Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 26.03.2020 10:30

Møtested : Digitalt møte via videokonferanse

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-7/20 Tilsetting av rektor ved Fagskolen i Møre og Romsdal Paragraph Unntatt off Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← møtekalender