Ungdomspanelet

Møtedato : 12.06.2020 16:00

Møtested : Scandic Parken, Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-17/20 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 2 vedlegg
UP-18/20 HMS for elevar 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-19/20 IKTplan ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-20/20 Læringsmiljø i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UP-21/20 Fordeling av arbeidsoppgåver Ungdommens fylkesting 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-22/20 Høyring NOU 19/23 Ny opplæringslov Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UP-23/20 Innspel frå ungdomspanelet til ruteendringsprosessen 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender