Eldrerådet

Møtedato : 13.05.2020 11:00

Møtested : Digitalt møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-11/20 Sterk og stødig som element i Leve hele livet Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-10/20 Sterk og stødig som element i Leve hele livet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-11/20 Rapport om eldreomsorg i Ålesund kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/20 Eldrerådene må tas med på råd! Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

← møtekalender