Ungdommens fylkesting

Møtedato : 06.11.2020 14:00

Møtested : Thon Hotel Innlandet, Kristiansund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UFT-1/20 Konstituering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-2/20 Val av redaksjonskomite Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-3/20 Val av valnemnd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-4/20 Økonomiplan for 2021-2024, med budsjett for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UFT-5/20 Årets ungdomskommune 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-6/20 Årsrapport for ungdomspanelet 2018-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UFT-7/20 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UFT-8/20 Forebygging av seksuell trakassering i vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-9/20 Endring av retningslinjer for tildeling og namn på prisen "Årets ungdomskommune" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UFT-10/20 Valfri deltaking på kultursekken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-11/20 Oppsummering ungdommens miljøkrav 2015 - 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UFT-12/20 Handlingsprogram for ungdomspanelet 2020/2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UFT-13/20 Val av ungdomspanel Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender