Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Møtedato : 06.11.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNF-18/20 Utkast - Handlingsprogram for rådet for personar med nedsett funksjonsevne i valperioden 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PNF-19/20 Fylkesstrategi for kultur 2022-2025 - oppstartmelding Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 1 vedlegg
PNF-20/20 Økonomiplan med handlingsprogram 2021-2024 - med budsjett for 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
PNF-21/20 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - orientering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
PNF-22/20 Takstsak 2021 - Nye takstar for buss, hurtigbåt og fylkesvegferjer Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
PNF-23/20 Reduksjon av rutetilbodet for hurtigbåt og ferje 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 7 vedlegg
PNF-24/20 Frå likestillingspris til inkludering- og mangfaldspris Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-11/20 Høyring - Revidert samarbeidsavtale mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
RS-12/20 NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov - Høring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
RS-13/20 Nettverksamling - Universell utforming i regional og lokal kollektivtransport Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/20 Budsjettoppfølging - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne - Periode 2020-08 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender