Eldrerådet

Møtedato : 05.11.2020 11:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 111

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-6/20 Godkjenning av protokoll Document_blue Protokoll
E-18/20 Utkast - Handlingsprogram for eldrerådet i valperioden 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-19/20 Fylkesstrategi for kultur 2022-2025 - oppstartmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 1 vedlegg
E-20/20 Økonomiplan med handlingsprogram 2021-2024 - med budsjett for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
E-21/20 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
E-22/20 Takstsak 2021 - Nye takstar for buss, hurtigbåt og fylkesvegferjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
E-23/20 Reduksjon av rutetilbodet for hurtigbåt og ferje 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 7 vedlegg
E-24/20 Undersøking til kommunale eldreråd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
E-25/20 Frå likestillingspris til inkludering- og mangfaldspris Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
E-26/20 Den kulturelle spaserstokken 2021 Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-18/20 Den kulturelle spaserstokken 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-19/20 Landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-20/20 Sandøytunet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-21/20 Høyring - Revidert samarbeidsavtale mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg

← møtekalender