Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 27.10.2020 09:15

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Rom 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-23/20 Orientering om status Nordøyvegen oktober 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-24/20 Orientering om status byggeprosjekt på veg oktober 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-25/20 Status planlegging, nye ferjekaier Eidsdal og Linge Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-26/20 Avslutning byggerekneskap K104 Romsdal vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
UBV-27/20 K752 Fræna vgs - Marine fag, skissekonsept Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
UBV-28/20 K2001 Volda vgs - TPO-base, skissekonsept Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg

← møtekalender