Offentlig postjournal for 21.02.2019

Møre og Romsdal fylkeskommune sin offentlege journal vert publisert kl. 14.00 første virkedag etter registrering. Journalen gir oversikt over notat, inn og utgåande dokument til Møre og Romsdal fylkeskommune siste 6 månader. 

Offentleg journal frå personal- og elevarkiva blir ikkje publisert. Ta kontakt med post@mrfylke.no ev. tlf 71 28 04 60 om du ønsker utskrift av desse journalane.

Trykk på bestill på dei dokumenta du ønsker og gå til handlevogna for å sende inn bestillinga.


Les mer
Les mindre
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/409-3 17206/2019 21.02.2019 I Tilskudd og utbetaling - Vestnorsk fjordlandskap - Verdsarvområde - Statsbudsjettet 2019 kap 1429 post 79 Riksantikvaren Helge Aarset Bestill 1 vedlegg
2019/2181-1 17199/2019 21.02.2019 U Rødsand Gruber AS - Sjakttårnet - Vern Rausand Gruvemuseum v/Svein Atle Roset Bjørn Ringstad Bestill
2019/2179-1 17198/2019 21.02.2019 I Spillemiddelregnskap Tursti Stormyra - Akslahornet anlnr 73492 Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i M&R Therese Thue Hvattum Bestill 1 vedlegg
2019/2178-1 17197/2019 21.02.2019 I Spillemiddelregnskap Lågfjellet - Bløkallen anlnr 74298 Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i M&R IKS Therese Thue Hvattum Bestill 1 vedlegg
2019/2177-1 17195/2019 21.02.2019 I Spillemiddelregnskap Kløvstien i Blø - Lågfjellet anlnr 74297 Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i M&R IKS Therese Thue Hvattum Bestill 1 vedlegg
2018/9627-3 17194/2019 21.02.2019 I Spillemiddelregnskap Skeidvoll Kunstgrasbane anlnr 56345 Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i M&R IKS Therese Thue Hvattum Bestill 1 vedlegg
2019/2175-1 17182/2019 20.02.2019 I Avhending av Gjengstøbukta /Smørholmen fiskerihavn i Eide kommune Kystverkets hovedkontor Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2019/2174-1 17160/2019 20.02.2019 I Avhending Hellandshavn fiskerihavn i Haram kommune Kystverkets hovedkontor Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2019/2173-1 17159/2019 20.02.2019 I Avhending av Vågholmane fiskerihavn i Haram kommune Kystverkets hovedkontor Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2019/2172-1 17158/2019 20.02.2019 I Avhending av Haugsholmen fiskerihavn i Sande kommune Kystverkets hovedkontor Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2019/2171-1 17157/2019 20.02.2019 I Avhending av Bjellvåg/Størkevåg fiskerihavn i Averøy kommune Kystverkets hovedkontor Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2010/7488-147 17125/2019 21.02.2019 X Henvisningsannonse - barn og unge som blei behandla for tuberkulose Åge Brekk Bestill
2010/7488-151 17123/2019 21.02.2019 X Annonse - barn og unge som blei behandla for tuberkulose Åge Brekk Bestill
2010/7488-148 17120/2019 21.02.2019 X Søknadsskjema - for barn og unge som blei behandla for tuberkulose Åge Brekk Bestill
2010/7488-149 17117/2019 21.02.2019 X Vedtekter oppreisningsordning for barn og unge som blei behandla for tuberkulose Åge Brekk Bestill
2010/7488-150 17107/2019 21.02.2019 X Brosjyre Åge Brekk Bestill
2017/12419-31 17091/2019 21.02.2019 I Apotekergata 5, innvendige arbeider - brystning Ålesund kommune Christ Allan Sylthe Bestill
2010/7488-144 17087/2019 21.02.2019 X Mal - Utbetalingsinformasjon tuberkulose Åge Brekk Bestill
2016/5439-43 17086/2019 21.02.2019 I Innkalling til styremøte onsdag 27.2.2019 Sunnmøre friluftsråd Petter Jenset Bestill 6 vedlegg
2010/7488-145 17084/2019 21.02.2019 X Mal - Søknadsskjema Åge Brekk Bestill
2010/7488-146 17081/2019 21.02.2019 X Mal - Opplysningar i samband med utbetaling av oppreisning Åge Brekk Bestill
2010/7488-143 17079/2019 21.02.2019 X Mal - Melding om vedtak i oppreisningsutvalget Åge Brekk Bestill
2010/7488-142 17074/2019 21.02.2019 X Mal - Avkall på rett til ny handsaming av søknad Åge Brekk Bestill
2010/7488-140 17069/2019 21.02.2019 X Kontaktinformasjons oppreisningsutvalet Åge Brekk Bestill
