Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 06.11.2020 11:00

Møtested : Digitalt møte/Teams

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-22/20 Fylkesstrategi for tilbod i vidaregåande opplæring, 2021-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 10 vedlegg
YN-23/20 Kvalitetsmeldinga 2020 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
YN-24/20 Mandat for elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg

← møtekalender