Yrkesopplæringsnemnda

Møtedato : 16.04.2020 10:30

Møtested : Digitalt møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
YN-9/20 Oppnemning til fagskolestyret for perioden 2020 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender