Eldrerådet

Møtedato : 29.04.2020 10:00

Møtested : Digitalt møte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
E-8/20 Nasjonal transportplan 2022-2033. Prioriteringar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 43 vedlegg
E-9/20 Oversikt over rabattordningar for kollektivtransport for menneske med nedsatt funksjonsevne Document_blue Protokoll
E-10/20 Kontantfri billettering på kollektive transporttilbud i Møre og Romsdal – oppfølging Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/20 Oversikt over rabattordningar for kollektivtransport for menneske med nedsatt funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-8/20 Felles årsmelding fra landets pasient- og brukerombud Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-9/20 Kontantfri billettering på kollektive transporttilbud i Møre og Romsdal – oppfølging Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender