Fagskolestyret i Møre og Romsdal

Møtedato : 13.02.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
FAG-1/20 Oppfølging av NOKUT sitt tilsyn med Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
FAG-2/20 Oppfølging av fylkestinget sitt vedtak om organisering av Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-3/20 Ny forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-4/20 Fordeling av budsjettramme 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
FAG-5/20 Endring av medlemmar og oppdatering av mandat for den lokale klagenemnda for fagskoleutdanning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
FAG-6/20 Reviderte vedtekter for Fagskolen i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/20 Diku - Oppdragsbrev om forvaltning av driftstilskudd for fagskoler 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/20 Søknader om utviklingsmidler - Fagskolen i Kristiansund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-3/20 Søknader om utviklingsmidler - Fagskolen i Ålesund Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender