Eldrerådet

Møtedato : 25.08.2020 11:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-12/20 Fylkeshelseundersøking Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
E-13/20 Voksenopplæringsforbundet - ny organisering og ny samarbeidsavtale frå 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
E-14/20 Oppstart av arbeid - handlingsprogram for eldrerådet i valperioden 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-15/20 Utsetjing av Fylkeseldrekonferansen og konferansen for kommunale eldreråd til 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-16/20 Fylkesplan for berekraftsfylket Møre og Romsdal 2021-2024 - høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
E-17/20 Møtedatoar for eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-14/20 Evaluering av diskrimineringslovgivningen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-15/20 Informasjonsbrev om Meld. St. 24 (2019-2020) - Informasjon om ny stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-16/20 Invitasjon til omsorgskonferansen «Alt heng i hop» Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-17/20 Økonomirapport 1. halvår 2020 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender