Klagenemnda

Møtedato : 22.09.2020 15:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-9/20 Klage på vedtak om fjerning av ulovlig reklame langs fylkesveg 663 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 13 vedlegg

← møtekalender