Fylkesutvalet

Møtedato : 07.04.2020 10:00

Møtested : Videomøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-54/20 Møre og Romsdal fylkeskommune - Tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-55/20 Avvikling av fylkestinget 20. – 21. april 2020 Document_blue Protokoll

← møtekalender