2019/2163-1 17067/2019 21.02.2019 I Revidert plan AV 15-19-002 Statens vegvese, Vegavdeling M&R Olav Arne Vatne Bestill 1 vedlegg
2019/2169-1 17065/2019 21.02.2019 I Smøla kommune - Vikan industri- og havneområde - gbnr 05/25 m fl - dispensasjon frå kommuneplan og pbl§ 1-8 Smøla kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2010/1374-21 17064/2019 21.02.2019 I Kopi: Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsendring Husøya Sør - pukkverksområde gbnr 138/30 og 45 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2010/7488-141 17063/2019 21.02.2019 X Vedtekter per 11.04.16. Åge Brekk Bestill
2019/1094-7 17059/2019 21.02.2019 I Garanti - Arild Bye Taxi - orgnr 922219443 NUA Norwegian Underwriting Agency AS Jan Eirik Søraas Bestill 1 vedlegg
2010/7488-139 17058/2019 21.02.2019 X Referat frå møte i oppreisningsutvalet 28. januar 2016 Åge Brekk Bestill
2010/7488-138 17051/2019 21.02.2019 X Utlysningstekst - påminning om søknadsfrist Åge Brekk Bestill
2018/13125-3 17050/2019 21.02.2019 I Rapport fra Havforskningsinstituttet: Kunnskapsbidrag vedr mulig påvirkning på gytefelt for torsk ved etablering av matfiskanlegg Havforskningsinstituttet Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2019/2168-1 17044/2019 20.02.2019 I Avhending av Brandal fiskerihavn i Hareid kommune Kystverkets hovedkontor Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2019/2167-1 17026/2019 19.02.2019 I Avhending av Klovningsvika Klovningsviken fiskerihamn i Vanylven kommune Kystverkets hovedkontor Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2016/6498-23 17025/2019 21.02.2019 I Kopi: Skodje kommune - kommuneplan - arealdel 2019-2029 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/1103-3 17002/2019 21.02.2019 I Kopi: Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 45/79 i Hevsdalen - trygge delar av området til ski- og aktivitetsanlegg Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2018/8201-6 16985/2019 21.02.2019 I Kopi: Stranda kommune - tilbygg til hytte gbnr 89/1 - Synnylvsmolskreddalen - Wenche og Jostein Ringdal - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2019/2154-1 16955/2019 21.02.2019 I Arbeidsvarsling - Rv 70 Planfresing av asfalt på strekningen Svenskesvingen - Bolga i kristiansund kommune Statens vegvesen, Vegavdeling M&R Olav Arne Vatne Bestill 1 vedlegg
2018/10829-10 16943/2019 21.02.2019 I Rapportering på midlar til utstyr for programmering - Den teknologiske skolesekken 2018 Utdanningsdirektoratet Kristin Glæstad Vonheim Bestill
2018/9584-2 16938/2019 21.02.2019 I Utbetalingsanmodning - spelemidlar til anlnr 66678 - fleirbrukshall Ørsta kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2019/2150-1 16923/2019 20.02.2019 I Ørsta kommune - reiskapshus/verkstad gbnr 146/15 Kvistad - dispensasjon frå kommuneplan Ørsta kommune Synnøve Valle Bestill 7 vedlegg
2019/1399-3 16917/2019 21.02.2019 I Kopi: Smøla kommune - frådeling til næringseigedom gbnr 52/96 Coop Veiholmen SA - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2018/13206-6 16914/2019 20.02.2019 I Uttale - Fortrinnsrett og to-ferje løysing Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda sommaren 2019 Stranda kommune Kai Bedringås Bestill
2018/7911-3 16910/2019 20.02.2019 I Vestnorsk filmsenter - Stadfesting av aksept av vilkår - søknadsnummer 2018-0130 Vestnorsk Filmsenter Målfrid Nesje Bestill 1 vedlegg
2017/11984-23 16906/2019 21.02.2019 I Uttale frå Halsa kommune - Innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband Halsa kommune Øyvind Herigstad Bestill
2018/8452-3 16900/2019 21.02.2019 I Aure kommune - renovering - gbnr 208/5 - purring på henvendelse Siv Aune og Bjarne Nielsen Anna Eline Eneberg Bestill 5 vedlegg
2019/1051-3 16897/2019 21.02.2019 I Kopi: Sykkylven kommune - oppføring av tilbygg til hytte gbnr 39/46 - dispensasjon frå kommuneplan Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2017/618-9 16895/2019 13.02.2019 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Frænavegen 126 - Plan nr 201613 - offentleg ettersyn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 7 vedlegg
