Fylkesutvalet

Møtedato : 18.05.2020 12:00

Møtested : Videomøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-69/20 Uttale til revidert nasjonalbudsjett 2020 Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-11/20 Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune til forslaget til omlegging av fordelinga til Havbruksfondet i revidert Nasjonalbudsjett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender