Eldrerådet

Møtedato : 17.06.2020 10:00

Møtested : Digitalt møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-11/20 Tettare samarbeid med det regionale støtteapparatet og deltaking i samarbeid - Leve Heile Livet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-13/20 Pasienttransport - kostnader og praksis Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender