Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 26.11.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde, Fjernmøte jf kommunelova § 11-7

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-22/20 Ny studentrepresentant inn som medlem i fagskolestyret i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-23/20 Orientering - støtte til Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
FAG-24/20 Avtale om kjøp av tjenester til studentombud for 2021 - samarbeid mellom Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, offentlige og private fagskoler. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-25/20 Økonomirapportering pr. oktober 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-26/20 Årsrapportar for studieåret 2019/2020, Fagskolane i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender