Ungdomspanelet

Møtedato : 05.11.2020 16:00

Møtested : Thon Hotel Kristiansund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-38/20 Fylkesstrategi for kultur 2022-2025 - oppstartmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 1 vedlegg
UP-39/20 Frå likestillingspris til inkludering- og mangfaldspris Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
UP-40/20 Mandat for elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
UP-41/20 Reduksjon av rutetilbodet for hurtigbåt og ferje 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 7 vedlegg
UP-42/20 Takstsak 2021 - Nye takstar for buss, hurtigbåt og fylkesvegferjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg

← møtekalender