Ungdomspanelet

Møtedato : 11.10.2020 13:45

Møtested : Hotel Union Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-34/20 Varselknappen mot mobbing - vedtak i sak UDK-13/20 i Utdannings- og kompetanseutvalet - 07.05.2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
UP-35/20 Årsrapport 2018 - 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-36/20 Siste gjennomgang av sakliste, program og arbeidsfordeling ungdommens fylkesting 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-37/20 Marknadsføring av ungdomsmidlane 2. tildeling 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender