Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Møtedato : 25.02.2020 13:15

Møtested : Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PNF-1/20 Høyring - Regional planstrategi Møre og Romsdal 2020 - 2024 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
PNF-2/20 Nye oppgåver til fylkeskommunen, forvaltning av tilskotet til frisklivssentralar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
PNF-3/20 Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - innspel til fordeling i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
PNF-4/20 Moglegheit for innspel - Temaplan for frivilligheit for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
PNF-5/20 Årsmelding 2019 - Rådet for likestilling av funksjonshemma og rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PNF-6/20 Deltaking i BUFDIR sine nettverk for valperioden 2019-2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNF-7/20 Takstsak 2020 - Innføring av om bord tillegg ved kontantsal av enkeltbillett på bussar og hurtigbåtar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
PNF-8/20 Brukarrepresentantar til universell utforming av fartøy på Molde - Vestnes for Boreal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PNF-9/20 Ruteendringsprosessen 2020 - Høyring fylkeskommunale råd - reduksjon i rutetilbodet for buss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/20 Invitasjon til å søke om midler til videreføring av utvidet TT-ordning i 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-2/20 Søknad om midler til utvidet TT-ordning 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/20 Budsjettoppfølging - Rådet for likestilling av funksjonshemma - Periode 2019-13 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/20 Detaljbudsjett 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender