Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 28.05.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-8/20 Val av nestleiar til Fagskolestyret i Møre og Romsdal for perioden 2020 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-9/20 Søking til Fagskolen i Møre og Romsdal 2020 - 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-10/20 Fagskolane, økonomirapportering pr 30.04.2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-11/20 Nytt studentreglement for Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-12/20 Årsrapportar fagskolane i Møre og Romsdal studieåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender