Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Møtedato : 28.08.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møterom: 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNF-12/20 Fylkeshelseundersøking Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
PNF-13/20 Voksenopplæringsforbundet - ny organisering og ny samarbeidsavtale frå 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
PNF-14/20 Fylkesplan for berekraftsfylket Møre og Romsdal 2021-2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNF-15/20 Oppstart av arbeid - handlingsrprogram for rådet for personar med nedsett funksjonsevne i perioden 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNF-16/20 Undersøkelse til kommunale råd for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
PNF-17/20 Møtedatoar for rådet for personar med nedsett funksjonsevne i Møre og Romsdal fylkeskommune i 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-8/20 Evaluering av diskrimineringslovgivningen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-9/20 Informasjonsbrev om Meld. St. 24 (2019-2020) - Informasjon om ny stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-10/20 Økonomirapport 1. halvår 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender