Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 25.08.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-13/20 Orientering om Nordvesthallen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-14/20 Orientering om status Nordøyvegen august 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UBV-15/20 Orientering om status byggeprosjekt på veg, inkl. Korsmyra - Indreeide, august 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-16/20 Nordøyvegprosjektet - bruk av overskotsmasse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-17/20 Byggeprosjekt - Larsnes, Åram, Voksa og Kvamsøya ferjekaier Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-3/20 Budsjettoppfølging 1. halvår 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender