søknad om skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2017/12868-5 50527/2018 13.04.2018 I Aksept av vilkår for tilskudd - gbnr 91/1 Paktarhuset Ørskog prestegard Ørskog Historielag Jens Peter Ringstad Bestill
2018/6923-1 50525/2018 18.04.2018 I Hareid kommune - oppføring av hus gbnr 76/15 - dispensasjon frå reguleringsplan Hareid kommune Synnøve Valle Bestill 6 vedlegg
2018/6215-3 50522/2018 16.04.2018 I Kopi: Sande kommune - frådeling av parsell gbnr 14/3 Gursken - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Mari Anne Bjørkmann Bestill
2015/10502-35 50500/2018 18.04.2018 I Reguleringsplan for Øygarden, Nordvik gbnr 133/1 mfl i Surnadal kommune - Spørsmål rundt Rpbo-område og planføresegn Riksantikvaren Guro Dehli Sanden Bestill
2018/6917-1 50483/2018 18.04.2018 I Nesset kommune - utviding av eksisterende hytte - gbnr 27/68 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Nesset kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg
2015/5993-23 50472/2018 18.04.2018 I Economuseum Romsdalsmuseet Romsdalsmuseet Hilde Hernes Hovland Bestill
2018/6153-4 50465/2018 13.04.2018 I Stranda kommune - vedtak - etablering av liggekai ved ferjekai i Stranda sentrum - dispensasjon frå reguleringsplan Stranda kommune Synnøve Valle Bestill
2017/11166-21 50453/2018 18.04.2018 I Årsberetning 2017 for Møre og Romsdal idrettskrets Møre og Romsdal idrettskrets Hilde Hernes Hovland Bestill 1 vedlegg
2015/2010-41 50433/2018 17.04.2018 I Merknader reguleringsplan Geiranger Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2018/4202-10 50388/2018 15.03.2018 I Tilbud - RAM - Produksjon, montering og demontering av folie ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2018/4202-9 50387/2018 13.04.2018 I Tilbud - RAM - Produksjon, montering og demontering av folie ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
2018/4202-8 50386/2018 16.04.2018 I Tilbud - RAM - Produksjon, montering og demontering av folie ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 9 vedlegg
2018/4202-7 50385/2018 16.04.2018 I Tilbud - RAM - Produksjon, montering og demontering av folie ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2018/6460-3 50384/2018 17.04.2018 I Kopi: Smøla kommune - frådeling av tomt til boligformål gbnr 62/27- Bjørn Brende - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/6913-1 50381/2018 17.04.2018 I Kristiansund kommune - oppføring av garasje i NB-område med gjenreisingsarkitektur - Skolegata 10 - dispensasjon fra reguleringsplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 8 vedlegg
2018/6912-1 50380/2018 17.04.2018 I RF13.50 - søknadsnr 2018-0024 - Olsenbanden JR på Rocker'n- En Teaterforestilling for barn, ungdom og voksne Vågane Ungdomslag Hilde Hernes Hovland Bestill 2 vedlegg
2016/4682-69 50379/2018 17.04.2018 I Innvilga søknad om dispensasjon for legging av røyr i del av trasé for etablering av nye vatn - og avløpsleidningar, Giskegjerdet gbnr 130/1 og 87 - Dispensasjon med vilkår om prøveanalyser Riksantikvaren Torill Einara Nerbøvik Bestill 2 vedlegg
2016/25791-9 50378/2018 12.04.2018 I Molde kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan - forretning- og næringsareal med tilhørende parkeringsareal - Kometvegen 1-5 gbnr 29/48, 52, 88, 330, 608, 615, 646, 858, 861, 869, 855 og 26/656 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2018/6477-130 50377/2018 16.04.2018 I CV/yrkespraksis ***** ***** ***** ***** ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2017/9658-6 50376/2018 09.04.2018 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Håseth grusuttak gbnr 78/4 på Kleive - offentleg ettersyn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg
2018/6378-3 50374/2018 18.04.2018 I Kopi: Fræna kommune - oppføring av broer over til Litlesoløya i Vikan gbnr 99/14 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/6477-129 50373/2018 17.04.2018 I Tilleggsinformasjon som avtalt ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6816-3 50369/2018 17.04.2018 I Fratrekk i kontrakt pga hotellutgifter - Beate Mordal Operaen i Kristiansund AS Lene Mordal Bestill
2018/6767-1 50342/2018 17.04.2018 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2018/6765-1 50341/2018 17.04.2018 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2018/6764-1 50340/2018 17.04.2018 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2018/6763-1 50339/2018 17.04.2018 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2018/6477-128 49252/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-127 49251/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-126 49250/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-125 49249/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-124 49248/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-123 49247/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-122 49246/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-121 49245/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-120 49244/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-119 49243/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-118 49242/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-117 49241/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-116 49240/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-115 49239/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-114 49238/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-113 49237/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-112 49236/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-111 49235/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-110 49234/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-109 49233/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-108 49232/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-107 49231/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-106 49230/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-105 49229/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-104 49228/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-103 49227/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-102 49226/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-101 49225/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-100 49224/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-99 49223/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-98 49222/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-97 49221/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-96 49220/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-95 49219/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-94 49218/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-93 49217/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-92 49216/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-91 49215/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-90 49214/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-89 49213/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-88 49212/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-87 49211/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-86 49210/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-85 49209/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-84 49208/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-83 49207/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-82 49206/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-81 49205/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-80 49204/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-79 49203/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-78 49202/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-77 49201/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-76 49200/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-75 49199/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-74 49198/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-73 49197/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-72 49196/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-71 49195/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-70 49194/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-69 49193/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-68 49192/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-67 49191/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-66 49190/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/6477-65 49189/2018 13.04.2018 U Bekreftelse ***** Nils Gunnar Solli Paragraph Unntatt off
