Samferdselsutvalet

Møtedato : 18.09.2020 10:30

Møtested : Digitalt møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-62/20 Skredsikringsprosjekt fv. 63 Korsmyra - Indreeide, Prosjektstatus og vidare framdrift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
SA-63/20 Trafikktryggingsprisen 2020 Document_blue Protokoll
SA-64/20 Møtereglement for samferdselsutvalet 2020 Document_blue Protokoll

← møtekalender