Offentlig postjournal for 31.03.2020

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/7405-1 43630/2020 31.03.2020 I Arbeidsvarslingsplan 15-20-221 - fv 6050 - Hoem - pløye/grave grøft for fiberkabel ca 3 m utenfor veg - Hustadvika kommune Statens vegvesen Ikke fordelt til saksbehandler Bestill 1 vedlegg
2020/7401-1 43619/2020 31.03.2020 I Herøy kommune - godkjent arbeidsvarslingsplan AV 15-20-207 - fv 654 - Jensholmbrua - fase 4 Statens vegvesen Ikke fordelt til saksbehandler Bestill 1 vedlegg
2020/7376-1 43569/2020 31.03.2020 I Søknad om godkjenning ny fagleg leiar ***** Stine Waske Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/7373-1 43567/2020 30.03.2020 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - konsentrert boligbebyggelse, småhusbegyggelse og næringsformål gbnr 66/8 mfl - oppstart Angvik Prosjektering AS Anders Smith-Øvland Bestill 4 vedlegg
2020/5665-6 43556/2020 31.03.2020 I Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Skarbøvik - Osholmen - gbnr 120/17 mfl. - ber om marinarkeologisk uttale Eirik Søyland Herdlevær Anders Smith-Øvland Bestill
2020/6745-19 43551/2020 31.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0135 - Jubileumsførestilling Kong Arthurspelet Anna Lianes Bestill 4 vedlegg
2020/7339-3 43542/2020 31.03.2020 I Fylkeskommunal Coronapakke Frank Sve Tove-Lise Torve Bestill
2020/6745-18 43540/2020 31.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0132 - Sunnmøre historielag er eit regionalt historielag som formidlar og dokumenterer sunnmørshistoria Sunnmøre historielag Anna Lianes Bestill 1 vedlegg
2020/6748-9 43537/2020 31.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0133 - Ikornneset - Oppgradering av tursti Gjemnes kommune Petter Jenset Bestill 2 vedlegg
2020/7121-4 43535/2020 31.03.2020 I Oversendelse av nabovarsel - kunstgressbane ved Isfjorden skole - gbnr 43/633 - Rauma kommune Søvik, Simon Andre Roald Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2020/391-8 43531/2020 31.03.2020 I Kopi : Aure kommune - Innspill - Kommunedelplan for trafikksikring olav Eines Erna Varhaugvik Bestill 2 vedlegg
2020/504-59 43513/2020 26.03.2020 I Varsel om oppmålingsforretning - deling av grunn - 02.04.2020 - Vanylvsvegen 610 - gbnr 100/32 i Vanylven kommune Vanylven kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2020/7371-1 43512/2020 31.03.2020 I Stranda kommune - Hydrogen fabrikk - div skisser Tryggestad - Fv 60 - Nibbedalsvegen 655 Hellesylt Hydrogen Hub Ingrid Renate Gjørvad Bestill 4 vedlegg
2020/7365-1 43507/2020 31.03.2020 I Hustadvika kommune - Oppføring av redskapshus - gbnr 157/12 - Fræneidet 731 - Naasveien 492 Palmer Marvin Haukås Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2020/7368-1 43506/2020 31.03.2020 I Hustadvika kommune - Nabovarsel - Fasadeendring - gbnr 8/36 - Drammensvegen 171 ØKONOMIBYGG ARKITEKTUR AS Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2020/7372-1 43504/2020 30.03.2020 I Ålesund kommune - kommunedelplan - idrett og fysisk aktivitet 2020 - offentleg ettersyn Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 8 vedlegg
2020/7369-1 43501/2020 26.03.2020 I Aure kommune - detaljregulering - Reguleringsplan - Gjelabukta fritidsområde - gbnr 97/1, 56 og 57 - Ertvågsøya - oppstart AREAL & PLAN AS Johnny Loen Bestill
2020/7294-4 43494/2020 30.03.2020 I Overfiske med lys og snurpenot i fjordane i Volda kommune Austefjord grendalag Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2020/4819-17 43491/2020 31.03.2020 I Søknad - anlegg telt utstyr (som blyanter og papir) til workshop for barn, leie av lyd utstyr, mixer og PA-anlegg, Lyd og DJ-utrustning Animation Volda Festival Styret 2020 Ingeborg Forseth Bestill
2020/7370-2 43486/2020 30.03.2020 I Molde kommune - Felling av trær langs fylkesveg 668 - Utsidevegen 141 i Midsund Torbjørn Misund Torunn Hopen Bestill 6 vedlegg
2020/7124-5 43485/2020 30.03.2020 I Søknad - Håndball ***** Rigmor Hustad Holen Paragraph Unntatt off
2020/7370-1 43483/2020 30.03.2020 I Molde kommune - Felling av trær langs fylkesveg 668 - Utsidevegen 141 i Midsund - gbnr 450/2 Torbjørn Misund Torunn Hopen Bestill 5 vedlegg
2020/6745-17 43469/2020 31.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0106 - Søknad om driftstilskudd 2020 Norsk Forfattersentrum Anna Lianes Bestill 4 vedlegg
2020/7121-3 43465/2020 31.03.2020 I Oversendelse av nabovarsel - kunstgressbane ved Isfjorden skole - gbnr 43/633 - Rauma kommune Helgadottir Dröfn Ingrid Renate Gjørvad Bestill 5 vedlegg
2020/6745-16 43462/2020 30.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0116 - Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Anna Lianes Bestill 1 vedlegg
2020/6745-15 43457/2020 30.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0130 - Søker om støtte til leie av Frænahallen Elnesvågen og omegn IL Håndball Anna Lianes Bestill 4 vedlegg
2020/474-26 43453/2020 31.03.2020 I Padlehuker på Julneset Molde kommune Petter Jenset Bestill
2019/535-91 43451/2020 31.03.2020 I Prosjekt Padlehuker på Julneset Molde kommune Soheyla Roygarhaghro Bestill
2020/5608-5 43448/2020 31.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0037 - Anmodning om delutbetaling Geiranger Utvikling AS Lillian Sæther Bestill 3 vedlegg
2020/6745-14 43445/2020 30.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0131 - Medlemsutvikling i ledertreningsorganisasjon JCI Kristiansund Anna Lianes Bestill 1 vedlegg
2020/7363-1 43442/2020 31.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0067 - Tre prosjekt - tre år ***** Camilla Wiik Paragraph Unntatt off 9 vedlegg
2018/12729-18 43441/2020 31.03.2020 I Tilknytning av økologiske konsesjoner SalMar Farming AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2019/12405-3 43440/2020 31.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0471 - Anmodning om sluttutbetaling divisi Maria Haukås Bestill 3 vedlegg
2020/7362-1 43437/2020 31.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0075 - spelefilmen Ellen ***** Camilla Wiik Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/7361-1 43433/2020 30.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0129 - filmprosjektet Tid for å leve ***** Camilla Wiik Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/6745-13 43418/2020 30.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0068 - Driftstilskudd til frivillig organisasjon LKB Møre og Romsdal Anna Lianes Bestill 6 vedlegg
2020/5127-4 43407/2020 30.03.2020 I Kystpilegrim i Møre og Romsdal - Herøy Herøy kommune Bjørn Ringstad Bestill 1 vedlegg
2020/7359-1 43404/2020 30.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0119 - Prosjektstipend Ikkje glem å danse ***** Camilla Wiik Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/7358-1 43401/2020 30.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2020-0126 - Manus til musikal ***** Camilla Wiik Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/6914-4 43289/2020 30.03.2020 I Kopi: Volda kommune - oppføring av bustad gbnr 143/2 - Løvikneset - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2020/7366-1 43285/2020 30.03.2020 I Kopi: Giske kommune - riving og nybygg av naust, gangveg, gangbru og veranda gbnr 188/1 - Ytterlandsvika - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2020/6914-3 43282/2020 31.03.2020 I Kopi: Volda kommune - oppføring av bustad gbnr 143/2, Løvikneset - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2015/10612-6 43281/2020 30.03.2020 I Kopi: Rauma kommune - oppføring av einebustad - gbnr 38/57, Breivika i Isfjorden - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/7364-1 43260/2020 30.03.2020 I Ørsta kommune - Godkjent arbeidsvarslingsplan 15-20-217 - fv 5900 - skifte gatelysfundament Follestadvegen Statens vegvesen Ikke fordelt til saksbehandler Bestill 1 vedlegg
2018/5179-8 29646/2020 05.04.2019 I Innovasjon Norge - Rapportering av virkemiddelbruken i 2018 Innovasjon Norge Møre og Romsdal Øyvind Tveten Bestill 3 vedlegg
2018/631-5 19231/2020 03.04.2019 I GCE Blue Maritime 2018 - prosjektregnskap m/revisorbekreftelse ÅKP AS Øyvind Tveten Bestill 2 vedlegg
2017/12133-4 127302/2019 10.10.2019 I Presentasjon i kontrollutvalet 2. oktober 2019 Møre og Romsdal fylkeskommune Tor Harald Hustad Bestill 2 vedlegg
2017/12133-3 127301/2019 11.10.2019 I Årsrapport ELO 2018/2019 Møre og Romsdal fylkeskommune Tor Harald Hustad Bestill 2 vedlegg
2019/11167-5 127279/2019 21.08.2019 I Revisjonsplan - forespørsel om orientering MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS Tor Harald Hustad Bestill
2019/11167-4 127278/2019 21.08.2019 I Revisjonsplan - forespørsel om orientering MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS Tor Harald Hustad Bestill 2 vedlegg
2019/11167-3 127277/2019 27.08.2019 I Orientering til kontrollutvalget MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS Tor Harald Hustad Bestill
2019/11167-2 127276/2019 20.09.2019 I Revisjons- og kommunikasjonsplan 2019 MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS Tor Harald Hustad Bestill 2 vedlegg
2019/3776-52 76434/2019 22.03.2019 I Prosjektoversikt - Oppfølging av tidligere års tildelinger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Eivind Vartdal Ryste Bestill 2 vedlegg
2019/3776-51 76432/2019 29.03.2019 I Om de reduserte rammene for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2019 Nkom Eivind Vartdal Ryste Bestill 1 vedlegg
2017/9428-9 61079/2019 05.04.2019 I Forslag til nytt budsjett og kostnadsplan Næringsforeningen i Ålesundsregionen Øyvind Tveten Bestill
2016/8109-6 37812/2019 24.04.2019 U Søknad om forlenga virketid for tilsegn nr 2016-0178 Geiranger Utvikling AS Lillian Sæther Bestill
2019/1200-12 36588/2019 15.04.2019 I Veso samlokalisering forskingsløyve på lokalitet 32197 Dryna i Midsund kommune Kystverkets hovedkontor Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2018/12599-10 33291/2019 15.03.2019 I Vedr samlokalisering av forskningstillatelse Fiskeridirektoratet Rebekka Varne Bestill
2019/1430-6 33228/2019 06.03.2019 I SalMar Farming AS 966840528 - Søknad om endring av biomasse på lokalitet 32197 Dryna i Midsund kommune Møre og Romsdal Fiskeridirektoratet Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2016/5148-10 29559/2019 28.03.2019 I Revisorgodkjenning - Sluttutbetalingsanmodning for 2016-0077: Entreprenørskap som intergrasjonsverktøy Volda kommune Kim Tornes Bestill 1 vedlegg
2018/8134-3 28833/2019 26.03.2019 I Forsinket akseptskjema Volda kommune Kim Tornes Bestill 1 vedlegg
2015/4059-16 22922/2019 08.03.2019 I Rapport - Hummerprosjekt Møreforsking Ålesund AS Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2019/1430-4 19272/2019 14.02.2019 I Med omsyn til Salmar Farming AS sin søknad om biomasseauke på lokalitet 32197 Dryna i Midsund kommune Kystverkets hovedkontor Rebekka Varne Bestill
2018/8399-6 18129/2019 25.02.2019 I Rapportering til regional- og næringsutvalet Nasjonalt Vindenergisenter AS Anna-Marie Hatlestad Bestill 2 vedlegg
2019/1245-4 18030/2019 25.02.2019 I Vikenco AS søknad om arealendring på lokalitet 27395 Rindarøy Aukra kommune Rebekka Varne Bestill
2019/1245-3 17657/2019 22.02.2019 I Vikenco - anleggsendring Rindarøy Aukra kommune Rebekka Varne Bestill
2018/452-7 17162/2019 18.02.2019 I Rapportering kompetanseløft for forskningsinstitutt 2018 Møreforsking Anna-Marie Hatlestad Bestill 1 vedlegg
2018/452-5 16838/2019 15.02.2019 I Rapportering Runde Runde Miljøsenter Anna-Marie Hatlestad Bestill 1 vedlegg