Fylkesutvalet

Møtedato : 12.10.2020 17:40

Møtested : Digitalt møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-142/20 Endring av selskapsstruktur i selskapa Brisk Kompetansesenter AS, Furene AS og Varde AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
U-143/20 Ny selskapsavtale VIGO IKS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-144/20 Endring av reglement for folkevalde organ - opning for fjernmøte og skriftleg saksbehandling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-145/20 Vind på land - endringar i konsesjonsbehandlinga - fråsegn til Meld. St. 28 (2019-2020) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-19/20 Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender