Samferdselsutvalet

Møtedato : 02.12.2020 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: Møterom 102

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
SA-89/20 Støykartlegging for fylkesvegar i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
SA-90/20 Toalettfasilitetar langs fylkesvegnettet i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
SA-91/20 Prioritering av mindre trafikktryggingstiltak til gjennomføring i 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-92/20 Søknad om fråvik ved bygging av nytt kryss på fv 64 - Hustadvika kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-93/20 Realisering av Kjerringsundet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
SA-94/20 Høyring på rapport frå ekspertutval "På veg mot eit bedre bomsystem" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
SA-95/20 Førebels status ferje- og hurtigbåtdrift Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-42/20 Notat - Ruteendringsprosessen 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-43/20 Budsjettoppfølging per 31.10.2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender