Ungdomspanelet

Møtedato : 24.01.2020 17:00

Møtested : Thon Hotel Innlandet, Kristiansund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UP-1/20 Ordensreglement for elevane ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 5 vedlegg
UP-2/20 Deltaking frå ungdomspanelet i planlegging av nasjonal konferanse om ung kunst og kultur i veke 18/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UP-3/20 Førebuing Toppmøte Barn og Unge 10. februar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/20 Dialogforum 2019 - Referat Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender