Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 16.11.2020 09:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde (2-dagers møte, se program)

Møterom: Rom 700 og rom 101

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-29/20 K1802 Ørsta vgs - Funksjonsprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 6 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/20 Budsjettoppfølging per 31.10.2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender