Klagenemnda

Møtedato : 24.11.2020 09:15

Møtested : Scandic Alexandra, Molde - fjernmøte, jf. kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-10/20 Klage i sak om inntak til vidaregåande skole - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
KN-11/20 Klage på vedtak om ikkje bestått fagprøve - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
KN-12/20 Klage på avslag om fri skoleskyss til Romsdal vidaregåande skole - ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 5 vedlegg

← møtekalender