Ungdomspanelet

Møtedato : 07.12.2020 15:00

Møtested : Scandic Alexandra Molde - fjernmøte, jf kommunelova § 11-7

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-43/20 Val av leiar og nestleiar i ungdomspanelet 2020-2021 Document_blue Framlegg
UP-44/20 Endring i møteplan for Ungdomspanelet 2021 Document_blue Framlegg
UP-45/20 Fordeling av ansvarskommunar 2020 - 2021 Document_blue Framlegg
UP-46/20 Fordeling av fylkesutval og hovudutval 2020-2021 Document_blue Framlegg
UP-47/20 Evaluering av UFT 2020 Document_blue Framlegg 1 vedlegg
UP-48/20 Kvalitetsmeldinga 2020 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Beh. (5) 25 vedlegg
UP-49/20 Fordeling av ungdomsmidlane 2020 - 2. tildeling Document_blue Framlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-8/20 Notat - Ruteendringsprosessen 2021 Document_blue Framlegg Beh. (1)

← møtekalender