Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 15.10.2020 12:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-22/20 Fv. 64 Åfarnes - Sølsnes, konseptval kaikonstruksjonar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

← møtekalender