2018/520-13 49152/2018 13.04.2018 U Arbeidsavtale ***** Morten Larsen Paragraph Unntatt off
2018/520-12 49151/2018 13.04.2018 U Tilbud ***** Morten Larsen Paragraph Unntatt off
2013/12563-22 49149/2018 13.04.2018 X Utbetalingsbilag 2018-0283 Kim Tornes Bestill
2013/12563-21 49148/2018 13.04.2018 X Sluttutbetaling 2013-0283 Kim Tornes Bestill
2017/13360-2 49063/2018 13.04.2018 U RF13.50 - søknadsnr 2017-0193 - Varme/Kvilestove ved inngangen til Moltufjella Moltustrandingen Eivind Vartdal Ryste Bestill
2018/6835-2 49022/2018 13.04.2018 U Skade på traktor med reg nr VB4128 Gjermundnes vgs Kristine Svendsen Bestill
2018/6200-3 48985/2018 13.04.2018 U Skodje kommune - anleggsveg - gbnr 13/3 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/6267-3 48972/2018 13.04.2018 U Skodje kommune - frådeling av parsell gbnr 50/4, Stette - Ole Petter Storhaug - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2017/12266-9 48968/2018 13.04.2018 U Haram kommune - bygging av naust med kai gbnr 176/20 - Geir Roar Gamlem - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - revidert søknad Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2016/5083-6 48903/2018 13.04.2018 X Utbetalingsbilag Kim Tornes Bestill
2016/5083-5 48898/2018 13.04.2018 X Vurdering av sluttutbetaling Kim Tornes Bestill
2018/4938-20 48897/2018 13.04.2018 X Tilråding frå avdelingssjef Marianne Hojem Bye Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off
2016/24872-9 48840/2018 13.04.2018 X Utbetalingsbilag Kim Tornes Bestill
2016/24872-8 48838/2018 13.04.2018 X Saksbehandlers vurdering om delutbetaling Kim Tornes Bestill
2018/5126-6 48836/2018 13.04.2018 U Støtte til breiband - Velledalen Advokat Kjetil Kvammen Eivind Vartdal Ryste Bestill 2 vedlegg
2016/23603-10 48819/2018 13.04.2018 X Utbetalingsbilag Kim Tornes Bestill
2016/23603-9 48816/2018 13.04.2018 X Vurdering av sluttutbetaling Kim Tornes Bestill
2016/23234-35 48399/2018 12.04.2018 U Drosjeløyva i Vanylven kommune - Klage over tildeling av ledig løyve i Syvde - Endeleg vedtak Marcos Alexander Knardal Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2017/8615-8 48327/2018 12.04.2018 X Utbetalingsbilag Kim Tornes Bestill
2017/8615-7 48278/2018 12.04.2018 X Delutbetaling - april 2018 Lisbeth Nervik Lisbeth Nervik Bestill
2018/4075-4 48271/2018 12.04.2018 U Hvitserk of Norway - Søknad om mellombels fritak frå krav om løyve for transport med personbil Norges Taxiforbund avd Møre og Romsdal Jan Eirik Søraas Bestill 3 vedlegg
2014/2364-14 48223/2018 12.04.2018 U Drosjeløyva i Ørskog kommune - Søknad om vidareføing av ordning med redusert drosjetilbod Ørskog Taxi v/Hakan Bozkurt Jan Eirik Søraas Bestill
2018/6437-2 47761/2018 11.04.2018 X Vurderinger støtte til prosjekt "3D modell av Ålesundsområdet med fokus på Steinvågbrua" Øyvind Tveten Bestill
2016/25289-18 47617/2018 11.04.2018 U M-SU-11 Nofima AS, 989278835 - Mellombels løyve til oppdrett av matfisk av laks, aure og regnbogeaure til forsøksformål - Tidsavgrensa løyve til samlokalisering på lokalitet 33357 Gullklakken i Smøla kommune Nofima AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2017/711-6 46881/2018 10.04.2018 U TT-kort - tildeling Kommunelege Aure kommune Bente Marie Malme Bestill
2016/8111-6 46808/2018 10.04.2018 U Drosjeløyva i Herøy kommune - Tildeling av oppsagt reserveløyve T-23R tilknytt Herøy Taxisentral Bjørlykke Transport AS Jan Eirik Søraas Bestill
2015/6257-12 46760/2018 10.04.2018 U Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommuner - Løyvegarantier Trond N Hansen Jan Eirik Søraas Bestill
2018/6462-3 46692/2018 10.04.2018 X E39 Lønset -Hjelset, lokalpolitisk behandling Heidi Nerland Arild Fuglseth Bestill
