Klagenemnda

Møtedato : 23.06.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
KN-5/20 Klage i sak om utvida bruk av avkjørsel til fylkesveg - Sigbjørn Myren m.fl Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 10 vedlegg
KN-6/20 Klage i sak om inntak til vidaregåande opplæring vg 2 - ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off Beh. (1) 8 vedlegg

← møtekalender