Klagenemnda

Møtedato : 29.06.2020 10:00

Møtested : Teamsmøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-7/20 Klage i sak om inntak til vidaregåande opplæring vg 2 - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off Beh. (1) 8 vedlegg

← møtekalender