2016/22864-11 46663/2018 10.04.2018 U Ny rundkjøring i Kvamkrysset - etterlyser tilbakemelding Molde kommune Heidi Nerland Bestill
2018/4590-4 46641/2018 10.04.2018 U Søknad om fråvik gang- og sykkelveg fv. 235 Bud - Bergset Fræna Kommune Heidi Nerland Bestill 1 vedlegg
2018/6142-4 46566/2018 10.04.2018 U Drosjeløyvene i Stranda kommune - Tildeling av ekstra reserveløyve - Endelig vedtak Geiranger Taxi v/Torbjørn Arntsen Jan Eirik Søraas Bestill
2018/5534-3 46204/2018 09.04.2018 U Fråsegn til søknad om hurtigbåtrute mellom Ålesund og Geiranger Ålesund kommune m.fl. Geir Olsen Bestill
2017/11182-9 45320/2018 06.04.2018 U 2018 - Lovnad om tilskot til forundersøking av stabburet på Øggarden på Krøvelen, Ørsta kommune gbnr 40/1 Bjørn Ottar Krøvel Helge Aarset Bestill
2017/7473-8 45216/2018 06.04.2018 U Sluttutbetaling spelemidlar 2017 - anlnr 1557002001 - aktivitets- og leikeområde Angvik skule - Gjemnes kommune Gjemnes kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2017/5460-61 44925/2018 05.04.2018 U Kollektiv transport til hurtigbåten Natalie Melchior Svein Ivar Aarskog Bestill
2018/4730-13 44915/2018 09.04.2018 X Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommunar - Tildeling av ledig løyve tilknytt Ålesund og Omegn Taxi SA Jan Eirik Søraas Bestill
2017/7127-3 44911/2018 05.04.2018 U Sluttutbetaling spelemidlar 2017 - anlnr 1505015401 Kvernberget klubbhus - Kristiansund kommune Kristiansund kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2018/4730-12 44901/2018 09.04.2018 U Drosjeløyva i Giske, Sula og Ålesund kommunar - Tildeling av ledig drosjeløyve tilknytt Ålesund og Omegn Taxi SA Odd Sindre Nilsen Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2017/7076-3 44895/2018 05.04.2018 U Delutbetaling spelemidlar 2017 - anlnr 1502022701 MOI servicebygg og toalett - Molde kommune Molde kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2017/7173-3 44867/2018 05.04.2018 U Sluttutbetaling spelemidlar 2017 - anlnr 1520000403 Ørsta stadion kunstgrasbane - Ørsta kommune Ørsta kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2014/10779-28 44762/2018 05.04.2018 U Digitalisering av fylkeskommunale arkiv - forholdet til MUSIT og topografiske arkiv Universitetets senter for informasjonsteknologi Kristoffer Dahle Bestill
2016/6932-5 44723/2018 05.04.2018 U Sluttutbetaling spelemidlar 2016 - anlnr 1539006610 redskapsbygg Måndalen stadion - Rauma kommune Rauma kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2016/6934-6 44704/2018 05.04.2018 U Sluttutbetaling spelemidlar 2016 - anlnr 1539018901 Utstyrshus ved ski og skyteanlegg i Isfjorden - Rauma kommune Rauma kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2017/7390-3 44659/2018 05.04.2018 U Sluttutbetaling spelemidlar 2017 - anlnr 1505000207 Allanengen-Boreas treningspark - Kristiansund kommune Kristiansund kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2017/11163-45 44620/2018 05.04.2018 U Tilsagn 2018 - Tilskot til friluftslivsaktivitet - Naturlos Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/7375-3 44588/2018 05.04.2018 U Sluttutbetaling spelemidlar 2018 - anlnr 1502002107 Tøndergård skole ballbinge - Molde kommune Molde kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2016/7043-4 44469/2018 05.04.2018 U Sluttutbetaling spelemidlar 2017- Tursti Bjergane-Harøyburet - anlnr 1546002502 Sandøy kommune Therese Thue Hvattum Bestill
2018/6416-2 44425/2018 04.04.2018 U Gripkroa på Grip, Kristiansund kommune - Forslag om diverse utvendige tiltak, vernefaglig vurdering Kristiansund kommune, Eiendomsdrift v/Marina Jensen Christ Allan Sylthe Bestill
2018/6543-2 44265/2018 04.04.2018 U Drosjeløyvene i Kristiansund kommune - Tap av løyvedokument Jan Inge Solli Jan Eirik Søraas Bestill
2018/6154-3 43924/2018 04.04.2018 U Drosjeløyvene i Gjemnes kommune - Søknad om omgjøring av reserveløyve Svein Bjørn Tornes Jan Eirik Søraas Bestill
2017/10629-11 43748/2018 03.04.2018 U Statsbudsjettet 2018, kap 1429 post 79: Lovnad om tilskot til hus- og terrengmurar på Smogeli, Norddal kommune gbnr 79/1 Storfjordens Venner Helge Aarset Bestill 2 vedlegg
2017/11161-52 43745/2018 03.04.2018 U Avslag 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Bogneset - Furmyr - Etablering av grasbakke Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-51 43741/2018 03.04.2018 U Avslag 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Sandingane - Etablering av nedgravd avfallskonteiner Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-50 43735/2018 03.04.2018 U Avslag 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde - Svinøya, Mauren, Stavsethneset m.fl - Slåmaskin Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/10629-10 43730/2018 03.04.2018 U Statsbudsjettet 2018, kap 1429 post 79: Lovnad om tilskot til løa på Litlesætra, Stranda kommune gbnr 96/2 Storfjordens Venner Helge Aarset Bestill 2 vedlegg
2017/11161-49 43682/2018 03.04.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Småge - Ny klopp og oppgradering av sti Aukra kommune Petter Jenset Bestill
2017/11161-48 43637/2018 03.04.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Aukraskogen - Skjøtselstiltak Aukra kommune Petter Jenset Bestill
2017/11161-47 43624/2018 03.04.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftsområde (kap 1420, post 78) - Atlanten - Turvei Kristiansund kommune Petter Jenset Bestill
2017/11161-46 43617/2018 03.04.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Raudøya - Restaurering av buda Ørsta kommune Petter Jenset Bestill
2017/11161-45 43579/2018 03.04.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Ikornneset - Skjøtsel med bruk av geiter og Nofence Gjemnes kommune Petter Jenset Bestill
2017/11161-44 43566/2018 03.04.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) oppgradering badeplass - Kolvika Kristiansund kommune Petter Jenset Bestill
2017/11161-43 43544/2018 03.04.2018 U Tilskot 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Osberget Ørskog - Informasjonsskilt Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-42 43532/2018 03.04.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Kolmanneset - Oppsetting av gjerder, og beiteprosjekt Rauma kommune Petter Jenset Bestill
2017/11161-41 43516/2018 03.04.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Kobbevika -Grusing, hogging og kvisting Aukra kommune Petter Jenset Bestill
2017/11161-40 43506/2018 03.04.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Svinøya - Nye utegrillar/bålplassar Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-39 43448/2018 03.04.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Skråvika Ørskog - Informasjonsskilt Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2015/4891-11 43365/2018 03.04.2018 U Tildeling sykkeltilskudd og rapporteringsfrister Meyer Maren m.fl. Heidi Nerland Bestill 3 vedlegg
2018/6504-1 42786/2018 27.03.2018 U Vernerunde 2018 kulturavdelinga Agenda Kaupang v/ Kjersti Hatlevoll Monica Kjøl Tornes Bestill
2017/10708-12 42511/2018 23.03.2018 U Brukartak 2018 Aure- Solveig Thordarson m.fl. Silje Nerland Sættem Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2017/11191-12 42415/2018 22.03.2018 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2010/10639-25 42414/2018 22.03.2018 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2017/11161-37 42325/2018 23.03.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde - Håhjem Skodje - Parkeringsplass Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-38 42324/2018 23.03.2018 U Tilskot 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde - Stavsethneset - Drenering av gammel slåttemark/aktivitetsområde Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-36 42315/2018 23.03.2018 U Tilskot 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Spjelkavikelva (Lillevannet) - Sittegruppe og kvilebenk Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-35 42270/2018 23.03.2018 U Tilskot 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Moldemarka Vest - Grindbygg og aktivitetsplass Molde kommune Petter Jenset Bestill
