Utbyggingsutval for bygg og vegsaker

Møtedato : 12.05.2020 09:00

Møtested : Videomøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UBV-3/20 K1802 Ørsta vidaregåande skole - Prosjektstatus april 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-4/20 K2001 Volda vgs - TPO-base, prosjektstatus april 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UBV-5/20 Retningslinjer for saksgangen i fylkeskommunale byggeprosjekt på veg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/20 Detaljbudsjett for dei politiske utval 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-2/20 Budsjettoppfølging jan-april 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender