Ungdomspanelet

Møtedato : 11.09.2020 14:00

Møtested : Scandic Parken, Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-24/20 Regional planstrategi Møre og Romsdal 2020 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
UP-25/20 Ungdommens spørjetime på fylkestinget 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-26/20 Ungdomspanelet 2018/2020 og Møre og Romsdal som region mot 2025 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-27/20 Møteplan for ungdomspanelet 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-28/20 UFT 2020 - planlegging og førebels sakliste Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-29/20 Høyringssvar frå ungdomspanelet om fylkesstrategi for tilbod i vidaregåande opplæring 2021 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-30/20 Læringsmiljø for elevane og arbeidsmiljø for lærlingane i dei vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
UP-31/20 Formidling til læreplass 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-32/20 Fylkesplan for berekraftsfylket Møre og Romsdal 2021-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-33/20 Søknad om permisjon - Andrea Kjellstad Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/20 Tilskot frå Utdanningsdirektoratet til tiltak for lærlingar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-6/20 Status - prosjektet "Jenteløftet i fotballen i Møre og Romsdal 2018-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-7/20 Regional planstrategi Møre og Romsdal 2020 - 2024 Document_blue Protokoll

← møtekalender