2019/2149-1 16890/2019 13.02.2019 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan Fv. 64 kryssutbedring Årødalen - Plan nr 201707 - offentleg ettersyn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg
2019/248-29 16889/2019 19.02.2019 I Kopi av skademelding elev ***** ***** ***** ***** ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off
2019/2143-1 16888/2019 18.02.2019 I Vurdering av kostnadsoverslag i høve søknad av tannbehandling til UDI ***** Trine B. Monsen Paragraph Unntatt off
2019/2141-1 16884/2019 18.02.2019 I Sykepenger ***** ***** ***** ***** ***** ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/10317-10 16883/2019 13.02.2019 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan Stenrud og Rotvoll gård (B3) - Plan nr 201715 - offentleg ettersyn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 8 vedlegg
2017/7458-2 16881/2019 14.02.2019 I Anmodning om sluttutbetaling av spelemidlar til Eresfjord IL - friidrettsbane Nesset kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2019/1722-2 16879/2019 18.02.2019 I Haram kommune - frådeling av våningshus, garasje og naust gbnr 7/3 - dispensasjon frå kommuneplan Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2018/5351-5 16876/2019 13.02.2019 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan Cap Clara - Plan nr 201805 - offentleg ettersyn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 7 vedlegg
2010/13490-5 16875/2019 14.02.2019 I Combisenteret AS - Regulering av husleige Sande Rekneskapskontor AS Liv Reidun Lien Mjelve Bestill
2019/677-4 16870/2019 21.02.2019 I Bilder fra Litlsandøyveien 29 Averøy kommune Helge Aarset Bestill 5 vedlegg
2013/870-11 16867/2019 21.02.2019 I Fræna - Detaljplan - Detaljregulering Jendemshagen II gbnr 34/28 - oppstart Agvik Prosjektering AS Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2016/6315-26 16865/2019 21.02.2019 I Sula kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan for boliger Veddegjerde gbnr 89/39, 89/40 og 89/25 Sula kommune Synnøve Valle Bestill 5 vedlegg
2019/565-1 16863/2019 21.02.2019 I Kopi av svar til Tide Buss vedr erstatningskrav pga vegstenging Statens Vegvesen, vegavdeling M&R Olav Arne Vatne Bestill 1 vedlegg
2018/10813-15 16813/2019 21.02.2019 I Rauma kommune - parkeringsplass Sandnes gravlund gbnr 163/42 - dispensasjon frå kommuneplan - aksepterer arkeologiske kostnader Rauma kirkelige fellesråd Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2019/1747-2 16810/2019 21.02.2019 I Hareid kommune - oppføring av brakkerigg og reparasjon / forbetring av kaifront samt takoverbygg gbnr 40/63 - dispensasjon frå reguleringsplan Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Synnøve Valle Bestill
2019/2142-1 16798/2019 21.02.2019 I Stranda kommune - detaljregulering - reguleringsplan for hyttefelt Fausadalen Kibsgaard-Petersen arkitekter og planleggere Synnøve Valle Bestill 7 vedlegg
2018/8967-2 16769/2019 21.02.2019 I Signert forliksavtale - Norled AS Norled AS Gudmund Lode Bestill
2012/6768-62 16765/2019 21.02.2019 I Teieplikterklæring - Avtale med leverandører på MRFK - infrastruktur Ricoh V /Glenn Storsveen Dagfinn Grønvik Bestill
2018/13111-3 16731/2019 21.02.2019 I Kristiansund kommune - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 120/68 - Reithalsen 34 - dispensasjon frå kommuneplan - justert søknad Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2018/5663-9 16674/2019 18.02.2019 I Molde kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan - nytt menighetshus Sion Molde / Kometvegen 7 gbnr 29/725, 858 og 610 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2017/11516-12 16670/2019 18.02.2019 I Molde kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan - deler av N1 og O1 på Hjelset - ny brannstasjon og utvidelse av næringsområdet - plan nr 201717 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2019/1070-2 16654/2019 20.02.2019 I Kopi: Smøla kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Kvalpøya Hyttefelt gbnr 54/42 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2017/11165-68 16651/2019 18.02.2019 I Årsmelding - Nordmøre museum - 2018 Nordmøre Museum Anna Eline Eneberg Bestill 11 vedlegg
2017/12419-30 16645/2019 20.02.2019 U Apotekergata 5, Ålesund - innvendige arbeider - brystning Ålesund kommune Christ Allan Sylthe Bestill
2017/11984-22 16644/2019 20.02.2019 I Høringssvar - Innføring av Autopass takstregulativ på fergesamband FFO Møre og Romsdal Øyvind Herigstad Bestill
2019/557-3 16642/2019 21.02.2019 I Rapportering - jakt på kystsel 2019 Terje Skarshaug Småge Lisbeth Nervik Bestill
2018/12010-3 16641/2019 20.02.2019 I Klage på avslag på skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off
2018/12008-3 16639/2019 20.02.2019 I Klage på avslag på skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off
2018/12166-5 16637/2019 21.02.2019 I Kopi: Ålesund kommune - mudring og undervannssprenging i Aspevågen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill 4 vedlegg
2019/618-4 16608/2019 20.02.2019 I Kristiansund kommune - vedtak - Helsings gate 6 - etablering av nye boenheten i NB-område - dispensasjon fra reguleringsplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2018/7615-6 14626/2019 14.02.2019 U Innvilga søknad om forskotering av tilskot for 2019 OPPLÆRINGSKONTORET FOR FRISØR- OG VELVÆREFAG MØRE OG ROMSDAL Maiken Røshol Bestill
2019/1051-2 12877/2019 11.02.2019 U Sykkylven kommune - oppføring av tilbygg til hytte gbnr 39/46 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan SYKKYLVEN KOMMUNE Synnøve Valle Bestill
2010/7488-137 2500/2019 09.01.2019 U Attest Åsta Vadset Åge Brekk Bestill
2018/10289-2 110566/2018 04.10.2018 U 2018 - Prosjekttilskot frivillig verksemd - tilpassing av mølleutstyr av lokale råvarer Volda Elektrike Mylne AS Soheyla Roygarhaghro Bestill
2018/9943-2 110565/2018 04.10.2018 U 2018 - Prosjekttilskot frivillig verksemd -Trebaatfestivalen for bevaring av kystkultur Trebaatfestivalen Anna Eline Eneberg Bestill
2018/10684-3 110546/2018 04.10.2018 U Smøla kommune gbnr 52/88 - Fasadeendringar og tilbygg på Vågarbrygga IKON arkitekt ingeniør Helge Aarset Bestill
2018/8699-9 110490/2018 04.10.2018 U Nesset kommune - frådeling av parsell gbnr 78/3 - dispensasjon frå kommuneplan - trekking av klage Nesset kommune Kristoffer Dahle Bestill
2016/7062-2 110104/2018 03.10.2018 U Purring på innsending av spelemiddelrekneskap og ferdigattest for anlegg nr. 47438 (tidlegare 1571001704), Halsa barne- og ungdomsskule nærmiljøkart, i Halsa kommune Halsa kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2018/10186-9 110005/2018 03.10.2018 U Ettersending av fråsegn frå Riksantikvaren - Vanylven kommune - detaljregulering - reguleringsendring - Åheim sentrum Vanylven kommune Arve Nytun Bestill 1 vedlegg
2018/10973-4 109914/2018 03.10.2018 U Svar på søknad om Møremusikarteneste Tor Ålbu Erlend Bilsbak Bestill
2018/10215-4 109530/2018 02.10.2018 U Fræna kommune gbnr 64/60 - riving og nytt uthus på Malmesetra - varsel om klage Fræna kommune Helge Aarset Bestill
2018/11240-2 109503/2018 02.10.2018 U Tingvoll kommune - søknad om nydyrking gbnr 56/1 - Dan Joachim Moen Fjeldset Tingvoll kommune Guro Dehli Sanden Bestill
2018/8951-10 108942/2018 01.10.2018 U Molde kommune - høring - Strandgata 7 - Utvendige arbeider Molde kommune Christ Allan Sylthe Bestill
2016/6967-4 108929/2018 01.10.2018 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest for anlegg nr. 6229 (tidlegare 1563001304) Sunndal kommune Hans Roger Tømmervold Bestill
2018/9850-6 108504/2018 01.10.2018 U Fråsegn etter synfaring - Hareid kommune - detaljregulering - frådeling av eiendom - gbnr 52/3 - dispensasjon frå kommuneplan Hareid kommune Arve Nytun Bestill
2017/11165-62 108365/2018 01.10.2018 U Tilskot til samanslåingsprosess - Stiftelsen Kulturkvartalet og Stiftinga Sunnmøre museum Stiftelsen Kulturvartalet Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill