Klagenemnda

Møtedato : 31.08.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset

Møterom: Rom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-8/20 Klage på vedtak om ukvalifisert til inntak - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 5 vedlegg

← møtekalender