Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Møtedato : 28.04.2020 10:30

Møtested : Videomøte

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNF-10/20 Nasjonal transportplan 2022-2033. Prioriteringar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (7) 43 vedlegg
PNF-11/20 Oversikt over rabattordningar for kollektivtransport for menneske med nedsett funksjonsevne Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-5/20 Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 - Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-6/20 Oversikt over rabattordningar for kollektivtransport for menneske med nedsatt funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-7/20 Felles årsmelding fra landets pasient- og brukerombud Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

← møtekalender