2017/11161-34 42261/2018 23.03.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Osberget Ørskog - Stupebrett Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-33 42187/2018 23.03.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Skråvika Ørskog kommune - Stupebrett på berga Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-32 42154/2018 23.03.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Leirvågen-Furnes - Oppgradering parkering og veg Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-31 42136/2018 23.03.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Liljedalsbrua Spjelkavikelva - Ny bro Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-30 42102/2018 23.03.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Vekslet - Sikring mot sjø Ørsta kommune Petter Jenset Bestill
2017/11161-29 42079/2018 23.03.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statlig sikra friluftslivsområde (kap. 1420, post 78) - Gurinesbukta - Istandsetting etter ulovlig trehogst Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2017/11161-28 41955/2018 23.03.2018 U Tilsagn 2018 - tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (kap 1420, post 78) - Tuneset - Badebøyer Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill
2018/6129-6 41953/2018 23.03.2018 U Søknad om fritak fra løyveplikt - Calm Giant Tour v/Igvars Bierands Calm Giant Tour v/Igvars Bierands Jan Eirik Søraas Bestill
2018/6401-2 41912/2018 23.03.2018 U Ang søknad om dispensasjon fra byggegrense Henning Myrbostad Heidi Nerland Bestill 2 vedlegg
2018/392-3 41896/2018 23.03.2018 U Melding om vedtak - Ekstraordinært driftstilskot til friluftsråda 2018 - til drift av skjergardsteneste i Møre og Romsdal Sunnmøre friluftsråd Hilde Hernes Hovland Bestill
2017/10629-9 41833/2018 22.03.2018 U Statsbudsjettet 2018, kap 1429 post 79 - Lovnad om tilskot til sikring av terrengmur på Møll, Stranda kommune gbnr 112/1 Anette Synneva Møll Helge Aarset Bestill 2 vedlegg
2018/359-5 41823/2018 22.03.2018 U Statsbudsjettet 2018 kap 1429 post 79 - Oppmoding om utbetaling av tilskotsmidlar Vestnorsk Fjordlandskap - delområde Geirangerfjorden Riksantikvaren Helge Aarset Bestill 1 vedlegg
2017/8587-12 41790/2018 22.03.2018 U Faktura arkeologisk registrering, nedføringsledning fra Svartevatnet med ventilhus og reduksjonskammer gbnr 58/1 mfl, Skodje kommune Skodje kommune Anne Lise Reitan Bestill 1 vedlegg
2016/23418-15 41788/2018 22.03.2018 U Statsbudsjettet 2017, kap 1429, post 71, freda bygning i privat eige - Utbetaling av tilskot - stabburet på Åsskard, gbnr 88/1, Surnadal kommune Ann Kristin Engset Jens Peter Ringstad Bestill
2018/286-5 41745/2018 22.03.2018 U Tildeling og utbetaling - Fredete og verneverdige bygninger og anlegg - Statsbudsjettet 2018 post 71 - Tilskudd - Møre og Romsdal fylkeskommune Riksantikvaren Anna Eline Eneberg Bestill 1 vedlegg
2018/258-58 41714/2018 22.03.2018 U Tildeling av kunstnarstipend 2018 Jon Arne Mogstad Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2018/258-57 41709/2018 22.03.2018 U Tildeling av kunstnarstipend 2018 Ine Harrang Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2018/258-56 41701/2018 22.03.2018 U Tildeling av kunstnarstipend 2018 Ane Vik Eines Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2018/258-55 41692/2018 22.03.2018 U Tildeling av kunstnarstipend 2018 Øyvind Weiseth Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2018/258-54 41688/2018 22.03.2018 U Tildeling av kunstnarstipend 2018 Jan Otto Ertesvåg Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2018/258-53 41682/2018 22.03.2018 U Tildeling av kunstnarstipend 2018 Jorunn Marie Kvernberg Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2018/258-52 41676/2018 22.03.2018 U Tildeling av kunstnarstipend 2018 Åshild Moldskred Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2018/258-51 41666/2018 22.03.2018 U Tildeling av kunstnarstipend 2018 Joakim Hunnes Camilla Wiik Bestill 1 vedlegg
2018/258-50 41649/2018 22.03.2018 U Tildeling kunstnarstipend visuell kunst 2018 Anja Ulset m.fl. Camilla Wiik Bestill
2018/258-49 41632/2018 22.03.2018 U Tildeling kunstnarstipend litteratur, musikk, film og scenekunst 2018 Randi Kristin Strand m.fl. Camilla Wiik Bestill
2017/9743-9 41596/2018 21.03.2018 X Refusjon køyregodtgjering des-feb 2017/2018 ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/5573-4 41527/2018 22.03.2018 U Drosjeløyva i Hareid kommune - Søknad på ledig reserveløyve tilknytt Hareid Drosjesentral Kai Åsmund Finvik Jan Eirik Søraas Bestill
2018/4828-3 41407/2018 21.03.2018 U Vedtak om overføring av ruteløyver for persontransport med motorvogn i rute frå Citysightseeing Fjord AS StrømmaNorge AS Geir Olsen Bestill
2018/4149-8 41271/2018 21.03.2018 U Søknad om fritak for løyveplikt - Endeleg vedtak Reite Invest AS v/Per Christian Reite Jan Eirik Søraas Bestill
2018/4309-6 41226/2018 21.03.2018 U Søknad om løyvefritak for persontransport knytt til Inn på tunet-ordninga Hildegunn Knardal Jan Eirik Søraas Bestill
2018/4937-2 40527/2018 19.03.2018 X Vedteke kunstpolitikk for Møre og Romsdal Carina Stokke Bestill
2018/658-2 39797/2018 16.03.2018 U Svar på søknad om fri skoleskyss til privatskole i Ålesund Inga Johansen Jorunn Sølvberg Bestill
2015/11548-4 39726/2018 22.03.2018 U Oppnemning av bruforvaltar som følgje av ny vegnormal - Handbok N401 Bruforvaltning Vegdirektoratet Olav Arne Vatne Bestill
2012/1879-87 39628/2018 16.03.2018 U Korrigert søknad om utvidet TT- ordning 2018 Samferdselsdepartementet Silje Nerland Sættem Bestill
2016/25207-20 39447/2018 15.03.2018 U Nesset ber om møte vedrørende gang- og sykkelveg Jevika - Hargaut Magne Arild Vinje m.fl. Heidi Nerland Bestill 1 vedlegg
2017/660-9 39321/2018 15.03.2018 X Utbetalingsanvisning sluttutbetaling 2017-0008 Carina Stokke Bestill
2017/660-8 39318/2018 15.03.2018 X Utbetalingsanmodning sluttutbetaling 2017-0008 Carina Stokke Bestill
2017/660-7 39246/2018 15.03.2018 X Rekneskap NORDOC Møre og Romsdal fylkeskommune Carina Stokke Bestill
2017/660-10 39242/2018 15.03.2018 X Sluttrapport NORDOC Carina Stokke Bestill
2017/12868-4 39235/2018 15.03.2018 U Statsbudsjettet 2018, kap.1429, post71, freda bygning i privat eige - Tilskot til Paktarbustaden på Ørskog Prestegard, gbnr.91/1 i Ørskog kommune Ørskog Historielag Jens Peter Ringstad Bestill 2 vedlegg
2018/5109-7 39094/2018 23.03.2018 U Søknad om midlertidig fritak fra løyveplikt Veronika Titova Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2018/5085-6 38995/2018 20.03.2018 U Søknad om fritak fra løyveplikt Trips Of Norway AS Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2017/13866-2 38943/2018 14.03.2018 U skoleskyss Mehmed Keranovic Jorunn Sølvberg Bestill 1 vedlegg
2018/456-9 38689/2018 15.03.2018 U Vurdering av behovet for selskapsvognløyve i Giske, Sula og Ålesund kommunar Ålesund og Omegn Taxi SA/Ålesund Taxi AS Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2017/10133-7 38404/2018 13.03.2018 X Samtale med skolen Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/6172-1 38400/2018 13.03.2018 U Innleverte funn 2017 - Møre og Romsdal - NTNU Vitenskapsmuseet - oversendingsbrev Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kristoffer Dahle Bestill
2018/4817-2 38189/2018 13.03.2018 U Foreløpig svar skoleskyss - ***** ***** ***** Advokathuset Kristiasund AS Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/4493-5 38098/2018 13.03.2018 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/5583-4 38084/2018 13.03.2018 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2017/6949-7 37728/2018 12.03.2018 U Søknad om fjerning av moloutstikk ved Edøy hamn - Smøla kommune Kystverkets hovedkontor Olav Arne Vatne Bestill
2018/6129-2 37621/2018 12.03.2018 U Calm Giant Tour - Søknad om fritak frå løyveplikt Ålesund og Omegn Taxi SA/Ålesund Taxi AS Jan Eirik Søraas Bestill 2 vedlegg
2017/12157-4 37590/2018 12.03.2018 U Drosjeløyva i Aukra kommune - Oppseiing av garanti Terje Kristian Hammerø Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2017/11207-5 33854/2018 09.03.2018 X Opphaldstid på avlastningsbustad ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/5577-1 27698/2018 08.03.2018 U Drosjeløyva i Tingvoll kommune - Drift av reserveløyve T-68R tilknytt Tingvoll Taxi SA Tingvoll Taxi SA v/Ronny Almskår Jan Eirik Søraas Bestill
2017/14340-2 24741/2018 12.01.2018 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/5464-2 22104/2018 06.03.2018 U Fergetider Hundeidvik - Festøya Anneke Johansen Svein Ivar Aarskog Bestill
2017/8815-37 21712/2018 06.03.2018 X Regional delplan for museum - publisert versjon Carina Stokke Bestill
2018/5283-2 20969/2018 02.03.2018 U Fergesubsidier ved fergeavløsningsprosjekt på Langfjorden Britt Flo Heidi Nerland Bestill 2 vedlegg
2011/4285-27 20460/2018 01.03.2018 U Utløysing av opsjon - oversending av nytt ruteløyvedokument for kommunane Ålesund, Giske og Sula ***** Geir Olsen Paragraph Unntatt off
2018/5219-1 19930/2018 01.03.2018 U Tildelingsbrev 2018 statens vegvesen Statens vegvesen Hege Gjendem Bestill 2 vedlegg
2018/5138-1 19406/2018 28.02.2018 U Høyring statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegar, 6. mars 2018 Transport- og kommunikasjonskomiteen Per Ove Nydal Bestill
2018/4512-5 19280/2018 27.02.2018 U Retur av løyvegaranti nr. 473135 Sparebanken Møre, depotavdelingen Geir Olsen Bestill
2018/4512-6 18657/2018 02.03.2018 U Persontransport med fartøy i rute - oversending av løyvedokument Christian Gaard Bygdetun AS Geir Olsen Bestill
2017/11146-5 18112/2018 23.02.2018 N Oversendelse Klagenemnda - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2016/22716-6 18106/2018 23.02.2018 N Oversendelse Klagenemnda - ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2016/22716-5 17239/2018 23.02.2018 U Oversendelse Klagenemnda - ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2017/12388-2 16610/2018 14.03.2018 U Svar på søknad om skoleskyss ved delt bustad - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2017/12383-2 16482/2018 14.03.2018 U Svar på søknad om skoleskyss ved delt bustad - ***** ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2017/13854-9 16425/2018 07.03.2018 U Høyring nr 2 om lokale forskrifter etter hamne- og farvasslova i Ørsta kommune Ørsta kommune Olav Arne Vatne Bestill
2017/13525-2 15924/2018 15.03.2018 U Svar på spørsmål vedrørande fri skoleskyss Anders Tomren Jorunn Sølvberg Bestill
2016/23234-33 12039/2018 07.02.2018 N Drosjeløyva i Vanylven kommune - Klage over tildeling av ledig løyve i Syvde Kristine Svendsen Jan Eirik Søraas Bestill
2014/12147-44 10849/2018 02.02.2018 X Delutbetaling - 2016-0172 Anna-Marie Hatlestad Bestill
2016/25926-6 6973/2018 23.01.2018 U Svar på søknad om forskottering gjennom Kjørsvikbugen FV. 680 Aure kommune Olav Arne Vatne Bestill
2018/731-1 5928/2018 19.01.2018 U Bekreftelse fra ekstern revisor Norled AS m.fl. Hege Gjendem Bestill 1 vedlegg
2018/666-1 5229/2018 01.02.2018 U Informasjonsskriv 10. klassinger Grunnskoler i Møre og Romsdal Merete Jeanette Daae Bestill
2014/12147-43 300/2018 02.01.2018 X Delutbetaling Anna-Marie Hatlestad Bestill
2017/7901-6 127682/2017 23.10.2017 U Svar på rapport om avhending av fiskeri hamner i Smøla kommune Kystverkets hovedkontor Olav Arne Vatne Bestill
2017/9889-10 73219/2017 22.06.2017 U Avhending av fiskerihamner Kystverkets hovedkontor Olav Arne Vatne Bestill
2012/2827-5 72054/2017 20.06.2017 U Søknad om godkjenning som lærebedrift Perlys frisør Stine Waske Bestill
2017/8525-3 54441/2017 01.05.2017 U Avtale om ekstraordinært driftstilskudd Molde Internasjonal Jazzfestival Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill
2017/8524-2 54440/2017 01.05.2017 U Avtale om ektraordinært driftstilskudd Teatret Vårt Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill
2015/4521-32 91399/2016 22.09.2016 X Registerutskrift frå enhetsregisteret og foretaksregisteret Carina Stokke Bestill
2016/4733-2 32255/2016 04.05.2016 U Svar på klage inntak til vgo - ***** ***** ***** ***** Anita Sæther Paragraph Unntatt off
2015/1960-6 41994/2015 15.06.2015 U Spelemidlar 2015 - Rapport tildeling av spelemidlar - Møre og Romsdal fylkeskommune Kulturdepartementet Vegar Bellingmo Bestill 2 vedlegg
2013/14037-15 46317/2014 03.07.2014 X Budsjett - (fortløpende i arbeid) Marianne Halseth Hole Bestill 1 vedlegg
2013/14037-14 46305/2014 03.07.2014 X Prosjektplan - (fortløpende i arbeid) Marianne Halseth Hole Bestill 1 vedlegg